Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I posiedzenie Krajowej Rady Przedsiębiorczości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I posiedzenie Krajowej Rady Przedsiębiorczości"— Zapis prezentacji:

1 I posiedzenie Krajowej Rady Przedsiębiorczości
Warszawa, 19 kwietnia 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

2 Przewodniczący Krajowej Rady Przedsiębiorczości
prof. dr hab. Roman Sobiecki Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: przedsiębiorczości, przedsiębiorstw rodzinnych, teorii i praktyki konkurencji w warunkach procesu globalizacji, globalizacji rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, mechanizmu globalnego rynku korporacyjnego, rozwoju zrównoważonego.

3 prof. dr hab. Andrzej Blikle
3 prof. dr hab. Andrzej Blikle Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki UW. Mistrz cukierniczy. Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha, członek europejskiej akademii nauk Academia Europeae i blisko trzydziestu krajowych organizacji, w tym członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Właściciel w czwartym pokoleniu i wiceprezes rady nadzorczej istniejącej od roku 1869 firmy cukierniczej A.Blikle Sp. z o.o. (prezesem jest syn Łukasz).

4 Członkowie Krajowej Rady Przedsiębiorczości
4 Członkowie Krajowej Rady Przedsiębiorczości Stanisław Bołdak Członek Zarządu MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Specjalizuje się w zarządzaniu aktywami, projektami inwestycyjnymi oraz finansami przedsiębiorstw. Pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, VII Narodowym Funduszu Inwestycyjnym SA, Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym EPOKA SA oraz w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym SA. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA Uniwersytetu w Montrealu.

5 prof. dr hab. Jerzy Cieślik
5 prof. dr hab. Jerzy Cieślik W okresie współzałożyciel, członek zarządu, a w latach Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Od 2004 r. profesor i Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Inicjator wielu inicjatyw edukacyjnych i doradczych, wspierających ambitne formy przedsiębiorczości w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Koordynator Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA), zrzeszającej akademickich wykładowców przedsiębiorczości w Polsce.

6 6 Zenon Daniłowski Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Od Początku lat 90-tych zaangażowany w rozwój przedsiębiorstw w branży spożywczej i handlu hurtowego żywnością. Twórca grupy kapitałowej, w skład której wchodzą m. in. Makarony Polskie S.A., Stoczek Natura Sp. z .o.o. Praska Giełda Spożywcza, Polskie Smaki Sp. z o.o.

7 7 Marek Darecki Prezes WSK “PZL-Rzeszów”, Prezes Pratt&Whitney Poland, Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Ukończył Politechnikę Rzeszowską na Wydziale Mechanicznym, specjalność Silniki Lotnicze. Ukończył w stopniu podporucznika roczną służbę w Polskich Siłach Powietrznych. Pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego. W 2011 r. zostaje zaproszony przez Komisję Europejską do udziału w projekcie „Flightpath 2050” w grupie 14 najważniejszych liderów europejskiego przemysłu lotniczego. W 2012 otrzymuje tytuł honorowego obywatela miasta Rzeszowa.

8 8 Krzysztof Domarecki Założyciel i główny akcjonariusz Seleny, globalnego producenta chemii budowlanej. Obecnie Grupę Selena tworzy trzydzieści spółek w osiemnastu krajach, w tym piętnaście zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach. Założona przez niego firma została wyróżniona przez PwC w konkursie „Polska firma – międzynarodowy czempion”, za zasługi dla promocji polskiej marki za granicą. W kręgu zainteresowań Krzysztofa Domareckiego znajdują się m. in. filozofia oraz teoria globalizacji.

9 prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch
9 prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch Ukończył Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z Centrum Naukowo Technicznym Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) w którym był kierownikiem Zakładu Automatyki i Telekomunikacji oraz zastępcą dyrektora. W latach Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Kierował Zakładem Sterowania Ruchem Kolejowym na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Systemów Sterowania w Transporcie na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Zarządu Głównego NOT.

