Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szlakiem architektury drewnianej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szlakiem architektury drewnianej”"— Zapis prezentacji:

1 „Szlakiem architektury drewnianej”
„Route of wood architecture” Prezentacja opracowana w ramach projektu Comenius LLP „Podążaj za mną po najpiękniejszych miejscach w Europie” Presentation processed within the confines of project Comenius LLP „Come with me after fine places in Europe” Autorzy (authors) : Łukasz Łukasiewicz Marcin Bober Krystian Wróbel

2 Szlak architektury drewnianej
Szlak architektury drewnianej to sposób na ocalenie przed zapomnieniem kultury i zabytków architektury dawnej wsi. Wiele z zabytków, do których można zaliczyć kościoły, cerkwie, przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i leśniczówki, pałacyki i skanseny, to obiekty, które zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. w województwie śląskim szlak podzielono na kilka tras: trasa główna ma długość 326 km pętla częstochowska km pętla gliwicka km pętla rybnicka km pętla pszczyńska km pętla beskidzka km w województwie małopolskim szlak podzielono na następujące odcinki: region Jurajsko-Oświęcimski wariant Mogiła-Proszowice region Nadwiślański region Podhalańsko-Pieniński region Pogórza Beskidzkiego wariant Nowy Sącz-Limanowa wariant Nowy Sącz-Krynica region Krynicko-Gorlicki w województwie podkarpackim szlak o długości 1202 km podzielono na 9 tras: Trasa nr I krośnieńsko - brzozowska Trasa nr II sanocko - dynowska Trasa nr III ustrzycko - leska Trasa nr IV sanocko - dukielska Trasa nr V przemyska Trasa nr VI lubaczowska Trasa nr VII rzeszowsko - jarosławska Trasa nr VIII jasielsko - dębicko - ropczycka Trasa nr IX tarnobrzesko - niżańska

3 Route of wood architecture
Stone and brick fortresses, Romanesque and Gothic churches and abbeys, palaces and manors are a living testimony of the history of Małopolska (Lesser Poland) Region. Preserved here are numerous historical remnants of old Polish village built of wood and thus in harmony with the landscape. What is more, the wealth of local culture and art of Małopolska is unmatched throughout Poland. Counless preserved Catholic and Orthodox churches not only amaze with the logic of their construction but also with their delightful shingle finish. The architectural landscape of Małopolska countryside features also inns and granaries and old Małopolska manors, built of wood 'in accordance with the heavenly prescription and the customme of Poland'. Little provincial towns display still clear urban layouts, where life has always used to be lived under the arcades of the wooden houses. The Wooden Architecture Route in the Province of Małopolska, stretching over 1500 km includes 237 architectural complexes, from churches, orthodox churches, chapels and belfries to granaries, rural cottages and manor houses. All the objects on the route are marked and the directions are shown by over 600 signposts. The biggest treasures of the region include churches in Sękowa, Binarowa, Lipnica Murowana and Dębno Podhalańskie, which in 2003 were put on the UNESCO List of World Cultural and Natural Heritage. You are kindly invited to go on a hike along the route where in the smell of old wood inside a church, orthodox church or manor you can enjoy quiet and breathe in the atmosphere of old centuries.

4 TRASA NR. I ( KROŚNIEŃSKO – BRZOZOWSKA )
Krosno – kościół filialny pw. św. Wojciecha z połowy XV w. Bonarówka – cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy z XVII w. Lutcza – kościół pw. Wniebowzięcia NMP z II poł. XV w. Golcowa – kościół parafialny pw. św. Barbary i Narodzenia NMP z XV w. Domaradz – kościół parafialny pw. św. Mikołaja z XV w. J Jasienica Rosielna – kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1770 r. Blizne – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z poł. XV w. z cennym wyposażeniem. Humniska – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z poł. XV w. Jabłonka – kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1936 r. Dydnia – dawna plebania z 1917 r. Jaćmierz – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z poł. XVII w. Trześniów – zespół dworski z I poł. XIX w. w parku krajobrazowym Haczów – dawny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła z I poł. XV w., najstarszy i największy kościół drewniany w Polsce. Targowiska – kościół parafialny pw. Św. Małgorzaty z 1736 r. Rymanów-Zdrój – zespół zabudowy zdrojowej. Królik Polski – kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Wacława z 1754 r. Bałucianka – cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Przeświętej Bogarodzicy z XVII w. Klimkówka – kościół filialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego z 1868 r. Iwonicz-Zdrój – dawny kościół parafialny pw. Św. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych z 1895 r. Iwonicz – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z II poł. XV w. Rogi – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja z 1600 r. Wietrzno – kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła z 1725 r. Wrocanka – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych z 1770 r.

