Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 Jajko i kura Projekty społeczeństwa informacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 Jajko i kura Projekty społeczeństwa informacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 Jajko i kura Projekty społeczeństwa informacyjnego dotyczące dostępu szerokopasmowego i usług on-line w regionie Emilia- Romagna Prezentacja na konferencję nt. Społeczeństwa Informacyjnego David Osimo - Warszawa 24 września 2004r.

2 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna2 Emilia-Romagna

3 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 The Emilia-Romagna framework Środowisko Regulacje i polityka Infrastruktura Sektor ICT umiejętnoś ci ICT i badania Technologia informacji i komuniakcji (ICT) w społeczeństwie ObywateleFirmyAdm. Publ.EdukacjaZdrowie Ramy teoretyczne Społeczeństwa Informacyjnego Dojrzałość cyfrowa Dostęp Wpływ Wykorzystanie

4 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna4 Projekty Dostęp szeokopasmowy do Internetu e-administracja e-zdrowie e-edukacja

5 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna5 Dostęp szerokopasmowy Potrzeba: Administracja publiczna potrzebuje szerokopasmowego dostępu w celu wsparcia współpracy między instytucjami, która to jest sednem e-administracji oraz wymiany danych Rynek, sam w sobie, nie zapewni szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarach wiejskich i odległych Małe, oddalone gminy, które mogłyby w większym stopniu skorzystać z zastosowań opartych na szerokopasmowym dostępie do Internetu, są w rzeczywistości tymi, które tego dostępu nie mają. W szczególności, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu, administracja lokalna może dotrzeć do kompleksowego oprogramowania, bez konieczności jego instalacji, i oddelegować departamenty informatyczne do złożonych centrów usług

6 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna6 Projekty dostępu szerokopasmowego Zebrać zapotrzebowania na szerokopasmowe łącza z sektora publicznego Stworzyć własną infrastrukturę szerokopasmową dla Administracji Publicznej, obejmującą całe terytorium Oddelegować na zewnątrz zarządzanie i usługi, ale monitorować je poprzez wysoko kompetentne centrum Partnerstwo całej administracji publicznej w regionie Różnorodne rozwiązania technologiczne, otwarte na lokalne eksperymenty, ze względu na ciągłą ewolucję : światłowody, DSL, satelitarne, bezprzewodowe W średnio-długim okresie infrastruktura szerokopasmowa obniża koszty lokalnego zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu dla prywatnych obywateli i biznesu Inwestycja w wysokości 120 m poniesiona przez regionalną administracje w ciągu 5 lat

7 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna7 Usługi e-administracji ICT może stanowić znaczną korzyść dla administracji publicznej, która jest sektorem o dużej intensywności przepływu informacji, pozwalającą na oszczędność czasu i poprawę jakości ICT rozprzestrzenia się w sieci dostaw od klienta do dostawcy i vice-versa: ponieważ A.P. jest dostawcą usługi dla sektora prywatnego, wykorzystywanie ICT przez A.P. zachęca i uczy wykorzystania ICT przez biznes ICT, poprzez integrację wielu baz danych, może znacznie zmniejszyć ilość błędów w procedurach zarządzania, zmniejszając wkład danych i w związku z tym redukując koszty. Ponadto, ICT może ułatwić zintegrowanie wykonywania wspólnych czynności w różnych instytucjach administracji publicznej, uzyskując w ten sposób osiągnąć efekt skali.

8 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna8 Przykłady: Wspólna platforma dla systemu zarządzania przepływami pracy: dokumenty przepływają w ramach instytucji i pomiędzy instytucjami automatycznie i wyłącznie w formie elektronicznej, redukując czas trwania procesów, koszty przechowywania dokumentów papierowych oraz tradycyjnej poczty. Ponadto, A.P. koncentruje zarządzanie systemem w jednym centrum, uzyskując efekt skali i poprawiając wydajność Platforma zamówień on-line: wdrożenie platformy dla wspólnych zakupów dokonywanych przez administrację publiczną obniża koszty zakupu produktów oraz koszty zarządzania procesami przetargowymi. Poprzez koncentrację usług, Administracja Publiczna może wdrożyć wysokiej jakości umiejętności i dokonywać zakupów lepszej jakości. Proces ten powinien rozpocząć się od zakupu towarów, takich jak artkuły biurowe czy usługi telekomunikacyjne. Należy wystrzegać się tworzenia monopoli, i tworzyć wspólne platformy przynajmniej na poziomie regionalnym

9 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna9 E-zdrowie A. P. zmaga się z coraz wyższymi kosztami usług związanych z ochroną zdrowia, przy zmniejszających się budżetach. Szpitale są zamykane ze względu na trudności finansowe, pacjenci muszą pokonywać duże odległości, zwłaszcza jeśli nie mieszkają na obszarach miejskich. Z drugiej strony, to zwłaszcza obszary wiejskie są zamieszkane przez osoby starsze. ICT umożliwia reorganizację usług zdrowotnych, poprzez utrzymanie podstawowych usług na terenach peryferyjnych i specjalistycznych usług medycznych w głównych miejscowościach.

