Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema."— Zapis prezentacji:

1 Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema

2 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema2 Wbudowane typy proste Źródło: XML Enhancements to Java (XJ). User Manual for Release Version 1.0 com/xj/doc/XJmanual/ XJmanual.html

3 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema3 Wbudowane typy proste (wybrane) string – napis normalizedString – napis, w którym każdy biały znak jest podczas przetwarzania zastępowany przez spację token – napis, w którym każdy ciąg białych znaków jest podczas przetwarzania zastępowany przez jedną spację, zaś białe znaki na początku i końcu są usuwane QName – nazwa kwalifikowana NCName – nazwa bez dwukropka base64Binary – dane binarne zapisane w kodowaniu Base64 hexBinary – dane binarne zapisane szesnastkowo

4 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema4 Wbudowane typy proste (wybrane) TypPoprawne wartości decimal float, double+24.3e-312 NaN -INF QNameos:osobaosoba date : Z time13:20: :30:00-05:00 dateTime T13:20: gYearMonth gMonthDay durationP2Y6M5DT12H35M30S

5 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema5 Wyprowadzanie typów Wyprowadzanie typów prostych: –ograniczanie, –tworzenie list, –tworzenie unii. Wyprowadzanie typów złożonych: –ograniczanie, –rozszerzanie: typów prostych, typów złożonych.

6 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema6 Ograniczanie typów prostych Aspekty (ang. facets): –minExclusive, minInclusive, –maxExclusive, maxInclusive, –length, minLength, maxLength, –totalDigits, fractionDigits, –enumeration, –pattern, –whiteSpace. Tylko pattern i enumeration można użyć wielokrotnie w jednej definicji typu.

7 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema7 Ograniczanie typów prostych – przykłady

8 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema8 Ograniczanie typów prostych Przestrzeń wartości typu wyprowadzonego musi być podzbiorem przestrzeni wartości typu bazowego. Typy wbudowane mają określone niektóre aspekty, np.: typ byte : –minInclusive : -128, –maxInclusive : 127. Przykład – niepoprawne wyprowadzenie:

9 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema9 Aspekt whiteSpace preserve – wszystkie białe znaki są pozostawiane bez zmian replace – każdy biały znak jest podczas przetwarzania zastępowany przez spację collapse - każdy biały znak jest podczas przetwarzania zastępowany przez spację, a następnie każdy ciąg spacji jest zastępowany przez jedną spację, zaś spacje na początku i na końcu są usuwane

10 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema10 Tworzenie list

11 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema11 Tworzenie list – inaczej

12 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema12 Tworzenie unii

13 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema13 Tworzenie unii – inaczej

14 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema14 Rozszerzanie typów Wartości typu bazowego nie muszą być poprawnymi wartościami typu wyprowadzonego. Rozszerzanie zawartości prostej – dodawanie atrybutów do: –typu prostego, –typu złożonego o zawartości prostej. Rozszerzanie zawartości złożonej: –dodawanie do typu bazowego dodatkowych elementów i/lub atrybutów, –elementy dodawane w rozszerzeniu występują zawsze na końcu, po elementach zadeklarowanych w typie bazowym.

15 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema15 Rozszerzanie zawartości prostej

16 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema16 Rozszerzanie zawartości złożonej

17 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema17 Typy Typy wg zasięgu definicji: –typy nazwane, –typy anonimowe. Typy wg zawartości: –typy proste, –typy złożone o zawartości: prostej, elementowej, mieszanej, pustej. Typy wg pochodzenia: –typy wbudowane, –typy zdefiniowane w schemacie: rozszerzenia innych typów, ograniczenia innych typów, listy i unie.

18 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema18 Inne metody modularyzacji schematów Ograniczanie typów złożonych. Grupy do wielokrotnego wykorzystania (reusable groups): –nazwane grupy modeli, –grupy atrybutów. Grupy zamienne (substitution groups).

19 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema19 Ograniczanie typów złożonych Przestrzeń wartości typu wyprowadzonego musi być podzbiorem przestrzeni wartości typu bazowego. Dozwolone operacje: –ograniczenie zawartości prostej (tak jak typu prostego), –ograniczenie atrybutu: ograniczenie typu atrybutu, zmiana atrybutu opcjonalnego na wymagany ( required ) lub zabroniony ( prohibited ), dodanie, zmiana lub usunięcie wartości domyślnej, dodanie wartości ustalonej, jeśli jej nie było. –ograniczenie modelu zawartości, np.: ściślejsze ograniczenia liczebności ( minOccurs, maxOccurs ), usunięcie elementów opcjonalnych w grupach sequence i all, wybranie podzbioru elementów w grupie choice, ograniczenie typu poszczególnych podelementów.

20 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema20 Grupy do wielokrotnego wykorzystania Grupy używanych wspólnie deklaracji elementów lub atrybutów.

21 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema21 Grupy do wielokrotnego wykorzystania Odwołania do grup:

22 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema22 Grupy zamienne Możliwość deklaracji zamienników dla wybranych elementów.

23 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema23 Grupy zamienne Wykorzystanie grup zamiennych (egzemplarz):

24 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema24 Ograniczenia integralności Ograniczenia integralności (identity constraints): –unique – wartości w ramach określonego zakresu muszą być unikatowe, –key – wartości w ramach określonego zakresu muszą być unikatowe i nie mogą być puste, –keyref – odwołanie do wartości wskazanego klucza. Odpowiednik bazodanowych kluczy pierwotnych i kluczy zewnętrznych.

25 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema25 Przykład

26 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema26 Przykład – egzemplarz (1)

27 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema27 Przykład – egzemplarz (2)


Pobierz ppt "Definiowanie typów dokumentów Część 3. XML Schema."

Podobne prezentacje


Reklamy Google