5 TRASA NR. II ( SANOCKO – DYNOWSKA )
Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego; gromadzi zabytkowe obiekty z terenów Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Podkarpacia. Hołuczków – cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Paraskiewy z I poł. XIX w. Siemuszowa – cerkiew filialna greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z r. Tyrawa Solna – cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z 1837 r. Mrzygłód – zachowany układ miasteczka z drewnianą architekturą wokół rynku. Hłomcza – cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogarodzicy z 1859 r. Łodzina – cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy z 1743 r. Dobra – zespół cerkiewny: dwie cerkwie, dzwonnica, plebania, ogrodzenie Ulucz – cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (pierwotnie klasztorna) z pocz. XVI w., filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jurowce – cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Jerzego z 1873 r. Czerteż – cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1742 r.

6 LUTCZA – KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
Wzniesiony ok r. Trójnawowy, wzniesiony w tradycji późnogotyckiej, z bogatym detalem ciesielskim. W początkach XVI wieku przy prezbiterium dobudowano murowaną zakrystię. W następnym stuleciu przy kościele stanęła wieża, która najprawdopodobniej spłonęła już podczas pożaru świątyni w 1670 r. Remontowana w XVII/XVIII w. Wykonano wówczas strop z fasetą, który w nawie wsparto na słupach. Ostatnio odnowiony (1976 r.). KOŚCIÓŁ W LUTCZY

7 LUTCZA- CHURCH SACRED MARIA MISS
Thrown up 1464 threevessels in late gothic tradition thrown up, with rich carpenters' detail. It annex stone in starts at presbytery XVI century. Tower has stood in next century at church, then which during fire of temple in 1670 in with facette repaired XVII /XVIII most probably burn already execute strop, which lean in nave on pillars. Last time renewed – 1976 year . CHURCH IN LUTCZA

8 DOMARADZ KRAJOBRAZ DOMARADZA
Domaradz leży nad rzeką Stobnicą. Wieś wzmiankowana w 1349 roku, lokacja wsi nastąpiła na prawie niemieckim, niem. Domaretz (1359).W 1624 roku miejscowość zniszczona w czasie napadów Tatarów. W 1656 roku Król Jan Kazimierz przejeżdża z Krosna z orszakiem w kierunku do Łańcuta. W 1657r. najazd wojsk węgierskich. 25 czerwca 1945r. oddział NSZ AK stoczył ostatni atak na tabory sowieckie koło Domaradza. Zabytki: drewniany kościół wzmiankowany fundacji Kaspara, który złożył podpis z okazji fundacji kościoła parafialnego w Hoczwi, w okresie późniejszym kościół był przebudowywany; w nim barokowy ołtarz boczny z 1632 roku, chrzcielnica z pocz. XVI w., dzwon gotycki z 1524 roku. KRAJOBRAZ DOMARADZA

9 DOMARADZ LANDSCAPE OF DOMARADZ LOCATION
Domaradz is situated in the extent of Dynow Hill Country, partly on the terrain of Czarnorzeki-Strzyzow Landscape Park. Geografic situation of the town creates convenient conditions for the rest and tourist and cognizable trips to the likable corners of south-eastern Poland. Its picturesque location in the valley of Stobnica River surrounded by forest hills so characteristic for the terrain of Lower Beskid Mountain Country enables varied forms of refresment. Clean environment, abundant of rich flora and fauna encourages for hunting, fishing, mushroom gathering and mountain and bicycle trips. HISTORY The name Domaradz originates from the words : Domarad, Domarathsky, Domaraczsky, Domarath and others. These words were probably names in earlier years. The first news about village's origin comes from local Act which was enacted by king Kazimierz the Great in In 1384 Domaradz became the property of Bishoptom of Przemyśl Between the years Domaradz attained status as a town, but later economical impoverishment caused the down-fall of many small towns including Domaradz Following 1939 came a period of German occupation during which its population was subjected to material and moral oppression. A lot of people were deported to forced labour camps or concentration camps inside Germany, where a lot of them perished. In 1944 Domaradz was liberated from Nazi occupation by The Red Army. MONUMENTS The oldest architectonic structure of Domaradz is its Gothic wooden church which was built in the second half of the fourteenth century. Inside we could see a painting of our Lord's "Mother of Perpetual Help". This picture was transferred to a new church recently. LANDSCAPE OF DOMARADZ

