Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzotyczne hadrony w Belle J. Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzotyczne hadrony w Belle J. Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)"— Zapis prezentacji:

1 Egzotyczne hadrony w Belle J. Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)

2 2Plan Nowe cząstki w Belle : historia odkryć Stany konwencjonalne i egzotyczne Spektroskopia w Fabrykach-B Stany XYZ: ostatnio odkryte rezonanse typu cc Podsumowanie

3 3 KEKB: Fabryka B asymetryczny zderzacz e + e - e + : 3.5 GeV e - : 8.0 GeV s=10.58 GeV = masa (4S) e + e - (4S) BB Działa od 1999 Rekord świetlności: 1.71 10 34 cm -2 s -1 Całkowita świetlność: 860 fb -1 750 fb -1 @ (4S) ~ 780 * 10 6 BB ~ 960 * 10 6 cc Fabryka mezonów B oraz hadronów powabnych Eksperyment Belle w KEK (Japonia)

4 4 Nowe cząstki w Belle: historia 2002: η c KsKπ D* 0 (2308) Dπ D 1 (2420) D*π D* 0 (2308) Dπ D 1 (2420) D*π D* s0 (2317) D s π 0 D s1 (2460) D s *π 0 D* s0 (2317) D s π 0 D s1 (2460) D s *π 0 X(3872) J/ψπ + π - X(3872) J/ψπ + π - Y(3940) J/ψω Y(3940) J/ψω Σ c (2800) Λ c + π Σ c (2800) Λ c + π X(3940)D*D X(3940)D*D χ c2 DD χ c2 DD Ξ c (2980), Ξ c (3077)Λ c Kπ Ξ c (2980), Ξ c (3077)Λ c Kπ D sJ (2700) D 0 K D sJ (2700) D 0 K Y family J/ψπ + π -, ψ(2S)π + π - Y family J/ψπ + π -, ψ(2S)π + π - X(4260) D*D* X(4260) D*D* Z ± (4430) ψ(2S)π ± Z ± (4430) ψ(2S)π ± 2008: Z ± (4051), Z ± (4281) χ c1 π ± XYZ : rezonanse typu cc Cząstki egzotyczne? χ c2 χ c2 D* 0 D* 2 D sJ (2700) D sJ (2700) Ξ c (2980) Ξ c (3077) Y(3940) η c η c η c Σ c (2800) 0 D* s0 (2317) D s1 (2460)

5 5 Model kwarków Gell-Manna i Zweiga (1964): stany związane: (qq) mezony i (qqq) bariony = hadrony konwencjonalne QCD opis wiązania kwarków w hadrony Modele potencjalne oparte na QCD masy hadronów, rozpady,... Spektrum cc: dobra zgodność eksperymentu z modelem Stany bardziej zlożone niż qq lub qqq =egzotyczne: przewidziane przez modele potencjalne Spektrum cc czystsze niż uu/dd/ss egzotyczne stany typu cc łatwiejsze do identyfikacji Hadrony konwencjonalne vs egzotyczne q q q q q 2M(D)

6 6 Hybrydy: cc + wzbudzony gluon (model flux-tube) Lattice QCD: najlżejsze hybrydy @ 4.2GeV Egzotyczne liczby kwantowe J PC = 0 +-, 1 -+, 2 +- … BF(H DD**) > BF(H DD (*) ) D**: orbitalnie wzbudzone mezony cq Duże czestości przejść hadronowych: H ψππ, ψω,… Multikwarki: Czterokwarki: dwukwark-antydwukwark [cq][cq] Kolorowe dwukwarki mocno związane (wymiana gluonów) Rozpad: przekonfigurowanie do białych mezonów dysocjacja Molekuły: M(cq)M(cq) Mezon i antymezon luźno związane (wymiana pionu) Rozpad: dysocjacja do składowych mezonów Egzotyczne hadrony typu cc qc q c c c g q cq c π D D ( * )

7 7 J PC zabronione dla konwencjonalnych cc hybrydy Stany końcowe o nieskompensowanym ładunku i/lub dziwności: J/ψ π - =(cc)(ud) D s + D - =(cs)(cd) multikwarki Zbyt małe/duże czestości rozpadu niż przewidują modele dla stanów konwencjonalnych Jak zidentyfikowac hadron egzotyczny? qc q c c c g q cq c π D D ( * )

