Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik"— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik

2 Koszt jakości Koszt jakości to pojęcie umowne. Wywodzi się z inżynierii jakości. Nie ma takiego terminu w teorii kosztów. Zawiera koszty (wydatki) poniesione na uzyskanie odpowiedniej jakości produktu wyrobu i usługi) lub procesu oraz straty spowodowane nieosiągnięciem tej jakości (ma się na uwadze bieżące i przyszłe korzyści). Z.Zymonik

3 Koszty jakości koszty jakości zawierają w sobie zarówno koszty – zużyte zasoby na osiągnięcie celów jakościowych, jak i straty – zasoby zmarnowane z powodu nie osiągnięcia celów jakościowych) zidentyfikowanie kosztów jakości wymaga określenia i wyceny działań związanych z jakością Z. Zymonik

4 Zbiór definicji kosztów jakości
Źródło: Z.Zymonik ( )

5 Koszty jakości (definicja autorska Z.Zymonik)
Koszty jakości są rozumiane jako wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie zasobów na wytworzenie wartości dla klienta, którą on zaakceptuje, oraz jako wartościowa utrata tych zasobów. W tym rozumieniu organizacja musi mieć na uwadze zarówno bieżące, jak i przyszłe korzyści z jakości, a także bieżące i przyszłe straty spowodowane wadliwością jej wyrobów. Z.Zymonik

6 Udział kosztów jakości w wartości przychodów ze sprzedaży
koszty jakości przychody ze sprzedaży od 3 % do 40 % 100 % Z. Zymonik

7 Międzynarodowe normy ISO serii 9000 z lat 2000 i bezpośrednio nie podejmują tematyki kosztów jakości Z. Zymonik

8 ISO 9001:2000 W normie podkreślona była potrzeba doskonalenia skuteczności i efektywności (norma nie wymagała jednak prowadzenia rachunku kosztów jakości).

9 ISO 9004:2000 W normie podkreślono, że w doskonaleniu systemu zarządzania jakością są pomocne przeglądy wyników finansowych związanych z jakością, redukowanie zakłóceń procesu i uszkodzeń wyrobu, prowadzenie pomiarów i ocena kosztów niezgodności, uszkodzeń oraz zapobieganie stratom. Z.Zymonik

10 ISO 9004:2009 Norma zaleca wykorzystywanie raportów finansowych dotyczących sytemu zarządzania jakością oraz zgodności wyrobu. Są one pomocne przy określaniu działań skutecznych i nieskutecznych związanych z jakością. Pozwalają na redukowanie błędów w procesach i wyrobach, a także na ocenę skutków tych błędów zawartych w kosztach gwarancji i rękojmi oraz odpowiedzialności cywilnej (product liability). Z.Zymonik

11 Model PAF Prevention – zapobieganie błędom (prewencja)
Appraisal – ocena Failure – błąd Z. Zymonik

12 Dokładność obliczeń kosztów związanych z jakością
Źródło: Z.Zymonik

13 Zasada 1:10:100 w kosztach jakości
Źródło: Z.Zymonik

14 Koniec


Pobierz ppt "KOSZTY JAKOŚCI Zofia Zymonik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google