Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój terytorialny i ludnościowy Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój terytorialny i ludnościowy Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój terytorialny i ludnościowy Warszawy
Mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak Mgr Krzysztof Kowalski Część II Rozwój terytorialny i ludnościowy Warszawy Ź r ó d ł o: opracowania statystyczne; wyniki spisów powszechnych ludności; Encyklopedia Warszawy. Red. nacz. Barbara Petrozolin -Skowrońska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994 (mapki z lat 1792–1960 umieszczone w prezentacji skopiowano ze str. 14–16) - patrz bibliografia na końcu prezentacji. Opracowanie multimedialne: inż. Anna Antoszczak (ludność) mgr Barbara Czerwińska-Jędrusiak (powierzchnia)

2 LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA
W LATACH Od 1995 r. w każdym kolejnym Roczniku Statystycznym Warszawy wydawanym przez Urząd Statystyczny w Warszawie umieszczany jest ten wykres i uzupełniany co roku bieżącymi danymi. Wykres przedstawia zmiany liczby ludności i systema-tyczny rozwój powierzchni miasta. Na wykresie widoczne są tragiczne skutki obu wojen światowych. Szczególnie dramatyczne zmniejszenie się liczby ludności wystąpiło w okresie II wojny światowej, w czasie której śmierć poniosło 850 tys. mieszkańców Warszawy. Dalsza część prezentacji przedstawia powierzchnię i podział miasta według kolejnych inkorporacji i stanu w r., a liczbę ludności według spisów powsze-chnych rozpoczynając od Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności w 1921 r. oraz bilansów do 2010 r. włącznie. Ponadto podana została prognoza na lata 2015 i 2035.

3 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
Ok r. – Stare Miasto uzyskało prawo lokacyjne. 1596 r. – Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski i urzędy centralne z Krakowa do Warszawy. Do 1791 r. - odrębne jednostki miejskie, przedmieścia i jurydyki. Podziały: 1792–1908 – od 7 do 15 cyrkułów. 1916 r. – 26 komisariatów Policji Państwowej. 1928 r. – 3 starostwa grodzkie i 26 komisariatów Policji Państwowej. 1931 r. – 4 starostwa grodzkie i 26 komisariatów Policji Państwowej. 1945 r. – 6 starostw grodzkich i z 18 do 16 okręgów (komisariatów Milicji Obywatelskiej). 1951 r. – 11 dzielnic. 1960 r. – 7 dzielnic. 1990 r. – 7 dzielnic-gmin. 1993 r. – 8 dzielnic-gmin. 1994 r. – 11 gmin i 7 dzielnic gminy Warszawa-Centrum. 2002 r. – 18 dzielnic. Inkorporacje w latach: 1916, 1930, 1938/39, 1951, 1957,1977, 1992, 2002.

4 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1792 r. = 7 cyrkułów W 1908 r. = 15 cyrkułów (w tym 2 praskie) Cyrkuły: I Staromiejski II Nowomiejski III Krakowsko-Przedmiejski IV Leszczyński V Grzybowski VI Nowoświecki VII Praski 21,5 km2 (bez Wisły) 37,0 km2 (1908 r.)

5 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1928 r. = 3 starostwa grodzkie, 26 komisariatów PP W 1916 r. = 26 komisariatów PP Przyłączono m.in.: Bielany, Powązki, Wolę, Ochotę, Mokotów, Sielce, Gocław, Saską Kępę, Grochów, Targówek Starostwa: Warszawa – Północ Warszawa – Południe Warszawa – Praga 121,0 km2 121,0 km2 (1916 r.)

6 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1945 r. = 6 starostw grodzkich, z 18 do 16 komisariatów MO W = 4 starostwa grodzkie, 26 komisariatów PP 1930 r. -włączono Młociny 1931 r. – starostwa: Śródmiejsko-Warszawskie Północno-Warszawskie Południowo-Warszawskie Prasko-Warszawskie 1938/39 r. – włączono: Wilanów i Bródno 124,7 km2 (1930 r.) – 141,5 km2 (1938 r.) 141,5 km2

7 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1951 r. = 11 dzielnic W 1960 r. = 7 dzielnic 1957 r. - włączono miasto Rembertów Włączono m.in.: m. Włochy Gminy: Okęcie, Wilanów, Bródno, Wawer 427,3 km2 (1951 r.) 446,2 km2 (1957 r.)