10 10 Ryszard Florek Prezes i właściciel Fakro, prywatnej firmy rodzinnej, która powstała w 1991 r, a obecnie jest najbardziej dynamiczną i najszybciej rozwijającą się firmą w branży okien dachowych na świecie. Fakro posiada pozycję nr 1 w Polsce i nr 2 na świecie. Jest jedną z nielicznych polskich firm globalnych. Laureat wielu nagród w tym nagrody Przedsiębiorca Roku w konkursie organizowanym przez Ernst & Young, dwukrotnie wyróżniony nagrodę gospodarczą Prezydenta RP m.in. za „szczególny wkład w budowanie prestiżu polskiej gospodarki w krajach UE”.

11 11 Mirosław Głogowski Konsultant ds. Strategii i Unii Europejskiej w Gordion Centrum Konsultingu Menedżerskiego; Prokurent w spółce Polskiego Związku Łowieckiego „Łowiec Polski”. Dziennikarz-publicysta, m.in. kierownik działu zagranicznego w „Życiu Warszawy”, „Sztandarze”, z-ca redaktora naczelnego w „Common Europe”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Przeglądzie”. W 1997 r. doradca ds. medialnych w Kancelarii Premiera. W latach Doradca Prezydenta RP ds. Mediów i Unii Europejskiej. Ekspert marketingu politycznego.

12 prof. dr hab. Marian Gorynia
12 prof. dr hab. Marian Gorynia Ekonomista, od 2008 r. rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zasiada m.in. w Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management”, Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance”, European International Business Academy (od 2007 Board Member). Sześciokrotnie wyróżniony nagrodami Ministra (Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego): trzema indywidualnymi (za rozprawę habilitacyjną i za książki) oraz trzema zespołowymi.

13 13 dr Irena Herbst Prezes Fundacji Centrum PPP. Doradca zarządu PKPP Lewiatan. W latach adiunkt SGH. W latach wiceminister gospodarki, odpowiadała za stworzenie infrastruktury finansowej obsługującej proces absorpcji środków z funduszy unijnych oraz politykę regionalną. Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w okresie odpowiedzialna była za reformę finansowania budownictwa mieszkaniowego. Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w latach i , doradca Zarządu Banku BISE SA w latach

14 doc. dr Edward Hościłowicz
14 doc. dr Edward Hościłowicz Nauczyciel akademicki i przedsiębiorca. Ukończył Ekonomikę i Organizację Przemysłu w Szkole Głównej Handlowej. Doktor nauk ekonomicznych. Założyciel przedsiębiorstwa Benmar Sp. z o.o. W latach współorganizator Białostockiej Szkoły Biznesu. Kierownik Podyplomowego Studium Menedżerskiego w latach Współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku gdzie pełnił funkcje: Prodziekana, Dziekana i Rektora ( ). Autor ok. 70 publikacji naukowych. W latach Członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Białegostoku. Aktywnie współpracuje z: Podlaskim Klubem Biznesu, Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku i BCC. Współorganizator Podlaskiego Klastra Bieliźniarskiego.

15 15 Jarosław Józefowicz Absolwent Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1991 Prezes TZMO SA - właściciela 51 firm w 16 krajach świata, zatrudnia ponad 7,3 tys. osób. Uhonorowany tytułem Menedżera Roku 2001 przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Medalem im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. W 2011 r. odznaczony przez Prezydenta RP Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku TZMO SA otrzymały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Obecność na rynku globalnym.

16 16 prof. Marta Juchnowicz Profesor dr hab. nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH. Profesor- konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Redaktor naczelna czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”. Specjalizuje się w problemach zarządzania kapitałem ludzkim, szczególnie w: wartościowaniu pracy i ocenie pracowników, systemach motywacyjnych, w tym systemach wynagrodzeń.

