Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic - To razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć fabrykę. „Ziemia obiecana” Władysław Reymont.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic - To razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć fabrykę. „Ziemia obiecana” Władysław Reymont."— Zapis prezentacji:

1 Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic - To razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć fabrykę.
„Ziemia obiecana” Władysław Reymont

2 Plan narady Lista obecności.
Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta. Otwarcie obrad. Powitanie gości. Cel spotkania. Przedstawienie wspólników. Prezentacja wykonanych zadań przez poszczególnych wspólników. Dyskusja – zgłaszanie wniosków i propozycje wspólników. Jaka była współpraca w naszym przedsiębiorstwie, co ona oznacza na przyszłość. Ocena ekspertów. Zamkniecie obrad i podziękowanie wspólnikom za zaangażowanie, doradcom i ekspertom oraz obecnym gościom.

3 Prezes Angelika Malinowska

4 Podsumowanie projektu "Młodzi Przedsiębiorczy„
Temat spotkania Podsumowanie projektu "Młodzi Przedsiębiorczy„ Narada wspólników firmy „Bajkowe ogrody”, środa 6 czerwca 2012 r. godzina sala 38 naszego gimnazjum. Temat spotkania: Od "Młodych Przedsiębiorczych" do własnej firmy- jak to osiągnąć?" Podzielimy się naszą wiedzą na temat : jak rozpocząć działalność własnej firmy, jakie kroki należy podjąć by firma dobrze prosperowała, jakie formy reklamy są najlepsze by zachęcić klientów do swoich produktów liczymy na Państwa przemyślenia oraz uwagi, jakie powstaną po uczestnictwie w naradzie naszej firmy.

5 Wystąpienie prezesów Prezes - Angelika Malinowska
Prezes działu produkcji/usług – Dominika Matusik Prezes działu marketingu – Agnieszka Boruchowska Prezes działu sprzedaży – Anna Ciastoń Prezes działu finansowo – księgowego – Justyna Chłopek Prezes działu administracji i kadr – Anna Trybuś

6 Zanim przystąpiłyśmy do zakładania naszej firmy, musiałyśmy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań. czy chcesz być niezależny, potrzebujesz więcej swobody, nie chcesz być uzależniony od szefa, dłużej już nie chcesz być zatrudniony na etacie, trudno ci znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, masz oryginalny pomysł na własną działalność, jesteś bardzo dobry w jakiejś szczególnej dziedzinie, chcesz zarabiać więcej pieniędzy, chcesz się spełnić zawodowo, chcesz sam sterować swoim czasem.

7 Następnie musiałyśmy wyszukać wady i zalety prowadzenia własnej firmy.
niezależność samorealizacja satysfakcja pewność zatrudnienia poprawa sytuacji finansowej, w dłuższym horyzoncie poprawa sytuacji materialnej. Wady: nienormowany czas pracy dodatkowe obowiązki prawno-administracyjne składki ubezpieczeniowe odpowiedzialność nieregularność dochodów nieustanne ryzyko

8 Biznesplan Firmy „Bajkowe ogrody”
1. rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej – usługi ogrodnicze 2. formę organizacyjno-prawną – spółka jawna 3. planowany czas rozpoczęcia działalności r 4. środki finansowe konieczne do rozpoczęcia działalności – 5. lokalizacja – pomieszczenia w domu prezesa firmy 6. strukturę organizacyjną firmy – Jednakowa odpowiedzialność wszystkich wspólników wobec zadań firmy. Jasno określone zadania każdego prezesa i systematyczne informowanie o wynikach pracy. Systematyczne monitorowanie rynku w zakresie zapotrzebowania na usługi świadczone przez naszą firmę. Stały pomiar jakości świadczonych przez nas usług. Systematyczne sprawozdania o sytuacji finansowej firmy. 7. metody doboru pracowników, ich kwalifikacje, liczbę i zakres czynności – podstawowe kryterium to kwalifikacje, wykształcenie, liczba zmienna w zależności od sezonu (pracownicy sezonowi), stali max osoby. Zakres czynności według stanowiska i obowiązków.

