Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Naukowa AGRORISKS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Naukowa AGRORISKS"— Zapis prezentacji:

1 Sieć Naukowa AGRORISKS
IBMER Poznań Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko Sieć Naukowa AGRORISKS Eliminowanie Rolniczych Zagrożeń Zdrowia i Środowiska Centrum Doskonałości TRAGEN Transfer Wiedzy w Inżynierii Rolniczej IBMER Poznań

2 Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Oddział Poznań oraz Centrum Doskonałości TRAGEN od 2002 roku jest koordynatorem Sieci Naukowej „AGRORISKS”, skupiającej 100 członków z 14 krajów pod wspólnym hasłem ‘Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska’. Biuro Koordynacyjne Sieci jest zlokalizowane przy Oddziale IBMER w Poznaniu. IBMER Poznań

3 Sieć AGRORISKS ma na celu wzmacnianie i stabilizację współpracy naukowej pomiędzy jej członkami.
Członkowie Sieci reprezentują różne dziedziny nauki związane z rolnictwem. Są wśród nich tacy, którzy zajmują się produkcją zwierzęcą, ochroną środowiska, mechanizacją rolnictwa, produkcją roślinną, technologią żywności a także konstrukcjami budynków. Naukowcy- Członkowie Sieci w literaturze fachowej jak i popularno-naukowej opisują prowadzone badania, nowe rozwiązania techniczne i technologiczne a także innowacyjne produkty czy usługi, które są dostępne na rynku lub zostaną wprowadzone do sprzedaży w niedługim czasie. IBMER Poznań

4 CELE DZIAŁANIA SIECI NAUKOWEJ ‘AGRORISKS’:
Silna i trwała integracja badań naukowych w zakresie problemów rolniczych i ekologicznych. Wzmocnienie doskonałości w zakresie problemów rolniczych i tych związanych z ochroną środowiska, jak również opracowanie europejskiego modelu gospodarstwa proekologicznego wykorzystującego energię odnawialną i ciepło powstające przy produkcji zwierzęcej oraz uwzględniającego aspekty ochrony środowiska i bezpiecznej żywności. W powiązaniu z Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami wdrożenie do praktyki rolniczej nowych technologii. Muszą one uwzględniać niewykorzystane dotychczas źródła energii odnawialnej powstającej w budynkach inwentarskich z ukierunkowanej fermentacji ściółek i odchodów zwierzęcych. Ograniczone mają być również szkodliwe emisje, a gazy wykorzystane do generowania dodatkowego zysku i organizacji dodatkowych miejsc pracy na obszarach wiejskich IBMER Poznań

5 CELE DZIAŁANIA SIECI NAUKOWEJ ‘AGRORISKS’:
Publikacje. Publikacje w wersji elektronicznej. Organizowanie konferencji na temat eliminacji rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska; podnoszenie stanu wiedzy społeczeństwa w zakresie wprowadzania nowych technologii w rolnictwie i związanych z tym korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Modyfikowanie technologii łańcucha żywnościowego w celu jednoczesnego ograniczenia zagrożeń zdrowia i środowiska. Ocena rolniczych Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Technologies - BAT) uwzględniając sposób w jaki instalacja została zaprojektowana, skonstruowana, utrzymywana, użytkowana i wycofywana z użycia w celu eliminowania lub obniżenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. IBMER Poznań

6 Publikacje wydane pod egidą AGRORISKS
IBMER Poznań

7 Publikacje elektroniczne AGRORISKS
IBMER Poznań

8 W okresie działalność Sieć AGRORISK zorganizowała dwie Konferencje – Warsztaty dla swoich członków
2002 2003 Konferencja- Warsztaty AGRORISK – SUSTAP, Eliminating Agricultural Risks to Health and Environment 8 - 9 listopad 2002, Sielinko k/Opalenicy Konferencja Sieci Naukowej AGRORISKS: ” Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska -kierunki przyszłych badań”, 3-4 październik 2003, Poznań IBMER Poznań

