Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JHP KABA - WSTĘP. DEFINICJE ŹRÓDŁO: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno- wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar. – Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JHP KABA - WSTĘP. DEFINICJE ŹRÓDŁO: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno- wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar. – Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 JHP KABA - WSTĘP

2 DEFINICJE ŹRÓDŁO: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno- wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar. – Warszawa : SBP, 2002. JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH (JHP): język informacyjno- wyszukiwawczy o notacji paranaturalnej, którego jednostki nazywane są tematami i określnikami, a gramatykę stanowią reguły budowy haseł przedmiotowych. Za najważniejszą cechę relewantną dokumentu jhp przyjmuje temat, odwzorowując go w takim zakresie i z taką szczegółowością, z jaką występuje w dokumencie. KARTOTEKA HASEŁ WZORCOWYCH (KHW, KARTOTEKA WZORCOWA) – forma prezentacji w większości zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych języka opisu bibliograficznego i/lub języka informacyjno- wyszukiwawczego oraz organizacji, kontroli ich poprawności i spójności. Podstawową jednostką khw jest rekord kartoteki haseł wzorcowych powiązany w odpowiedni sposób z rekordem bibliograficznym

3 DEFINICJE –cd. TEMAT: elementarna jednostka leksykalna języka haseł przedmiotowych, będąca wyrażeniem autosyntaktycznym (tj. wyrażeniem mogącym samodzielnie stanowić zdanie danego poziomu struktury języka), stojąca na pierwszym miejscu hasła przedmiotowego. OKREŚLNIK: elementarna jednostka leksykalna języka haseł przedmiotowych, będąca wyrażeniem synsyntaktycznym (tj. wyrażeniem nie mogącym samodzielnie stanowić zdanie danego poziomu struktury języka), stojąca w haśle przedmiotowym po temacie. GRAMATYKA POZYCYJNA: gramatyka języka, w którym relacje syntagmatyczne (między elementami tekstu) wyznaczane są przez pozycje wyrażeń elementarnych w wyrażeniu złożonym.

4 DEFINICJE –cd. FORMAT DANYCH (schemat rekordu): struktura tekstu spójnego przyjęta w danym systemie informacyjno-wyszukiwawczym. MARC (MACHINE READABLE CATALOGING): grupa formatów wymiennych mających na celu umożliwienie prawidłowej wymiany danych między różnymi systemami. Cechuje je zmienna długość (tak rekordu, jak i jego elementów), podział na jednoznacznie identyfikowane pola, obecność wskaźników na początku pola, powtarzalność pól, podział pól na jednoznacznie identyfikowane podpola, powtarzalność podpól. Najpopularniejszy z tej rodziny formatów jest MARC21 (poprzednio USMARC). W skład rekordu MARC wchodzą: etykieta rekordu (na początku rekordu, składa się z 24 znaków), tablica adresów (automatycznie generowana przez system) i pola danych (stałej i zmiennej długości; oznaczone są trzyznakowymi etykietami).

5 JHP KABA Uniwersalny język haseł przedmiotowych Katalogów Automatycznych Bibliotek Akademickich, w założeniu kompatybilny (w różnym stopniu) z jhp RAMEAU, LCSH i RVM. Prace nad koncepcją tego języka zaczęły się w 1991 r., nad słownictwem – w 1992. Prezentowany w postaci kartoteki haseł wzorcowych będącej integralną częścią Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT (Narodowego Uniwersalnego Katalogu). Obejmuje tematy i określniki (swobodne i związane). W kartotece wzorcowej są też hasła złożone i rozwinięte. Zadania jhp KABA: - oznaczenie przedmiotu dokumentu - oznaczenie cech pozatreściowych (formy, cechy użytkownika)

6 JHP KABA: Ma uniwersalny charakter Służy do opracowania przedmiotowego dokumentów wydanych na różnych nośnikach Umożliwia katalogowanie przedmiotowe wyszczególniające Pozwala na swobodne wyszukiwanie w katalogu (pomocne są tu liczne hasła odrzucone) Jest kontrolowany kartoteką wzorcową Kompatybilny z LCSH i RAMEAU Ma prekoordynowaną skłądnię Tworzony jest w toku katalogowania przedmiotowego Tworzony i prezentowany jest w formacie MARC21 Kartoteka wzorcowa tworzona jest w systemie Virtua Wyrażany jest w języku polskim Dostępny jest on-line, posiada jedynie wersję elektroniczną.

7 Typy rekordów haseł wzorcowych stosowanych w katalogowaniu przedmiotowym w jhp KABA Rekord hasła osobowego (100) Rekord hasła korporatywnego – instytucja (110) Rekord hasła korporatywnego – impreza (111) Rekord tytułu ujednoliconego (130) Rekord hasła tytułu czasopisma (130) Rekord hasła typu „autor.tytuł” (100) Rekord hasła przedmiotowego - nazwa „pospolita” (150) Rekord hasła przedmiotowego - nazwa geograficzna (151) Rekord hasła przedmiotowego formalnego (155) Rekord określnika rzeczowego (180) Rekord określnika geograficznego (181) Rekord określnika chronologicznego (182) Rekord określnika formy (185) Rekord odsyłacza orientacyjnego całkowitego

