Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Armen EDIGARIAN, Piotr KOŚCIELNIAK, Tomasz TOKARSKI, Mariusz TROJAK TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI KONDYCJI EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTW W LATACH 2000-2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Armen EDIGARIAN, Piotr KOŚCIELNIAK, Tomasz TOKARSKI, Mariusz TROJAK TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI KONDYCJI EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTW W LATACH 2000-2009."— Zapis prezentacji:

1 Armen EDIGARIAN, Piotr KOŚCIELNIAK, Tomasz TOKARSKI, Mariusz TROJAK TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI KONDYCJI EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTW W LATACH 2000-2009

2 Metoda taksonomiczna: W celu taksonomicznej oceny kondycji ekonomicznej województw wybrano zbiór 6 stymulant i destymulant, złożony z: I. produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa per capita, II. płac, III. wskaźnika CPI, IV. stopy bezrobocia rejestrowanego, V. stopy napływów do bezrobocia, VI. stopy odpływów z bezrobocia.

3 Metoda taksonomiczna: Wśród wspomnianych uprzednio stymulant i destymulant 3 mają charakter zmiennych kluczowych, które posłużyły do konstrukcji wstępnych wskaźników kondycji ekonomicznej województw. Są to: I. produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa per capita, II. wskaźnik CPI, III. stopa bezrobocia.

4 Metoda taksonomiczna: Wstępny wskaźnik kondycji ekonomicznej województw zdefiniowano w ten sposób, że: I. jeśli rośnie produkcja sprzedana per capita, spada stopa bezrobocia i wskaźnik CPI (wszystkie – kwartał do analogicznego kwartału roku poprzedniego), to wskaźnik ma wartość 3, II. jeśli występują dwa ze wspomnianych uprzednio zdarzeń, to wskaźnik ten równy jest 2, III. jeśli występuje jedno ze wskazanych zdarzeń, to wskaźnik jest równy 1, IV. jeśli nie występuje żadne z tych zdarzeń, to jest on równy 0.

5 Metoda taksonomiczna: Wstępny wskaźnik kondycji dla całej gospodarki w okresie od 1 kwartału 2000 roku do 3 kwartału 2009 roku przedstawia się następująco:

6 Metoda taksonomiczna: Przestrzenne zróżnicowanie średnich wartości owych wskaźników w rozważanym okresie zilustrowane jest na poniższej mapie:

7 Metoda taksonomiczna: Następnie destymulanty (wskaźnik CPI, stopa bezrobocia, stopa napływów do bezrobocia) transformowano na stymulanty licząc ich odwrotności. Po przekształceniu destymulant na stymulanty uzyskano 6 zmiennych, które znormalizowano zgodnie z równaniem: gdzie: indeks j odnosi się do stymulant, i-województw, zaś t-kwartałów.

8 Metoda taksonomiczna: Znormalizowane stymulanty stanowią składowe wskaźników taksonomicznych danych wzorem: gdzie 1i, …, 6i to wagi dla poszczególnych znormalizowanych stymulant. Ponadto zakłada się, że:

9 Metoda taksonomiczna: Wartość informacyjna wskaźnika koniunktury jest podobna, jak wskaźnika giełdowego typu Dow Jones.

10 Metoda taksonomiczna: Dlatego też wagi te dobrano tak, by ilorazy: były: I. wyższe od 1,1 wówczas, gdy wstępny wskaźnik koniunktury równy jest 3,

11 Metoda taksonomiczna: II. w przedziale [1;1,1], gdy wstępny wskaźnik koniunktury równy jest 2, III. w przedziale [0,9;1), gdy wstępny wskaźnik koniunktury równy jest 1, IV. niższe od 0,9 wówczas, gdy wstępny wskaźnik koniunktury równy jest 0, oraz by minimalizować wyrażenie: Warunki I.-IV. w szacunkach metodą Monte Carlo zazwyczaj spełnione są dla kilku ostatnich kwartałów.

