Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej www. urbact

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej www. urbact"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej 2002-2006 www. urbact
PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej

2 EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE
EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS: Europejski Fundusz Społeczny EFOiGR: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej FIWR: Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Inicjatywy Wspólnotowe: INTERREG III, EQUAL, LEADER +, URBAN II GŁÓWNE CELE: CEL 1- CEL 2 – CEL 3 Działania innowacyjne

3 URBAN Inicjatywa dla zrównoważonego rozwoju zagrożonych obszarów miejskich UE Fundusz EFRR Lata 70 miast Zintegrowane podejście oraz innowacyjne projekty URBACT

4 Zakres Programu URBACT
Społeczność oraz obszary miast europejskich dotkniętych kryzysem Rewitalizacja gospodarcza i społeczna małych i średnich miast oraz części dużych miasta dotkniętych kryzysem 13 głównych tematów

5 ZAKRES PROGRAMU URBACT: TEMATY
Wykluczenie społeczne Integracja mniejszości narodowościowych Odnowa miast Transport i środowisko Działalność gospodarcza i zatrudnienie Szkolenie Zapobieganie przestępczości Społeczeństwo informacyjne Młodzież: od wykluczenia do włączenia Partnerstwo publiczno -prywatne Partycypacja społeczna Zarządzanie projektami Zintegrowane podejście

6 CELE PROGRAMU URBACT Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami
URBACT nie jest programem działań Kapitalizacja oraz rozpowszechnianie wiedzy Podnoszenie umiejętności podmiotów uczestniczących w życiu miasta Podkreślenie znaczenia problematyki miejskiej w Funduszach Strukturalnych

7 SYSTEMATYKA PROGRAMU URBACT: ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY
Państwa członkowskie UE 25 Państwa sąsiadujące z UE Miasta Administracja regionalna (województwa, regiony) Administracja lokalna Radni, służby publiczne, eksperci Zrzeszenia/związki mieszkańców Partnerzy prywatni Organizacje społeczne

8 URBACT - MIASTA EFRR-miasta kwalifikujące się do współpracy:
Miasta - beneficjanci Programu URBAN 1 Miasta - beneficjanci Programu URBAN 2 Miasta - beneficjanci Miejskich Projektów Pilotażowych (UPP – Urban Pilot Projects) Miasta z nowych państw członkowskich (o liczbie mieszkańców powyżej ) Inne miasta partnerskie: Inne miasta UE Miasta z państw sąsiadujących

9 URBACT - PRIORYTETY ORAZ FINANSOWANIE
Priorytet 1: Wymiana oraz rozpowszechnianie wiedzy Priorytet 2: Gromadzenie doświadczeń oraz informacja Priorytet 3: Doradztwo techniczne Suma Suma funduszy z UE: 15.8 M€ 50% fundusze UE 9.6 M€ 90% fundusze UE 2.7 M€ 28.1 M€ 18 M€

10 DZIAŁANIE 1.1 FUNKCJONOWANIE SIECI TEMATYCZNUCH
Partner wiodący Inni partnerzy – pełnoprawni członkowie oraz pozostali partnerzy Budżet Beneficjanci końcowi; zarządzanie Doradztwo ekspertów

11 SIECI TEMATYCZNE: UDZIAŁ/PAŃSTWA
Austria 3 miasta Belgia 6 Dania 3 Finlandia 2 Francja 11 Niemcy 4 Grecja Portugalia 1 Włochy 19 Holandia 5 Hiszpania 16 Szwecja Wielka Brytania 15 SUMA UE 15 94 Cypr 2 miasta Czechy 1 Estonia Węgry 2 Łotwa Litwa Malta Polska Słowacja Słowenia SUMA nowe kraje UE 13 Turcja 1 miasto Tunezja 1 Rumunia SUMA (kraje sąsiadujące) 3

12 ISTNIEJĄCE SIECI TEMATYCZNE
CHORUS - Bastia: Odnowa miast – regeneracja tkanki miejskiej ECO-FIN-NET - Leipzig: Inicjatywy gospodarcze oraz tworzenie nowych miejsc pracy CULTURAL ACTIVITIES -Lille: Działalność kulturalna a odnowa miast Partners4Action - Liverpool: Partnerstwo publiczno - prywatne REGENERA - Lyon: Zintegrowane podejście Participando - Rome: Partycypacja społeczności lokalnych Young people - Malmø: Młodzież Information society – Manchester: Społeczeństwo informacyjne SECURCITY - Rotterdam: Bezpieczeństwo oraz zapobieganie przestępczości - Seville: Partycypacja społeczności lokalnych MED-INT - Syracuse: Zintegrowane podejście UDIEX-Venice: Wykluczenie społeczne REGENERANDO – Reggio Calabria: Zatrudnienie oraz rozwój gospodarczy

