Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Na salę nie wolno wnieść: telefonów komórkowych, MP3, MP4, itp. kalkulatorów korektorów lub wymazywaczy jedzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Na salę nie wolno wnieść: telefonów komórkowych, MP3, MP4, itp. kalkulatorów korektorów lub wymazywaczy jedzenia."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY

2 Na salę nie wolno wnieść: telefonów komórkowych, MP3, MP4, itp. kalkulatorów korektorów lub wymazywaczy jedzenia i picia maskotek, torebek, plecaków, itp. Uczniowie przynoszą ze sobą: legitymację szkolną (podbitą i podpisaną) lub tymczasowy dowód tożsamości bądź paszport długopisy piszące na czarno dodatkowo na część matematyczno – przyrodniczą: przybory geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel) ołówek, gumkę. Uczniowie przychodzą na egzamin w stroju galowym.

3 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Struktura egzaminu gimnazjalnego Egzamin gimnazjalny składa się z 3 części, a każda z nich z dwóch zakresów: 1.część humanistyczna język polski historia i wiedza o społeczeństwie 2. część matematyczno-przyrodnicza matematyka przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka i chemia) 3. język obcy nowożytny język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (III.0) język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym (III.1) Gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

4 Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r.22 kwietnia 2015 r.23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy Język obcy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:0011:009:0011:009:0011:00 Czas trwania 60 min90 min60 min90 min60 min Czas przedłużenia 20 min45 min20 min45 min20 min30 min

5 Zaznaczanie uprawnień To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysgrafię dysortografię dyskalkulię oraz uczniom niepełnosprawnym ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.

6 Zaznaczanie uprawnień To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysortografię dyskalkulię – na matematyce trudności adaptacyjne (wcześniejsze kształcenie za granicą) – na języku polskim zaburzenie komunikacji językowej – na języku polskim i języku obcym

7 Wyniki egzaminacyjne Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład: jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład: zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów. Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

8 8 Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjneKto wykonuje Zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowie z afazją i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

9 9 Czynności organizacyjneKto wykonuje Wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych): z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowi z afazją i uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6,G-7, G-8). Czynności organizacyjne na egzaminie

10 10 Czynności organizacyjneKto wykonuje Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisanie trzyznakowego kodu, numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach: a) w części pierwszej z zakresu: · historii i wiedzy o społeczeństwie – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · języka polskiego – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi b) w części drugiej z zakresu: · przedmiotów przyrodniczych – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · matematyki – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi c) w części trzeciej na poziomie: · podstawowym – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · rozszerzonym – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Członkowie zespołu nadzorującego w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6, G-7, G-8) przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem. Czynności organizacyjne na egzaminie

11 Informacje ogólne Uczniowie w części : j. polski, matematyka, j. obcy rozszerzenie wyrywają ze środka kartę rozwiązań zadań otwartych, nie wolno uczniom odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych! Uczniowie z dostosowaniami również wyrywają ze środka kartę rozwiązań zadań otwartych, po zakończonym egzaminie wkładają ją do zeszytu zadań. Uczeń, który skończy przed czasem pracę podnosi rękę, podchodzi do niego członek ZN sprawdza poprawność kodowania, po sprawdzeniu poprawności uczeń może wyjść z sali egzaminacyjnej.

12 Kolejność działań Przedstawienie przez PZN instrukcji umieszczonej na stronie 1 zeszytu zadań. Sprawdzenie przez uczniów kompletności zestawu egzaminacyjnego. Wyrwanie środka (j.pol., mat., j.obcy rozsz.). Kodowanie (naklejki, kod ucznia, PESEL). Dostosowania Podczas wszystkich tych działaniach członkowie ZN mogą chodzić po sali egzaminacyjnej, mogą udzielać wskazówek co do kodowania uczniom. Każdy uczeń powinien zakodować również matrycę!!! – nie dotyczy to uczniów z dostosowaniami tam koduje ZN. Po zakończeniu w/w działań uczniowie przystępują do pracy do tego momentu liczy się czas.* Po skończeniu czasu egz. informujemy uczniów, że mają jeszcze 5 minut na przeniesienie rozwiązań na kartę odpowiedzi, nie mogą już w tym czasie rozwiązywać zadań egz. Uczeń, który skończył pracę przed czasem podnosi rękę zanim opuści salę podchodzi do niego członek ZN, sprawdza poprawność kodowania, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi.


Pobierz ppt "EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014-2015 PROCEDURY. Na salę nie wolno wnieść: telefonów komórkowych, MP3, MP4, itp. kalkulatorów korektorów lub wymazywaczy jedzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google