Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka konkurencji Za politykę konkurencji odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisarzem jest Holenderka Neeli Kroes.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka konkurencji Za politykę konkurencji odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisarzem jest Holenderka Neeli Kroes."— Zapis prezentacji:

1 Polityka konkurencji Za politykę konkurencji odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisarzem jest Holenderka Neeli Kroes

2 Podstawowe przepisy regulujące politykę
Wywodzą się z Traktatu Rzymskiego W tworzenie prawa zaangażowane są Rada i Trybunał Sprawiedliwości Szczególną rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu przepisów spełnia Komisja Europejska

3 Tradycyjne cele wspólnej polityki konkurencji realizowanych przez Komisję
polepszenie konkurencyjności małego i dużego biznesu poprawa alokacji zasobów rozszerzenie wachlarza wyborów dokonywanych przez konsumentów kontrola i zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce wspólnotowej, ograniczenie zniekształcającego wpływu pomocy publicznej na konkurencję

4 Przykłady naruszenia prawa konkurencji
ustalanie cen zakupu lub zbytu ograniczenie lub kontrola produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji podział rynku lub źródeł zaopatrzenia praktyki dyskryminacyjne wobec partnerów handlowych oraz transakcje wiązane

5 Polityka Konkurencji Działania antymonopolowe oraz nakładanie kar finansowych za praktyki monopolistyczne równe obciążenia podatkowe Znoszenie subwencji oraz blokowanie/kontrolowanie fuzji Równe obciążenia podatkowe Podział firmy jako narzędzie polityki konkurencji

6 Działania antymonopolowe oraz nakładanie kar finansowych za praktyki monopolistyczne

7 Wprowadzenie Co to jest monopol? Modele Anglosaski Europejski

8 Geneza polityki antymonopolowej
Źródła polityki antymonopolowej

9 Instytucje realizujące politykę antymonopolową
Federalna Komisja ds. Handlu oraz Departament Sprawiedliwości (USA) Dyrekcja Generalna ds. konkurencji (UE) UOKiK (Polska)

10 Wykrywanie monopolu Wytyczne do określenia pozycji dominującej
Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana

11 Narzędzia polityki antymonopolowej
publiczna własność, prywatyzacja, regulacja, promocja konkurencji, restrykcyjna polityka wobec określonych praktyk (zachowań) przedsiębiorstw.

12 Przykłady kar finansowych nałożonych za praktyki monopolistyczne
Polskie Porty Lotnicze (200 tys. zł) Koral ( zł) i Żabka ( zł) TP S.A. (łącznie 122 mln zł, po odwołaniach 70,7 mln zł, zapłacone 1,2 mln zł) Intel (1,06 mld euro)

13 Równe obciążenia podatkowe

14 Raje podatkowe a szkodliwa konkurencja podatkowa
Co to jest raj podatkowy? Czym jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju? Kryteria oceny uznania danego ustawodawstwa za stosującego szkodliwą konkurencję podatkową

15 Zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej
Forum ds. Szkodliwej Konkurencji Podatkowej

16 Aby zdefiniować dany kraj jako raj podatkowy musi on mieć:
polityczną i ekonomiczną stabilizacje; obowiązywanie i zagwarantowanie ścisłej tajemnicy finansowej i bankowej; brak restrykcji dewizowych; nowoczesne środki łączności i dobre połączenia komunikacyjne; dogodny system prawny; spełnienie indywidualnych oczekiwań inwestorów

17 Listy oaz podatkowych Czarne listy Białe listy Szare listy

18 Nowa lista krajów podana przez OECD z dnia 3 kwietnia 2009
Czarna lista Biała lista Szara lista

19 Znoszenie subwencji oraz blokowanie/kontrolowanie fuzji

20 Czy zjawisko koncentracji jest popularne, wszechobecne i warte wspomnienia?

21 Polska w liczbach na tle światowych transakcji
2009 – już ponad 80 transakcji 2008 – 177 Najwięcej – bowiem 2850 wniosków o przekształcenie lub koncentrację przedsiębiorstw rozpatrzył Urząd

22 Czy dzięki fuzjom firmy osiągają efekt synergii, a jeśli tak to w jakich dziedzinach?

23 Czy dzięki fuzjom firmy osiągają efekt synergii, a jeśli tak to w jakich dziedzinach?
Badania i Rozwój nowych produktów Ograniczanie kosztów produkcji lub dystrybucji

24 Jakie korzyści uzyskuje konsument finalny?
Towary wyższej jakości Stałe obniżanie cen

25 Przykład fuzji pod pewnymi warunkami:
W latach Prezes Urzędu wydał osiem zgód warunkowych. Kolejna z nich to decyzja w sprawie przejęcia przez Agros Nova spółki Kotlin Agros Nova: soki, napoje, dżemy, sosy, zupy, dania gotowe, ketchupy oraz takie marki jak Fortuna, Dr Witt, Pysio, Garden czy Łowicz Kotlin: produkcja i sprzedaż przetworów owocowo-warzywnych w tym: ketchupów, koncentratów pomidorowych, przetworów warzywnych oraz dżemów. Spółka jest właścicielem marki Sorella i Giuseppe

26 Specjalne warunki: sprzedaż do 31 sierpnia 2010 linii do produkcji dżemów oraz prawa do znaków towarowych Sorella wyzbycie wyłącznie na rzecz jednego inwestora utrzymanie 70% średniej sprzedaży marki utrzymanie średnich wydatków na promocję i reklamę tych produktów z 2007 i 2008 roku

27 Przykład odrzucenia fuzji:
Prezes Urzędu nie zgodziła się na przejęcie przez Orzeł Biały spółki Baterpol Działalność: przetwarzanie odpadów niebezpiecznych ze zużytych akumulatorów. (Podmioty są jedynymi, które prowadzą działalność na terenie Polski w tym zakresie) AIG – posiadacz Orzeł Biały Impexmetal – kontroluje Baterpol, który jest częścią Grupy Boryszew W związku z tym Prezes UOKiK podjęła decyzję zakazującą przejęcia przez Orzeł Biały spółki Baterpol. UOKiK korzysta z tej możliwości sporadycznie. Od 2004 roku jest to czwarta decyzja tego rodzaju.

28 Znoszenie subwencji (Odstępowanie od pomocy publiczna)
Zabronione jest faworyzowanie jednych firm narażając na szkodę konkurującym z nimi firmami. Efekt placebo: 30% firm działających na terytorium byłej NRD, mimo otrzymania pomocy, zostało zamkniętych w przeciągu zaledwie dwóch lat od momentu jej przyznania.

29 Podział firmy jako narzędzie polityki konkurencji

30 Z jakich powodów przedsiębiorcy dokonują podziału spółek?
Istota podziału firmy Z jakich powodów przedsiębiorcy dokonują podziału spółek?

31 Główne powody podziału spółki
Możliwość rozwoju Ekspansja na rynku Obniżenie kosztów działalności

32 Podział przedsiębiorstwa w Polsce wraz z prywatyzacją gospodarki
Chęć zachowania wpływu na podstawowe dziedziny życia Brak wystarczających środków finansowych na całkowity wykup przedsiębiorstw

33 Podział firm w przykładach
Holenderski bank ING Polityka energetyczna na rynku Niemiec i Francji Przemysł gazowy w Polsce

34 Prezentację przygotowali:
Piotr Tabor Tomasz Łuczka Sebastian Habas Łukasz Deptała


Pobierz ppt "Polityka konkurencji Za politykę konkurencji odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisarzem jest Holenderka Neeli Kroes."

Podobne prezentacje


Reklamy Google