Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prezentacji w PowerPoint

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prezentacji w PowerPoint"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prezentacji w PowerPoint
Kurs zrealizowany w oparciu o grant przyznany przez Fundację Batorego. Strona tytułowa. Prowadzący: Sławomir Browkin

2 1. Preliminaria planowanie prezentacji
spis treści 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele, wykresy Spis treści. 3. Multimedia dźwięk, film, animacje hiperłącza, Internet

3 1. Preliminaria + jakie są cechy dobrej prezentacji?
+ jak zaplanować prezentację? + jak skutecznie trafić do odbiorcy? + sposób używania PowerPoint w tworzeniu prezentacji: - uruchamianie programu PowerPoint, - wykorzystanie kreatorów, jako narzędzia w tworzeniu prezentacji, Wstęp.

4 1. Preliminaria, cd - efektywne korzystanie z Asystenta Pomocy,
- korzystanie z pasków narzędzi i menu kontekstowych, + tryby pracy w programie PowerPoint: podgląd slajdu, zestawienie slajdów, spis treści, notatki wykładowcy i materiały dodatkowe (hand-outs), pokaz prezentacji. Ciąg dalszy.

5 cechy dobrej prezentacji
plan - intuicyjny: strona tytułowa - kto, co, komu, za co? streszczenie - czego dotyczy prezentacja? spis treści - gdzie czego szukac? tezy - a dokładnie o co chodzi? podsumowanie - co z tego wynika? slajd - czytelny: luźny układ obiektów - prostota! stosowanie kilku kolorów - konsekwencja! Cechy prezentacji.

6 cechy dobrej prezentacji, cd
tekst - czytelny: prosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku! wielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja! tezy - zrozumiałe: krótkie - slajd jest tylko pomocą! podane jasno - dla kogo prezentacja? przykłady - dźwięki, filmy, animacje, podsumowanie - zebranie wyników. Ciąg dalszy.

7 podsumowanie cechy dobrej prezentacji
intuicyjność - szanujmy odbiorcę! prostota - bez zbędnych ozdobników! czytelność - pamiętajmy o wzroku! konsekwencja - poprawia przejrzystość! kilka dobranych kolorów maksimum! podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane! Podsumowanie cech.

8 tutaj umieszczamy tytuł
przykładowa strona tytułowa tutaj umieszczamy tytuł tutaj wpisujemy podtytuł a tu autora prezentacji

9 przykładowe streszczenie
tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej, stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe, tekst możemy łatwo wypunktować.

10 przykładowy spis treści
nasza teoria: założenia, dowód, przykłady występowania, nasza hipoteza: przykłady zastosowań, możemy tu też użyć hiperłączy!

11 ćwiczenie praktyczne Wspólne stworzenie prostej prezentacji w PowerPoint połączone z omawianiem programu: Uczenie się miejsc i funkcji programu wykorzystanie i porównanie różnych sposobów podglądania prezentacji. Ćwiczenie.

12 podsumowanie jaka winna być prezentacja?
czytelnie i przejrzyście zaplanowana, maksymalnie uproszczona, dostosowana do grupy odbiorców. tworząc zręby prezentacji lub też krótką prezentację można skorzystać z kreatorów, w przypadku trudności szukamy pomocy u Asystenta Pomocy przez [Pomoc | Pomoc] lub z klawiatury naciskając [F1] . Podsumowanie!

13 2. Grafika + stosowanie gotowych projektów prezentacji,
+ wykorzystanie tabel w prezentacji, + efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu, + efekty cieniowania i uwypuklania tekstu, + efekty przejścia w listach i napisach, To jest początek drugiego wykładu.

14 2. Grafika, cd + wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów, + standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach, + dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych, + stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych. Ciąg dalszy podpunktów.