9 Kierunki przyszłych badań
IBMER Poznań

10 PRIORYTETY SIECI NAUKOWEJ ‘AGRORISKS’
Bezpieczniejsze i przyjazne środowisku metody produkcji rolniczej Wpływ żywienia zwierząt na zdrowie ludzi Środowiskowe zagrożenia zdrowia Zrównoważone systemy energii Zmiany globalne i ekosystemy IBMER Poznań

11 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO SIECI I UCZESTNICZENIA W JEJ PRACACH
Do sieci mogą przystępować pracownicy naukowi polskich i zagranicznych jednostek badawczo – rozwojowych, wyższych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Sieć ma charakter otwarty. Przystąpienie do sieci następuje po złożeniu do zespołu koordynującego pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia IBMER Poznań

12 Lista Instytucji – Członków ‘AGRORISKS’
Austria 1. Institute of Agricultural, Environmental Engineering and Energy Engineering. Wiedeń 2. Joanneum Research Forschungsgeselschaft mbH. Graz Belgia Catholic University Leuven. Heverlee Białoruś Biełaruskij Nautzno-Issledovatielny Institut Mechanizacji Sielsko- Chaziajstvo. Mińsk Estonia Estonian Agricultural University. Tartu Holandia Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG) Wageningen IBMER Poznań

13 Lista Instytucji – Członków ‘AGRORISKS’
Litwa Institute of Agricultural Engineering Kaunas Lithuanian Institute of Animal Sciences, department of Hygiena and Ecology, Radviliskis reg. Lithuanian Agricultural Advisory Service (LAAS),Akademija, Kedainiai reg. Lithuanian University of Agriculture, Akademija., Kauno raj. Lithuanian Veterinary Academy, Kaunas Niemcy Institte of Agricultural Engineering Bornim e. V. Potsdam-Bornim B. A. D. Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Muenchen Polska AR Kraków AR Lublin AR Poznań AR Szczecin AR Wrocław IBMER Poznań

14 Lista Instytucji – Członków ‘AGRORISKS’
6. Politechnika Poznańska 7.Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) Warszawa 8. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach oddiał w Bydgoszczy (PIWet) Bydgoszcz 9.IBMER Warszawa 10. IBMER Poznań 11. Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) Warszawa 12. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Falanty 13. Uniwersytet Zielonogórski 14. Instytut Zootechniki Balice k/Krakowa 15. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) Poznań Rosja 1. SZNIMESH –North- West Research Instituteof Agricultural Engineering and Electrification St. Petersburg-Pawlowsk Słowenia 1. Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana IBMER Poznań

15 Lista Instytucji – Członków ‘AGRORISKS
2. National Institute of Chemistry, Ljubljana Szkocja 1. SAC Ayr Szwecja 1.Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp Węgry 1. Hungarian Institute of Agricultural Engineering (HIAE), Gödöllö Włochy 1. University of Milan, Milano 2. Contento Trade SRL, Campoformido Ukraina 1. UKRAINDIAPROJECT, Kiev 2. Ukrainian Research Institute on Testing and Forecasting of Machinery and Technologies for Agricultural Production, Kiev IBMER Poznań

16 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
APPLICATION FORM Name and Surname / Imię i Nazwisko: Title, degree / Tytuł, stopień naukowy: Position / Stanowisko: Name of Organisation (in English): ……………………………………………………………………………...… NazwaInstytucj Address / Adres: ……………………………………………………………………………………… Zip code / Kod: City / Miasto: Country / Kraj: Telephone: Fax: Web Site / Strona www: IBMER Poznań

17 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY C.D.
Main activities (including Research and Technology activities for public and private customers) / Dziedzina uprawianego obszaru badawczego: Recently solved research problems / Ostatnio rozwiązywane problemy badawcze: Laboratory facilities / Warunki techniczne i laboratoryjne: List of recent 5 scientific / research reports of the applicant / Prosimy podać listę 5 ostatnich publikacji naukowych ukazujących osiągnięcia. Apply to join AGRORISKS Network of Excellence / Deklaruję chęć przystąpienia do Sieci Doskonałości AGRORISKS. Dated / Data SignaturePodpis IBMER Poznań


Pobierz ppt "Sieć Naukowa AGRORISKS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google