10 BLIZNE – KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Kościół pw. Wszystkich Świętych, istniał już w1470 r. W XVI i XVII w. świątynię ozdobiono bogatą polichromią ornamentalno-figuralną. W I poł. XVII w. wzniesiono obecną dzwonnicę , a w 1811r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła . Świątynia stanowi jeden z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce . Niezwykle cenne są także zachowane obiekty dawnego zespołu plebańskiego: stara plebania, lamus, dawna szkoła parafialna i stodoła. KRZYŻ PREZBITERIUM OD ZEWNĄTRZ WIEŻA

11 BLIZNE – CHURCH ALL SANTS
The church under the invocation of All the Saints, which was already in existence in This place of worship was adorned with very lavish iconoornamental polychromes in the 16th and 17th century. In the first half of the 17th century the still-existing belfry was erected , and some time afterwards, in 1811, complete renovation of the church was carried through. It is one of the finest and most valuable structures of the church was carried through. It is one of the finest and most valuable structures of medieval wooden sacral architecture in Poland. The following wooden structures comprising the former vicarage complex have also been preserved and are of equal significance : the old vicarage, the granary, the earlier parish church and barn. CROSS TOWER CHURCH

12 HOŁUCZKÓW – CERKIEW ŚW. PARASKEWY
Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. św. Paraskewy (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki pw. św Mikołaja) zbudowana została w I poł. XIX w. przez miejscowego cieślę Konstantego Mielnika. W roku 1902 cerkiew poddano gruntownej restauracji. Cerkiew prezentuje typ budownictwa ludowego o skromnym programie architektonicznym w duchu klasycystycznym . CERKIEW Z ZEWNĄTRZ

13 HOŁUCZKÓW - ORTHODOX CHURCH OF ST. PARASKEVA
The former Uniat parish church under the invocation of St. Paraskeva ( at present a Roman Catholic daughterchurch ) which was built in the first half of the 19 th century by a local carpenter Konstanty Mielnik. The Uniat church underwent thorough restoration in This structure , with its simple architectonic plan, is an exemplification of folk building construction in the spririt of classicism. ORTHODOX CHURCH

14 TYRAWA SOLNA – KOŚCIÓŁ PW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Dawna cerkiew parafialna grekokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela (obecnie kościół rzymskokatolicki) wzniesiona została w 1837 r. z fundacji ówczesnego parocha tyrawskiego Jereja Mejnickiego. Budowla prezentuje typ budownictwa ludowego w duchu klasycystycznym z wyraźnymi cechami latynizacji. IKONOSTAS (CZĘŚĆ) WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

15 TYRAWA SOLNA – CHURCH APOSTLES’ PETER & POUL
The former Uniat parish church under the invocation of John the Baptist (at present a Roman Catholie daughterchurch) which was erected in 1837 owing to the funds of the then „paroch”(a Greek Catholic parish-priest) from Tyrawa by the name of Jerej Mejnicki. This structure is an exemplification of folk building construction in the spirit of classicism, with apparent Latinate elements. ICONOSTASIS CHURCH

