Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Follow me in Europe looking for the most beautiful places.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Follow me in Europe looking for the most beautiful places.”"— Zapis prezentacji:

1 „Follow me in Europe looking for the most beautiful places.”
SCHOOL PROJEKT COMENIUS LLP „Follow me in Europe looking for the most beautiful places.” POLAND THE CARPATHIAN REGION RZESZÓW

2 HERB WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACIE COAT OF ARMS
Podkarpackim herbem  jest na tarczy będącej dwudzielnym polem w słup w prawym polu czerwonym gryf ukoronowany srebrny wspięty, w lewym błękitnym lew ukoronowany złoty wspięty o języku czerwonym. Ponad nimi krzyż belkowy srebrny. Elementy herbu nawiązują do przynależności tych ziem m.in. do dwu województw: lwowskiego i bełskiego, zaś krzyż belkowy znajduje się w herbie Lubomirskich, dawnych właścicieli Rzeszowa. Podkarpackim herbem  jest na tarczy będącej dwudzielnym polem w słup w prawym polu czerwonym gryf ukoronowany srebrny wspięty, w lewym błękitnym lew ukoronowany złoty wspięty o języku czerwonym. Ponad nimi krzyż belkowy srebrny. Elementy herbu nawiązują do przynależności tych ziem m.in. do dwu województw: lwowskiego i bełskiego, zaś krzyż belkowy znajduje się w herbie Lubomirskich, dawnych właścicieli Rzeszowa. Podkarpacie coat of arms is shield which is divided in two. On the right there is a silver griffon, on the left there is a gold lion. Above them there is a silver beam cross. The shield`s elements refer to belonging these lands to two provinces:Lwów and Bełsk. As far as the cross, which is placed in Lubomirscy`s shield, it refers to the Rzeszów former owners. Flaga województwa podkarpackiego jest trójdzielna w słup: węższe pola w kolorze niebieskim po bokach, na szerszym polu w kolorze białym pośrodku znajduje się podkarpacki herb. The Podkarpacie flag is divided into the tree-parted pillar. The side narrower parts are blue and on the white part in the middle the Podkarpacie shield is placed. Województwo Podkarpackie Województwo podkarpackie to region rolniczo-przemysłowy o ogromnym potencjale społeczno-gospodarczym. Nasze atuty to atrakcyjne położenie geograficzno-przyrodnicze i geopolityczne oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i ekonomiczna, które przyciągają inwestorów, chcących korzystnie ulokować swój kapitał. Również turyści znajdą tu dla siebie wiele atrakcji: niepowtarzalne krajobrazy, dogodne warunki zarówno dla rekreacji, jak też dla turystyki krajoznawczej, hotele, campingi, pola namiotowe. Na miłośników zabytków czekają zamki i pałace województwa podkarpackiego, świątynie, skanseny, szlak architektury drewnianej. Province Podkarpackie The Podkarpackie Voivodeship is an agricultural and industrial region with great social and economic potential. Its attributes include favorable geographical and geo-political location, and well-developed technical and economic infrastructure which has drawn to the region investors willing to place profitable businesses there. In addition, tourists will find a lot of attractions here, such as captivating landscapes, opportunities for recreation and sightseeing, hotels, and camping sites. The lovers of old architecture will find many historic castles and palaces, churches and open-air museums located along "The Route of Wooden Architecture". Podkarpacie coat of arms is shield which is divided in two. On the right there is a silver griffon, on the left there is a gold lion. Above them there is a silver beam cross. The shield`s elements refer to belonging these lands to two provinces:Lwów and Bełsk. As far as the cross, which is placed in Lubomirscy`s shield, it refers to the Rzeszów former owners.

3 FLAGA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
THE PODKARPACIE FLAG Flaga województwa podkarpackiego jest trójdzielna w słup: węższe pola w kolorze niebieskim po bokach, na szerszym polu w kolorze białym pośrodku znajduje się podkarpacki herb. The Podkarpacie flag is divided into the tree-parted pillar. The side narrower parts are blue and on the white part in the middle the Podkarpacie shield is placed.

4 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE PROVINCE PODKARPACKIE
Województwo podkarpackie to region rolniczo-przemysłowy o ogromnym potencjale społeczno-gospodarczym. Nasze atuty to atrakcyjne położenie geograficzno-przyrodnicze i geopolityczne oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i ekonomiczna, które przyciągają inwestorów, chcących korzystnie ulokować swój kapitał. The Podkarpackie Voivodeship is an agricultural and industrial region with great social and economic potential. Its attributes include favorable geographical and geo-political location, and well-developed technical and economic infrastructure which has drawn to the region investors willing to place profitable businesses there.

5 Również turyści znajdą tu dla siebie wiele atrakcji: niepowtarzalne krajobrazy, dogodne warunki zarówno dla rekreacji, jak też dla turystyki krajoznawczej, hotele, campingi, pola namiotowe. Na miłośników zabytków czekają zamki i pałace województwa podkarpackiego, świątynie, skanseny, szlak architektury drewnianej. In addition, tourists will find a lot of attractions here, such as captivating landscapes, opportunities for recreation and sightseeing, hotels, and camping sites. The lovers of old architecture will find many historic castles and palaces, churches and open-air museums located along "The Route of Wooden Architecture".

6 RZESZÓW HISTORIA: Ślady osadnictwa na terenie Rzeszowa sięgają neolitu. Początki miasta odnosi się do 1345, kiedy Kazimierz III Wielki wydał przywilej lokacyjny nadający Rzeszowowi z okolicami J. Pakosławicowi ze Stróżysk. Miasto założone na prawie polskim lub ruskim musiało istnieć już przed tą datą, gdyż w przywileju król uwolnił je od sądów starościńskich i kasztelańskich. HISTORY: Traces of settlement in the area of Rzeszów date back to the Neolithic age. The rudiments of the town are associated with the year 1345 when king Kazimierz III the Great issued a foundation privilege granting Rzeszów and its surroundings to J. Pakosławic from Stróżyski. The town established under Polish or Russian law must have existed before that date, because in the privilege the king freed it from starost’s and castellan’s courts.

7 Pakosławicowie wkrótce przybrali nazwisko Rzeszowskich
Pakosławicowie wkrótce przybrali nazwisko Rzeszowskich. W 1498 zniszczony przez Wołochów, w 1502 przez Tatarów, w XVI i XVII w. przez liczne pożary r. Rzeszowski zbudował most na Wisłoku i groble chroniące miasto od wylewów, za co otrzymał od Zygmunta II Augusta przywilej pobierania myta na wiodącym przez miasto głównym gościńcu węgierskim. The Pakosławice soon adopted the name of Rzeszowscy. In 1498 the town was destroyed by the Volochovie, in 1502 by the Tartars and in the 16th and 17th century by numerous fires. In 1569 M. Rzeszowski built a bridge on the River Wisłok together with dams protecting the town against floods, for which he was granted the privilege of charging a toll on the main Hungarian highroad going through the town. HISTORIA Ślady osadnictwa na terenie Rzeszowa sięgają neolitu. Początki miasta odnosi się do 1345, kiedy Kazimierz III Wielki wydał przywilej lokacyjny nadający Rzeszowowi z okolicami J. Pakosławicowi ze Stróżysk. Miasto założone na prawie polskim lub ruskim musiało istnieć już przed tą datą, gdyż w przywileju król uwolnił je od sądów starościńskich i kasztelańskich. Pakosławicowie wkrótce przybrali nazwisko Rzeszowskich zniszczony przez Wołochów, 1502 przez Tatarów, w XVI i XVII w. przez liczne pożary M. Rzeszowski zbudował most na Wisłoku i groble chroniące miasto od wylewów, za co otrzymał od Zygmunta II Augusta przywilej pobierania myta na wiodącym przez miasto głównym gościńcu węgierskim. Po śmierci A. Rzeszowskiego (1583) miasto przeszło na własność M.S. Ligęzy, kasztelana sandomierskiego. Z jego polecenia rozpoczęto budowę obwarowań miejskich i zamku, w mieście założono skład ryb i win zniszczony przez Szwedów, 1657 przez wojska Jerzego II Rakoczego przeszedł na własność Lubomirskich.