9 8. metody zarządzania firmą - kompromis, jeżeli jednak nie będziemy mogli wypracować wspólnej strategii poprosimy o pomoc kogoś bardziej doświadczonego np. naszych rodziców czy znajomych. Pełna i solidarna odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem. 9. możliwości wejścia na rynek, utrzymania się na nim oraz powiększania udziału w rynku, 10. obszar działania – Kraków, Małopolska w przyszłości może Polska 11. rodzaj i strukturę usług – projektowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów 12. metody usług, reklamy i marketing - media lokalne takie jak: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Echo Miasta, radio lokalne. Przygotujemy również dużą ofertę w postaci broszur, folderów, ulotek i ogłoszenia w prasie fachowej i na stronach WWW, targi ogrodnicze 13. próba określenia wyniku finansowego przedsięwzięcia, 14. bariery na drodze realizacji pomysłu – konkurencja, brak finansów, problemy z zatrudnieniem wysokiej jakości fachowców.

10 Weryfikacji czy był to trafny wybór dokona rynek !!

11 Prezes Działu Produkcji/Usług
Dominika Matusik

12 PRODUKT Celem działalności naszej firmy będzie projektowanie, zakładanie i pielęgnacja nowoczesnych ogrodów dostosowanych do współczesnego klienta. Będziemy proponować rozwiązania nowoczesne, zaspokajające gusty nawet bardzo wymagających klientów, ale w rozsądnych cenach. Po realizacji zamówienia nasza firma będzie kontynuować współpracę z klientem, aby jego ogród zawsze był piękny i zadbany, a także miejscem jego wypoczynku. Szczegółowe informacje o naszej usłudze są zawarte w analizie ankiety badającej klienta docelowego.

13 Nasza firma proponuje Państwu wielki dobór roślin jak i usług :
Projektowanie – projektujemy ogrody zgodnie z zapotrzebowaniem klienta i jego wymaganiom. Pomagamy w doborze odpowiedniej wielkości ogrodu jaki ma powstać Pomagamy w doborze odpowiedniego terenu- sprawdzamy jakość położenia wybranego miejsca. Dokładne przebadanie go i stwierdzenie czy ogród, będzie mógł powstać w wybranym przez klienta miejscu – stwierdzenie czy sa spełnione odpowiednie warunki np. glebowe. przystępne ceny – sadzonki , drzewka, kwiatki itp. Są sprzedawane w przystępnych cenach i w bardzo dobrej jakości. Cena, jest ustalana np. za jedno drzewko (kwiatka itp.). Stosujemy dodatkowe rabaty dla naszych stałych klientów co pozwala nam na rozpowszechnienie się naszej Firmy na rynku. Cena produktu musi zapewnić nam jako wytwórcy i sprzedawcy usług zwrot poniesionych nakładów kapitałowych, zrównoważenie kosztów usług oraz osiągnięcie zamierzonego zysku dzięki akceptacji ceny przez nabywców, wyrażonej kupowaniem oferowanej przez nas usługi. Sadzenie – nasza firma oferuje dokładne jak i solidne zasadzenie drzewek, oraz roślin. Zasadzimy je zgodnie z życzeniem klienta.

14 Solidność pracy – ogród ma być ładny i estetyczny dlatego też nasi pracownicy zrobią wszystko by klientowi miło spędzało się czas w przytulnym miejscu, wśród pięknych zapachów roślin. Gwarancja na nasze usługi – gwarantujemy klientowi bezpieczeństwo, za poniesione szkody powstałe z winy firmy, bierzemy pełną odpowiedzialność Fachowość dzięki wykwalifikowanym pracownikom – każdy zatrudniony przez nas pracownik posiada wysokie kwalifikacje a jego wiedza i umiejętności potwierdzone są odpowiednimi dokumentami. Indywidualne podejście do Klienta – każdy Klient i jego zamówienie jest traktowane indywidualnie i zawsze może liczyć na fachowe doradztwo oraz pomoc przy projektowaniu, zakładaniu i pielęgnowaniu ogrodu. Wprowadziliśmy własne metody pielęgnacji ogrodów – będziemy proponować klientom, nowoczesne, ekologiczne środki do pielęgnacji roślin.