12 Oszacowane wagi: Oszacowane metodą Monte Carlo wagi przedstawiają się następująco: Województwo: Wagi dla: produkcji sprzedanej płacCPIstopy bezrobociastopy napływówstopy odpływów Dolnośląskie 0,2430,2280,2140,0460,0440,226 Kujawsko- pomorskie 0,0220,0030,0070,2920,4900,185 Lubelskie 0,1900,0250,0150,1810,3240,264 Lubuskie 0,5050,0180,0060,0450,0810,344 Łódzkie 0,2230,1860,1730,1090,0990,210 Małopolskie 0,1890,0950,0920,2220,2310,171 Mazowieckie 0,2220,0550,0470,1140,2020,360 Opolskie 0,2650,0470,1620,0570,2460,223 Podkarpackie 0,1960,0130,0040,2050,2340,347 Podlaskie 0,2250,2200,2190,0440,0290,263 Pomorskie 0,1350,0510,0370,2500,2780,248 Śląskie 0,2660,1230,1060,1120,1530,241 Świętokrzyskie 0,3080,0060,0020,1950,0070,482 Warmińsko- mazurskie 0,0310,000 0,0010,4480,519 Wielkopolskie 0,1970,1040,0790,0200,2520,348 Zachodnio- pomorskie 0,1600,1790,1670,0990,2190,176 POLSKA 0,2790,0120,0010,1330,2240,352

13 Oszacowane wskaźniki: Wskaźniki koniunktury dla lat 2000-2009:

14 Oszacowane wskaźniki: Wartość wskaźników kondycji ekonomicznej wybranych województw i całej gospodarki:

15 Oszacowane wskaźniki: Indeksy wzrostu wskaźników kondycji województw (średnia geometryczna ze wskaźników w kolejnych kwartałach):

16 Oszacowane wskaźniki: WojewództwoŚrednia geometryczna w latach 2000-2009 Odchylenie standardowe w latach 2000-2009 Dolnośląskie 1,0300,0479 Kujawsko-pomorskie 0,9900,0602 Lubelskie 1,0020,0598 Lubuskie 1,0440,0935 Łódzkie 1,0210,0392 Małopolskie 1,0120,0496 Mazowieckie 1,0240,0548 Opolskie 1,0130,0554 Podkarpackie 1,0060,0518 Podlaskie 1,0210,0455 Pomorskie 1,0200,0625 Śląskie 1,0320,0657 Świętokrzyskie 1,0350,1008 Śląskie 1,0050,0769 Warmińsko-mazurskie 1,0240,0606 Wielkopolskie 1,0110,0283 Zachodniopomorskie 1,0300,0479 POLSKA1,0240,0632

17 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2000: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,02. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: warmińsko-mazurskie, lubelskie i kujawsko- pomorskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: lubuskie, świętokrzyskie i podlaskie.

18 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2001: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 0,9726. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: świętokrzyskie, lubuskie i mazowieckie.

19 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2002: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 0,9726. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i lubelskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: lubuskie, kujawsko- pomorskie i zachodniopomorskie.

20 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2003: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,0293. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: lubuskie, świętokrzyskie, śląskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz małopolskie.

21 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2004: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,0416. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: lubuskie, śląskie i świętokrzyskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz lubelskie.

22 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2005: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,0123. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: świętokrzyskie, lubuskie i dolnośląskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie oraz lubelskie.

23 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2006: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,0763. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: świętokrzyskie, lubuskie i dolnośląskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

24 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2007 Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,1023. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: lubuskie, świętokrzyskie i dolnośląskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

25 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2008: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 1,0533. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: śląskie, pomorskie i świętokrzyskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz lubelskie.

26 Oszacowane wskaźniki: Średnioroczna dynamika wskaźników koniunktury w roku 2009: Wartość wskaźnika dynamiki dla Polski wynosiła 0,8746. Województwa o najwyższej wartości wskaźnika dynamiki to: świętokrzyskie, łódzkie i dolnośląskie. Województwa o najniższej wartości wskaźnika dynamiki to: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie oraz pomorskie.

27 Oszacowane wskaźniki rozwoju województw (jednolite wagi): Lata 2000-2009:

28 Oszacowane wskaźniki rozwoju województw (jednolite wagi): Dynamika wskaźników w latach 2000-2009:

29 Oszacowane wskaźniki rozwoju województw (jednolite wagi): Dynamika wskaźników w roku 2009:


Pobierz ppt "Armen EDIGARIAN, Piotr KOŚCIELNIAK, Tomasz TOKARSKI, Mariusz TROJAK TAKSONOMICZNE WSKAŹNIKI KONDYCJI EKONOMICZNEJ WOJEWÓDZTW W LATACH 2000-2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google