Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA"— Zapis prezentacji:

1 PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_02 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA Gabriela Szuba Departament Współpracy z Zagranicą Warszawa, 6 kwietnia 2011 r.

2 PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA
Agenda Instytucje UE Rola PREZ w procesie decyzyjnym UE: Rola PREZ wobec partnerów zewnętrznych Wydarzenia krajowe Priorytety Prezydencji Jest to przykładowy slajd do wzorca: Agenda

3 Rada Unii Europejskiej
Instytucje UE Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

4 Instytucje UE Formacje Rady UE Sprawy ogólne Sprawy zagraniczne
Sprawy gospodarcze i finansowe Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne Zatrudnienie, polityka społeczna, zdrowie i ochrona konsumentów Konkurencyjność (Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Badania i Przestrzeń Kosmiczna) Transport, telekomunikacja i energia Rolnictwo i rybołówstwo Środowisko – Rada ENVI Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport

5 Rola PREZYDENCJI Bezstronna moderacja prac toczących się na forum Rady UE Reprezentacja krajów członkowskich UE wobec pozostałych instytucji unijnych Reprezentacja krajów członkowskich wobec partnerów społecznych Reprezentacja krajów członkowskich wobec stron trzecich

6 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Prace Rady UE ds. Środowiska dwa posiedzenia w czasie każdej PREZ – w Brukseli i w Lxgu dodatkowo: tzw. nieformalna Rada – w rzeczywistości: nieformalne spotkanie ministrów środowiska w kraju PREZ W trakcie posiedzenia Rady ministrowie: przyjmują projekty aktów prawnych przyjmują konkluzje Rady przeprowadzają debaty / wymiany poglądów

7 Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska

8 Rada Unii Europejskiej ds. Środowiska

9 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Grupy robocze Rady UE prowadzone przez resort środowiska Grupa Robocza ds. Środowiska (Working Party on Environment – WPE) Grupa Robocza ds. Międzynarodowych Aspektów Ochrony Środowiska (Working Party on International Issues – WPIEI) Grupa Robocza ds. Leśnictwa (Working Party on Forestry – WPF) Na 775 posiedzeń wszystkich grup roboczych w czasie polskiej prezydencji 105 prowadzonych będzie przez resort środowiska.

10 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Grupy robocze Rady ds. Środowiska – WPE Grupa Robocza ds. Środowiska (Working Party on Environment – WPE) Przewodniczący: attache ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Przedmiot prac: przygotowanie decyzji do podjęcia przez Radę ENVI - projekty aktów prawnych, konkluzje Rady itp. Efekt prac  COREPER, Rada ENVI Udział stolicy: opracowywanie instrukcji dla delegatów krajowych (attache), wsparcie eksperckie 59 posiedzeń w czasie PREZ

11 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Grupy robocze Rady ds. Środowiska – WPIEI Grupa Robocza ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiska (Working Party on International Environmental Issues – WPIEI) Przewodniczący: przedstawiciel stolicy Przedmiot prac: omawianie stanu prac na forum konwencji międzynarodowych, wypracowywanie wspólnego stanowiska UE na spotkania międzynarodowe Efekt prac  wspólne stanowisko UE Udział stolicy: odpowiedzialność za prace grupy 42 posiedzenia w czasie PREZ

12 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Grupy robocze Rady ds. Środowiska – WPIEI c.d. WPIEI Climate change – Tomasz Chruszczow WPIEI Global – Katarzyna Reiter WPIEI Horizontal – Katarzyna Reiter WPIEI Biodiversity - Bożena Haczek WPIEI Biosafety- Agnieszka Dalbiak WPIEI CITES – Karol Wolnicki WPIEI CLRTAP – Krystyna Panek-Gondek WPIEI Aarhus – Karolina Kulicka WPIEI Desertification – Adriana Dembowska (KZGW) WPIEI Synergies – Andrzej Jagusiewicz (GIOŚ) WPIEI Basel – Magda Gosk (GIOŚ) WPIEI PRTR – Justyna Grzywacz (GIOŚ) WPIEI Chemicals – Jerzy Majka (BSi PCh) WPIEI Espoo – Piotr Otawski (GDOŚ)