16 SANOK ZAMEK W SANOKU UL. 3 – GO MAJA W SANOKU
Sanok został założony około X/XI wieku, w najstarszej kronice kronikarza ruskiego Nestora z roku 981 znajduje się pierwsza wzmianka o terenach, na których położony był Sanok poszedł Włodzimierz na Lachów i zajął im grody ich Przemyśl, Czerwień i inne grody mnogie, które i do dziś są pod Rusią. Prawdopodobnym jest że wcześniej tereny te należały do Państwa Mieszka I. Już w połowie XII wieku był to gród obronny i ważny ośrodek administracyjny. W czasie wyprawy wojennej w 1018 r. odbił te tereny Bolesław Chrobry. Polska ponownie utraciła je w roku Z powrotem przyłączył je Bolesław Śmiały w 1069 r. Znów utracił te ziemie Władysław Herman, gdy weszły one w skład Rusi Kijowskiej. Najstarsza pisemna wzmianka o Sanoku pochodzi z czasów, gdy ziemia ta należała do książąt ruskich. Zapis w kronikach ruskich – Latopisie Hipackim z roku 1150, mówiący, że król węgierski Gejza II "przeszedł góry i wziął gród Sanok i rządzącego w nim posadnika Jasza i wiosek w Przemyskiem wiele zajął." W roku 1202 dochodzi w Sanoku do spotkania króla węgierskiego Emeryka z księżniczką ruską. W roku 1231 książę ruski Włodzisław Jurewicz, udaje się do Sanoka worot uhorskich . Ślady osadnictwa węgierskiego z tego okresu, widoczne są również obecnie w nazwach terenowych. W 1340 r. prawem spadkobierstwa posiadł te ziemie Kazimierz III Wielki i włączył do swego Królestwa. Po tym okresie przez następne kilkadziesiąt lat Sanok znajdował się pod opieką Korony węgierskiej oraz urzędujących tu starostów węgierskich. UL. 3 – GO MAJA W SANOKU ZAMEK W SANOKU

17 SANOK CASTLE 3RD MAY STREET
In 981 the gord, then inhabited by the Slavic tribe of Lendzians, was made a part of Land of Czerwień. This area was mentioned for the first time in 981, when Volodymyr the Great of Kievan Rus took the area over on the way into Poland. In 1018 it returned to Poland, 1031 back to Rus, in 1340 Casimir III of Poland recovered it. The gord of Sanok in mentioned first time in Hypatian Codex in It was given the Magdeburg law by Boleslaus George II of Halych in 1339. As early at the 17th century, an important trade route went across Sanok connecting the interior of Hungary with Poland through the Lupkov Pass. During World War I, the Russians came to the town on May 1915 and stayed there until May July, leaving the town significantly damaged. Sanok contains an open air museum in the Biała Góra district, where examples of architecture from all of the region's main ethnic groups have been moved and carefully reassembled in a skansen evoking everyday rural life in the 1800s. Nearby stands Holy Ghost Ukrainian Greek Catholic Church ( ) presently, the tserkva of the orthodox cathedral of the Holy Trinity. CASTLE 3RD MAY STREET

18 CERKIEW ŚW. TRÓJCY Dawna świątynia greckokatolicka Zesłania Ducha Świętego z Pierwsza wzmianka o budowie w tym miejscu cerkwi pochodzi z Obecnie jest to murowana budowla w stylu klasycystycznym z barokowymi oltarzami bocznymi oraz pełnym ikonostasem z XVII-wieczną ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po wojnie cerkiew przeszła pod władanie kościoła prawosławnego. Jeszcze na początku lat 90. XX wieku administacja grekokatolicka próbowała odzyskać cekiew na swoje potrzeby, ale bezskutecznie. WEWNĄTRZ

19 ORTHODOX CHURCH OF THE HOLY TRINITY
Old temple has has proceeded with 1784 internal exile morale holy greckokatolicka. First mention dates about structure in this place of orthodox church with It is stone in classicism style with baroque presently building lateral oltarzami and with full XVII –eternal icon of good's mother with small Jesus. Orthodox church has has proceeded after war under possession of orthodox church. On early else 90. It try to recover on requirements XX century, but ineffectively. IN

20 SKANSEN Muzeum Budownictwa w Sanoku powstało w roku Rozległy teren nad brzegiem Sanu, bujnie porośnięty zielenią, z której wyrasta drewniana przeszłość regionu: zabudowania chłopskie, plebania, świątynie, wieże wiertnicze. Eksponaty te są jakby węzłami przestrzeni, którą wytyczają, prowokując, by pozostałe miejsca wypełnić własną wyobraźnią. Wypełnić ludźmi, ich wierzeniami, codzienną pracą i świąteczną zabawą. Na terenie Skansenu znajduje się również muzeum ikon. Można tam poznać jej historię, nauczyć się rozpoznawać stałe motywy wykorzystywane przez twórców, a także rozmieć porządek ikonostasu, czyli zasady rozmieszczenia ikon w cerkwi. BUDOWLE W SKANSENIE