8 Elementy struktury rekordu khw (dla jhp KABA) w formacie MARC21 Etykieta rekordu 008 [Dane kontrolne] 073[Kod listy określników] 1XX [Hasło rekordu] 260[Odsyłacz orientacyjny całkowity, „zob.”] 360 [Odsyłacz orientacyjny uzupełniający, „zob. też”] 4XX[Tropy „zob.”] 472 [Ekwiwalent z RAMEAU, LCSH, RVM] 5XX [Tropy „zob. też”] 667[Uwaga ogólna nie przeznaczona do prezentacji publicznej] 670[Źródło, w którym znaleziono informację; informacja] 680[Uwaga ogólna przeznaczona do prezentacji publicznej] 681[Trop do rekordu, w którym hasło zostało użyte jako przykład]

9 Hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym POLA: 600 – nazwa osobowa 610 – nazwa korporatywna 611 – impreza, konferencja 630 – tytuł ujednolicony 650 – nazwa pospolita 651 – nazwa geograficzna 655 – hasło formalne

10 Hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym (format MARC21) - przykłady 001 vtls001088621 003 NUKAT 005 20080401010800.0 008 080328s1975 pl a f |000 0dpol c 035 \a xx001088621 039 9 \a 200804011219 \b vmck \c 200804010108 \d VLOAD \c 200803311407 \d qas \y 200803281618 \z vmck 040 \a KR 303/TS \c KR 303/TS \d KR 303/TS \d KR 303/TSs 1001 \a Sławecki, Ryszard. 24510 \a Manewr, który ocalił Kraków / \c Ryszard Sławecki. 250 \a Wyd. 3 popr. i rozsz. 260 \a Kraków : \b Wydaw. Literackie, \c 1975. 300 \a 425 s. : \b il. ; \c 17 cm. 440 0 \a Cracoviana. \n Seria 2, \p Ludzie i Wydarzenia 504 \a Bibliogr. s. 334-382. 6101 \a Związek Radziecki. \b Raboče-Krest'ânskaâ Krasnaâ Armiâ \v biografie. 650 \a Kraków, Bitwa (1945). 650 \a Wojna światowa (1939-1945) \x kampanie i bitwy \z Polska \z Kraków (region). 977 \a KR_303

11 Hasło przedmiotowe w rekordzie bibliograficznym (format karty katalogowej - ISBD) - przykład Autor: Sławecki, Ryszard.Sławecki, Ryszard. Tytuł: Manewr, który ocalił Kraków / Ryszard Sławecki.Manewr, który ocalił Kraków / Ryszard Sławecki. Wydanie: Wyd. 4 popr. i uzup. Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Literackie, 1976. Opis fizyczny: 425 s. : il., mapy, portr. ; 17 cm. Seria: (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia)Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia Uwaga: Bibliogr. s. 394-414. Przedmiot – KABA: Związek Radziecki. Raboče- Krest'ânskaâ Krasnaâ Armiâ -- biografie.Związek Radziecki. Raboče- Krest'ânskaâ Krasnaâ Armiâ -- biografie. Przedmiot – KABA: Kraków, Bitwa (1945).Kraków, Bitwa (1945). Przedmiot – KABA: Wojna światowa (1939-1945) -- kampanie i bitwy -- Polska -- Kraków (region).Wojna światowa (1939-1945) -- kampanie i bitwy -- Polska -- Kraków (region).

12 HASŁO PRZEDMIOTOWE ROZWINIĘTE W KHW – PRZYKŁAD 1 001 vtls002407969003 NUKAT005 2007121100 1309.0 008 050215n||aa nnbabn |a ana |c 010 \a s 2005241619 039 9\a 200712110013 \b VLOAD \c 200712101801 \d pam \c 200502170106 \d VLOAD \c 200502161227 \d par \y 200502151432 \z vaski 040 \a KIEL 010/MC \c KIEL 010/MC 110 1 \a Związek Radziecki. \b Raboče- Krest'ânskaâ Krasnaâ Armiâ \v biografie

13 HASŁO PRZEDMIOTOWE ROZWINIĘTE W KHW – PRZYKŁAD 2 001 vtls002415335003 NUKAT 005 20050222010700.0 008 050218n||aa nnbabn |a ana |d 010 \a s 2005271955 039 9\a 200502220107 \b VLOAD \c 200502211330 \d pkk \y 200502181214 \z vaski 040 \a KIEL 010/MC \c KIEL 010/MC 150 \a Wojna światowa (1939-1945) \x kampanie i bitwy \z Polska \z Kraków (region ).

14 HASŁO PRZEDMIOTOWE PROSTE W KHW – PRZYKŁAD 001 vtls002379657003 NUKAT 005 20070808000500.0 008 050131 ||a| nnbabn |a ana |c 010 \a s 2005282453 039 9\a 200708080005 \b VLOAD \c 200708071325 \d pbw \c 200502010108 \d VLOAD \y 200501310916 \z pbr 040 \a KIEL 010/MC \c KIEL 010/MC 150 \a Kraków, Bitwa (1945). 450 \a Bitwa o Kraków (1945). 450 \a Wyzwolenie Krakowa (1945). 550 \w g \a Wojna światowa (1939-1945) \x kampanie i bitwy \z Polska (1944-1945). 667 \a Kraków został wyzwolony 19 stycznia 1945 roku przez wojska 1 Frontu Ukraińskiego. 670 \a NEP 670 \a KABA

15 WZÓR REKORDU ZAMÓWIENIA - http://www.nukat.edu.pl O NAS JHP KABA HASŁA: NOWE, W OPRACOWANIU, MODYFIKACJE PROCEDURA WPROWADZANIA REKORDU KHW JHP KABA WZÓR REKORDU ZAMÓWIENIA


Pobierz ppt "JHP KABA - WSTĘP. DEFINICJE ŹRÓDŁO: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno- wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar. – Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google