15 CENA Cena to relacja miedzy ilością pieniędzy dostarczana przez nabywcę a ilość towaru dostarczaną przez sprzedawcę  Cena związana jest  ze sprzedażą, z konkurentami,  z efektywnością i  z kształtowaniem wizerunku firmy. Cena produktu musi zatem zapewnić nam jako wytwórcy i sprzedawcy usług zwrot poniesionych nakładów kapitałowych, zrównoważenie kosztów usług oraz osiągnięcie zamierzonego zysku dzięki akceptacji ceny przez nabywców wyrażonej kupowaniem oferowanej przez nas usługi.  

16 Cena produktu Cena produktu musi zatem zapewnić nam jako wytwórcy i sprzedawcy usług zwrot poniesionych nakładów kapitałowych, zrównoważenie kosztów usług oraz osiągnięcie zamierzonego zysku dzięki akceptacji ceny przez nabywców wyrażonej kupowaniem oferowanej przez nas usługi. Dlatego ustaliłyśmy cenę wyższą aby proponowane przez nas upusty i rabaty dla klienta w efekcie końcowym bilansowały dodatnio założona cenę wyjściową i zyski. Cena będzie zależeć od zamówienia klienta i może być dla każdego inna. Ustalając cenę wzięłyśmy pod uwagę: - popyt będzie zależał od sezonu i od wielkości zamówienia. - z ankiety wynika jaka jest zasobność portfelu klienta - koszt usługi będzie się zmieniał w zależności od cen roślin, które firma musi zakupić od producenta. - polityka marketingowa w naszym wypadku będzie polegała na zaproponowaniu klientowi roślin wysokiej jakości. - znajomość oferty konkurencji ma np. podstawowe znaczenie do ustalenia naszego cennika Na kształt cen będzie wpływać koszt ponoszony przez firmę ale i zakładany zysk. Ceny za niskie mogą budzić wątpliwości klienta czy produkt jest wysokiej jakości, a za wysoka zniechęci go do zakupu.

17 Prezes Działu Marketingu
Agnieszka Boruchowska

18 Istotną rolę w procesie planowania działań przedsiębiorstwa odgrywa badanie rynku, które jest niezbędnym element budowania strategii firmy. Podstawą działań marketingowych firmy jest określenie grupy docelowej, do której produkt ma być skierowany, czyli portretu potencjalnego klienta oraz cech produktu/usługi, które pozwolą na wyróżnianie ich na rynku. Wszelkie pomysły na to, co produkować, albo, czym handlować, muszą opierać się na ocenie rynku, (co jest na nim produkowane w nadmiarze, a czego brakuje) oraz przewidywaniach dotyczących oczekiwań, potrzeb i finansowych możliwości potencjalnych odbiorców). Taka ocena pozwoli nam dostosować nasz produkt do rzeczywistych potrzeb rynku, a dzięki temu zdobyć rynek, co w konsekwencji przełoży się sukces finansowy przedsiębiorstwa.

19 STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY

20 Promocja. Strategia marketingowa
DZIAŁ MARKETINGU Prowadzi badania rynku - popytu oraz podaży, konkurencyjnych produktów, ocenia własny produkt ze względu na potrzeby klientów odpowiada za działania promocyjne - reklamę, public relations, itp.