13 Mapa zbiorcza: Wszystkie sieci PROGRAMU URBACT

14 Udział głównych tematów poruszanych przez sieci tematyczne Programu URBACT

15 Specific Network map

16 DZIAŁANIE 1.2 : PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Budowanie zdolności, szkolenia Analiza aktualnych potrzeb jest w trakcie realizacji Rozwój pomocy w zakresie szkolenia i ciągłej edukacji specjalistów zajmujących się polityką miejską w wymiarze europejskim Program wymiany między ekspertami w dziedzinie polityki miejskiej? Jakie są potrzeby w nowych krajach członkowskich w ramach tego działania? UDIEX-ALEP: Sieć poświęcona szkoleniu

17 DZIAŁANIE 2.1: NARZĘDZIA INFORMACYJNE
GROMADZENIE Podstawa selekcji zdobytych doświadczeń Ramy koncepcyjne : droga do kapitalizacji wiedzy Model karty doświadczenia Baza danych na temat narodowych polityk miejskich Miesięczne rejestry dotyczące określonych zadań Prywatna przestrzeń robocza na ROZPOWRZECHNIANIE Seminaria i wizytacje w terenie Konsultacje z mieszkańcami oraz lokalnymi partnerami Studia przypadków oraz okresowe raporty Biuletyny informacyjne Ogólnodostępna przestrzeń robocza na

18 DZIAŁANIE 2.2: INICJOWANIE WSPÓŁPRACY
Cel: pomoc dla miast i sieci tematycznych w gromadzeniu wspólnych doświadczeń 3 Ekspertów Sekretariatu URBACT Dostęp do Ekspertów w określonych dziedzinach Finansowanie uczestnictwa miast z nowych krajów członkowskich oraz przystąpienia krajów sąsiadujących jako ekspertów (max euro na miasto)

19 DZIAŁANIE 2.3 : GRUPY ROBOCZE
Interdyscyplinarne podejście – zgromadzenie wokół tematu przedstawicieli lokalnych, ekspertów, mieszkańców Krótki okres, określony temat Cel: gromadzenie zdobytej wiedzy i doświadczeń oraz innowacji realizowanych w miastach Prowadzone przez władze publiczne lub państwo Istniejące grupy robocze: Liege – Bezpieczeństwo dla wszystkich, różnorodność kulturowa Netherlands – Miasta – centra gospodarki opartej na wiedzy

20 ZARZĄDZANIE PROGRAMEM URBACT
Komitet Monitorujący Instytucja Zarządzająca Instytucja Płatnicza Sekretariat URBACT Związki z URBAN 1, 2 i UPP (Miejskie Projekty Pilotażowe)

21 NOWE KRAJE CZŁONKOWSKIE
Pełnoprawni członkowie Programu URBACT od 1 maja 2004 Pełny Komitet Monitorujący Programu URBACT : po 2 reprezentantów z danego kraju Następne spotkanie Komitetu Monitorującego: 22 czerwca 2004 w Paryżu Nie wymagany wkład ex-ante

22 Istniejące sieci tematyczne są otwarte od 1 maja do 31 lipca
MIASTA z nowych krajów członkowskich w Programie URBACT Dotychczasowi partnerzy: mogą przystąpić do Programu uzyskując dofinansowanie z EFRR Istniejące sieci tematyczne są otwarte od 1 maja do 31 lipca Tworzenie nowych sieci: 1 maja – 31 lipca Tworzenie oraz przystąpienie do grup roboczych

23 PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCYCH SIECI
Jako ekspert zaproszony do współpracy Partner wiodący sieci może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości € z EFRR (na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania przedstawicieli miast-ekspertów) Max 3 miasta-eksperci w jednej sieci Na zasadach pełnoprawnego członka: dofinansowanie z EFRR max do 50%

24 TWORZENIE NOWYCH SIECI
Ogłoszenie o zbieraniu projektów dotyczących wszystkich tematów Programu URBACT Minimum 30% miast z nowych krajów członkowskich Minimum 5 władz publicznych z 3 różnych krajów Budżet Sieci, przykłady: Liverpool : € Lille : € Rome : € Max fundusze z EFRR : 50% całego dopuszczalnego budżetu

25 TWORZENIE SIECI 1- Ogłoszenie o zbieraniu projektów
- na stronie internetowej 2 - Zgłoszenie obszarów zainteresowania– wzór formularza 3 - Zatwierdzenie zgłoszonych obszarów zainteresowań 4 - Założenie sieci oraz uzupełnienie formularzy aplikacyjnych 5 - Działalność Sekretariatu URBACT 6 - Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący 7 - Podpisanie Kontraktu/Umowy

26 GRUPY ROBOCZE Prowadzone przez władze publiczne
Finansowane z EFRR: max do 70% Max fundusz na ten cel z EFRR €.

27 Więcej informacji: Strona internetowa: Kontakt:


Pobierz ppt "PROGRAM URBACT Program Inicjatywy Europejskiej www. urbact"

Podobne prezentacje


Reklamy Google