8 8 Cząstki typu cc odkryte dotychczas Z + (4051) Belle4051±14 +20 -41 + i(82 +21 -17 +47 -22 ) JPJP π + χ c1 B decays Z + (4248) Belle4248 +44 -29 +180 -135 + i(177 +54 -39 +316 -61 ) JPJP π + χ c1 B decays

9 9 rozpady mezonów B: rozpady mezonów B: B X cc K (BF~10 -3 ) B X cc K (BF~10 -3 ) powrót radiacyjny (ISR) powrót radiacyjny (ISR) e + e - γ ISR X cc γ ISR ψππ e + e - γ ISR X cc γ ISR ψππ Dobre warunki eksperymentalne do poszukiwania nowych rezonansów Dobre warunki eksperymentalne do poszukiwania nowych rezonansów Produkcja stanów cc w Fabrykach B B X= η c χ c ψ… W K b c u, d c s u, d podwójna produkcja cc podwójna produkcja cc e + e - J/ψX cc e + e - J/ψX cc rozpraszanie γγ rozpraszanie γγ e + e - γγX cc DD e + e - γγX cc DD e + J/ψ X e - c γ γ * c c e + e - π π ψ γ ISR γ ISR γ γ * X e + e + e - e - X D D γγγγ J PC (X)=1 -- J PC (X)=0 + +, 0 - + C(X)=+1 C(X)=+1

10 10 Z ± : naładowane cząstki typu cc Rezonanse egzotyczne.

11 11 Jak rekonstruujemy mezony B Z kinematyki e + e - (4S) BB :Z kinematyki e + e - (4S) BB : m (4S) ~ m B +m B nie produkowane żadne dodatkowe cząstki m (4S) ~ m B +m B nie produkowane żadne dodatkowe cząstki E B =E beam =s/2 w układzie (4S) E B =E beam =s/2 w układzie (4S) zmienne kinematycznezmienne kinematyczne M bc = E 2 beam - p 2 B M bc = E 2 beam - p 2 B (sygnał przy m B ~5.28GeV) (sygnał przy m B ~5.28GeV) ΔE=E B - E beam ΔE=E B - E beam (sygnał przy 0) (sygnał przy 0) Wysoka rozdzielczośćWysoka rozdzielczość (E beam dobrze znana) (E beam dobrze znana) Dobra separacja tłaDobra separacja tła M bc ΔEΔE ΔEΔE Przykład: B 0 J/ψ K S

12 12 fit: Breit-Wigner + przestrzeń fazowa J P =? ? Z ± (4430)ψ (2S) π ± Z ± (4430)ψ (2S) π ± Badanie rozpadu B ψ(2S)π + K dla 605 fb -1 ψ(2S) e + e -, μ + μ -, J/ψπ + π - K* veto PRL100, 142001 (2008) M 2 ( ψ(2S)π + ) M 2 (Kπ + ) K*(890) K 2 *(1430) ??? M(ψ(2S)π + ) Z + (4430) N =121±30 (6.5σ) M bc ΔEΔE M=4433±4±2 MeV Γ=45 MeV +18 +30 –13 -13 Pierwsze naładowane charmonium. Musi być egzotyczne! Interpretacja: czterokwark[cu][cd]; musi istnieć Z 0 ψ(2S)π 0 molekuła D*D 1 (2420) ; oczekiwany rozpad do D*D*π efekt progowy D*D 1 (2420)

13 13 Babar nie obserwuje Z ± (4430) Badanie B ψ(2S)π + K dla 413 fb -1 Rozkłady masy poprawione na straty efektywności ~2σ Znaczącość Z(4430) ~2σ hep-ex/0811.0564

14 14 Pełna analiza diagramu Dalitza dla B ψ(2S)π + K Amplituda: koherentna suma funkcji Breita-Wignera Maximum likelihood fit do diagramu Dalitza Modele: tylko znane stany K* Kπ + znane K* Kπ + i Z + ψ(2S)π + faworyzowany przez dane Belle potwierdza Z ± (4430) Znaczącość: 6.4σ CL: 36% A B C D E M 2 (ψ(2S)π + ) M 2 (K - π + ) A B C D E M 2 (ψ(2S)π + ) A+C+E =K*veto