21 ANKIETA BADAJĄCA RYNEK POD KĄTEM ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI OGRODNICZE
1. Płeć: kobieta mężczyzna 2. Wiek: i więcej 3. Jakie posiada Pan(i) wykształcenie? podstawowe gimnazjalne średnie wyższe 4. Miejsce zamieszkania: wieś miasto 5. Czy prowadzi Pan(i) lub prowadziła swoją własna działalność gospodarczą? tak (proszę podać jaką) nie 6. Na firmy o jakim profilu według Pana(i) jest największe zapotrzebowanie na rynku? wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową Proszę krótko uzasadnić swój wybór Według Pana(i) na jakiego typu ogrody jest największe zapotrzebowanie na rynku? małe osiedlowe ogródki ogródki rekreacyjne (m.in. place zabaw) duże ogrody 9. Ile środków finansowych jest Pan(i) w stanie przeznaczyć na swój ogród? złotych ok złotych ok złotych 10. Gdyby posiadał Pan(i) swój własny ogród nasze usługi byłyby świadczone w nim przez : sezon wiosenny sezon jesienny sezon letni cały rok

22 Podsumowanie Z ankiety wynika, że największym zapotrzebowaniem cieszą się firmy usługowe i handlowe. Następnie nasze pytanie dotyczyło: Wymagań klientów do korzystania z firm usługowych lub produkcyjnych Badanie wskazało, że największą uwagę klienci zwracają na cenę i jakość usług. I tak według naszych ankietowanych największe zapotrzebowanie jest na ogródki rekreacyjne czyli place zabaw. Największy procent odpowiadających może zapłacić za założenie ogrodu i prace pielęgnacyjne ok zł. Za czas pielęgnacji tych ogrodów uważany jest według mężczyzn sezon wiosenny a dla kobiet cały rok lub sezon letni. Z ankiety wynika, że największe zainteresowanie ogrodnictwem wykazują kobiety w wieku od lat z wykształceniem średnim. Natomiast wśród mężczyzn największe zainteresowanie ogrodnictwem wykazują ci w wieku od lat z wykształceniem średnim. Więcej na założenie ogrodu chcą wydać kobiety (do zł) niż mężczyźni (do 1000 zł).

23 Ankieta badająca rynek usług ogrodniczych klienta docelowego.
Dla kobiet w wieku lat, z wykształceniem średnim, mieszkających w mieście (posiadające własne domy) Czy jest Pani zainteresowana usługą w której skład wchodzą : uprawa i pielęgnacja roślin ogrodowych i doniczkowych Tak Nie Gdyby posiadała lub posiada Pani swój własny ogród nasze usługi byłyby świadczone w nim przez : sezon wiosenny sezon jesienny sezon letni cały rok 3. Czy chciałaby Pani by fachowiec - ogrodnik zajmował się Pani roślinami w domu i ogrodzie przez cały sezon? Tak Nie 4. Czy chciałaby Pani mieć w swoim domu oryginalne kompozycje dopasowane do wystroju wnętrza z kwiatów ciętych lub doniczkowych ? Tak Nie 5.Ile środków finansowych jest Pani w stanie przeznaczyć na swój ogród? złotych ok złotych ok złotych 6. Ile terenu może Pani przeznaczyć na założenie ogrodu ? 5 – 10 arów – 15 arów – 20 arów Powyżej 20 arów 7. W jakie urządzenia chciałaby Pani zainwestować dla pielęgnacji swojego ogrodu ? Automatyczne systemy nawadniania Traktorem ogrodowy Zraszacz Sekator Kultywator Nożyce do krzewów Wysokiej jakości wąż ogrodowy 8. Jakie elementy architektury ogrodowej chciałaby Pani wybudować w swoim ogrodzie? Stawy, Altany , Ogrody skalne Strumyki , Trejaże, Murki oporowe Oczka wodne, Pergole, Rzeźby ogrodowe Fontanny, Tarasy drewniane, Tarasy kamienne