15 ćwiczenie praktyczne do przygotowanej wcześniej prezentacji wybierz nowy styl, dodaj slajd z przykładową tabelą, dodaj slajd z elementem WordArt, dodaj przykład zastosowania cienia i 3. wymiaru do tekstu, w przykładach wykorzystaj kilka różnych elementów przejścia. Ćwiczenia są zawsze ważne!

16 podsumowanie podstawowe funkcje graficzne
wygląd prezentacji szybko zmienimy przez [Format | Zastosuj projekt...], obiekty można obracać, dodawać cieniowanie, wypełnienie i 3. wymiar, zgrupowane obiekty traktowane są, jak jeden obiekt, obiekty animujemy stosując efekty przejścia. Podsumowanie właściwości graficznych programu.

17 przykład tabeli Przykład tabeli.
Wygląda na to, że trudno w komórkę wstawić inny obiekt poza tekstem...

18 Wybieramy krój najbardziej czytelny!
ustalanie kroju Arial - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Courier - ustalona prosta, pochylona, wytłuszczona. Times - proporcjonalna prosta, pochylona, wytłuszczona. Przykłady krojóww tekstu. Wybieramy krój najbardziej czytelny!

19 cieniowanie i uwypuklanie
Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona. Uwypuklanie i cieniowanie tekstu. Starajmy się nie mieszać efektów!

20 efekty przejścia w tekście
animacja [najazd z lewej] w liście, podpunkt animowany razem z punktem, punkt drugi. pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne] Przejścia... pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu] pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej] Wybierajmy przejścia zgodne z tempem i kierunkiem naszej prezentacji!

21 Kierujemy się potrzebą i czytelnością!
WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt WordArt... WordArt WordArt WordArt Kierujemy się potrzebą i czytelnością!

22 przykład animacji wykresu
opis jest animowany - [pełzanie od dołu], to jest zestawienie roczne, dane są podane kwartalnie i zestawione w/g stron świata. Animacja tabeli. Animacja przyciąga uwagę!

23 przykład nadawania faktury i trzeciego wymiaru
Faktura i 3D tabeli... 3. wymiar podkreśla szczegóły.

24 stosowanie efektów przejścia do animacji
prostokąt elipsa Przejścia obiektów grafiznych. Obiekty [zgrupowane] traktowane są jak jeden obiekt...

25 3. Multimedia + łączenie i osadzanie obiektów,
+ wstawianie obiektów z innych aplikacji pakietu Office, + kreowanie i wstawianie: - tabel, - wykresów, - formuł matematycznych, - schematów blokowych,

26 3. Multimedia, cd + formatowanie wykresów,
+ wstawianie grafiki z plików zewnętrznych, + zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików graficznych, + Clipart Gallery - biblioteka gotowych obrazków, + reguły doboru rozdzielczości i formatu obrazków,

27 3. Multimedia, cd + wstawianie dźwięków i sekwencji video,
+ zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików audio i video, + stosowanie slajdów pionowych, + tworzenie nowych wzorców prezentacji, + zasady wstawiania elementów do wzorca slajdu,

28 3. Multimedia, cd + sterowanie prezentacją przez umieszczenie elementów sterujących, + sterowanie prezentacją przez zadanie ograniczeń czasowych, + zapisanie prezentacji w formacie HTML i udostępnienie jej w Internecie.

29 ćwiczenia dodaj do prezentacji slajdy zawierające omawiane elementy multimedialne, dodaj slajd o innych wymiarach, dodaj odnośnik do innego dokumentu, zastosuj hiperłącza oraz elementy sterujące.

30 podsumowanie mulitimedia
W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows. Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów. Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi. Możemy wkleić tekst lektora lub film! Prezentację możemy przygotować do Sieci!

31 przykładowy film

32 wstawianie grafiki

33 Clipart Gallery

34 formuła matematyczna

35 schemat organizacyjny
Staramy się zachować czytelną formę!

36 elementy sterujące


Pobierz ppt "Tworzenie prezentacji w PowerPoint"

Podobne prezentacje


Reklamy Google