21 SKANSEN BUILDINGS IN SKANSEN
Sanok's ethnographic outdoor museum - is a one of the biggest skansens in Poland. It was established in 1958 by Aleksander Rybicki and contains 200 buildings which have been relocated from different areas of Sanok Land (Low Beskids, Pogórze Bukowskie) . The Sanok skansen shows 19th and early 20th century life in this area of Poland. The park is divided into distinct but similar-looking sections - each featuring an ethnic group living in the region prior to the post-WWII forced resettlements. (Boykos, Lemkos), Dolinians (Dale Dwellers) and Polish Uplanders (pl. Pogorzanie) homes and churches have been transported there from surrounding villages, restored to original condition and furnished with authenic objects of the period. One can go inside many of the buildings including several homes, a school house and a Roman-Catholic or Greek-Catholic church. The museum also possesses a large photographic archive, including authentic photos from the 19th and 20th centuries. BUILDINGS IN SKANSEN

22 ZAMEK WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I ELŻBIETY
Zamek położony jest na malowniczym cyplu wychodzącym w stronę Sanu, zwanym Wzgórzem Zamkowym, górującym nad sanockimi błoniami. Badania archeologiczne dowodzą, że w miejscu tym znajdowało się słowiańskie grodzisko. Samo wzgórze było do niedawna uznawane za główny punkt wczesnochrześcijańskiego systemu sanockich grodzisk. Podczas  prac wykopaliskowych na wzgórzu zamkowym  odsłonięto fundamenty średniowiecznych obiektów, znaleziono ułamki ceramiki oraz przedmioty codziennego użytku. Kazimierz Wielki przebywający w Sanoku w latach 1352,1366 i 1368 doceniając strategiczne znaczenia grodu rozkazał ok. roku 1370 – jak podaje Janko z Czernkowa – obwarować Sanok wraz z zamkiem. W zamku gościł dwukrotnie książę Władysław Opolczyk oraz Władysław Jagiełło, który 2 maja 1417 roku, w Sanoku wziął ślub z Elżbietą Granowską. Po śmierci Jagiełły przebywała na zamku jego czwarta żona – Zofia a także wracający z podróży z Węgier kardynał Zbigniew Oleśnicki.  ZAMEK

23 CASTLE OF WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO & ELIZABETH
Castle is put on picturesque promontory to part leaving San, called locking hill, over predominating grassy land sanockimi. They command research archeological, that slavic was placed in this place grodzisko. Hill was regard as main just until quite lately system wczesnochrześcijańskiego sanockich grodzisk. During excavations on locking hill foundation medieval object odsłonięto, it find fragments of ceramics and objects of daily applications. In in years 1352, great staying Kazimierz Sanoku and it has ordered 1368 strategic meanings of cities appreciating ok. Year 1370 – as with along with lock serve – fortify Czernkowa Sanok. Prince was hosted in castle twice Władysław Opolczyk and Władysław Jagiełło, who 2 may 1417 year, marriage has taken in Sanok with Elizabeth Granowską. Fourth wife stayed for death on its lock of – Sophia Jagiełło as well as cardinal Zbignew from journey from hungary returning Oleśnicki. CASTLE

