Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej 2002-2006 www.urbact.org www.urbact.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej 2002-2006 www.urbact.org www.urbact.org."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej 2002-2006 www.urbact.org www.urbact.org

2 Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III, EQUAL, LEADER +, URBAN II Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III, EQUAL, LEADER +, URBAN II GŁÓWNE CELE: GŁÓWNE CELE: CEL 1- CEL 2 – CEL 3 Działania innowacyjne Działania innowacyjne EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS: Europejski Fundusz Społeczny EFS: Europejski Fundusz Społeczny EFOiGR: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOiGR: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej FIWR: Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa FIWR: Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

3 URBAN Inicjatywa dla zrównoważonego rozwoju zagrożonych obszarów miejskich UE Inicjatywa dla zrównoważonego rozwoju zagrożonych obszarów miejskich UE Fundusz EFRR Fundusz EFRR Lata 2000-2006. Lata 2000-2006. 70 miast 70 miast Zintegrowane podejście oraz innowacyjne projekty Zintegrowane podejście oraz innowacyjne projekty URBACT URBACT

4 Społeczność oraz obszary miast europejskich dotkniętych kryzysem Społeczność oraz obszary miast europejskich dotkniętych kryzysem Rewitalizacja gospodarcza i społeczna małych i średnich miast oraz części dużych miasta dotkniętych kryzysem Rewitalizacja gospodarcza i społeczna małych i średnich miast oraz części dużych miasta dotkniętych kryzysem 13 głównych tematów 13 głównych tematów Zakres Programu URBACT

5 ZAKRES PROGRAMU URBACT: TEMATY Wykluczenie społeczne Wykluczenie społeczne Integracja mniejszości narodowościowych Integracja mniejszości narodowościowych Odnowa miast Odnowa miast Transport i środowisko Transport i środowisko Działalność gospodarcza i zatrudnienie Działalność gospodarcza i zatrudnienie Szkolenie Szkolenie Zapobieganie przestępczości Zapobieganie przestępczości Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne Młodzież: od wykluczenia do włączenia Młodzież: od wykluczenia do włączenia Partnerstwo publiczno - prywatne Partnerstwo publiczno - prywatne Partycypacja społeczna Partycypacja społeczna Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Zintegrowane podejście Zintegrowane podejście

6 Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami URBACT nie jest programem działań URBACT nie jest programem działań Kapitalizacja oraz rozpowszechnianie wiedzy Kapitalizacja oraz rozpowszechnianie wiedzy Podnoszenie umiejętności podmiotów uczestniczących w życiu miasta Podnoszenie umiejętności podmiotów uczestniczących w życiu miasta Podkreślenie znaczenia problematyki miejskiej w Funduszach Strukturalnych Podkreślenie znaczenia problematyki miejskiej w Funduszach Strukturalnych CELE PROGRAMU URBACT

7 SYSTEMATYKA PROGRAMU URBACT: ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY Państwa członkowskie UE 25 Państwa członkowskie UE 25 Państwa sąsiadujące z UE Państwa sąsiadujące z UE Miasta Miasta Administracja regionalna (województwa, regiony) Administracja regionalna (województwa, regiony) Administracja lokalna Administracja lokalna Radni, służby publiczne, eksperci Radni, służby publiczne, eksperci Zrzeszenia/związki mieszkańców Zrzeszenia/związki mieszkańców Partnerzy prywatni Partnerzy prywatni Organizacje społeczne Organizacje społeczne

8 URBACT - MIASTA EFRR-miasta kwalifikujące się do współpracy: Miasta - beneficjanci Programu URBAN 1 Miasta - beneficjanci Programu URBAN 1 Miasta - beneficjanci Programu URBAN 2 Miasta - beneficjanci Programu URBAN 2 Miasta - beneficjanci Miejskich Projektów Pilotażowych (UPP – Urban Pilot Projects) Miasta - beneficjanci Miejskich Projektów Pilotażowych (UPP – Urban Pilot Projects) Miasta z nowych państw członkowskich (o liczbie mieszkańców powyżej 20 000) Miasta z nowych państw członkowskich (o liczbie mieszkańców powyżej 20 000) Inne miasta partnerskie: Inne miasta UE Inne miasta UE Miasta z państw sąsiadujących Miasta z państw sąsiadujących

