Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Światowy Dzień Wody 2010 Teresa Zań KPOŚK – drogą do czystej wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Światowy Dzień Wody 2010 Teresa Zań KPOŚK – drogą do czystej wody."— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Światowy Dzień Wody 2010 Teresa Zań KPOŚK – drogą do czystej wody

2 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Wdraża postanowienia dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych Cel: Ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami zrzutu ścieków komunalnych Podstawowy cel środowiskowy RDW: Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 roku.

3 Ustalenia Traktatu Akcesyjnego dla wdrożenia dyrektywy: (1) do 31 grudnia 2015 – redukcja 100% ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych przy zachowaniu redukcji w terminach: % % 91 % 100 % DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 –redukcja o co najmniej 75% ładunku zanieczyszczeń związków azotu i fosforu

4 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 Ustalenia Traktatu Akcesyjnego dla wdrożenia dyrektywy: (2) do 31 grudnia 2015 r - wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, do 31 grudnia 2010r. - aglomeracje powyżej RLM do 31 grudnia 2015 r. - aglomeracje od – RLM

5 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 Grupa aglomeracji RLM KPOŚK 2003AKPOŚK 2005AKPOŚK 2009 Liczba aglomeracji RLM % RLM Liczba aglomeracji RLM % RLM Liczba aglomeracji RLM % RLM , , , < , , , < , , , < , ,5 Razem KPOŚK i jego aktualizacje zatwierdza Rada Ministrów 16 grudnia 2003 r. - KPOŚK 07 czerwca 2005 r. - AKPOŚK marca 2010 r. - AKPOŚK 2009

6 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU AKPOŚK 2009 Mapa aglomeracji Stan na r.

7 1635 aglomeracji Załącznik 1Załącznik 2 Załącznik 3 Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 1313 aglomeracji RLM (97% całkowitego RLM) Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 322 aglomeracje RLM (3% całkowitego RLM) Aglomeracje pozostałe 104 aglomeracje RLM lista informacyjna o aglomeracjach, które zostaną zweryfikowane w kolejnej aktualizacji programu AKPOŚK 2009 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU

8 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 KPOŚK – realizacja Oczyszczalnie ścieków realizowane w danym roku Kanalizacja Nakłady inwestycyjne [mln zł] rokBN * M*M* R*R* RM * tys. kmoczyszczalniekanalizacjaRazem ,42 352, , , ,3762,51 848, , ,2985,12 226, , ,81 218, , ,10 Ogółem: 719 oczyszczalni spełnia wymogi dyrektywy na 1465 (49%) 31, , , ,50

9 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 KPOŚK – finansowanie w roku ,544 mld zł

10 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 AKPOŚK 2009 – zadania do realizacji (załącznik 1) Zakres rzeczowy: sieć kanalizacyjna: budowa – km modernizacja – km oczyszczalnia ścieków: budowa modernizacja i/lub rozbudowa modernizacja części osadowej Zakres finansowy: na sieci kanalizacyjne 19,2 mld zł na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł 31,9 mld zł

11 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 AKPOŚK 2009 – finansowanie Środki niezbędne na realizację AKPOŚK 2009: Załącznik ,9 mld zł Załącznik 2 - 5,6 mld zł Efekt realizacji AKPOŚK 2009 odniesiono tylko do 1313 aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.

12 Światowy Dzień Wody 2010 KPOŚK – drogą do czystej wody DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Termin bilansowania efekt ó w - koniec roku Zapisy Traktatu Akcesyjnego Aglomeracje spełniające wymagania przepis ó w prawnych Oczyszczalnie spełniające wymagania przepis ó w prawnych Liczba aglomeracji spełniająca wymogi % Liczba aglomeracji spełniająca wymogi* RLM% RLM Liczba oczyszczalni Wydajność RLM % RLM ,8 (72,6) , , , , , Szacunek efektów ekologicznych - redukcja zanieczyszczeń biodegradowalnych - redukcja związków biogennych wg. stanu na rok 2007 azot ogólny - 49,2 % fosfor ogólny - 55,0 %

13 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK – bieżące i planowane działania: organizacyjne: –Zbudowanie Systemu Informatyczny dla KPOŚK –Opracowanie Poradnika w zakresie wdrażania KPOŚK dla administracji samorządowej koordynacyjne: –Trzecia aktualizacja Programu – maj 2011 r. –Sprawozdawczość z wykonania KPOŚK prawne: –Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dostosowanie do zapisów Prawa wodnego, uszczegółowienie zasadności budowania kanalizacji –Analiza przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat i kar.

14 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU KPOŚK – wypełnienie zobowiązań TA wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych wymaga: – Zapewnienia finansowania zaplanowanych inwestycji – Ścisłej współpracy we wszystkich działaniach związanych z KPOŚK oraz na wszystkich obszarach jego realizacji

15 KPOŚK-drogą do czystej wody Światowy Dzień Wody 2010 DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Świętokrzyska 36 kl. IV Warszawa tel.: + 48 (22) Fax.: + 48 (22) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DEPARTAMENT INWESTYCJI I NADZORU Światowy Dzień Wody 2010 Teresa Zań KPOŚK – drogą do czystej wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google