13 Rola PREZ w procesie decyzyjnym
Grupa robocza ds. Leśnictwa – WPF Grupa Robocza ds. Leśnictwa (Working Party on Forestry – WPF) Przewodniczący: przedstawiciel stolicy Przedmiot prac: negocjacje dot. projektów aktów legislacyjnych, omawianie stanu prac na forum międzynarodowym, wypracowywanie wspólnego stanowiska UE na spotkania międzynarodowe Efekt prac  wspólne stanowisko UE; Rada UE Udział stolicy: odpowiedzialność za prace grupy 4 posiedzenia w czasie PREZ

14 Rola PREZ wobec partnerów zewnętrznych
Spotkania międzynarodowe w II poł r. Najważniejsze spotkania międzynarodowe: 4. MOP Konwencji z Aarhus, Kiszyniów (Mołdawia) 10. COP Konwencji NZ w sprawie zwalczania pustynnienia, Changwon (Korea Płd.) 10. COP Konwencji bazylejskiej, Cartagena (Kolumbia) 3. Sesja INC przygotowującego konwencję w sprawie rtęci, Wagadugu (Burkina Faso) 10. COP Konwencji bońskiej o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, Bonn 17. COP Konwencji Ramowej NZ w sprawie zmian klimatu, Durban (RPA) oraz 7. Konferencja Ministerialna procesu „Środowisko dla Europy”, Astana (Kazachstan)

15 Wydarzenia krajowe Konferencje ministerialne i spotkania eksperckie
dotyczące tematów wiodących / priorytetów prezydencji, a także wynikające z przyjętej praktyki i kalendarza prac poszczególnych grup roboczych i grup eksperckich UE 38 konferencji i spotkań eksperckich w kraju, w tym najważniejsze: Konferencja ministerialna „Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej” Konferencja ministerialna ws. Rio+20 Konferencja „Planowanie na rzecz różnorodności biologicznej”

16 Prezydencja w liczbach
6 miesięcy – w tym 5 miesięcy prac 105 spotkań grup roboczych w Brukseli 2 formalne i 1 nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska 90 spotkań w kraju i zagranicą, w tym 5 spotkań COP na całym świecie Korpus Prezydencji liczący ponad 150 pracowników resortu środowiska w kraju i 8 osób w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli 43 zidentyfikowane tematy, w tym 3 projekty aktów legislacyjnych

17 Priorytety prezydencji
Ochrona klimatu. Adaptacja Europy do zmian klimatu. Globalne porozumienie w Durbanie Ochrona bioróżnorodności w tym wdrażanie ogólnoświatowych porozumień z Nagoi z listopada 2010 r. Najważniejsze punkty – zapewnienie finansowania, planowanie przestrzenne. Tzw. Protokół ABS Efektywne wykorzystanie zasobów (Resource Efficient Europe) Rio +20 Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

18 Finansowanie działań środowiska
Dyskusja nad mechanizmami finansowymi Dyskusja nad celami ochrony środowiska strategicznymi w nowej perspektywie finansowej Fundusz Spójności, LIFE+, Wspólna Polityka Rolna,

19 Inne tematy Zamknięcie dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego WEEE, 6 Program działań na rzecz środowiska, COP w sprawie pustynnienia, COP Konwecji Bazylejskiej, MOP Konwencji Aarhus, Substancje biobójcze, Rewizja ramowej dyrektywy wodnej w sprawie substancji priorytetowych SEVESO Rewizja Protokołu z Goeteborga Negocjacje Konwencji rtęciowej …. EAP

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Gabriela Szuba Departament Współpracy z Zagranicą
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Zakończenie Działu_02 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Gabriela Szuba Departament Współpracy z Zagranicą


Pobierz ppt "PREZYDENCJA W RADZIE UE ROLA I ZADANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google