9 URBACT - PRIORYTETY ORAZ FINANSOWANIE Priorytet 1: Wymiana oraz rozpowszechnianie wiedzy Priorytet 1: Wymiana oraz rozpowszechnianie wiedzy Priorytet 2: Gromadzenie doświadczeń oraz informacja Priorytet 2: Gromadzenie doświadczeń oraz informacja Priorytet 3: Doradztwo techniczne Priorytet 3: Doradztwo techniczne Suma Suma Suma funduszy z UE: Suma funduszy z UE: 15.8 M 50% fundusze UE 9.6 M 90% fundusze UE 2.7 M 50% fundusze UE 28.1 M 18 M

10 Partner wiodący Partner wiodący Inni partnerzy – pełnoprawni członkowie oraz pozostali partnerzy Inni partnerzy – pełnoprawni członkowie oraz pozostali partnerzy Budżet Budżet Beneficjanci końcowi; zarządzanie Beneficjanci końcowi; zarządzanie Doradztwo ekspertów Doradztwo ekspertów DZIAŁANIE 1.1 FUNKCJONOWANIE SIECI TEMATYCZNUCH

11 SIECI TEMATYCZNE: UDZIAŁ/PAŃSTWA SIECI TEMATYCZNE: UDZIAŁ/PAŃSTWA Austria 3 miasta Belgia6 Dania3 Finlandia2 Francja11 Niemcy4 Grecja6 Portugalia1 Włochy19 Holandia4 Portugalia5 Hiszpania16 Szwecja2 Wielka Brytania 15 SUMA UE 15 94 Cypr 2 miasta Czechy1 Estonia1 Węgry2 Łotwa1 Litwa1 Malta1 Polska2 Słowacja1 Słowenia1 SUMA nowe kraje UE 13 Turcja 1 miasto 1 miastoTunezja1 Rumunia1 SUMA (kraje sąsiadujące) 3

12 ISTNIEJĄCE SIECI TEMATYCZNE CHORUS - Bastia: Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej CHORUS - Bastia: Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej ECO-FIN-NET - Leipzig: Inicjatywy gospodarcze oraz tworzenie nowych miejsc pracy ECO-FIN-NET - Leipzig: Inicjatywy gospodarcze oraz tworzenie nowych miejsc pracy CULTURAL ACTIVITIES - Lille: Działalność kulturalna a odnowa miast CULTURAL ACTIVITIES - Lille: Działalność kulturalna a odnowa miast Partners4Action - Liverpool: Partnerstwo publiczno - prywatne Partners4Action - Liverpool: Partnerstwo publiczno - prywatne REGENERA - Lyon: Zintegrowane podejście REGENERA - Lyon: Zintegrowane podejście Participando - Rome: Partycypacja społeczności lokalnych Participando - Rome: Partycypacja społeczności lokalnych Young people - Malmø: Młodzież Young people - Malmø: Młodzież Information society – Manchester: Społeczeństwo informacyjne Information society – Manchester: Społeczeństwo informacyjne SECURCITY - Rotterdam: Bezpieczeństwo oraz zapobieganie przestępczości SECURCITY - Rotterdam: Bezpieczeństwo oraz zapobieganie przestępczości CITIZ@MOVE - Seville: Partycypacja społeczności lokalnych CITIZ@MOVE - Seville: Partycypacja społeczności lokalnych MED-INT - Syracuse: Zintegrowane podejście MED-INT - Syracuse: Zintegrowane podejście UDIEX-Venice: Wykluczenie społeczne UDIEX-Venice: Wykluczenie społeczne REGENERANDO – Reggio Calabria: Zatrudnienie oraz rozwój gospodarczy REGENERANDO – Reggio Calabria: Zatrudnienie oraz rozwój gospodarczy

