Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów."— Zapis prezentacji:

1 1 KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik

2 Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty (wydatki) poniesione na uzyskanie odpowiedniej jakości produktu wyrobu i usługi) lub procesu oraz straty spowodowane nieosiągnięciem tej jakości (ma się na uwadze bieżące i przyszłe korzyści). Z.Zymonik 2

3 3 Koszty jakości koszty jakości zawierają w sobie zarówno koszty – zużyte zasoby na osiągnięcie celów jakościowych, jak i straty – zasoby zmarnowane z powodu nie osiągnięcia celów jakościowych) zidentyfikowanie kosztów jakości wymaga określenia i wyceny działań związanych z jakością Z. Zymonik

4 4 Zbiór definicji kosztów jakości Źródło: Z.Zymonik (22.10.09.)

5 Koszty jakości ( definicja autorska Z.Zymonik) Koszty jakości są rozumiane jako wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie zasobów na wytworzenie wartości dla klienta, którą on zaakceptuje, oraz jako wartościowa utrata tych zasobów. W tym rozumieniu organizacja musi mieć na uwadze zarówno bieżące, jak i przyszłe korzyści z jakości, a także bieżące i przyszłe straty spowodowane wadliwością jej wyrobów. Z.Zymonik 5

6 6 Udział kosztów jakości w wartości przychodów ze sprzedaży przychody ze sprzedaży koszty jakości od 3 % do 40 % 100 % Z. Zymonik

7 7 Międzynarodowe normy ISO serii 9000 z lat 2000 i 2008 bezpośrednio nie podejmują tematyki kosztów jakości Z. Zymonik

8 ISO 9001:2000 W normie podkreślona była potrzeba doskonalenia skuteczności i efektywności (norma nie wymagała jednak prowadzenia rachunku kosztów jakości). Z.Zymonik

9 ISO 9004:2000 W normie podkreślono, że w doskonaleniu systemu zarządzania jakością są pomocne przeglądy wyników finansowych związanych z jakością, redukowanie zakłóceń procesu i uszkodzeń wyrobu, prowadzenie pomiarów i ocena kosztów niezgodności, uszkodzeń oraz zapobieganie stratom. Z.Zymonik 9

10 ISO 9004:2009 Norma zaleca wykorzystywanie raportów finansowych dotyczących sytemu zarządzania jakością oraz zgodności wyrobu. Są one pomocne przy określaniu działań skutecznych i nieskutecznych związanych z jakością. Pozwalają na redukowanie błędów w procesach i wyrobach, a także na ocenę skutków tych błędów zawartych w kosztach gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności cywilnej (product liability ). Z.Zymonik 10

11 11 Model PAF -Prevention – zapobieganie błędom (prewencja) -Appraisal – ocena -Failure – błąd Z. Zymonik

12 12 Dokładność obliczeń kosztów związanych z jakością Źródło: Z.Zymonik

13 13 Zasada 1:10:100 w kosztach jakości Źródło: Z.Zymonik

14 Koniec 14


Pobierz ppt "1 KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik. Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google