24 9. Jaką funkcję według Pani powinien pełnić ogród ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10. Czy jest Pani zainteresowana organizowaniem np. bankietów, uroczystości z oryginalnymi kompozycjami roślin nymi ? Nie, ponieważ nie organizuje takich imprez. Gdybym organizowała takie uroczystości byłabym zainteresowana. Tak, brakuje mi tego w organizowanych przez siebie uroczystościach. 11. Co dla Pani jako właściciela ogrodu ma największe znaczenie obok odpowiednio wypielęgnowanych roślin 1. architektury krajobrazu, 2. ukształtowania terenu, 3. potrzeba stworzenia w pobliżu domu prywatnego azylu sprzyjającego relaksacji. 12. Co wg Pani ma najważniejszy wpływ na postrzeganą wartość posesji 1. zadbany trawnik 2. obszar przyjmowania gości i urządzania przyjęć ogrodowych. 3. ścieżki i przejścia, drzewa, krzewy 4. dobrze przystrzyżone żywopłoty, 5. estetycznie wyglądające rabaty, 6. elementy wodne, 7. mała architektura ogrodowa 8. obecność drzewek owocowych 13. Jakie znaczenie ma dla Pani ekologiczne ogrodnictwo 1. jest bardziej ważne bo ograniczy szkodliwy wpływ chemikaliów na środowisko 2. stosuje naturalne sposoby pielęgnacji roślin. 14. Który z 5 priorytetów polskich użytkowników ogrodów jest dla Pani najważniejszy 1. Relaksacja 2. Kontakt z naturą 3. Przyciąganie uwagi 4. Miejsce spotkań 5. Plac zabawy dzieci DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE NASZEJ ANKIETY !!!

25 Podsumowanie W przeprowadzonej ankiecie wstępnej określiłyśmy grupę docelową, którą są kobiety w wieku 18-35, z wykształceniem średnim, mieszkających w mieście (posiadające własne domy). Ustaliłyśmy również zakres usług naszej firmy. Zapytałyśmy grupę docelową o gatunki roślin, które chciałby mieć w domu i ogrodzie (krzewy ozdobne, rośliny pnące, rośliny doniczkowe). Poprosiłyśmy o określenie architektury ogrodowej i jej przeznaczenia. Ważne pytanie dotyczyło ogrodnictwa ekologicznego. dowiedziałyśmy się co wpływa na postrzeganą wartość posesji badanych kobiet.

26 DYSTRYBUCJA Zainteresowanie terenami zieleni i otoczeniem wzrasta z roku na rok, tym samym spodziewać możemy się większej zmianie roślin ozdobnych i wszelkich artykułów towarzyszących, począwszy od podłoży, poprzez narzędzia i nawozy na dodatkach i elementach dekoracyjnych skończywszy. Ten wzrost zainteresowania zawdzięczamy zwiększającej się świadomości klientów odnośnie dbałości o tereny zielone, zasobniejszemu portfelowi inwestora, który, budując dom, myśli już o urządzeniu jego otoczenia, co jeszcze kilka lat temu nie było tak oczywiste (źródłem wiedzy dla nas jest m.in. nasza ankieta dla klienta docelowego)

27 Public relations Nasz public relations będzie związany z wizerunkiem naszej firmy, ponieważ będziemy chciały utrzymać dobre kontakty z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami. Nasz wizerunek będzie kształtować solidna i fachowa oferta przekazywana klientom. Proponowany przez nas towar - rośliny musza by najwyższej jakości i w przystępnej dla klienta cenie. Tylko wtedy zadowolony, nie tylko ponownie skorzysta z naszej usługi ale poleci ją swoim znajomym. W wizerunku ważne jest logo i nazwa. Uważamy, że nasze logo jest oryginalne i łatwo je zapamiętać a także łatwo je skojarzyć z naszą firmą i jej pozytywnymi cechami. Nazwa jest łatwa do wymówienia i kojarzy się z zakresem działalności naszej firmy. ''