13 Mapa zbiorcza: Wszystkie sieci PROGRAMU URBACT

14 Udział głównych tematów poruszanych przez sieci tematyczne Programu URBACT

15 Specific Network map

16 DZIAŁANIE 1.2 : PODNOSZENIE KWALIFIKACJI Budowanie zdolności, szkolenia Budowanie zdolności, szkolenia Analiza aktualnych potrzeb jest w trakcie realizacji Analiza aktualnych potrzeb jest w trakcie realizacji Rozwój pomocy w zakresie szkolenia i ciągłej edukacji specjalistów zajmujących się polityką miejską w wymiarze europejskim Rozwój pomocy w zakresie szkolenia i ciągłej edukacji specjalistów zajmujących się polityką miejską w wymiarze europejskim Program wymiany między ekspertami w dziedzinie polityki miejskiej? Program wymiany między ekspertami w dziedzinie polityki miejskiej? Jakie są potrzeby w nowych krajach członkowskich w ramach tego działania? Jakie są potrzeby w nowych krajach członkowskich w ramach tego działania? UDIEX-ALEP: Sieć poświęcona szkoleniu UDIEX-ALEP: Sieć poświęcona szkoleniu

17 DZIAŁANIE 2.1: NARZĘDZIA INFORMACYJNE GROMADZENIE Podstawa selekcji zdobytych doświadczeń Podstawa selekcji zdobytych doświadczeń Ramy koncepcyjne : droga do kapitalizacji wiedzy Ramy koncepcyjne : droga do kapitalizacji wiedzy Model karty doświadczenia Model karty doświadczenia Baza danych na temat narodowych polityk miejskich Baza danych na temat narodowych polityk miejskich Miesięczne rejestry dotyczące określonych zadań Miesięczne rejestry dotyczące określonych zadań Prywatna przestrzeń robocza na www.urbact.org Prywatna przestrzeń robocza na www.urbact.orgwww.urbact.org ROZPOWRZECHNIANIE Seminaria i wizytacje w terenie Seminaria i wizytacje w terenie Konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami Konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami Studia przypadków oraz okresowe raporty Studia przypadków oraz okresowe raporty Biuletyny informacyjne Biuletyny informacyjne Ogólnodostępna przestrzeń robocza na www.urbact.org Ogólnodostępna przestrzeń robocza na www.urbact.orgwww.urbact.org

18 DZIAŁANIE 2.2: INICJOWANIE WSPÓŁPRACY Cel: pomoc dla miast i sieci tematycznych w gromadzeniu wspólnych doświadczeń Cel: pomoc dla miast i sieci tematycznych w gromadzeniu wspólnych doświadczeń 3 Ekspertów Sekretariatu URBACT 3 Ekspertów Sekretariatu URBACT Dostęp do Ekspertów w określonych dziedzinach Dostęp do Ekspertów w określonych dziedzinach Finansowanie uczestnictwa miast z nowych krajów członkowskich oraz przystąpienia krajów sąsiadujących jako ekspertów (max 10 000 euro na miasto) Finansowanie uczestnictwa miast z nowych krajów członkowskich oraz przystąpienia krajów sąsiadujących jako ekspertów (max 10 000 euro na miasto)

19 DZIAŁANIE 2.3 : GRUPY ROBOCZE Interdyscyplinarne podejście – zgromadzenie wokół tematu przedstawicieli lokalnych, ekspertów, mieszkańców Interdyscyplinarne podejście – zgromadzenie wokół tematu przedstawicieli lokalnych, ekspertów, mieszkańców Krótki okres, określony temat Krótki okres, określony temat Cel: gromadzenie zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz innowacji realizowanych w miastach Cel: gromadzenie zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz innowacji realizowanych w miastach Prowadzone przez władze publiczne lub państwo Prowadzone przez władze publiczne lub państwo Istniejące grupy robocze: Istniejące grupy robocze: Liege – Bezpieczeństwo dla wszystkich, różnorodność kulturowa Netherlands – Miasta – centra gospodarki opartej na wiedzy

20 Komitet Monitorujący Komitet Monitorujący Instytucja Zarządzająca Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Instytucja Płatnicza Sekretariat URBACT info@urbact.org Sekretariat URBACT info@urbact.org info@urbact.org Związki z URBAN 1, 2 i UPP (Miejskie Projekty Pilotażowe) Związki z URBAN 1, 2 i UPP (Miejskie Projekty Pilotażowe) ZARZĄDZANIE PROGRAMEM URBACT