8 Po śmierci A. Rzeszowskiego (1583) miasto przeszło na własność M. S
Po śmierci A. Rzeszowskiego (1583) miasto przeszło na własność M.S. Ligęzy, kasztelana sandomierskiego. Z jego polecenia rozpoczęto budowę obwarowań miejskich i zamku, w mieście założono skład ryb i win roku zniszczony przez Szwedów, 1657 przez wojska Jerzego II Rakoczego.W 1660 przeszedł na własność Lubomirskich. After the death of A. Rzeszowski (1583) the town became the property of M.S. Ligęza, the castellan of the town of Sandomierz. On his order the construction of the town’s fortifications and the castle was started and a storehouse for fish and wine was built. In 1655 the town was destroyed by the Swedes and in 1657 by the army of George III Rakoczy. In 1660 it became the property of the Lubomirscy family.

9 RZESZÓW WSPÓŁCZESNY RZESZOW TODAY
Miasto Rzeszów znajduje się u stóp Pogórza Karpackiego w dolinie rzeki Wisłok. Rzeszów jest cetrum ekonomiczno-edukacyjno-naukowo-kulturalnym oraz sportów rekreacyjnych południowo-wschodniej Polski, stolicą województwa podkarpackiego, siedzibą władz rządowych, samorządowych i decezjalnych oraz instytucji sądowniczych. Miasto to jest ważnym centrum akademickim. Na lokalnych uczelniach kształci się 50 tysięcy studentów. 3 km od miasta funkcjonuje Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. The city of Rzeszów is situated at foothills of the Carpathian Mountains, in a valley of the Wisłok river. Rzeszów is an economic, educational, scientific, cultural and recreationand sports center of south-eastern Poland, capital of Podkarpackie Province, seat of the government, municipal, diocesan authorities and the jurisdiction institutions. City is an important academic center. On local universities educates ab. 50 thousands of students. International Rzeszów-Jasionka Airport functions 3 km from the city.

10 RZESZÓW WSPÓŁCZESNY RZESZOW TODAY
Instytucje kulturalne: Filharmonia Rzeszowska 2 teatry 4 muzea galerie sztuki i centra wystawiennicze 4 kina (w tym 1 kino multiplex) 30 hoteli i pensjonatów Regularne wydarzenia kulturalne: Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (od 1969 r.) Rzeszowskie Spotkania Teatralne Biennale Plakatów Teatralnych Biennale Sztuki Komputerowej Międzynarodowy Festiwal Chórów Młodzieżowych Festiwal Muzyki Dawnej i Organowej Dni Kultury Marynistycznej Cultural institutions: Rzeszów Philharmonic 2 theatres 4 museums Art galleries and exhibition centers 4 cinemas (including 1 multiplex cinema) 30 hotels and lodging houses Regular cultural events: The World Festival of Polonia Folkloric Ensembles (since 1969) Rzeszów Theatre Meetings Biennale of Theatre Posters Biennale of Computer Art International Festival of Youth Choirs Chamber and Organ Music Festival The Day’s of Marine Culture

11 RZESZÓW WSPÓŁCZESNY RZESZOW TODAY
Obiekty sportowe i rekreacyjne: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zespół basenów otwartych, basen kryty, hala sportowa na 750 miejsc, lodowisko Hala Sportowo - Widowiskowa na Podpromiu na widzów baseny kryte (5) korty tenisowe nowoczesne siłownie i kluby fitnessu ścieżki rowerowe Marina nad zalewem rzeki Wisłok rezerwat przyrody „Lisia Góra” – ścieżka przyrody prof. Szafera (z okazami fauny i flory oraz ścieżkami rowerowymi) w pobliżu dwa duże centra jeździeckie Regularne wydarzenia sportowe: wyścigi żużlowe Maraton Rzeszowski Rzeszowskie Wyścigi Samochodowe

12 RZESZÓW WSPÓŁCZESNY RZESZOW TODAY
Sports and recreation objects: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (The Rzeszow’s Sports and Recreation Center) - the complex of outdoors pools, indoor swimming pool, with a sports hall for 750 seats, skating- ring; The Sports-Exhibition Hall at Podpromie Street with room for 4,5 thousands of people indoors swimming pools (5) tennis courts modern gyms and fitness clubs bicycle paths Marina on the overflow of the Wisłok River „Lisia Góra” nature reservation – The Nature Path of Prof. Szafer (with fauna and flora specimens and bicycle path) closeness of two large-horse riding centres Regular sports events: Speedway competitions Rzeszow’s Marathon Rzeszow’s Car Race

13 THE BERNARDINE MONKS CHURCH
KOŚCIÓŁ BERNARDYNÓW THE BERNARDINE MONKS CHURCH Zespół klasztorny, w którego skład wchodzi kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oraz budynek klasztoru. Kościół zbudowany został w latach z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy. Znajduje się w nim sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Patronki Rzeszowa, z cudowną figurą, pochodzącą z 1475 roku – jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w mieście oraz renesansowy ołtarz, który zdobią alabastrowe płaskorzeźby Męki Pańskiej. W kościele zachowały się także XVIII wieczne polichromie. Do 1974 roku przechowywano tutaj relikwie Św. Jana z Dukli. It is a monastic complex which includes the church under the invocation of the Blessed Virgin Mary’s Assumption and the monastery building. The church was built in the years from Mikołaj Spytko Ligęza Fund. Inside it there is a sanctuary of Our Lady of Rzeszów – the patroness of Rzeszów, with a miraculous figure dating back to 1475 – one of the most valuable monuments of the sacral architecture in the town, as well as a Renaissance altar decorated with alabaster bas-reliefs of the Passion of Christ. The 18th century wall paintings have also been preserved in the church.Until 1974 the relics of Saint John from Dukla were kept here. Zespół klasztorny, w którego skład wchodzi kościół p.w. Wniebowzięcia NMP oraz budynek klasztoru. Kościół zbudowany został w latach z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy. Znajduje się w nim sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Patronki Rzeszowa, z cudowną figurą, pochodzącą z 1475 roku – jeden z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w mieście oraz renesansowy ołtarz, który zdobią alabastrowe płaskorzeźby Męki Pańskiej. W kościele zachowały się także XVIII wieczne polichromie. Do 1974 roku przechowywano tutaj relikwie Św. Jana z Dukli.