28 Prezes Działu Sprzedaży
Anna Ciastoń

29 Sprzedaż bezpośrednia
W założeniu marketingowym naszej firmy pracownicy powinni dotrzeć do klienta, którego wskazały nam przeprowadzone przez nas obserwacje rynku, będą to przede wszystkim kobiety. Nasi marketingowcy powinni zaoferować taki produkt, który przekona przede wszystkim kobiety. Odpowiednio zaprezentowany produkt, jeśli nawet klient nie miał zamiaru go kupić może go do tego przekonać. Uważamy, że dobra oferta marketingowa jest ważna w przekonaniu do niej klienta, a co za tym idzie daje firmie pożądany stały efekt finansowy. Myślimy, że osoby, które będą zajmować się tym działem to powinni być dobrzy fachowcy ogrodnicy, ale i dobrzy psychologowie, którzy potrafią przekonać każdego klienta Zastosowanie sprzedaży bezpośredniej jest bardzo wskazane, ponieważ kontakty osobiste z klientem pozwalają przekonać klienta niezdecydowanego do podjęcia decyzji o zakupie naszej usługi Z uzyskanych przez nas informacji w literaturze tematu wynika, że Polska do roku była przede wszystkim producentem kwiatów ciętych, do tej pory jest na nie zapotrzebowanie i szansę na utrzymanie się na rynku kwiatów ciętych mają firmy, które wykazują się wysoką wydajnością, zdolnością do szybkich zmian w produkcji, innowacyjnością i efektywną logistyką sprzedaży. Prognozy odnośnie popytu na rośliny ozdobne są dobre. Szybko wzrasta w Europie Zachodniej popyt na kwitnące rośliny doniczkowe, rabatowe oraz drzewa i krzewy. Na Zachodzie wzrost popytu na rośliny do dekoracji mieszkań i ogrodów wiąże się nie tylko z ich atrakcyjnym wyglądem a także z świadomością, że wpływają one na zdrowie i jakoś życia człowieka Dla nas jako młodej firmy jest to fantastyczna okazja do założenia firmy i wejście w rynek usług ogrodniczych Dodatkowym działaniem marketingowym musi być systematyczna reklama, która promuje firmę i zachęca klientów do kupna produktu.

30 Sezonowość i wielkość sprzedaży.
Stosując teorię 4P musimy zwrócić uwagę, że mimo, iż nasza działalność jest cało-roczna to główne nasilenie prac będzie od wiosny do jesieni. W tym też czasie jest największe zapotrzebowanie na nasze usługi i produkty, dlatego ważne w tym okresie będzie ich promowanie. Klienci, którzy zamówią nasza usługę w okresie zimowym otrzymają promocyjne ceny i rabaty na założenie ogrodu i dalszą pielęgnację. Dodatkowo dla klientów, którzy podpiszą z nami wieloletnią umowę otrzymają dodatkowe rabaty. Zagwarantujemy również temu klientowi opiekę stałego fachowca. Przeanalizowałyśmy, że nasi klienci są osobami wymagającymi i dlatego nasze usługi muszą być świadczone profesjonalnie, systematycznie i fachowo. Zamówienie realizowane będzie w przeciągu 24h do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia go lub zaksięgowania wpłaty na koncie naszej firmy ogrodniczej Jeśli dany produkt nie jest dostępny w magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 3 tygodni (wówczas Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji). Nasza oferta będzie dostępna w naszej siedzibie, na targach ogrodniczych i na spotkaniach branżowych.

31 Kontrahenci. Naszymi kontrahentami będą te osoby i firmy – producenci, od których będziemy kupować towar np. rośliny, drewno, ale i te firmy, z którymi będziemy się spotykać na targach ogrodniczych i na spotkaniach branżowych. Będziemy chciały utrzymać dobre kontakty z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami z branży ogrodniczej.

32 Prezes Działu Finansowo – Księgowego.
Justyna Chłopek

33 Jakie kroki finansowe podjęłyśmy dla założenia naszej firmy?
Obliczanie : RENTOWNOŚĆI FIRMY- NAKŁADY I EFEKTY OBLICZANIE PROGU RENTOWNOŚCI DOCHÓDU, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W FIRMIE FORM OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAK DOKUMENTOWAĆ SPRZEDAŻ I ZAKUP

34 RENTOWNOŚĆ FIRMY - NAKŁADY I EFEKTY
Zamiar prowadzenia przedsiębiorstwa powinien uwzględniać jej opłacalność, czyli prognozę, że osiągniemy zysk i w jakim czasie. Dlatego zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą powinniśmy przewidzieć za pomocą obliczeń i zebranych informacji, czy też własnych ocen, czy nasze przedsięwzięcie będzie opłacalne i czy osiągniemy zysk i kiedy to się stanie. Wkład każdego wspólnika wynosi 15 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy wynosi wiec 90 tysięcy złotych

35 2. OBLICZANIE PROGU RENTOWNOŚCI
Obliczenie progu rentowności dla przedsiębiorstwa wymaga określenia: kosztów stałych kosztów zmiennych ceny jednostkowej zmiennej ceny usługi/produktu. Określiłyśmy każde koszty i ceny z powyższych punktów.