15 15 Poszukiwanie Z ±χ c1 π ± Analiza rozpadów B 0 χ c1 π + K - χ c1 J/ψγ J/ψ e + e -, μ + μ - Pełna analiza diagramu Dalitza dla B 0 χ c1 π + K - ΔEΔE M(J/ψγ) Amplituda B 0 χ c1 π + K - : koherentna suma funkcji Breita-Wignera Modele: tylko znane stany K* Kπ znane K* + nowe K* znane K* + jeden stan Z + χ c1 π + znane K* + dwa Z + χ c1 π + faworyzowany przez dane M 2 (χ c1 π + ) M 2 (K - π + ) K 2 *(1430) K*(1680) K*(892) K 0 *(1430) K 3 *(1780) ??? PRD 78, 072004 (2008)

16 16 Fitowany model: znane stany K* K - π + i dwa nowe rezonanse Z 1,2 + χ c1 π + Analiza Dalitza B 0χ c1 π + K - : Z 1,2 ±χ c1 π ± M 2 (χ c1 π + ) M 2 (K - π + ) dane ˉˉˉtło –̶̶̶̶̶̶ –̶̶̶̶̶̶ wynik fitu …..fit bez Z Znaczącość: 5.7σ CL: 40% Parametry Z 1 ± i Z 2 ± :

17 17 Dwa stany egzotyczne Z ±χ c1 π ± Spin stanów Z nie wyznaczony: fity dla J=0 i 1 nierozróżnialneSpin stanów Z nie wyznaczony: fity dla J=0 i 1 nierozróżnialne Niezerowy ładunek Z(4051) i Z(4248) to multikwarkiNiezerowy ładunek Z ± (4051) i Z ± (4248) to multikwarki M(χ c1 π + ) for 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/405882/slides/slide_17.jpg", "name": "17 Dwa stany egzotyczne Z ±χ c1 π ± Spin stanów Z nie wyznaczony: fity dla J=0 i 1 nierozróżnialneSpin stanów Z nie wyznaczony: fity dla J=0 i 1 nierozróżnialne Niezerowy ładunek Z(4051) i Z(4248) to multikwarkiNiezerowy ładunek Z ± (4051) i Z ± (4248) to multikwarki M(χ c1 π + ) for 1

18 18 X(3872): rezonans typu cc Konwencjonalny czy egzotyczny?

19 19 Własności X(3872) Belle obserwuje X(3872) J/ψπ + π - w B + X(3872)K +Belle obserwuje X(3872) J/ψπ + π - w B + X(3872)K + BaBar, CDF, DØ: potwierdzają X(3872)BaBar, CDF, DØ: potwierdzają X(3872) m X =3871.2±0.5 MeV m X -(m D* 0 +m D 0 )=-0.6±0.6MeVm X =3871.2±0.5 MeV m X -(m D* 0 +m D 0 )=-0.6±0.6MeV Γ<2.3MeV Γ<2.3MeV M(π + π - ) sugeruje X(3872) J/ψ ρ(770)M(π + π - ) sugeruje X(3872) J/ψ ρ(770) Inne kanały rozpadu X(3872):Inne kanały rozpadu X(3872): J/ψγ, ψ(2S)γ, J/ψω, DD* J/ψγ, ψ(2S)γ, J/ψω, DD* J PC = 1 ++ albo 2 -+J PC = 1 ++ albo 2 -+ (z analizy kątowej CDF i Belle, (z analizy kątowej CDF i Belle, M(π + π - ), kanałów rozpadu ) M(π + π - ), kanałów rozpadu ) PRL91, 262001 (2003) M(π + π - ) M(J/ψπ + π - ) 152M BB 117M BB