14 KOŚCIÓŁ FARNY FARA CHURCH
Jak stwierdzają stare zapisy kościół parafialny istniał już przed 1363 r. Przypuszczalnie pierwszy kościół uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru (ok r.), natomiast powstanie obecnej budowli można datować na pocz. XV w. Najprawdopodobniej najstarsza jego część, czyli gotyckie prezbiterium pochodzi z 1434 r. Na pocz. XVI w. kościół został obwarowany - otoczony ziemnym wałem, później zniszczony przez pożar w 1621 r. i odbudowany w 1623 r. staraniem Mikołaja Spytki Ligęzy. W 1754 r. przebudowano nawę główną, dobudowano nawy boczne i nadano mu wystrój barokowy. Ostatnio był restaurowany w latach: , i W swojej obecnej postaci kościół tworzy masywną trójnawową budowlę utrzymaną w stylu barokowym. Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące przeważnie z XVIII w. Ołtarz główny z 1730 r. architektoniczny, jednokondygnacyjny na wysokim cokole z kolumnami i bogatym zwięczeniem. W części środkowej ołtarza znajduje się ołtarz olejny "Ukrzyżowanie Chrystusa" nieznanego malarza z końca XVIII lub pocz. XIX w. According to old records, the parish church already existed in The first church was probably destroyed in a big fire (c. 1427) and the present building may be dated back to the beginning of the 15th century. Its oldest part, i.e. a Gothic presbytery, comes from At the beginning of the 16th c. the church was fortified – surrounded with a terrestrial embankment, later destroyed by a fire in 1621 and rebuilt in 1623 thanks to the efforts of Mikołaj Spytko Ligęza. In 1754 the main aisle was renovated, and it was then that side aisles and Baroque décor was added. The most recent renovations were in the years , and in In its present form the church is a massive three-aisle building in the Baroque style. There are various furnishings inside, mostly from the 18th c. The main altar from 1730 is architectural and one-storey, with a high plinth with columns and rich finial. In the middle art of the altar there is an oil painting, “Christ’s crucifixion”, by an unknown artist from the end of the 18th or the beginning of the 19th c. KOŚCIÓŁ FARNY Historia: Jak stwierdzają stare zapisy kościół parafialny istniał już przed 1363 r. Przypuszczalnie pierwszy kościół uległ zniszczeniu podczas wielkiego pożaru (ok r.), natomiast powstanie obecnej budowli można datować na pocz. XV w. Najprawdopodobniej najstarsza jego część, czyli gotyckie prezbiterium pochodzi z 1434 r. Na pocz. XVI w. kościół został obwarowany - otoczony ziemnym wałem, później zniszczony przez pożar w 1621 r. i odbudowany w 1623 r. staraniem Mikołaja Spytki Ligęzy. W 1754 r. przebudowano nawę główną, dobudowano nawy boczne i nadano mu wystrój barokowy. Ostatnio był restaurowany w latach: , i W swojej obecnej postaci kościół tworzy masywną trójnawową budowlę utrzymaną w stylu barokowym. Wyposażenie kościoła jest różnorodne, pochodzące przeważnie z XVIII w. Ołtarz główny z 1730 r. architektoniczny, jednokondygnacyjny na wysokim cokole z kolumnami i bogatym zwięczeniem. W części środkowej ołtarza znajduje się ołtarz olejny "Ukrzyżowanie Chrystusa" nieznanego malarza z końca XVIII lub pocz. XIX w. TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ Teatr Miejski imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest jedyną z najważniejszych instytucją tego typu w regionie. Teatr założono w latach II wojny światowej. Mieści się on w dwóch zabytkowych budynkach. Mała Scena w dawnym domu rodziny Holzów, Duża Scena w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" wybudowanym w latach W 1895 roku zostało tutaj założone Polskie Stronnictwo Ludowe.

15 TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ THE THEATRE NAMED AFTER WANDA SIEMASZKOWA
Teatr Miejski imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie jest jedyną z najważniejszych instytucją tego typu w regionie. Teatr założono w latach II wojny światowej. Mieści się on w dwóch zabytkowych budynkach. Mała Scena w dawnym domu rodziny Holzów, Duża Scena w dawnym budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" wybudowanym w latach W 1895 roku zostało tutaj założone Polskie Stronnictwo Ludowe. The town theatre named after Wanda Siemaszkowa in Rzeszów is one of the most important institutions of that kind in the region. The theatre was established during the years of the Second World War. It is situated in two monumental buildings. The Small Stage is in former house of the Holz family, the Big Stage is in former building of Polish Gymnastics Society “Sokół” built in the years In 1895 Polish Peasant Party was established here.

16 LETNI PAŁACYK LUBOMIRSKICH THE SUMMER PALACE OF LUBOMIRSKI FAMILY
In Lubomirski Avenue there is an old Summer Palace of the Lubomirki Family which was built in about It was erected in the late-baroque style, its layout being H-shaped with a dormer-window roof. The facade is ornamented in the style of the Saxon rococo, whereas the stone busts of the members of the Lubomirski family, sculpted in the middle of the 18th century, depict the noblemen in the attires of Roman senators. The park is surrounded by a stylish fence. On the south, a tunnel entering the escarpment and leading to the cellars of the palace may be seen. Przy al. Lubomirskich stoi dawny Pałacyk Letni Lubomirskich, powstały ok roku.Zbudowany jest w stylu późnego baroku na rzucie litery "H", piętrowy, z mansardowym dachem. Elewację stanowi dekoracja ornamentalna w typie saskiego rokoka oraz umieszczone w nich kamienne popiersia mężczyzn i kobiet wykonane w połowie XVIII w. przedstawiające członków rodziny Lubomirskich w strojach rzymskich senatorów. Ogród otacza stylowe ogrodzenie. W Skarpie, od strony południowej, widoczny jest tunel prowadzący do podziemi pałacu. Letni pałacyk Lubomirskich Przy al. Lubomirskich stoi dawny Pałacyk Letni Lubomirskich, powstały ok roku. Zbudowany jest w stylu późnego baroku na rzucie litery "H", piętrowy, z mansardowym dachem. Elewację stanowi dekoracja ornamentalna w typie saskiego rokoka oraz umieszczone w nich kamienne popiersia mężczyzn i kobiet wykonane w połowie XVIII w. przedstawiające członków rodziny Lubomirskich w strojach rzymskich senatorów. Ogród otacza stylowe ogrodzenie. W Skarpie, od strony południowej, widoczny jest tunel prowadzący do podziemi pałacu.

17 THE TOWN HALL OF RZESZÓW
RZESZOWSKI RATUSZ THE TOWN HALL OF RZESZÓW Rzeszowski Ratusz jest jedną z najbardziej znanych budowli miasta. Został wybudowany, podobnie jak zamek, przez Mikołaja Spytka Ligęzę, najprawdopodobniej przed końcem XVI wieku. Dzisiejszą formę przyjał pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1867 i 1884, następnie w latach przeprowadzono jego gruntowną przebudowę łączącą elementy w stylu neogotyckiego i neorenesansowego. W wyniku przesuniecia ściany frontowej i oparciu jej na arkadach budynku powstała główna sala, gdzie obraduje Rada Miasta. Do dziś Ratusz pozostaje głównym budynkiem, w którym mieści się siedziba Prezydenta i Rady Miasta. One of the best-known buildings in the city of Rzeszów is the Town Hall. Similarly to the castle it was erected by Mikołaj Spytek Ligęza, supposedly before the end of the 16th century. It gained its present form at the end of the 19th century after being complitely rebuilt in 1867, 1884 and 1897 – During the reconstruction work the Town Hall was given a pseudo-Gothic look. As a result of moving the front wall and supporting it on arcades of the building a large council room was prepared.The Town Hall is the main building holding the Municipal Council till the present days. Rzeszowski Ratusz jest jedną z najbardziej znanych budowli miasta. Został wybudowany, podobnie jak zamek, przez Mikołaja Spytka Ligęzę, najprawdopodobniej przed końcem XVI wieku. Dzisiejszą formę przyjał pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1867 i 1884, następnie w latach przeprowadzono jego gruntowną przebudowę łączącą elementy w stylu neogotyckiego i neorenesansowego. W wyniku przesuniecia ściany frontowej i oparciu jej na arkadach budynku powstała główna sala, gdzie obraduje Rada Miasta. Do dziś Ratusz pozostaje głównym budynkiem, w którym mieści się siedziba Prezydenta i Rady Miasta.