21 NOWE KRAJE CZŁONKOWSKIE Pełnoprawni członkowie Programu URBACT od 1 maja 2004 Pełnoprawni członkowie Programu URBACT od 1 maja 2004 Pełny Komitet Monitorujący Programu URBACT : po 2 reprezentantów z danego kraju Pełny Komitet Monitorujący Programu URBACT : po 2 reprezentantów z danego kraju Następne spotkanie Komitetu Monitorującego: 22 czerwca 2004 w Paryżu Następne spotkanie Komitetu Monitorującego: 22 czerwca 2004 w Paryżu Nie wymagany wkład ex-ante Nie wymagany wkład ex-ante

22 MIASTA z nowych krajów członkowskich w Programie URBACT Dotychczasowi partnerzy: mogą przystąpić do Programu uzyskując dofinansowanie z EFRR Dotychczasowi partnerzy: mogą przystąpić do Programu uzyskując dofinansowanie z EFRR Istniejące sieci tematyczne są otwarte od 1 maja do 31 lipca Istniejące sieci tematyczne są otwarte od 1 maja do 31 lipca Tworzenie nowych sieci: 1 maja – 31 lipca Tworzenie nowych sieci: 1 maja – 31 lipca Tworzenie oraz przystąpienie do grup roboczych Tworzenie oraz przystąpienie do grup roboczych

23 Na zasadach pełnoprawnego członka: Na zasadach pełnoprawnego członka: dofinansowanie z EFRR max do 50% Jako ekspert zaproszony do współpracy Jako ekspert zaproszony do współpracy Partner wiodący sieci może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 10 000 z EFRR (na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania przedstawicieli miast- ekspertów) Partner wiodący sieci może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 10 000 z EFRR (na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania przedstawicieli miast- ekspertów) Max 3 miasta-eksperci w jednej sieci PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCYCH SIECI

24 TWORZENIE NOWYCH SIECI Budżet Sieci, przykłady: Budżet Sieci, przykłady: Liverpool : 700 000 Liverpool : 700 000 Lille : 600 000 Rome : 900 000 Max fundusze z EFRR : 50% całego dopuszczalnego budżetu Max fundusze z EFRR : 50% całego dopuszczalnego budżetu Ogłoszenie o zbieraniu projektów dotyczących wszystkich tematów Programu URBACT Ogłoszenie o zbieraniu projektów dotyczących wszystkich tematów Programu URBACT Minimum 30% miast z nowych krajów członkowskich Minimum 30% miast z nowych krajów członkowskich Minimum 5 władz publicznych z 3 różnych krajów Minimum 5 władz publicznych z 3 różnych krajów

25 TWORZENIE SIECI 1- Ogłoszenie o zbieraniu projektów 1- Ogłoszenie o zbieraniu projektów - na stronie internetowej 2 - Zgłoszenie obszarów zainteresowania– wzór formularza 2 - Zgłoszenie obszarów zainteresowania– wzór formularza 3 - Zatwierdzenie zgłoszonych obszarów zainteresowań 3 - Zatwierdzenie zgłoszonych obszarów zainteresowań 4 - Założenie sieci oraz uzupełnienie formularzy aplikacyjnych 4 - Założenie sieci oraz uzupełnienie formularzy aplikacyjnych 5 - Działalność Sekretariatu URBACT 5 - Działalność Sekretariatu URBACT 6 - Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący 6 - Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący 7 - Podpisanie Kontraktu/Umowy 7 - Podpisanie Kontraktu/Umowy

26 GRUPY ROBOCZE Prowadzone przez władze publiczne Prowadzone przez władze publiczne Finansowane z EFRR: max do 70% Finansowane z EFRR: max do 70% Max fundusz na ten cel z EFRR 150 000. Max fundusz na ten cel z EFRR 150 000.

27 Strona internetowa: www.urbact.org Kontakt: info@urbact.org Więcej informacji:


Pobierz ppt "PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej 2002-2006 www.urbact.org www.urbact.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google