Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Visitors from Poland 29 th August 2012 Współpraca między-samorządowa gmina Askim, powiat Indre Østfold Synnøve Rambek, dyrektor urzędu– gmina Askim Leif.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Visitors from Poland 29 th August 2012 Współpraca między-samorządowa gmina Askim, powiat Indre Østfold Synnøve Rambek, dyrektor urzędu– gmina Askim Leif."— Zapis prezentacji:

1 1 Visitors from Poland 29 th August 2012 Współpraca między-samorządowa gmina Askim, powiat Indre Østfold Synnøve Rambek, dyrektor urzędu– gmina Askim Leif Solve Bjorkevoll, doradca – gmina Askim

2 2 Wiele form współpracy Spółka Akcyjna – regulowana przez prawo spółek handlowych (AS) Przedsiębiorstwo międzygminne (np. Związek Celowy Gmin)– regulowana przez ustawę o przedsiębiorstwach międzygminnych (IKS) Porozumienie o współpracy międzygminnej (regulowane przez UoST) Umowa o współpracy Umowa o przekazaniu kompetencji Porozumienie między JST

3 3 10 samorządów w Indre Østfold 22 spółek akcyjnych (AS) 10 Przedsiębiorstw międzygminnych (IKS) ? Umowy o współpracy między gminnej Askim 12 spółek akcyjnych (AS) 9 przedsiębiorstw międzygminnych (IKS) 9 umów o współpracy międzygminnej

4 4 Alarmsentral Brann Øst AS Centrum przeciwpożarowe 16 samorządów – Askim 3,5% Umiejscowione w Moss – 50 km od Askim Odbieranie i przekazywanie informacji o pożarach i wypadkach. Rozwój i sprzedaż usług bezpieczeństwa i systemów alarmowych.

5 5 Askimbyen AS Miejskie centrum rozwoju Urząd miasta Askim 8% - 92% sektor prywatny Promocja rozwoju centrum miasta. Organizacja wydarzeń kulturalnych i handlowych w centrum miasta Askim.

6 6 Askim Asvo AS Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Askim 74% - samorząd Skiptvet 26% Umiejscowienie w Askim Stwarzanie warunków do kreowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez produkcję i inne formy (odpowiednik polskich ZAZ).

7 7 Askim Kulturhus AS Regionalny dom kultury Samorząd Askim 92% - 8% inne samorządy, organizacje pozarządowe i firmy prywatne Lokalizacja w centrum Askim Dom kultury jest właścicielem i zarządza obiektem. Przeprowadza wydarzenia kulturalne i zajęcia. Wplywa na rozwój regionu Indre Østfold

8 8 Askim Rådhus AS Administracja obiektami urzędu miejskiego Askim 100% Właściciel i zarządca ratuszem w Askim i innymi budynkami administracji samorządowej.

9 9 Eiendomsselskapet Askim AS Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi miasta Askim 100% Właściciel i zarządza wynajmem samorządowych zasobów mieszkaniowych -Dbanie o budynki -Mieszkania socjalne

10 10 Deltagruppen AS Edukacja dorosłych i przekwalifikowania zawodowe Askim 35% - 65% inne samorządy i county Østfold Lokalizacja w Askim, Eidsberg i Sarpsborg Przystosowanie umiejętności do lokalnego rynku pracy Edukacja dorosłych Szkolenia z zakresu języka norweskiego i dostosowanie do edukacji i pracy

11 11 Kompetanseforum AS Szkoła wyższa prowadzona przez JST. Askim 44% - 56% inne gminy i prywatne firmy Lokalizacja w Askim Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla organizacji i osób indywidualnych, studia wyższe w zakresie licencjatu Działania skierowane są do mieszkańców i biznesu z terenu Indre Østfold