20 20 Czym jest X(3872) ? konwencjonalne cc?konwencjonalne cc? brak kandydatów brak kandydatów molekuła D 0 D* 0 ?molekuła D 0 D* 0 ? m X sugestywna m Xm D* 0 + m D 0 sugestywna X DD* powinien dominować X DD* powinien dominować oczekiwany nietrywialny oczekiwany nietrywialny kształt rezonansu kształt rezonansu czterokwark?czterokwark? oczekiwany dublet oczekiwany dublet X u [uc][uc] X d [dc][dc] m()-m()=(7±2)MeV cosθ m(X d )-m(X u )=(7±2)MeV cosθ B 0 B + B 0 X u K 0 B + X d K + konieczna obserwacja X ± konieczna obserwacja X ± Maiani, Polosa PRD 71, 014028 (2005) PRD71, 031501 (2005) M(J/ψπ - π 0 ) Braaten et al. hep-ph/0710.5482

21 21 X(3872) J/ψπ + π - w B + XK + i B 0 XK 0 Podobne własności X(3872) produkowanego w rozpadach B + i B 0 eliminuje (niektóre) modele czterokwarkowe X(3872) w rozpadach B + i B 0 hep-ex/0809.1224 B + XK + Ns=125±14 (12σ) 657M BB M(J/ψπ + π - ) B 0 XK 0 Ns=30±7 (6.5σ) M(J/ψπ + π - )

22 22 X(3872) D* 0 D 0 w B + D* 0 D 0 K Pomiar masy X przez Belle eliminuje model 4-kwarkowy: BF(X D* 0 D 0 )/BF(X J/ψππ) ~10 faworyzuje interpretację molekularną X(3872) D* 0 D 0 ( ? ) N=33±7 (4.9σ) PRD77, 011102(2008) m(X)=3875.1 +0.7 -0.5 ±0.5MeV Γ=3.0 +1.9 -1.4 ± 0.9 MeV Maiani, Polosa et al. hep-ph/0707.3354 hep-ex/0810.0358 m(X)=3872.6 +0.5 -0.4 ±0.4MeV Γ=3.9 +2.5 -1.3 +0.8 -0.3 MeV B K D 0 D *0 605 fb -1 D * Dγ D * D 0 π 0 Preliminary Flatte Breit-Wigner X u [uc][uc] D* 0 D 0 = X(3875) X d [dc][dc] J/ψππ = X(3872) X(3872) czy nowy X(3875)?

23 23 X(3940)D*D i X(4260)D*D* Konwencjonalne?

24 24 Podwójna produkcja cc : e + e - J/ψX cc Fabryka stanów cc z J PC =0 ++ i 0 - +Fabryka stanów cc z J PC =0 ++ i 0 - + Metoda: rekonstrukcja J/ψ, badanieMetoda: rekonstrukcja J/ψ, badanie masy brakującej: masy brakującej: Zaskakujący rezultat:Zaskakujący rezultat: poniżej masy DD: stany cc, duże przekroje czynne O(10-20fb) poniżej masy DD: stany cc, duże przekroje czynne O(10-20fb) powyżej masy DD: nowe rezonanse powyżej masy DD: nowe rezonanse Ograniczenia metody: rozdzielczość~30MeV, badany stan nie rekonstruowany bezpośrednioOgraniczenia metody: rozdzielczość~30MeV, badany stan nie rekonstruowany bezpośrednio PRL 98, 082001 (2007) M=3936±14 MeV Γ=39±26 MeV Jeden rezonans czy więcej? M recoil (J/ψ) =(E cm -E J/ψ ) 2 -p 2 J/ψ 357fb -1 e + J/ψ X e - c γ γ * c c

25 25 Badane procesy: e + e - J/ψ D*D i e + e - J/ψD*D*Badane procesy: e + e - J/ψ D*D i e + e - J/ψD*D* (częsciowa rekonstrukcja D*D ( * ) ) (częsciowa rekonstrukcja D*D ( * ) ) Możliwa interpretacja konwencjonalna:Możliwa interpretacja konwencjonalna: X(3940)=η c (3S) i X(4260)=η c (4S) X(3940)=η c (3S) i X(4260)=η c (4S) (ale masy X są 100-150MeV powyżej przewidywań dla η c (3S,4S)) (ale masy X są 100-150MeV powyżej przewidywań dla η c (3S,4S)) ee J/ψ D*D* X(4160) 5.5σ M(D*D*) ee J/ψ DD* X(3940) 6.0σ M(D*D) M =3942 ± 6 MeV =37 ± 12 MeV +7 –6 +26 –15 M=4156 ± 15 MeV =139 ± 21 MeV +25 –20 +111 – 61 X(3940) D*D i X(4260) D*D* PRL100, 202001 (2008)

