Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej"— Zapis prezentacji:

1  Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej
a) spektroskopia klasyczna b) spektroskopia bezdopplerowska nasycenie selekcja prędkości 1. Spektroskopia nasyceniowa - wiązki pompująca & próbkująca – oddziaływanie selektywne prędkościowo  widma bezdopplerowskie  Laser T D   kz 2. Spektroskopia dwufotonowa - kompensacja przesunięć dopplerowskich związanych z wiązkami przeciwbieżnymi   N2() ħ(2 + k• – k•) = 2ħ Wielkie eksperymenty fizyki atomowej pomiar przesunięcia Lamba podstawowego stanu wodoru (równoczesny pomiar widm linii Ly i H – „autokalibracja” energii przejść) Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

2 widma H i Ly (przes. Lamba 1S)
Równoczesny pomiar widma H i Ly (przes. Lamba 1S) 1 2 3 4 5 2S 2P 486 243 121.5 laser N2 laser barwnikowy 2 x  H 243 nm ampl. 486 nm skala częstości H Ly H Ly S=816129 MHz Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

3 Pułapki jonowe i atomowe
po co? Spowolnienie - eliminacja rozszerzeń: Dopplerowskiego, zderzeniowego i przez skończony czas oddział. Lokalizacja w określonym miejscu i warunkach – możliwość bezpośr. adresowania i badania nawet pojedynczych atomów Pojedyncze/liczne atomy w jamie potencjału  kwantyzacja ruchu, stan podstawowy, degeneracja kwantowa Pułapkowanie jonów:  Pułapka Penninga (1936) - siły kulombowskie B (1T) linie ekwipotencjalne + _ 1-100 V Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

4 cyklotronowa c=eB/mc magnetronowa m=cEr/Br
ruch jonów/elektronów w pułapce Penninga: z orbita cyklotronowa c=eB/mc B e, m r drgania osiowe orbita magnetronowa m=cEr/Br z<<m<<c Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

5 (wspólnie z H. Dehmeltem
Pułapka Paula 1989 W. Paul (wspólnie z H. Dehmeltem i N. Ramseyem) obserwacja jonów: pojedyncze jony – odparowanie (71 szt): Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

6 Eksperymenty z pojedynczymi jonami
obraz jonu jon Liniowa pułapka jonowa  q. computing ? Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

7 pojedynczy elektron w pułapce
Przeskoki kwantowe 1989 H. Dehmelt Mech. Kwant. przewiduje eksponencjalną lub periodyczną zależność Pif(t), ale to dotyczy prawdopodobieństw. W konkretnej realizacji nieciągłe przeskoki kwantowe pojedynczy elektron w pułapce – atom geonium Pomiar g-2 (QED) Obserwacja – 1 atom (jon) z przejściem dozwolonym i wzbronionym ze stanu podst., wzbudzanymi jednocześnie dwiema wiązkami świetlnymi: 1 kwant niebieski steruje strumieniem fotonów fioletowych: Idet czas Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

8 w National Phys. Lab. Teddington (U. K
w National Phys. Lab. Teddington (U.K.)  „global atomic clock” (Dehmelt) przy pomocy elektrycznego oktupolowego promieniowania (E3) Zderzenia  pojedynczy jon Yb+ w pułapce Paula Eksperyment 467 nm 369 nm 2S1/2 2P1/2 2D5/2 2F7/2 Yb+ -1  s 5 15 10 L # skoków MHz 1 2 3 MHz 172 Yb+ 171 Yb+ Linie widmowe E3: Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

9 Spowalnianie i pułapkowanie atomów
światłem siły optyczne: siła spontaniczna (siła ciśnienia światła) Frp  przekaz pędu (ciśnienie światła) siła dipolowa (reaktywna) – klasyczne wciąganie dielektryka (>0, n>1) do pola el. (niejednorodnego) atom może mieć n 1 < > siła Fd 0 (wciąga lub wypycha) wartość siły rezonansowo zależy od  (Fd nierezonansowo)  < 0 vz Frp Fd -||/k k Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

10 po zabsorbowaniu 1 fotonu:
Jak chłodzić atomy? Podstawy chłodzenia i pułapkowania atomów światłem laserowym – S.Chu,C.Cohen-Tannoudji,W.Phillips CHŁODZENIE ATOMÓW FOTONAMI (siły spontaniczne): atomy sodu: M=23,  = 590 nm v = 600 m/s 400 K) wiązka lasera wiązka atomów po zabsorbowaniu 1 fotonu: vR = ħk/M = 3 cm/s  fotonów do zatrzymania @ I = 6 mW/cm2 czas zatrzymania: 1 ms droga hamowania: 0,5 m przyspieszenie: 106 m/s2 p =  ħ kabs -  ħ kem = N ħ kL – 0 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

11 GAZ ATOMOWY ? dwie przeciwbieżne wiązki laserowe (ta sama częstość; L < 0) 0 L L Dla L< 0, efekt Dopplera dostraja atomy do rezonansu z przeciwbieżnymi wiązkami  L siła Fotony pochłonięte mają energię mniejszą niż reemitowane opóźniająca siła (chłodzenie)  Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

12 Wypadkowa siła: F  -v siła chłodzenie Dla małych prędkości:
vz siła Dla małych prędkości: F  -v chłodzenie „lepkość”  OPTYCZNA MELASA zerowa siła dla v=0 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

13 B(x) zimne atomy? Jak pułapkować + -  siła zależna od położenia:
pułapka atomowa F(x)  -x  siła zależna od położenia: Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

14 ? 1-D  3-D I Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

15    Pomiar temperatury: czas przelotu N  106 at. Rb85, T  100 K
@ T  0,0001 K atom  30 cm/sek Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

16 Ograniczenia ? A) temperatury B) gęstości atomów
chłodzenie - p = NħkL średnia prędkość = 0 absorpcja - em. spont. grzanie  dyfuzja pędu dyspersja prędkości  0 kBTD=D/k=ħ/2  granica Dopplera   (Na: 240 K, Rb: 140 K) kabs kem   uwięzienie promieniowania B) gęstości atomów max = 1011 – 1012 at/cm3 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13

17 (reaktywne – nie chłodzą!) Siły dipolowe
pole E  polaryzacja ośrodka: Dind=  E  oddz. D • E = - E2  I(r)   0 < > adresowanie q-bitów ? kBT I(r) U(r) r  > 0 I(r) U(r) r  < 0 Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2004/05. wykład 13


Pobierz ppt " Podsumowanie W12 Lasery w spektroskopii atomowej/molekularnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google