12 12 Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS Pływalnia i wodny park Askim 75% - 25% inne samorządy i prywatne firmy Lokalizacja w centrum Askim Pływalnia 25m, basen do rehabilitacji, basen ze sztuczną falą, basen dla małych dzieci, ściana do wspinaczki i kawiarnia Działania skierowane do mieszkańców Askim, Indre Østfold, Oslo i turystów

13 13 Rakkestad Flyplass AS Lotnisko dla małych samolotów Askim 0,0023% - 65% samorząd Rakkestad oraz pozostały % ma 15 prywatnych firm. Lokalizacja Askim Właściciel i zarządca lotniska Zapewnia infrastrukturę dla prac remontowych małych samolotów i prowadzi centrum serwisu Promuje interesy lokalnego biznesu

14 14 Østfold Energi AS Wytwarzanie energii (elektrownie wodne) Askim 4,29% - 95,71% inne samorządy i county Østfold Lokalizacja w Sarpsborg Coroczny podział dochodu między współwłaścicieli Głównie produkcja energii w elektrowniach wodnych

15 15 Østfold Bedriftsenter AS Rozwój regionu i biznesu Askim 16% - 84% inne gminy, powiat Østfold i prywatne firmy Wspieranie rozwój biznesu zwłaszcza poprzez usługi i doradztwo Rozwój regionu w oparciu o współpracę gmin Obsługa rady regionu Indre Østfold

16 16 Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamband IKS (AHSA) Gospodarka ściekami Askim 81% - 19% gminy Hobøl i Spydeberg Lokalizacja w Askim Właściciel i operator oczyszczalni ścieków Planowanie i rozbudowa linii kanalizacyjnych w gminach

17 17 Driftsassistanse i Østfold IKS (DAØ) Wsparcie z zakresu usług dotyczących zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków Askim 8,1% - 15 innych gmin 91,9% Lokallizacja w Fredrikstad Pomoc w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu siecią Ocena stanu technicznego Pomoc w stosowaniu procedur i przepisów

18 18 Indre Østfold Data IKS Centrum komputerowe Askim 29% - 5 innych gmin 71% Lokalizacja Askim Obsługa wspólnego centralnego systemu komputerowego i oprogramowania służącego gminom Pomoc urzędom gmin w rozwiązywaniu bieżących problemów IT Doradztwo w zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania

19 19 Indre Østfold Krisesenter IKS Usługi osobom będącym w sytuacji kryzysowej Askim 8 innych gmin Lokalizacja w Eidsberg Zapewnienie schronienia Pomoc Ochrona

20 20 Indre Østfold Revisjon IKS Audyt wewnętrzny Indre Østfold Kontrollutvalgsekretariat IKS Sekretariat dla komisji rewizyjnej Askim19% - 15 innych gmin 81% Lokalizacja w Rakkestad Audyt wewnętrzny w tym finansowy Nadzór nad działaniami i podejmowanymi decyzjami w gminach

21 21 Indre Østfold Legevakt IKS Pogotowie ratunkowe Askim 30% - 6 innych gmin Lokalizacja w Askim Zarządzanie pogotowiem ratunkowym Koordynacja działań gminnych zespołów zarządzania kryzysowego. Pomoc w stosowaniu procedur i przepisów

22 22 Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) Gospodarka odpadami Askim 32% - 6 innych gmin 68% Lokalizacja w Askim Działania związane z odbiorem odpadów i ich zagospodarowaniem

23 23 Østfold interkommunale arkivselskap IKS Centrum archiwizacji dokumentacji Askim 3,4% - 14 innych gmin i powiat Østfold 96,6% Lokalizacja w Sarpsborg Pomoc gminom w ich działaniach związanych z efektywną i skuteczną archiwizacją dokumentów Działania informacyjne i edukacyjne z zakresu archiwizacji dokumentów