18 THE SYNAGOGUES OF RZESZÓW
RZESZOWSKIE SYNAGOGI THE SYNAGOGUES OF RZESZÓW Synagoga Staromiejska w Rzeszowie - synagoga znajdująca się w Rzeszowie przy ulicy Bożniczej 4. Jest obecnie jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim.Synagoga zwana również była Starą Szkołą oraz Małą, ze względu na swój mniejszy rozmiar względem synagogi Nowomiejskiej. Synagoga Nowomiejska w Rzeszowie zbudowana została pod koniec XVIIw. na podstawie zezwolenia Hieronima A. Lubomirskiego. The New Town Synagogue built at the consent of Hieronim Andrzej Lubomirski was erected towards the end of the 17th century. The Old Town Synagogue is presently one of the oldest existing synagogues in the privince of Podkarpacie. Due to a smaller size, compared to the New Town Synagogue, it was also called the Small as well as the Old School. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP na Zalesiu Kościół jest dawną cerkwią greckokatolicką od 1946r. używaną przez parafię łacińską. Zbudowany został w 1889r. i konsekrowany w 1894r. Synagoga nowomiejska Zbudowana została pod koniec XVIIw. na podstawie zezwolenia Hieronima A. Lubonirakiego. Synagoga Staromiejska Synagoga Staromiejska w Rzeszowie - synagoga znajdująca się w Rzeszowie przy ulicy Bożniczej 4. Jest obecnie jedną z najstarszych zachowanych synagog w województwie podkarpackim. Synagoga zwana również była Starą Szkołą oraz Małą, ze względu na swój mniejszy rozmiar względem synagogi Nowomiejskiej.

19 KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY Kościół pw. Wniebowzięcia NMP na Zalesiu jest dawną cerkwią greckokatolicką od 1946r. używaną przez parafię łacińską. Zbudowany został w 1889r. i konsekrowany w 1894r. Catholic church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Zalesie is a former Orthodox Church which was transformed by the catholic parish in It was erected in 1889 and consecrated in 1894.

20 WILLE PRZY ALEJACH POD KASZTANAMI RESIDENCES IN POD KASZTANAMI AVENUE
Willa nr 8 zbudowana w 1899 r. w tzw. stylu szwajcarskim przez architekta Teofila Tekielskiego. Willa nr 10, dawniej zwana Pod Sową, wzniesiona w 1900 r. także przez Teofila Tekielskiego, również w stylu szwajcarskim. Willa przypominająca kształtem romantyczny zameczek stanowiła do niedawna siedzibę rzeszowskiego Oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej. Na frontonie widnieje zegar słoneczny wykonany techniką sgraffito z tarczą w kształcie promieniejącego słońca, ozdobiony rysunkami i napisem, którego tłumaczenie brzmi: "Widzisz godzinę, nie znasz godziny". Residences in Pod Kasztanami Avenue Residence No. 8 in built in 1899 in the so called Swiss style by the architect Teofil Tekielski; and No.10, formerly referred to as Under the Owl, erected in 1900, also by Teofil Tekielski, and also in the Swiss style. The shape of the building resembles a romantic castle. Till recently it was the seat of the State Publishing Agency. On the facade of the residence a sun clock may be seen, made with the use of the sgraffito technique, with a face in the shape of a shining sun, embellished with drawings and an inscription which, translated, says: "You can see the time, you cannot know the time". Wille przy al. Pod Kasztanami nr 8 zbudowana w 1899 r. w tzw. stylu szwajcarskim przez architekta Teofila Tekielskiego nr 10, dawniej zwana Pod Sową, wzniesiona w 1900 r. także przez Teofila Tekielskiego, również w stylu szwajcarskim. Willa przypominająca kształtem romantyczny zameczek stanowiła do niedawna siedzibę rzeszowskiego Oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej. Na frontonie widnieje zegar słoneczny wykonany techniką sgraffito z tarczą w kształcie promieniejącego słońca, ozdobiony rysunkami i napisem, którego tłumaczenie brzmi: "Widzisz godzinę, nie znasz godziny".

21 KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KRZYŻA THE HOLLY CROSS CHURCH
Centralne miejsce w zespole popijarskim zajmuje kościół. Jest to nieduża, jednonawowa świątynia z węższym prostokątnym prezbiterium i dwoma wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej. Zasadniczy trzon kościoła, nawa i prezbiterium został wybudowany w tzw. stanie surowym w latach w stylu późnego renesansu z fundacji Zofii Pudencjany z Ligęzów Ostrogskiej - Zasławskiej, pierwotnie dla konwentu Bernardynek. Został przekazany pijarom w 1654 r. przez Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Kościół klasztorny p.w. Św. Krzyża do 1740 r. pełnił rolę dworskiej świątyni. Central to the Piarist monastic complex is the church. It is a small, one-nave church with a narrowed chancel and two turerts in the facade, and a chapel on the northern wall. The main part of the church, the nave and the chancel, was erected in the late-Renaissance style, with no decor, in The church wos founded by Zofia Pudencjana, the Ostrogska-Zasławska Duchess, nee Ligęza, and were intended for a Benedictine nunnery. In 1754 the church was handed over by Jerzy Sebastian Lubomirski to the Parist monks. The Holly Cross Church served as a court's church until 1740. Kościół pw. Świętego Krzyża Centralne miejsce w zespole popijarskim zajmuje kościół. Jest to nieduża, jednonawowa świątynia z węższym prostokątnym prezbiterium i dwoma wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej. Zasadniczy trzon kościoła, nawa i prezbiterium został wybudowany w tzw. stanie surowym w latach w stylu późnego renesansu z fundacji Zofii Pudencjany z Ligęzów Ostrogskiej-Zasławskiej, pierwotnie dla konwentu Bernardynek. Został przekazany pijarom w 1654 r. przez Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Kościół klasztorny p.w. Św. Krzyża do 1740 r. pełnił rolę dworskiej świątyni.

22 PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA THE UNDERGROUND TOURISTIC ROUTE
Podziemna Trasa Turystyczna przebiega pod kamienicami i płytą Rynku Rzeszowskiego, zawiera 15 korytarzy i 25 piwnic, których nazwy odnoszą się do funkcji oraz historii miasta. Podziemna Trasa Turystyczna przebiega pod kamienicami i płytą Rynku rzeszowskiego, zawiera 15 korytarzy i 25 piwnic, których nazwy odnoszą się do funkcji oraz historii miasta. Underground touristic route crosses under apartment-houses and plate of Rzeszow market, it includes 15 corridors and 25 cellars, which names refer to function and history of city. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - regionalne muzeum powstałe w 1935 r. Gromadzi ponad eksponatów. Posiada wydzielony oddział etnograficzny. Poza głównym oddziałem usytuowanym w gamchu przy ul. 3 Maja, częściami muzeum są placówki pod nazwami Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Historii Miasta, której główną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna pod rynkiem oraz stała wystawa obejmująca eksponaty od XIV w. do czasów II wojny światowej The underground touristic route crosses under apartment-houses and plate of Rzeszow market, it includes 15 corridors and 25 cellars, which names refer to the function and history of the city.