26 26 Rodzina cząstek Yψ ππ

27 27 ISR: Produkcja cząstek z J PC =1 -- ISR: Produkcja cząstek z J PC =1 -- Emisja fotonu tłumiona; kompensowana Emisja fotonu tłumiona; kompensowana przez duże świetlności Fabryk B przez duże świetlności Fabryk B Cząstki Y produkowane w ISR PRL 95, 142001 (2005) for 232fb-1 PRL 98, 212001 (2007) for 298fb-1 e + e - π π ψ γ ISR γ ISR γ γ * Y M=4259 ± 8 MeV =88 ± 23 MeV +2 –6 +6 –4 M=4324 ± 24 MeV =172 ± 33 MeV Y(4360) ψ(2S)ππ PRD74, 091104 (2006) PRL 96, 162003 (2006) for 13pb -1 @4.26GeV Y(4260) J/ ψππ Y(4260) J/ ψππ

28 28 Rezonanse Yψππ Rezonanse Yψππ Y(4008), Y(4260), Y(4360), Y(4660)Y(4008), Y(4260), Y(4360), Y(4660) Więcej stanów z J PC =1 - - niżWięcej stanów z J PC =1 - - niż nieobsadzonych stanów cc nieobsadzonych stanów cc Egzotyczne własności Y: Egzotyczne własności Y: Duże częstości dla przejść hadronowych: Y ψππDuże częstości dla przejść hadronowych: Y ψππ Powyżej progu DD alePowyżej progu DD ale małe częstości rozpadów małe częstości rozpadów do D (*) D (*) do D (*) D (*) Interpretacje: Interpretacje: molekuły DD 1 lub D * D 0molekuły DD 1 lub D * D 0 czterokwarki: cqcqczterokwarki: cqcq hybrydy ccghybrydy ccg e e J/ e e Y(4260) Y(4260)Y(4008) Y(4360) Y(4660) Y(4660)

29 29 Przekroje czynne na produkcję powabu w ISR Przekroje czynne na produkcję powabu w ISR PRL 98, 092001 (2007) for 548fb -1 PRD 77, 011103 (2008) for 673fb -1 PRL 100, 062001 (2008) for 673fb -1 D*D*D*D* DD * (4040) (4160) Y(4008) (4415) Y(4660) Y(4260) Y(4350) DD DDπ Λc+Λc–Λc+Λc– ? PRD77,011103(2008) PRL100,062001(2008) PRL98, 092001 (2007) arXiv:0807.4458

30 30 Spektrum cc: state of art Większość nowych cząstek typu ccWiększość nowych cząstek typu cc nie odpowiada nieobsadzonym stanom w spektrum cc nie odpowiada nieobsadzonym stanom w spektrum cc η c (4S) Y(3360), Y(3660)

31 31Podsumowanie Nowa spektroskopia stanów cc @4GeVNowa spektroskopia stanów cc @4GeV Zaobserwowano cząstki egzotyczne:Zaobserwowano cząstki egzotyczne: Z ± (4430) ± ± (4051), Z ± (4248) ± Z ± (4430)ψ(2S) π ± Z ± (4051), Z ± (4248) χ c1 π ± Inne cząstki wymagają zrozumienia:Inne cząstki wymagają zrozumienia: X(3872) Y-family Y(3940) … X(3872) Y-family Y(3940) … Konieczny wkład teorii (modele, oszacowanie efektów progowych i sprzężeń pomiędzy kanałami rozpadu)Konieczny wkład teorii (modele, oszacowanie efektów progowych i sprzężeń pomiędzy kanałami rozpadu) Widzimy Y b ? Nowa spektroskopia także dla bb?Widzimy Y b ? Nowa spektroskopia także dla bb?