24 24 Umowy o współpracy Pogotowie świadczące usługi opiekuńcze nad dziećmi w godzinach poza pracą (szkołą). Umowa realizowana przez 9 gmin. Ochrona przeciwpożarowa lasów, pomoc przy gaszeniu pożarów i wypadkach oraz przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych przy zakupie sprzętu do gaszenia pożarów i ppoż. Umowa realizowana przez 8 gmin. Szkolenia i zajęcia praktyczne dla strażaków. Umowa realizowana przez 8 gmin. Usługi związane z czyszczeniem kominów i inspekcje ppoż. Umowa z 3 gminami. Współpraca transgraniczna. W umowie bierze udział 10 gmin norweskich, 4 szwedzkie, powiat Østfold, region V ȁ rmland oraz izba handlowa w V ȁ rmland.

25 25 Umowy o przekazaniu kompetencji Domy krótkotrwałego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych mieszkających z rodzinami – pomoc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wykonawca gmina Eidsberg – uczestniczy 8 gmin. Wydział rolnictwa świadczący usługi dla rolników i właścicieli lasów oraz zadnia administracyjne dla samorządów. Uczestniczą 3 gminy. Międzygminna komisja ds. redukcji zanieczyszczeń. Umowa realizowana przez wszystkie gminy Østfold. Edukacja kulturalna. Umowa obejmuje 3 gminy.

26 26 Raport wewnętrzny z działalności spółek gminnych, styczeń 2010 Spółki o długoterminowym funkcjonowaniu Odpowiedzialność przed społeczeństwem Przejrzystość

27 27 Ważne zasady zarządzania spółkami Wspólnicy podejmują decyzje podczas zgromadzeń ogólnych. Pojedynczy politycy lub grupy polityczne nie mogą wydawać poleceń organom spółki. Wspólnicy wybierają zarząd podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Zarząd odpowiada za realizację wyznaczonych celów przez wspólników oraz dbają o interesy spółki. Cele wyznaczane są przez zgromadzenie ogólne. Członkowie zarządu nie występują w interesie pojedynczego właściciela. Reprezentują oni całą spółkę.

28 28 Odpowiedzialność spółek Zapewniają, że przedstawiciele wybrani do rady wnoszą do spółki niezbędną wiedzę w zakresie prawnym, technicznym i finansowym. Zarządy spółek powinny respektować zasady dotyczące wymagań związanych z zagadnieniem równości płci. Każdy właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nowi członkowie zarządu otrzymali niezbędne informacje na temat obowiązków i zadań przed wyborami. Członkom zarządu powinno zapewnić się szkolenia zarówno organizowane przez sam zarząd lub przez współwłaścicieli. Właściciele opracowują strategie rozwoju spółek. Walne Zgromadzenia decyduje o strategii, po uprzednich decyzjach politycznych w każdej gminie.

29 29 RZĄD Różne normy, wartości i tożsamości zostały wymieszane. Wewnątrz i na zewnątrz sektora państwowego tworzą się "Hybrydowe" relacje i organizacje. PAŃST WO RYNEK SPOŁE CZEŃSTWO Tradycyjne granice między trzema sektorami zanikają. PAŃSTWO RYNEK SPOŁE- CZEŃSTWO Trzy sektory posiadające różne normy, wartości i różną tożsamość. RZĄDZENIE

30 30 1.Nowe obszary zostają objęte zakresem polityk publicznych. 2.Kształtowanie polityki odbywa się w warunkach bardzo dużej niepewności. 3.Różne rozumienie pojęcia czym jest demokracja, a czym powinna ona być. 4.Działanie w warunkach posiadania świadomości o współzależności. 5.Dynamiczne zmiany w procesach związanych z zaufaniem i mieszaniem się tożsamości. Pięć wyzwań dla demokracji (Hajer and Wagenar 2003)


Pobierz ppt "1 Visitors from Poland 29 th August 2012 Współpraca między-samorządowa gmina Askim, powiat Indre Østfold Synnøve Rambek, dyrektor urzędu– gmina Askim Leif."

Podobne prezentacje


Reklamy Google