23 MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE THE DISTRICT MUSEUM IN RZESZOW
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie - regionalne muzeum powstałe w 1935 r. Gromadzi ponad eksponatów. Posiada wydzielony oddział etnograficzny. Poza głównym oddziałem usytuowanym w gmachu przy ul. 3 Maja, częściami muzeum są placówki pod nazwami Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Historii Miasta, której główną atrakcją jest Podziemna Trasa Turystyczna pod rynkiem oraz stała wystawa obejmująca eksponaty od XIV w. do czasów II wojny światowej. The District Museum in Rzeszów – a regional museum set up in Its collection consists of more than 240 000 historic exhibits. The museum also boasts a separated ethnographic department. Apart from the main department located in the building at ul. 3 Maja, the parts of the museum are also the Ethnographic Museum and the Museum of the History of Rzeszów with the Underground Tourist Route as its major tourist attraction.

24 STARY CMENTARZ W RZESZOWIE
THE OLD CEMETERY Stary Cmentarz to wiekowa nekropolia kryjąca doczesne szczątki kilku pokoleń rzeszowian. Dzisiejszy Stary Cmentarz został założony pod koniec XVIII w. po wydaniu przez władze austriackie zakazu grzebania zmarłych przy kościołach. Stary Cmentarz zajmuje obecnie powierzchnię 3,65 ha; sięga od ul. Targowej do Wisłoka, a od północy i południa ograniczony jest ul. M.S. Ligęzy i placem targowym. Na cmentarzu, głównie w jego frontowej części, zachowało się jeszcze około 200 nagrobków, z których najstarsze sięgają końca XVIII w. The old Cemetery is an age-old necropolis several generations of the citizens of Rzeszów repose. The contemporary Old Cemetery was established towards the end of the 18th century, following a ban issued by the Austrian authorities on burying the dead near churches. At present, the Old Cemetery covers an area of 3.65 ha and stretches from ul. Targowa to the river Wisłok, it is northern borderline being the marketplace, and ul. M.S. Ligęzy being the southern one. At the cemetery, mainly in it is front part, about 200 gravestones have survived, out of which the oldest ones reach the end of 18th century. Stary Cmentarz to wiekowa nekropolia kryjąca doczesne szczątki kilku pokoleń rzeszowian. Dzisiejszy Stary Cmentarz został założony pod koniec XVIII w. po wydaniu przez władze austriackie zakazu grzebania zmarłych przy kościołach. Stary Cmentarz zajmuje obecnie powierzchnię 3,65 ha; sięga od ul. Targowej do Wisłoka, a od północy i południa ograniczony jest ul. M.S. Ligęzy i placem targowym. Na cmentarzu, głównie w jego frontowej części, zachowało się jeszcze około 200 nagrobków, z których najstarsze sięgają końca XVIII w.

25 STARY CMENTARZ W RZESZOWIE
THE OLD CEMETERY

26 STROJE LUDOWE NATIONAL COSTUMES
Lasowiacy i Rzeszowiacy Stroje ludowe Lasowiacy i Rzeszowiacy

27 ZAMEK W ODRZYKONIU THE CASTLE IN ODRZYKOŃ
Zamek w Odrzykoniu czyli Zamczysko Kamieniec. Ruiny zamku leżą na skalistym wzgórzu. Należy on do najstarszych warowni na terenie Podkarpacia. Początkowo istniała tutaj drewniana twierdza, która uległa zniszczeniu najprawdopodobniej podczas najazdu Tatarów w 1241 i 1259 roku. Zamek murowany powstał za czasów panowania Kazimierza Wielkiego w pierwszej połowie XIV wieku i na przestrzeni wieków był wielokrotnie rozbudowywany. Jego celem była ochrona południowych ziem polskich, które nękane były napadami z Rusi i Węgier. The Castle in Odrzykoń , also known as Zamczysko Kamieniec. The ruins of the Castle are on a rocky hill. It is one of the oldest strongholds in the area of Podkarpacie province. Initially there was a wooden stronghall here which was probably destroyed during the Tatars` invasions in 1241 and 1259.The bricked castle was built in the first half of the 14 th century under the reign of King Kazimierz The Great and has been developed many times over the centuries. Its purpose was to protect the southern Polish lands which suffered invasions from Russia and Hungary.

28 ZAMEK W ŁAŃCUCIE THE CASTLE OF ŁAŃCUT
W 1629r. posiadłość w Łańcucie była zakupiona przez Stanisława Lubomirskiego. W latach wybudował on zamek z wieżami w rogach otoczony systemem fortyfikacji z podwójnym rzędem wałów obronnych oraz fosą na siedzibie poprzedniego właściciela. Ten okres historii zamku jest obecnie pokazywany w „Room under Landscape”, „Brenna Apartment”, „Chinese Apartment” i „Turkish Apartment” z prawdziwym wystrojem wnętrz. Dzięki wysiłkom księżnej Marshall, zamek został otoczony parkiem krajobrazowym. Z kolei dzięki inicjatywie Elżbiety (żonie Romana Potockiego) posiadłość została gruntownie przebudowana w latach dostosowany został wtedy do wymogów epoki, tym samym zachowując przepiękne wartościowe wnętrza z czasów księżnej Lubomirskiej. Zamek otrzymał nową elewację w stylu francuskiego neobaroku, którą można podziwiać do dziś.

29 ZAMEK W ŁAŃCUCIE THE CASTLE OF ŁAŃCUT
In 1629 the Łańcut estate was bought by Stanisław Lubomirski In 1629 –1641 he built the castle with towers in corners, surrounded with the system of the outpost fortification and with the double line of defensive shafts with the dry moat on the frameworks of the former owner`s seat. This period of the history of the castle is now shown in `Room under the Landscape`, `Brenna Apartment`, `Chinese Apartment`, `Turkish Apartment` with the authentic decor of interiors. A landscape park was set up around the castle thanks to the Marshall Duchess` efforts. Thanks to initiative of Elżbieta (de domo Radziwiłł, Roman Potocki`s wife), the castle was rebuilt thoroughly in 1889 – 1912 and adapted to requirements of the époque, however preserving the valuable interiors of the Duchess Lubomirska`s times. The castle received the new elevation in the style of French neobaroque which we can admire up to today.