10 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna10 Przykłady Mieszkańcy domu opieki dla osób straszych, położonego w górach, muszą być pod stałą kontrolą, zwłaszcza ze względu na pracę serca. Lokalny szpital został zamknięty, nie ma specjalistycznej opieki medycznej, są tylko pielęgniarki. Dlatego też pacjenci muszą pokonywać duże odległości w celu przeprowadzenia regularnych wizyt kontrolnych. Dlatego też, lokalny dom opieki dla osób starszych jest wyposażony w kardiogram (niedrogi) oraz zatrudnia pielęgniarki. Badanie przeprowadzane jest przez pielęgniarkę, ale monitorowane jest na żywo przez lekarza poprzez Internet, w taki sposób, że lekarz może natychmiast odczytać wynik badania i zapewnić poradę w czasie rzeczywistym na temat stanu zdrowia pacjenta Takie same zastosowanie jest wykorzystywana do monitorowania diabetyków i innych przewlekle chorych pacjentów na odległych terenach (nawet na obszarach miejskich).

11 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna11 E-edukacja Dostęp do szkoleń i nauki jest bardzo ważny dla zapewnienia konkurencyjności regionu Tradycyjne szkolenia są kosztowne, biorąc pod uwagę ich dostarczenie (lokal, nauczyciele) i wykorzystanie (czas podczas pracy, dojazd). W szczególności, wiele szkół na terenach odległych jest zamykanych ze względu na ograniczenia budżetowe i migrację młodych rodzin na obszary miejskie Dlatego też powstaje błędne koło braku możliwości znalezienie pracy > braku młodych osób > braku szkoleń > braku umiejętności > braku możliwości znalezienia pracy

12 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna12 Przykłady W wiosce na terenach górzystych niedaleko Parmy zamknięto lokalną szkołę i uczniowie musieli dojeżdżać trzy godziny dziennie do szkoły położonej w innej miejscowości Rozległy proces reorganizacyjny kilku szkół lokalnych, które uzgodniły wspólny program nauczania dla wspólnych przedmiotów (literatury, historii, angielskiego, matematyki) Nauczanie wspólnych przedmiotów odbywa się przy pomocy platformy internetowej i video-konferencji w małej wiosce, trzy dni w tygodniu, w obecności lokalnych opiekunów 2 dni w tygodniu uczniowie dojeżdżają do prawdziwych szkół Duży nakład pracy dotyczył raczej organizacji niż technologii

13 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna13 Waga oceny ICT stale ewoluuje, dlatego projekty powinny być dokładnie oceniane by zapewnić wyciąganie wniosków z nabytych już doświadczeń i uniknąć ponownego wynalezienia koła ICT może zapewnić konkretne korzyści konkretnym grupom użytkowników, a ich podjęcie powinno być dokładnie monitorowane: na przykład, w sektorze turystyki, małych gminach, wśród bezrobotnych, w odległych szkołach, wśród ogólnych użytkowników. Waga osiągania celów i i wykorzystawania doświadczeń z innych regionów

14 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna14 Przykłady celów Osoby mające dostęp Domy z dostępem Godziny w sieci forum godziny I liczba użytkow. zakupyUsługi bankowe E-Administracja szeroko pasmowy dostęp do internetu PC dla studentów /. pracownie Strona www SzkołaSłużba Zdrowia A.P. FirmyObywateleUniw. Wykorzy stanie podziałcyfrowy szeroko pasmowy szkolenie i IT szeroko pasmowy Zapisy na wizyty zapisy Strona int. sprzedaż Sieć lokalna zakupy Bezpieczna Sprzedaż (SSL) Wykorzystanie e-administracji dostawcy sieci zewnętrznej Punkt Informacji dla Działalności Produkcyjnej poszukiwanie pracy rejestracja nowej firmy zmiana zameldowania wypożyczanie książek wykorzystanie przez obywateli wykorzystanie przez firmy sieć. badań - lepszy zgodny gorszy W porównani u ze śr. europejską

15 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna15 Wyciagnięte wnioski Wyjść od prawdziwych potrzeb, nie od technologii; ICT może pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów Rozprzestrzenić wiadomość: poprawić dostawę usług w sektorze publicznym, wtedy inne sektory społeczeństwa skorzystają i będą mogły wykorzystać technologię Żadnej polityki typu jeden rozmiar dla wszystkich. ICT oferuje konkretne korzyści konkretnym grupom odbiorców, często paradoksalnie: np., punkty internetowe działają tylko w dużych centrach miejskich lub w bardzo odległych miejscowościach Zacząć od łatwych zwycięstw a następnie przechodzić do bardziej kompleksowych rozwiązań

16 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna16 Wyciągnięte wnioski/2 Poznać lokalne mocne punkty i wykorzystać je Usługi internetowe nie oznaczają, że będzie można zrobić wszystko samemu w domu, ale mogą znacznie zmienić organizację świadczenia usług i obniżyć koszty peryferyjnego położenia Inwestycja w ICT jest tylko częścią: większość inwestycji jest w dziedzinie szkoleń i reorganizacji procesów

17 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna17 Dobre źródła informacji i wskazówek www.erisa.be www.ianis.be www.prelude-portal.com

18 PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 24 September 2004Regione Emilia-Romagna18 Dziękuję Jeśli będą Państwo potrzebowali dalszych informacji: David Osimo dosimo@regione.emilia-romagna.it www.regionedigitale.net


Pobierz ppt "PHARE Program Współpracy Bliźniaczej WDRAŻANIE ZPORR NA POZIOMIE CENTRALNYM I REGIONALNYM PL 03 IB OT 03 Jajko i kura Projekty społeczeństwa informacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google