24 PRACE ZDISŁAWA BEKSIŃSKIEGO
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI ur. 24 lutego 1929 w Sanoku polski malarz, rzeźbiarz, fotografik, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. Artysta zajmował się fotografią, rysunkiem, rzeźbą, a także grafiką komputerową. Najpełniej jednak wypowiadał się w malarstwie. Początkowo zajmował się fotografią artystyczną i rysunkiem, a następnie malarstwem i rzeźbą. Znana jest anegdotka o pierwszym obrazie malarza. Beksiński został poproszony przez przyjaciela o namalowanie obrazu dla żony. Malarz niechętnie spełnił prośbę, ale gdy namalowany obraz nie spodobał się obdarowanej, Beksiński namalował kolejny. Ten również nie zyskał uznania w oczach kobiety. Tak powstały więc pierwsze obrazy Beksińskiego. Pierwszym poważnym sukcesem artystycznym Beksińskiego była wystawa zorganizowana w Warszawie w 1964 r. przez znanego krytyka Janusza Boguckiego. Artysta nigdy nie nadawał tytułów swoim obrazom. Uważał je za swoją subiektywną wizję świata. Rzadko też je komentował. W latach 70. i 80. stał się popularny zarówno w kraju jak i za granicą. Jego obrazy pokazywane były w prestiżowych galeriach na całym świecie, m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii. Artysta jako jedyny Europejczyk miał stałą ekspozycję w muzeum sztuki w japońskiej Osace. Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie w wieku 76 lat, w nocy z 21 lutego 2005 na 22 lutego 2005 roku. Zabójcą okazał się syn człowieka, który od lat pracował dla artysty jako tzw. złota rączka. Morderca zadał mu siedemnaście pchnięć nożem. Motywem było odmówienie przez Beksińskiego skromnej pożyczki. PRACE ZDISŁAWA BEKSIŃSKIEGO

25 PICTURES OF ZDZISŁAW BEKSIŃSKI
was born 24th February 1929 in Sanok – was died 21st February 2005 in Warsaw) He was born in the town of Sanok, in southern Poland. After studying architecture in Kraków, he returned to Sanok in Subsequent to this education, he spent several years as a construction site supervisor, which he hated. At that time, he became interested in artistic photography and photomontage, sculpture and painting. He made his sculptures of plaster, metal and wire. His photography had several themes that would also appear in his future paintings, presenting wrinkled faces, landscapes and objects with a very bumpy texture, which he attempted to emphasize (especially by manipulating lights and shadows). His photography also depicted disturbing images, such as a mutilated baby doll with its face torn off, portraits of people without faces or with their faces wrapped in bandages. Later, he concentrated on painting. His first paintings were abstract art, but throughout the 1960s he made his surrealist inspirations more visible. In the 1970s, he entered what he himself called his "fantastic period", which lasted up to the late 1980s. This is his best-known period, during which he created very disturbing images, showing a surrealistic, post-apocalyptic environment with very detailed scenes of death, decay, landscapes filled with skeletons, deformed figures and deserts. These paintings were quite detailed, painted with his trademark precision (particularly when it came to rough, bumpy surfaces). His highly-detailed drawings are often quite large, and may remind some of the works of Ernst Fuchs in their intricate, and nearly obsessive rendering. Despite the grim overtones, he claimed some of these paintings were misunderstood; in his opinion, they were rather optimistic or even humorous. PICTURES OF ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

26 GÓRA SOBIEŃ – RUINY ZAMKU
Początki warowni strzegącej szlaku wzdłuż doliny Sanu sięgają XIII wieku. Na przełomie XIII i XIV wieku powstał tu murowany zamek. W dokumentach pojawił się po raz pierwszy jako Soban, stanowiący własność królewską. Najstarszy zapis mówi że: Stefan, syn Wojosta z Sobniowa – 2 października 1359 r. otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego dokument zezwalający na założenie wsi w lesie zwanym Brzozowe nad rzeka Stobnicą. Zamek został nadany w roku 1389 przez Władysława Jagiełłę rycerskiemu rodowi Kmitów. 5 sierpnia 1373 r. - Elżbieta Łokietkówna nadała na zamku w Sobieniu przywilej dla klasztoru w Starym Sączu. Od 1415 roku właścicielem był Piotr Kmita, który w roku 1417 gościł na zamku Władysława Jagiełłę ze świeżo poślubioną Elżbietą z Pileckich Granowską, córką z Ottona z Pilczy. Z 1434 r. - pochodzi wzmianka o kaplicy zamkowej. Zamek został zniszczony w 1474 roku przez wojska węgierskie. W 1512 r. - Węgrzy ponownie zniszczyli zamek. Wkrótce potem Kmitowie przenieśli swoją siedzibę do Leska, a opuszczony zamek popadł w ruinę. Na zarośniętym lasem wzgórzu, nad Sanem zachowały się fragmenty murów obronnych, szczątki budynków i ślady wałów przedzamcza. Z 9 na 10 maja 1946 pod wzgórzem Sobnia rozegrała się jedna z większych potyczek partyzanckich po II wojnie światowej. Dowodzony przez kapitana Jarosza pociąg pancerny Panzertriebwagen 16 rozbił połączone sotnie Bira, Stacha i Chryna, które zaatakował posterunki SOK na odcinku Załuż - Olszanica. RUINY WIDOK Z ZAMKU