30 ZAMEK W ŁAŃCUCIE THE CASTLE OF ŁAŃCUT
Ostatni właściciel Alfred Potocki uczynił zamek dostępnym dla spotkań dyplomatów w okresie międzywojennym. Zamek, budynki zamkowe oraz park uchodzą za kompleks najwyższej klasy. W 1995 środkowowschodnia Europa została wybrana do uczestnictwa w projekcie UNESCO pt. „Trasa zamkowa po środkowowschodniej Europie” – „Zamek-Muzeum wraz z wnętrzami z XVII-XIX wieku”. Oranżeria – klasyczny budynek z ogrodem zimowym umieszczony na parterze. Romantyczny zameczek zbudowany w stylu neogotyckim. Powozownia – kolekcja wozów konnych używana przez rodzinę Potockich. Wystawa sztuki kościelnej z okresem XVI-XX wieku. Park krajobrazowy liczący powierzchnię ok. 30hektarów. Synagoga z XVIII wieku z pięknymi polichromiami oraz wystawa sztuki żydowskiej. The last owner Alfred Potocki made the castle available for diplomatic meetings in the interwar period. The castle along with other buildings and the park is the unique monumental complex of the highest world class. In 1995 The Castle - Museum was chosen to participate in the UNESCO application "Castle Routes of the Middle Eastern Europe" Castle – Museum with the interiors from XVII - XIX centuries. Orangery – classical building with the winter garden on the ground floor. Little Romantic Castle built in the neogothic style. . Coach – house - collection of horse carriages used by Potocki`s family. Exhibition of Church Slavic art - from 15th to 20th century - East wing of the team stables. Landscape park of the surface about 30 hectares,created at the break of 18th and 20th century, shaped finally in 1890 – 1904. Synagogue from 18th century (managed by Castle - Museum) -with beautiful polychromies, authentic bima and with the exhibition of Jewish art.

31 MUSEUM of alcohol - distilling industry
MUZEUM GORZELNICTWA MUSEUM of alcohol - distilling industry The museum is located in a classical mansion from the year 1883 finding room in the area of the factory of vodkas "POLMOS ŁAŃCUT ". In the mansion a few institutions were situated: the Police station of Łańcut Goods, The Management of the Sugar-Factory and the Technical College of Mechanisation of Agriculture. The museum rose on the initiative and with a great engagement of the factory of vodkas "POLMOS " ŁAŃCUT and Castle - Museum in Łańcut, The Museum of Manufacturers`Interiors in Łódź. Museum interiors are presenting development of the distilling industry in Łańcut and other regions of the country in the very rich and interesting way. It is possible to see photographs, ancient documents, old labels and bottles in it, and above all machines and distilling devices. Interiors are decorated with pieces of furniture and paintings and stained – glass windows with coats of arms of Lubomirskich and Potockich. Muzeum jest usytuowane w klasycznej rezydencji z roku 1883 w pobliżu fabryki wódki „POLMOS ŁAŃCUT”. W posiadłości tej mieściło się kilka innych instytucji: posterunek policji, zarząd cukrowni oraz wydział rolnictwa politechniki. Muzeum to powstało w dużej mierze na podbudowie fabryki wódki POLMOS ŁAŃCUT, Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz Muzeum Wnętrz w Łodzi. Wnętrza muzeum prezentują rozwój przemysłu destylacji w Łańcucie i innych regionów kraju w bardzo ciekawy sposób. Można zobaczyć zdjęcia, stare dokumenty, etykietki oraz butelki, a co więcej – wszystkie stare maszyny i urządzenia do destylacji. Wnętrza są udekorowane meblami oraz obrazami i szkłem witrażowym z herbem Lubomirskich i Potockich. The museum is located in a classical mansion from the year 1883 finding room in the area of the factory of vodkas "POLMOS ŁAŃCUT". In the mansion a few institutions were situated: the Police station of Łańcut Goods, The Management of the Sugar-Factory and the Technical College of Mechanisation of Agriculture. The museum rose on the initiative and with a great engagement of the factory of vodkas "POLMOS ŁAŃCUT" and Castle - Museum in Łańcut, The Museum of Manufacturers` Interiors in Łódź. Museum interiors are presenting development of the distilling industry in Łańcut and other regions of the country in the very rich and interesting way. It is possible to see photographs, ancient documents, old labels and bottles in it, and above all machines and distilling devices. Interiors are decorated with pieces of furniture and paintings and stained – glass windows with coats of arms of Lubomirskich and Potockich.

32 ZAMEK W RZESZOWIE THE RZESZOW CASTLE
Zamek w Rzeszowie – jeden z głównych zabytków miasta wybudowany w latach na miejscu dawnego zamku Lubomirskich. Jest ulokowany pomiędzy aleją Pod Kasztanami, aleją Lubomirskich, ulicą Chopina, placem Śreniawitów oraz ulicą płk Lisa-Kuli. Aktualnie stanowi siedzibę Sądu Okręgowego, do 1981 znajdowało się w nim także więzienie. The Rzeszow Castle – it is one of the main monuments of art. in the city. It was built between 1902 and 1906 in the place of the former Lubomirsky Castle. It`s located between Pod Kasztanami boulevared, Lubomirsky boulevard, theChopin Street, Śreniawitów Square and the Lisa-Kuli Street. At present there is the regional court of justice placed there. What`s more, there was the prison in this place until 1981. Zamek w Rzeszowie – jeden z głównych zabytków miasta wybudowany w latach na miejscu dawnego zamku Lubomirskich. Jest ulokowany pomiędzy aleją Pod Kasztanami, aleją Lubomirskich, ulicą Chopina, placem Śreniawitów oraz ulicą płk Lisa-Kuli. Aktualnie stanowi siedzibę sądu okręgowego, do 1981 znajdowało się w nim także więzienie. The Rzeszów Castle – it is one of the main monuments of art. in the city. It was built between 1902 and 1906 in the place of the former Lubomirsky Castle. It`s located between Pod Kasztanami boulevared, Lubomirsky boulevard, theChopin Street, Śreniawitów Square and the Lisa-Kuli Street. At present there is the regional court of justice placed there. What`s more, there was the prison in this place until 1981.

33 JEZIORO SOLIŃSKIE SOLINA LAKE
Jezioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. Jest największym sztucznym jeziorem w Polsce. Zajmuje 22 km2 powierzchni, a długość linii brzegowej dochodzi do 150 kilometrów. Jezioro Solińskie to wielkie centrum wypoczynku nad wodą i na wodzie. Jezioro Solińskie zwane bieszczadzkim morzem. Jest największym sztucznym jeziorem w Polsce. Zajmuj 22 km2 powierzchni, a długość linii brzegowej dochodzi do 150 kilometrów. Jezioro Solińskie to wielkie centrum wypoczynku nad wodą i na wodzie. Solina Lake is sometimes called the Bieszczady Sea. It is the largest artificial lake in Poland. It covers an area of 22 km2, and the coast line is almost 150 km long. Solina Lake is a large centre of leisure water activities. Fratricide, pillaging… The name Bieszczady was said in horror, because of the fratricide, pillaging, burning and massacres taking place there. The consequence of which was the depopulation and desolation of the Bieszczady region. Nature, however, took its course and fought back, covering this once smitten land with lush foliage, trees and abundant animal life. The inhabitants regained the valleys, meadows, hills and wildlife that were once torn from them by man. Solina and Myczków A positive point of the program was the daming of the San Ricer creating two hydro-electric plants at the villages of Solina and Myczków. On the shores of the resulting enormous lake (Solina), modern resorts sprang up. But the majority of the industrial and agricultural investments, especially in the higher areas, were economic fiascos. The Bieszczady National Park Like everything in the Bieszczady, the history to preserve nature in these mountains was also a temperamental one. The first natural reserve was established in Stużica, which included the protection of ancient beech and sycamore trees. In 1973, the Bieszczady National Park was founded with an area of 5,725 hectares: presently it covers 27,064 ha, San Valley Scenic Park – 35,000 ha, Ciśniańsko-Wetliński Scenic Park – 46,000 ha. Unique natural environment A well kept unique natural environment placed in a mountainous, scenic and picturesque landscape is conductive to good rest and peace of mind. These are the conditions that this ecological Euroregion would like to guarantee. Solina Lake is sometimes called the Bieszczady Sea. It is the largest artificial lake in Poland. It covers an area of 22 km2, and the coast line is almost 150 km long. Solina Lake is a large centre of leisure water activities.