32 Backup

33 33 bb analog of Y(4260) ? bb analog of Y(4260) ? If bb follows the cc pattern: Y b Y(nS)ππ with large partial widthIf bb follows the cc pattern: Y b Y(nS)ππ with large partial width Study of Y(mS) Y(nS)π + π - with data at Y(5S)~10.87GeV (21.7/fb)Study of Y(mS) Y(nS)π + π - with data at Y(5S)~10.87GeV (21.7/fb) Energy scan around Y(5S) (7.9/fb)Energy scan around Y(5S) (7.9/fb) PRL100, 112001(2008) Large Γ(Y(5S) Y(nS) ππ)! For other bb states: Γ~O(keV)Large Γ(Y(5S) Y(nS) ππ)! For other bb states: Γ~O(keV) Is it Y b ? Mixture of Y(5S) and Y b ?Is it Y b ? Mixture of Y(5S) and Y b ? Observed shape disagree with Y(5S) hypothesis (fit). Yb at 10.89GeV?

34 34 Study of B KJ/ψω ω π + π - π 0Study of B KJ/ψω ω π + π - π 0 M bc, ΔE and M(π + π - π 0 ) selectionM bc, ΔE and M(π + π - π 0 ) selection mass/width discrepancy mass/width discrepancy needs further study needs further study Y(3940) above DD threshold but has large cc transitionY(3940) above DD threshold but has large cc transition Candidate for cc-gluon hybrid? (but hybrids predicted >4GeV)Candidate for cc-gluon hybrid? (but hybrids predicted >4GeV) Re-scattering DD* J/ ψω?Re-scattering DD* J/ ψω? BF(B KY)*BF(Y J/ψω)= Belle (7.1±1.3±3.1)*10 -5 Babar (4.9±1.0±0.5)*10 -5 Y(3940)J/ψω Belle PRL 94, 182002 (2005) M 2 (ωK) M 2 (ωJ/ψ) K*s Y(3940) M(ωJ/ψ) Babar hep-ex/0711.2047 submitted to PRL

35 35 M Z = 4150+31-16 MeV Γ Z = 352+99-43 MeV f Z = 33.1+8.7-5.8% Significance: 10.7σ (difference of -2lnL for null and single Z models) Fit CL: 0.1% only (from Toy MC study) B 0χ c1 π + K - Dalitz plot analysis: one Z Single Z model: all known low-lying K - π + resonances and one Z χ c1 π + exotic resonance (J Z =0) M 2 (χ c1 π + ) M 2 (K - π + ) data ˉˉˉ background –̶̶̶̶̶̶ –̶̶̶̶̶̶ fit function ….. fit function w/o Z

36 36 Reconstruct J/ψ and one D ( * ), associated D ( * ) seen as peak in M recoil (J/ψD ( * ) )Reconstruct J/ψ and one D ( * ), associated D ( * ) seen as peak in M recoil (J/ψD ( * ) ) Possible assignments: η c (3S) η c (4S)Possible assignments: η c (3S) η c (4S) (but X masses ~100-150MeV above predictions for η c s) (but X masses ~100-150MeV above predictions for η c s) X(3940)DD* and X(4160)D*D* ee J/ψ D*D* X(4160) 5.5σ M(D*D*) ee J/ψ DD* X(3940) 6.0σ M(D*D) M =3942 ± 6 MeV =37 ± 12 MeV +7 –6 +26 –15 M=4156 ± 15 MeV =139 ± 21 MeV +25 –20 +111 – 61 M rec (J/ψD) D D* D*π D D* M rec (J/ψD*) C X =+1 so C X =+1 so X(4160)ψ(4160) PRL100, 202001 (2008)

37 37 ICHEP2008 Galina Pakhlova, ITEP X(3872)J/ψπ + π – BELLE-CONF-0849 5σ5σ Mass(Kπ) K *0 Kπ non-resonant Kπ X(3872) sideband first observation B 0 X(3872)K + π – Br(B 0 X(K + π – ) non_res ) Br(XJ/ψπ + π – ) = (8.1±2.0 +1.1 –1.4 )10 –6 dominates ! unlike BKcc Br(B 0 XK *0 )Br(XJ/ψπ + π – ) < 3.4x10 –6 90% CL Br(B 0 X(K + π – ) non res ) Br(B 0 XK 0 s ) ~1