27 SOBIEŃ MOUNT – RUINS OF CASTLE
Starts of strongholds reach along valley XIII century safeguarding route San. On turning-point XIII and stone lock has emerged XIV century here. The first time, it has appeared in documents as Soban, presenting ownership royal. Oldest record says that Stefan, son has received permitting foundation of village from king in forest called over birch river – 2nd october 1359 great document Wojosta of Sobnie Kazimierz Stobnica. Castle has been transmitted in year by 1389 knight's ancestral Władysław Jagiełło Kmici. 5 August 1373 it has transmitted privilege on castle in for monastery in old – Elżbieta Łokietkówna Sobieniu Sączu. Peter was owner from 1415 year Kmita, who was hosted in year 1417 on lock from freshly with Władysław Jagiełło with daughter Ottona from Pilcza - Elżbieta. With 1434 mention dates about locking chapel -. Castle has been blasted in 1474 year by hungarian troops. In 1512 have blasted lock - hungarian again. Then, they have transmitted headquarters for soon Kmitowie Leska, but left lock has fallen into ruin. On wood hill with fragments of defensive walls have behaved over Sanem, remains of buildings and trails of axes przedzamcza. One of greatest guerrilla skirmish has been played with 9 on 10 may under hill after world war ii 1946 Sobnia. Commanded has smashed joint by captain train iron-clad 16 Jarosza Panzertriebwagen sotnie Bira, Stacha and Chryna, juice has hit at which on section sentries Załuż - Olszanica. RUINS OF CASTLE LANDSCAPE

28 BUNKRY LINII MOŁOTOWA BUNKRY LINII MOŁOTOWA
  Na mocy układu Ribbentrop - Mołotow z dnia 23 VIII 1939r, po agresji niemiecko - radzieckiej terytorium II Rzeczpospolitej  zostało podzielone na dwie strefy okupacyjne. Skorygowano ten podział traktatem z 28 IX 1939r, rezultatem czego ustalona została nowa granica. Poprzez przyłączenie wschodnich terenów Polski do ZSRR umocnienia graniczne, tzw. "Linia Stalina" znalazła się na tyłach, przez co przestała pełnić swoje podstawowe zadania. Ze względu na zaistniałą sytuację podjęto decyzję o budowie nowego pasa umocnień wzdłuż nowej zachodniej granicy zwanych potocznie "Linia Mołotowa". Zadaniem nowych umocnień było zatrzymać ewentualny atak nieprzyjaciela na czas potrzebny do przeprowadzenia mobilizacji, a także do wsparcia działań zaczepnych własnych wojsk. "Linia Mołotowa" składała się z umocnień stałych rozmieszczonych linearnie, tworząc rejony umocnione. BUNKRY LINII MOŁOTOWA

29 BUNKERS OF LINE MOŁOTOW
On force of match Ribbentrop – Mołotow from day 23 VIII 1939, after aggression German occupant has been divided territory on two zones - soviet II RP. This distribution correct with 28 IX 1939, new border has been established result of that. Through affiliation of eastern field for USSR of fortification boundary polish, has been placed on rears so called " line Stalin ", fulfill basic tasks by that stopped. It make a decision from the point of view of come into being situation about structure of new strip of fortification along new western border call ordinary " line Mołotow". It was detain possible attack of unfriend on wanted time for conducting of mobilization task of new fortification, as well as for support of operation personal troop agrresion. Consisted from constant fortification located " line lineal Mołotow ", areas strengthened building. BUNKERS OF LINE MOŁOTOW

30 BIBLIOGRAFIA ( BIBLIOGRAPHY )
Informacje ( informations by): notatki własne (notes) Wikipedia.pl Google.pl Zdjęcia ( images by): Łukasz Łukasiewicz Krystian Wróbel images.google.pl Autorzy( created by): Łukasz Łukasiewicz Marcin Bober Krystian Wróbel


Pobierz ppt "„Szlakiem architektury drewnianej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google