17 17 Adam Kiciński Prezes CD PROJEKT S.A., związany ze spółką od początku jej istnienia, czyli od 1994 r. Tworzył m.in. sieć jej sklepów firmowych i pełnił funkcję dyrektora handlowego. Od 2004 współkierował a od 2006 r. kierował pracami CD Projekt RED, studia które stworzyło bestsellerowe gry wideo o Wiedźminie. Był liderem transakcji, dzięki której grupa CD PROJEKT połączyła się z Optimusem i weszła na giełdę. Od jesieni 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu CD PROJEKT S.A. Laureat nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

18 18 prof. dr hab. Jan Klimek Pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, etyki w biznesie i zarządzania w przedsiębiorstwie. Poseł na Sejm dwóch kadencji, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, członka Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Członek Komisji Trójstronnej, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń społecznych KT. Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

19 19 dr Barbara Koszułap Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1997 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku objęła stanowisko szefa pionu finansowego, a następnie zastępcy dyrektora Jednostki Realizującej Projekt „Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków w Warszawie”. W latach 2002 – 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Od 2009 roku specjalizuje się w zarządzaniu projektami, budowie ich inżynierii finansowej i analiz opłacalności.

20 dr Władysław Kulczycki
20 dr Władysław Kulczycki Doktor nauk ekonomicznych. Od 2012 r. dyrektor zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego (doradca prezesa w latach ). Wcześniej pełnił wysokie funkcje m.in. w Urzędzie Miasta st. Warszawy (pełnomocnik Prezydenta ds. systemu zarządzania ryzykiem w latach ), Invest Banku (wiceprezes zarządu w latach ), Banku Gospodarki Żywnościowej (wiceprezes zarządu w latach ), Narodowy Bank Polski (doradca prezesa i szef polityki nadzorczej w GINB w latach ).

21 dr Krystyna Leszczewska
21 dr Krystyna Leszczewska Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich tejże uczelni. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych, w tym licznych artykułów w czasopismach naukowych z listy MNiSW, kilku publikacji zagranicznych oraz rozdziałów w monografiach. W latach r. członek zespołu badawczego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie realizującym badania statutowe z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej. Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość rodzinna, regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości.

22 22 dr Andrzej Marjański Doktor nauk o zarządzaniu. Prodziekan Wydziału Zarządzania i Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych w Społecznej Akademii Nauki w Łodzi. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce przedsiębiorstw rodzinnych i przedsiębiorczości. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych. Autor, współautor oraz redaktor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce zarządzania biznesem rodzinnym. Przewodniczy Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne. Przedsiębiorca, prowadzący wspólnie z żoną firmę rodzinną założoną przez ojca w 1973 roku.

23 prof. dr hab. Bogdan Nogalski
23 prof. dr hab. Bogdan Nogalski Ekonomista, ekspert w dziedzinie funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych oraz zarządzania strategicznego. Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych (Przewodniczący sekcji II – Nauk Ekonomicznych). Był Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

24 24 Krzysztof Pawiński Absolwent AGH w Krakowie oraz studiów uzupełniających Technische Uniwersitaet w Clausthal-Zellefeld w Niemczech. Doktor nauk technicznych. Współwłaściciel i współzałożyciel firmy Maspex - lidera na rynku soków, nektarów, napojów, produktów instant i makaronów w Europie Środkowo-Wschodniej. Za całokształt działalności podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, Grupa Maspex Wadowice otrzymała Tytuł Firmy Europy Środkowo-Wschodniej. Krzysztof Pawiński w 2011 r. wygrał konkurs Ernst & Young Przedsiębiorca Roku.

25 25 Kazimierz Pazgan Twórca - założyciel firmy rodzinnej Grupy KONSPOL działającej od ponad 30 lat na rynku. Konspol to producent wyrobów w 100% z mięsa w kurczaka w oparciu o własną unikalną w skali światowej technologię. Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

26 Henryk Pietraszkiewicz
26 Henryk Pietraszkiewicz Prezes Zarządu FM Bank. Od 2006 do 2008 r. Prezes Zarządu Noble Bank. Wcześniej zajmował ważne stanowiska w bankach, takich jak: Wschodni Bank Cukrownictwa (Prezes Zarządu), Bank Gospodarki Żywnościowej (Dyrektor Zarządzający ds. Kredytów, Wiceprezes Zarządu), Bank Ochrony Środowiska (Dyrektor Departamentu Kredytów), Polski Bank Inwestycyjny (Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej). W latach pracownik INCO-VERITAS Sp. z o.o., gdzie ostatnio pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS. Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej.