38 38 ICHEP2008 Galina Pakhlova, ITEP K = K, K 0 s, K * (892) B J/ γK & B (2S)γK X(3872) J/ γ B ± XK ± B 0 XK 0 s B 0 XK *0 B ± XK *± 3.6σ confirmation B ± XK *± B 0 XK *0 B ± XK ± B 0 XK 0 s X(3872) (2S)γ NEW evidence 3.5σ Br(B ± XK ± )Br(X J/ γ) = (2.8±0.8±0.2)10 –6 Br(B ± XK ± )Br(X (2S)γ) = (9.9±2.9±0.6)10 –6 Br(X (2S)γ) / Br(X J/ γ) = 3.5 ± 1.4 Br(X (2S)γ) / Br(X J/ π + π – ) = 1.1 ± 0.4 424fb –1 Relatively large Br(X (2S)γ) is inconsistent with a pure D 0 D *0 molecular interpretation for X(3872) Favors cc - D 0 D *0 mixing models HQ session: Arafat G.Mokhtar

39 39 YJ/ψππ via ISR Study of e + e - J/ψπ + π - γ ISR (548 fb -1 )Study of e + e - J/ψπ + π - γ ISR (548 fb -1 ) J/ψ ee, μμ + ππ; no extra tracksJ/ψ ee, μμ + ππ; no extra tracks ISR photon is not detectedISR photon is not detected Missing mass used to identify processMissing mass used to identify process Y(4260) confirmedY(4260) confirmed Y(4008) resonance? Re-scattering from DD*? Coupled-channel effect?Y(4008) resonance? Re-scattering from DD*? Coupled-channel effect? PRL 99, 182004 (2007) Y(4260) Y(4008)

40 40 Yψππ via ISR Study of e + e - ψπ + π - γ ISR (673 fb -1 )Study of e + e - ψπ + π - γ ISR (673 fb -1 ) ψ J/ ψππ, J/ψ ee, μμ + ππψ J/ ψππ, J/ψ ee, μμ + ππ no additional tracks allowedno additional tracks allowed γ ISR not detectedγ ISR not detected Two significant peaks in M(ψππ) :Two significant peaks in M(ψππ) : one close to Babars Y(4360) but narrower one close to Babars Y(4360) but narrower M(ψππ) fitted with two coherent Breit-WignersM(ψππ) fitted with two coherent Breit-Wigners PRL 99, 142002 (2007) Y(4360) Y(4660)

41 41 ψπ + π - J/ψπ + π - x-sections for e + e - ψππ x-sections for e + e - ψππ ISR allows us to measure hadronic x-sections in wide energy range: model independent measurementISR allows us to measure hadronic x-sections in wide energy range: model independent measurement M(ψππ): background subtracted, corrected for efficiency and luminosity Cross-section for e + e - ψπ + π -M(ψππ): background subtracted, corrected for efficiency and luminosity Cross-section for e + e - ψπ + π -

42 42 Is X(3872) a cc state ?

43 43 Double cc production: e+e- J/ψ(cc) res.

44 44 Only C=+1 states producedOnly C=+1 states produced ee γγ DD studied (395fb -1 )ee γγ DD studied (395fb -1 ) Peak observed M(DD)~3.93GeVPeak observed M(DD)~3.93GeV N=64±18 M=3929±5±2MeV Г=29±10±2MeVN=64±18 M=3929±5±2MeV Г=29±10±2MeV Гγγ*BF(ZDD )= 0.18 ± 0.05±0.03 keV (for J=2)Гγγ*BF(ZDD )= 0.18 ± 0.05±0.03 keV (for J=2) Spin-2 favored over spin-0 by helicity distributionSpin-2 favored over spin-0 by helicity distribution Z(3930) is χ c2 candidiate Z(3930) is χ c2 candidiate Z(3930) from γγ PRL 96, 082003 (2006) J=2 J=0 Z(3930) e + e + e - e - X D D γγγγ


Pobierz ppt "Egzotyczne hadrony w Belle J. Brodzicka (IFJ PAN, Kraków)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google