36 Koszty stałe: 1) Wynagrodzenie zatrudnionych pracowników
Wartość w złotych miesięcznie: 1300 zł (netto), dla 6 pracowników, 1300zł * 6 = 7800 zł 2) Koszty materiałów biurowych Wartość w złotych miesięcznie: 750 zł Koszty zmienne: 1) koszt transportu kwiatów do jednego klienta - 50 zł 2) koszt zakupu kwiatów dla jednego klienta zł Gdy obliczyłyśmy próg rentowności na podstawie powyższych kosztów wyszło nam, że musimy zarobić ponad 68 tys. zł i sprzedać 57 usług

37 3. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zapłacenie podatku od osiągniętego dochodu. Aby ustalić dochód, od którego następnie liczony jest podatek, należy zrobić szczegółowe zestawienie wszystkich przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Jeśli przychody przewyższają koszty, powstaje dochód do opodatkowania. Jeżeli jest odwrotnie, powstaje strata - wówczas podatku się nie płaci.

38 4. JAK DOKUMENTOWAĆ SPRZEDAŻ I ZAKUP
Cztery formy jakimi można udokumentować sprzedaż i zakup: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, paragon fiskalny. Fakturę VAT i rachunek można zobaczyć w materiałach.

39 Prezes działu administracji i kadr
Anna Trybuś

40 Umowa Spółka jawna jest to spółka prawa handlowego, zawarta na mocy umowy pisemnej, działająca na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych z 2000 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Nie ma osobowości prawnej, lecz dzięki m.in. firmie wpisowi do KRS-u może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości , zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki zarówno majątkiem spółki jak i majątkiem osobistym. Każda z nas wniosła do przedsiębiorstwa zł, co daje łączną kwotę zł.

41 Terminy spotkań i organizacja pracy „Młodych Przedsiębiorczych”
Spotkania do projektu odbywały się co tydzień począwszy od marca do dnia dzisiejszego. Zakres obowiązków został przydzielony konkretnym osobom, zadania zostały wykonane terminowo i z należytą fachowością . Prezesi byli oceniani i rozliczani z wykonanych zadań na karcie pracy.

42 Zatrudnienie pracowników
Propozycja zatrudnienia pracowników: a) administracja + księgowość = 1 osoba b) obsługa techniczna + kierowcy = ogrodnicy - 2 osoby c) magazynowanie = sezonowo d) projektanci ogrodów = na stałe lub na umowę - zlecenie

43 Cechy charakterystyczne klasycznego przedsiębiorcy
Przedsiębiorca to przede wszystkim właściciel małej lub średniej firmy, w której nie tylko kieruje firmą, ale wykonuje większość zadań w firmie. Musi więc posiadać szereg umiejętności. Jakie cechy posiada lub posiadać powinien przedsiębiorca, człowiek przedsiębiorczy? Co kieruje człowiekiem, by stać się przedsiębiorcą? Co mu pomaga w realizacji zamierzonych celów? determinacja (pozytywne myślenie pewność siebie kreatywność innowacyjność brak obaw przed podejmowaniem ryzyka ambicja optymizm gotowość do współpracy Klasyczny przedsiębiorca to również człowiek: Władczy, energiczny, ekstrawertyczny, towarzyski, skrupulatny, zorganizowany, wytrwały, operatywny, - asertywny, nonkonformistyczny, elastyczny i niestereotypowy, wytrwały i konsekwentny w działaniu.


Pobierz ppt "Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic - To razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć fabrykę. „Ziemia obiecana” Władysław Reymont."

Podobne prezentacje


Reklamy Google