34 JEZIORO SOLIŃSKIE I BIESZCZADY SOLINA LAKE AND BIESZCZADY MOUNTAINS

35 BIESZCZADZKI PARK NARODOWY NATIONAL RESERVATION OF BIESZCZADY
Malowniczy i urzekający pięknem krajobrazów obszar górski. Utworzono tam Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Park Narodowy należy do największych w Polsce, jego flora oraz fauna jest unikalna i bogata. Bewitching beauty and picturesque landscapes, mountainous area. International Biosphere Reserve „Karpaty Wschodnie” was created there and it was included in the List of World Cultural and Natural Heritage by UNESCO. The National Park is one of the largest in Poland, its flora and fauna are unique and rich. Bieszczadzki Park Narodowy Malowniczy i urzekający pięknem krajobrazów obszar górski. Utworzono tam Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Park Narodowy należy do największych w Polsce, jego flora oraz fauna jest unikalna i bogata. Bewitching beauty and picturesque landscapes, mountainous area. Created there International Biosphere Reserve „Karpaty Wschodnie”, which was entered in the List of World Cultural and Natural Heritage by UNESCO. National Park is one of the largest in Poland, his flora and fauna is unique and rich.

36 PARK ETNOGRAFICZNY W SANOKU THE ETNOGRAPHIC PARK IN SANOK
Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Na obszarze 38 ha prezentowana jest kultura polsko- ukraińskiego pogranicza. Poszczególne grupy etnograficzne (Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie i Dolinianie) posiadają oddzielne sektory ekspozycyjne. Utworzone zostało w 1958 roku, a otwarte dla zwiedzających w 1966 roku. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to największy skansen w Polsce. W Parku Etnograficznym urządzono również jedną z największych w Polsce stałą ekspozycję malarstwa ikonowego- Ikona karpacka. The Etnographic Park in Sanok is one of the most beautiful and unique parks of Europe.Polish- Ukrainian culture of cross- boarder is presented on the area of 38 hectares. Each ethnographic group (Boykows, Lemken, The Pogórzanie, The Dolinianie) has its own exhibition sector. It was founded in 1958 and since 1966 tourists have been able to visit this place.The Museum of Folk Building in Sanok is the biggest open- air museum in Poland.One of the biggest permanent exhibition of iconic painting was also opened in the Etnographic Park- the carpathian icon.

37 MAGURSKI PARK NARODOWY THE MAGURSKI NATIONAL PARK
Cenna przyroda Beskidu Niskiego została objęta ochroną, poprzez utworzenie Parku Narodowego. Beskid Niski to idealne miejsce do uprawiania turystyki konnej i rowerowej. Valuable nature of Beskid Niski has been protected, through creation of National Park. Beskid Niski is an ideal place for tourists and for riding horses or cycling. Magurski Park Narodowy Cenna przyroda Beskidu Niskiego została objęta ochroną, poprzez utworzenie Parku Narodowego. Beskid Niski to idealne miejsce do uprawiania turystyki konnej i rowerowej. Valuable nature of Beskid Niski has been included protection, through creation of National Park. Beskid Niski is ideal place for tourist and for practice with horses or bicycle.

38 REZERWAT PRZĄDKI PRZĄDKI RESERVATION
Rezerwat przyrody nieożywionej. Grupa ostańców skalnych, które przybrały oryginalne kształty. Wiąże się z tym wiele legend. The park of stil nature. It’s a group of rockies, which have adopted original forms. There are many legends conected with it. Prządki Rezerwat przyrody nieożywionej. Grupa ostańców skalnych, które przybrały oryginalne kształty. Wiąże się z tym wiele legend. Sanctuary unlively . Group of rocky, which have adopted original forms. Many legends are tied with it.

39 SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ THE WOODEN ARCHITECTURE ROUT
Szlak architektury drewnianej na Podkarpaciu ma łączną długość 1202 km i podzielony jest na 9 tras. Najczęściej spotykanymi obiektami są drewniane cerkwie. Nie brak jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej. Spotkać można także stare dworki oraz obiekty zabytkowej techniki. Szlak architektury drewnianej na Podkarpaciu Ma łączną długość 1202 km i podzielony jest na 9 tras. Najczęściej spotykanymi obiektami są drewniane cerkwie. Nie brak jednak cennych, zabytkowych kościołów i pięknej zabudowy wiejskiej. Spotkać można także stare dworki oraz obiekty zabytkowej techniki. The Wooden Architecture Route of Podkarpacie Way has linkages length 1202 kilometres. It is divided to 9 routes. The Wooden Architecture Route of Podkarpacie it is 1202 kilometres long. It is divided into 9 routes.

40 KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W BLIZNEM
THE CHURCH UNDER THE INVOCATION OF ALL THE SAINTS Istniał już w 1470 roku. W XVI i XVII wieku świątynie ozdobiono bogatą polichromią ornamentalno-figuralną ( ). W I poł. XVII w. wzniesiono obecną dzwonnicę, a w 1811 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Niezwykłe cenne są także zachowane w otoczeniu kościoła drewniane obiekty dawnego zespołu plebańskiego: stara plebania, lamus, dawna szkoła parafialna i stodoła. Kościół został wpisany na listę UNESCO. The church under the invocation of All the Saints, which was already in existence in This place of worship was adorned with very lavish inconoornamental polychromes it the 16th and 17th century. In the first half of the 17th century the still-existing belfry was erected, and some time afterwards, in 1811, complete renovation of the church was carried through.It is one of the finest and most valuable structures of medieval wooden sacral architecture in Poland. The following wooden structures comprising the former vicarage complex have also been preserved and are of equal significance: the old vicarage, the granary, the earlier parish church and barn. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem Istniał już w 1470 roku. W XVI i XVII wieku świątynie ozdobiono bogatą polichromią ornamentalno-figuralną ( ). W I poł. XVII w. wzniesiono obecną dzwonnicę, a w 1811 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła. Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Niezwykłe cenne są także zachowane w otoczeniu kościoła drewniane obiekty dawnego zespołu plebańskiego: stara plebania, lamus, dawna szkoła parafialna i stodoła. Kościół został wpisany na listę UNESCO. The church in Blizne The church under the invocation of All the Saints, whitch was already in existence in This place of worship was adorned with very lavish inconoornamental polychromes it the 16th and 17th century. In the first half of the 17th century the still-existing belfry was erected, and some time afterwards, in 1811, complete renovation of the church was carried through.It is one of the finest and most valuable structures of medieval wooden sacral architecture in Poland. The following wooden structures comprising the former vicarage complex have also been preserved and are of equal significance: the old vicarage, the granary, the earlier parish church and barn.