8 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1990 r. = 7 dzielnic-gmin W 1993 r. = 8 dzielnic-gmin 1992 r. – włączono wieś Aleksandrów 1977 r. – włączono: m. Ursus obszary z gmin: Nieporęt Jabłonna 484,6 km2 (1977 r.) 494,3 km2 (1992 r.)

9 ROZWÓJ TERYTORIALNY MIASTA
W 1994 r. = 11 gmin i 7 dzielnic W 2002 r. = 18 dzielnic Włączono gminę miejską Wesoła 516,9,3 km2 po korekcie w 2006 r. = 517,2 km2 494,3 km2

10 POWIERZCHNIA (ŁĄCZNIE Z WISŁĄ)
Po korekcie a a Wielkość powierzchni ustalona znacznie dokładniejszą metodą opartą o aktualne dane komputerowej bazy Państwowego Rejestru Granic.

11 W granicach administracyjnych z 1951 r.
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA Liczba osób na 1 km2 W granicach administracyjnych z 1951 r. 1953 Ź r ó d ł o: obliczenia własne na podstawie danych ze spisów powszechnych ludności i danych bilansowych za 2010 r. według każdorazowego podziału terytorialnego z uwzględnieniem powierzchni Warszawy łącznie z Wisłą.

12 LUDNOŚĆ a a Według każdorazowego podziału administracyjnego. b Dane ze spisów ludności według stanu w dniu: 30 IX 1921 r.; 9 XII 1931 r.; 15 V 1945 r.; 14 II 1946 r.; 3 XII 1950 r.; 6 XII 1960 r.; 8 XII 1970 r.; 7 XII 1978 r.; 7 XII 1988 r.; 20 V 2002 r.

13 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI I WSPÓŁCZYNNIK FEMINIZACJI

14 STRUKTURA LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU
1921 1946 1960 1970 1988 2002 2010 2015 2035

15 Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej Sytuacja demograficzna
STARZENIE SIĘ LUDNOŚCI Proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku w ogólnej liczbie ludności. Określa się tzw. próg starości, tzn. wiek, po osiągnięciu którego można daną osobę zaliczyć do grupy ludności w starszym wieku. Najczęściej - jako próg przyjmuje się jednolicie wiek 60 lub 65 lat, bądź wprowadza się odrębny próg dla mężczyzn - wiek 65 lat, a dla kobiet - 60 lat. W opracowaniach ONZ stosuje się dla kobiet i mężczyzn wiek jednolity - 65 lat. Skala „starości demograficznej” według ONZ Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej Sytuacja demograficzna Poniżej 4% 4-7% Powyżej 7% populacja młoda populacja dojrzała populacja stara

16 UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI
Populacja: młoda – poniżej 4% dojrzała – 4–7% stara – powyżej 7% 1921 1946 1960 1988 1970 2002 2010 2015 2035

17 MEDIANA WIEKU (wiek środkowy) MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

18 MEDIANA WIEKU (wiek środkowy) LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

19 MAŁŻEŃSTWA NA 1000 LUDNOŚCI a
a Według bilansów ludności.

20 URODZENIA NA 1000 LUDNOŚCI a
a Według bilansów ludności.

21 ZGONY NA 1000 LUDNOŚĆI a a Według bilansów ludności.

22 PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI a
a Według bilansów ludności.

23 MIGRACJE LUDNOŚCI a a Łącznie z zagranicą, na podstawie bilansów ludności.

24 STATYSTYCZNY OBRAZ MIESZKAŃCA WARSZAWY
Wiek środkowy: Wiek środkowy: Kobiety – 24,3 lata Kobiety – 42,7 lata Mężczyzny – 37,1 lata Mężczyzny – 24,3 lata Na 100 mężczyzn przypadały 122 kobiety Na 100 mężczyzn przypadało 116 kobiet 27,7% stanowiły dzieci w wieku 0-14 lat 12,3% stanowiły dzieci w wieku 0-14 lat 5,7% stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej 21,5% stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej 3,1% posiadało wykształcenie wyższe 23,4% posiadało wykształcenie wyższe 25,6% nie umiało czytać (analfabeci) 1,3% nie ukończyło szkoły podstawowej i nie miało wykształcenia szkolnego Liczba mieszkań – 194,4 tys. Liczba mieszkań – 648,6 tys. 2,32 przeciętna liczba izb w mieszkaniu 3,15 przeciętna liczba izb w mieszkaniu 4,68 przeciętna liczba osób w mieszkaniu 2,55 przeciętna liczba osób w mieszkaniu

25 DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rozwój terytorialny i ludnościowy Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google