27 27 Roman Prawda Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel i współwłaściciel firm: ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. w Olecku, „Eco-Progres” Sp. z o.o. „Ekowood” Sp. z o.o. i :Ego” Sp. z o.o. (produkcja energii odnawialnej). Jest jednym z największych pracodawców w regionie (zatrudnia ok osób), prowadzi także szeroko zakrojoną działalność charytatywną.

28 28 dr Tomasz Rachwał Geograf ekonomiczny. Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Autor podręczników z zakresu przedsiębiorczości. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pełni m.in. funkcję sekretarza naukowego Komisji Geografii Przemysłu PTG, zastępcy redaktora naczelnego czasopisma Przedsiębiorczość – Edukacja oraz współpracownika wielu instytucji w zakresie promowania edukacji ekonomicznej w społeczeństwie.

29 prof. dr hab. Jerzy Różański
29 prof. dr hab. Jerzy Różański Pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół procesów wzrostu i modelowania przedsiębiorstwa, inwestycji rzeczowych i kapitałowych, umiędzynarodawiania przedsiębiorstw oraz procesów globalizacji i ich wpływu na działalność gospodarczą.

30 prof. dr hab. Krzysztof Safin
30 prof. dr hab. Krzysztof Safin Profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Gospodarki Narodowej AE we Wrocławiu rozpoczął pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze Ekonomiki i Przemysłu. Był m.in. organizatorem i dyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej w Legnicy, prezesem Legnickiego Parku Technologicznego, członkiem rad nadzorczych, m. in. Międzynarodowych Targów Poznańskich i Metraco SA. W latach był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Był także członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Autor publikacji i konsultant z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym zarządzania firmami rodzinnymi.

31 Marek Szambelan Przedsiębiorca prowadzący od 1991 własną firmę. Działalność gospodarczą łączy z działalnością ekspercką oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu mikro- i makroekonomii. Autor opracowania Sposoby finansowania działalności gospodarczej - finanse dla menadżerów. Kompendium niezbędnej wiedzy. Współautor Mikroekonomia - materiały do studiowania pod red. T.P. Tkaczyka. Autor ekspertyz i opracowań dla instytucji i przedsiębiorstw. W latach kierował pracami zespołu opracowującego koncepcję przedsiębiorstwa, autoryzacji i obsługi kart bankowych dla Związku Banków Polskich. Doradca w Urzędzie Rady Ministrów w latach Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki oraz pracownik naukowy tejże uczelni w latach

32 32 Andrzej Szwejkowski Od 1997 r. prezes zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, od 2010 r. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SGB-Banku SA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W 1984 r. rozpoczął pracę w bankowości w Banku Gospodarki Żywnościowej. Zdobywca odznaki Leszka Balcerowicza „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Współautor podręczników: „Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej”, „Mój Bank – podręcznik dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych” i innych publikacji.

33 prof. dr hab. Michał Trocki
33 prof. dr hab. Michał Trocki Kierownik Katedry Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczył w projekcie reformy Centrum Gospodarczego Rządu związanej z transformacją systemową gospodarki polskiej, w projekcie narodowych funduszy inwestycyjnych oraz w licznych projektach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. Sekretarz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i doradczą z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą.

34 34 Tomasz Zaboklicki Przedsiębiorca, współwłaściciel i prezes zarządu firmy PESA Bydgoszcz SA. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat konkursu Przedsiębiorca Roku 2012 organizowanego przez firmę Ernst&Young w kategorii Produkcja - "Za stworzenie nowoczesnego, innowacyjnego oraz zaawansowanego technologicznie przedsiębiorstwa - lidera wśród polskich i europejskich producentów pojazdów szynowych”, Laureat Nagrody Kisiela 2012.

35 Dziękuję za uwagę Gospodarki


Pobierz ppt "I posiedzenie Krajowej Rady Przedsiębiorczości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google