Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Strategiczny projekt badawczy TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ Zadanie badawcze nr 6. Rozwój metod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Strategiczny projekt badawczy TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ Zadanie badawcze nr 6. Rozwój metod."— Zapis prezentacji:

1 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Strategiczny projekt badawczy TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ Zadanie badawcze nr 6. Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

2 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Ireneusz Śliwka Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Zakład Fizykochemii Ekosystemów (NZ59) Zadanie 6, Etap 3, Cel 1 Metoda oceny odporności systemów hydrogeologicznych na wpływy zanieczyszczeń antropogenicznych związanych z eksploatacją elektrowni jądrowej

3 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Skład osobowy realizujący projekt Dr hab.Ireneusz Sliwka – kierownik NZ59 Dr Beata Grabowska - adiunkt Dr Joanna Najman – adiunkt (urlop wychowawczy) Dr Paweł Mochalski – adiunkt (staż zagraniczny) Dr Jacek Faber - adiunkt Mgr Monika Skowron - asystent Mgr Jaroslaw Bielewski – doktorant SDIFJ IVrok

4 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Plan wystąpienia Wprowadzenie, lokalizacja elektrowni jądrowej (EJ) w Polsce Typy genetyczne wód podziemnych obszaru Polski Znaczniki środowiskowe stosowane w badaniach hydrologicznych Pobieranie próbek wody w terenie Plany badawcze w 2012 roku

5 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 EJ wokół Polski

6 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Lokalizacje dla przyszłej elektrowni jądrowej (EJ) wytypowane przez Polską Grupę Energetyczną. 25.11.2011. Największą szansę na budowę EJ na Pomorzu mają (od lewej) Gąski, Choczewo oraz Żarnowiec, od lutego 2012 ruszają prace badawcze.

7 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Cykl hydrologiczny, EJ a wody podziemne EJ Gąski, Choczewo, Żarnowiec Ok..30% światowych zasobów wody słodkiej zawierają wody gruntowe

8 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Wiek wody podziemnej Odporność systemu wód podziemnych na zanieczyszczenia antropogeniczne jest skorelowana z wiekiem wody, im woda starsza tym system jest bardziej odporny na zanieczyszczenia. Definicja wieku wody podziemnej: - wiek wody stagnacyjnej (pogrzebanej) – czas jej przebywania w systemie liczonym od momentu jej odseparowania od systemu aktywnej wymiany, - wiek wody dla systemów dynamicznych (mobilnych) – czas jaki upłynął od momentu pojawienia się wody na wejściu do systemu do momentu jej pojawienia się w miejscu pomiaru. Wiek wody podziemnej oznacza się za pomocą metod znacznikowych wg. ściśle określonych procedur analitycznych i modelowania matematycznego.

9 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 - wody współczesne (młode), zawierające jakiś składnik antropogeniczny wskazujący na ich całkowite bądź dominujące zasilanie w erze przemysłowej - wody holoceńskie ery przedprzemysłowej lub przedtermojądrowej, tzn. bez składników antropogenicznych, -wody plejstoceńskie (paleoinfiltracyjne lub reliktowe) to wody infiltracyjne starsze niż wody holoceńskie. Infiltracyjne wody plejstoceńskie pochodzą najczęściej z opadów w końcowych etapach ostatniego glacjału, tzn. z zasilania w okresie od około 13,5 do 10 tys. lat i są one nazywane wodami wieku glacjalnego. -wody infiltracji przedpleistoceńskiej (lub przedczwartorzędowej), pochodzą z zasilania w różnych okresach lądowych przed plejstocenem (bardzo stare). Wody podziemne, ze względu na wiek wody, można podzielić na:

10 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Zmiany stężeń w czasie wybranych znaczników w atmosferze Ziemi Zuber A., Ciężkowski W., Różański K. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych – poradnik metodyczny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.

11 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Zuber A., Ciężkowski W., Różański K. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych – poradnik metodyczny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007. Zakresy datowania wód podziemnych dla różnych znaczników

12 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Schemat przenikania znaczników do wód podziemnych i pobieranie próbek wody ze studni głębinowej

13 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 1.pobrania próbki wody bez kontaktu z powietrzem z otoczenia, 2.wydzielenia gazów z próbki wody, 3.wzbogacenia stężenia znacznika z próbki gazowej, 4. analizy próbki gazowej w układzie chromatograficznym. Oznaczanie stężenia znaczników w wodzie podziemnej metodą chromatografii gazowej wymaga: Zdjęcie i schemat pojemnika pomiarowego zastosowanego do pobierania próbek wody podziemnej

14 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Schemat układu do pobierania wody podziemnej Schemat układu do pobierania wody podziemnej

15 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Pobieranie próbek wody w terenie ze studni głębinowych

16 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 N - analizowana próbka, u - przepływ gazu nośnego Śliwka I., 2003 -. Raport IFJ PAN Nr 1924/AP – Detektor wychwytu elektronów – podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. Rozprawa habilitacyjna. Uproszczony schemat metody chromatograficznej

17 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Układ do pomiaru stężenia F-11, F-12, F-113 oraz SF 6 metodą chromatografii gazowej

18 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Układ do pomiaru stężenia Ar i Ne metodą chromatografii gazowej

19 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Związek matematyczny między stężeniem znacznika na wejściu i wyjściu systemu hydrologicznego a wiekiem wody gdzie: t jest czasem kalendarzowym, τ jest czasem przepływu tzw. wiekiem strugi wody, g(τ) jest funkcją odpowiedzi systemu tzw. funkcja rozkładu czasów przebywania, λ jest stałą rozpadu w przypadku znaczników promieniotwórczych.

20 IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Plany badawcze w 2012 roku - pobieranie terenowe próbek wody w obszarze lokalizacji EJ (dwie kampanie początek kwietnia i koniec września 2012) i ich chromatograficzna analiza -montaż nowego układu chromatograficznego do jednoczesnego pomiaru stężenia związków chlorowcowych, neonu i argonu z jednej próbki wody - testowanie zbudowanego układu pomiarowego na wodach powierzchniowych i podziemnych z rejonu Krakowa -nawiązanie współpracy z PIG (konsultacje) oraz z WFiIS AGH (konsultacje, pomiary trytu)


Pobierz ppt "IFJ PAN Kraków, 9.12.2011 Strategiczny projekt badawczy TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ BEZPIECZNEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ Zadanie badawcze nr 6. Rozwój metod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google