41 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W LUTCZY I CERKIEW W HOŁUCZKOWIE
THE PARISH CHURCH IN LUTCZA AND THE FORMER CHURCH OF HOŁUCZKÓW Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. św. Paraskewy (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) zbudowana została w I poł. XIX w. przez miejscowego cieślę Konstantego Mielnika. W roku 1902 cerkiew poddano gruntownej restauracji. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego o skromnym programie architektonicznym w duchu klasycystycznym. The former unique parish church under the invocation of St Paraskeva (at present a Roman Catholic daughter-church) which was built in the first half of the 19th century by a local carpenter Konstanty Mielnik. The Uniat church underwent throught restoration in This structure, with its simple architectonic plan, is an exemplification of folk building construction in the spirit of classicism. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w II poł. XV w. Rozbudowany w I poł. XVI w., m.in. o murowaną zakrystię, a także – prawdopodobnie w I poł. XVII w. (budowa wieży, wzmocnienie ścian lisicami). W 1670, kościół został częściowo zniszczony pożarem, odbudowany i odnowiony dopiero po 1722 roku. The parish church under the invocation of Assumption of the Blessed Virgin Mary was built in the second part of 15th century and developed in the first half of the 16th century. In 1670, church was partly destroyed by the fire and rebuilt only after 1722. LUTCZA Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w II poł. XV w. Rozbudowany w I poł. XVI w., m.in. o murowaną zakrystię, a także – prawdopodobnie w I poł. XVII w. (budowa wieży, wzmocnienie ścian lisicami). W 1670, kościół został częściowo zniszczony pożarem, odbudowany i odnowiony dopiero po 1722 roku. The parish church under the invocation of Assumption of the Blessed Virgin Mary was built in the second part of 15th century and developed in the first half of 16th century. In 1670, church was partly destroied by the fire and rebuilt only after 1722. Cerkiew w Hołuczkowie Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. św. Paraskewy (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) zbudowana została w I poł. XIX w. przez miejscowego cieślę Konstantego Mielnika. W roku 1902 cerkiew poddano gruntownej restauracji. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego o skromnym programie architektonicznym w duchu klasycystycznym. The orthodox church in Hołuczków The former Uniat parish church under the invocation of St Paraskeva (at present a Roman Catholic daughter-church) which was built in the first half of the 19th century by a local carpenter Konstanty Mielnik. The Uniat church underwent throught restoration in This structure, with its simple architectonic plan, is an exemplification of folk building construction in the spirit of classicism.

42 THE BASILICA IN LEŻAJSK
BAZYLIKA W LEŻAJSKU THE BASILICA IN LEŻAJSK Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor bernardynów w Leżajsku to jeden z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z przełomu renesansu i baroku. Organy znajdujące się w Bazylice Z pochodzą z drugiej połowy XVII stulecia. Są jednym z najcenniejszych europejskich zabytków tego typu The Basilica and Benedictines monastery in Leżajsk are one of the most precious monuments of sacred architecture at the turn of renaissance and baroque.The organ which are located in the Basilica comes from II nd half of XVII century. This is one of the most valuable European monuments of that type. Bazylika w Leżajsku Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor bernardynów w Leżajsku to jeden z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z przełomu renesansu i baroku. Organy znajdujące się w Bazylice Z pochodzą z drugiej połowy XVII stulecia. Są jednym z najcenniejszych europejskich zabytków tego typu. The Basilica and Benedictines monastery in Leżajsk are one of the most precious monuments of sacred architecture at the turn of renaissance and baroque. The organ which are located in the Basilica comes from II nd half of XVII century. This is one of the most valuable European monuments of that type.

43 THE CASTLE IN KRASICZYN
ZAMEK W KRASICZYNIE THE CASTLE IN KRASICZYN Zamek w Krasiczynie należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu z 16 wieku. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych Zamku jest mieszcząca się w baszcie kaplica, Atrakcją dla turystów są również unikalne dekoracje ścienne. The Castle in Krasiczyn belongs to the most beautiful monuments of the Polish renaissance from the 16 century. One of the most valuable architectonic elements of the castle is oratory, which is located in a tower. Unique wall decorations are attraction for tourists. Zamek w Krasiczynie Zamek w Krasiczynie należy do najpiękniejszych pomników polskiego renesansu z 16 wieku. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych Zamku jest mieszcząca się w baszcie kaplica, Atrakcją dla turystów są również unikalne dekoracje ścienne. Castle in Krasiczyn belong to most beauiful monuments of polish renaissance from 16 century. One of the most valuable architectonic element of castle is oratory, which is located in a tower. Unique wall decorations are attraction for tourist.

44 THE CASTLE IN KRASICZYN
ZAMEK W KRASICZYNIE THE CASTLE IN KRASICZYN

45 IWONICZ ZDRÓJ Iwonicz Zdrój to znane i cenione uzdrowisko w Polsce. Leczy się tu bardzo wiele chorób. Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Kurort był licznie odwiedzany już w 16 wieku. Uzdrowisko posiada wiele zabytków które razem z ogromną ilością drzew, krzewów i kwiatów nadają uzdrowisku wspaniały wygląd. Iwonicz Zdrój is well-known and respected health resort in Poland. A lot of diseases are cired in this place. It is one of the oldest health resorts in Poland. This town was visited numerously in the XVI century. There are a lot of monuments in Iwonicz Zdrój, which together with many trees, bushes and flowers give a wonderful appearance. Iwonicz Zdrój Iwonicz Zdrój to znane i cenione uzdrowisko w Polsce. Leczy się tu bardzo wiele chorób. Jest to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce. Kurort był licznie odwiedzany już w 16 wieku. Uzdrowisko posiada wiele zabytków które razem z ogromną ilością drzew, krzewów i kwiatów nadają uzdrowisku wspaniały wygląd. Iwonicz Zdrój it is known and respected health resort in Poland. A lot of diseases is heal in that place. It is one of the oldest health resort in Poland.That town was visited numerously in XVI century. There are a lot of monuments in Iwonicz Zdrój, which together with many trees, bushes and flowers give a wonderful appearance.

46 ZAMEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM THE BARANÓW SANDOMIERSKI CASTLE
Nad środkową Wisłą, pełnym blaskiem lśni perła polskiej architektury - XVI w. Zamek w Baranowie Sandomierskim. Otoczony 14-ha parkiem, wraz z przyległym Hotelem Zamkowym urzekająco wpisuje się w pejzaż nadwiślańskich równin. Dawna siedziba rodu Leszczyńskich nazywana jest też "Małym Wawelem". Zamek w Baranowie Sandomierskim to światowej klasy zabytek, który od lat przyciąga zwiedzających, amatorów atrakcyjnego wypoczynku, jak i biznesmenów poszukujących ciekawego miejsca na zorganizowanie szkoleń, konferencji czy kameralnych spotkań. Na Gości oprócz historycznych wnętrz, pięknej architektury, doskonałej kuchni czekają tu również stylowe, eleganckie apartamenty. Jest to idealne miejsce na wypoczynek i przeżycie miłych i niezapomnianych chwil... Baranów Sandomierski

47 ZAMEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM THE BARANÓW SANDOMIERSKI CASTLE
On the central section of the River Vistula lies a shining pearl of Polish 16th century - the Castle in Baranów Sandomierski. The Castle together with the adjacent Castle Hotel is surrounded by fourteen hectares of parkland, and is charmingly set in the landscape of the Vistula plains. As the former seat of the Leszczyński family, the Castle is also known as " Little Wawel ". The Castle in Baranów Sandomierski is a world-class monument which has drawn tourists, devotees of attractive recreation as well as businesspeople seeking an interesting location for the organization of trainings, conferences or private meetings. In addition to the historical interiors, beautiful architecture and excellent cuisine, guests will also find elegant suites with period furnishing. This is an ideal location to rest and spend pleasant, unforgettable moments...

48 Thank You for the attention ! im. Kazimierza Pułaskiego
Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Pułaskiego in Rzeszow April 2009 r. Authors: students of Gimnazjum nr 1


Pobierz ppt "„Follow me in Europe looking for the most beautiful places.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google