Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE poświęcone działalności Kół Naukowych na UWM w Olsztynie w roku akademickim 2009/10 Olsztyn 7.06.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE poświęcone działalności Kół Naukowych na UWM w Olsztynie w roku akademickim 2009/10 Olsztyn 7.06.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE poświęcone działalności Kół Naukowych na UWM w Olsztynie w roku akademickim 2009/10
Olsztyn r.

2 Plan spotkania Sprawozdanie z działalności Kół Naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2009/10 Podsumowanie XXXIX Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które odbyło się maja br. w Olsztynie – referuje dr Krzysztof Mroczkowski (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) Wręczenie dyplomów Studentom w uznaniu dużego wkładu pracy w zorganizowanie XXXIX Seminarium KN Wręczenie nominacji organizatorom XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które odbędzie się w 2011 r. Sprawy bieżące Wolne wnioski

3 Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych Pełniona funkcja na Wydziale
Zestawienie Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na poszczególnych Wydziałach UWM w Olsztynie Wydziały Pełnomocnicy Dziekanów ds. Kół Naukowych Pełniona funkcja na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Biologii Prof. dr hab. Alicja Boroń Prodziekan ds. Nauki Geodezji i Gosp. Przest. Dr hab. Zofia Rzepecka Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Humanistyczny Dr Iza Matusiak - Instytut Filologii Polskiej Kształtowania Środ. i Rol. Dr hab. Bożena Kordan, prof. UWM - Katedra Fitopatologii i Entomologii Matematyki i Informatyki Dr Halina Tańska Prodziekan ds. Rozwoju Medycyny Weterynaryjnej Prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk Prodziekan ds. Nauk Nauk Ekonomicznych Dr inż. Zbigniew Nasalski Prodziekan ds. Toku Studiów Nauk Medycznych Prof. dr hab. Mariusz Majewski Nauki o Żywności Dr inż.Lucyna Kłębukowska Prodziekan ds. Studenckich i Studiów Podyplomowych Nauk Społecznych Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM Nauk Technicznych Dr hab. Tomasz Lipiński, prof. UWM Ochrony Środ. i Rybactwa Dr hab.Małgorzata Woźniak, prof. UWM Prodziekan ds. Studiów i Studentów Prawa i Administracji Dr Olga Łachacz - Kat.Prawa Międzynarodowego Sztuki Dr Alicja Tupieka-Buszmak - Katedra Muzyki Teologii Ks. dr Jan Guzowski Zakład Teologii Moralnej

4 Liczba Kół Naukowych na poszczególnych Wydziałach UWM w Olsztynie
Wydziały Liczba KN Bioinżynierii Zwierząt 9 Biologii 11 Geodezji i Gosp. Przest. 4 Humanistyczny 18 19 Kształtowania Środ. i Rol. Matematyki i Informatyki 1 Medycyny Weterynaryjnej 5 6 Nauk Ekonomicznych Nauk Medycznych 2 3 Nauki o Żywności 8 Nauk Społecznych 10 Nauk Technicznych Ochrony Środ. i Rybactwa Prawa i Administracji Sztuki Wydział Teologii RAZEM 111 (148) 126

5 Koła Naukowe zarejestrowane w roku akademickim 2009/2010
LP. Nazwa Koła Wydział 1 KN Nauk Cywilistycznych Prawa i Administracji 2 KN Prawa Inwestycyjnego 3 KN Prawa Podatkowego 4 SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej TIRGUS 5 Penitencjarne KN CUSTODIA 6 KN Prawa Międzynarodowego 7 KN Prawa Pracy i ubezpieczeń Społecznych 8 Koło Filozofii Państwa i Prawa „Politea” 9 SKN Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych Nauki o Żywności 10 SNK Bezpieczęństwa Zdrowotnego Żywności 11 SNK Mikrobiologii 12 SKN Anatomiczne Nauk Medycznych 13 KN Pediatrii 14 S-DKN Dziennikarstwa i i Komunikacji Społecznej Humanistyczny 15 NSK Filozoficzne Teologii

6 Liczba Kół Naukowych na poszczególnych Wydziałach UWM w Olsztynie
Wydziały Liczba KN Liczba złożonych sprawozdań Bioinżynierii Zwierząt 9 6 Biologii 11 Geodezji i Gosp. Przest. 4 1 Humanistyczny 19 8 Kształtowania Środ. i Rol. Matematyki i Informatyki Medycyny Weterynaryjnej 2 Nauk Ekonomicznych Nauk Medycznych 3 Nauki o Żywności Nauk Społecznych 10 Nauk Technicznych 5 Ochrony Środ. i Rybactwa Prawa i Administracji 18 14 Sztuki Wydział Teologii RAZEM 125 69

7 Wyróżniające się KN na poszczególnych wydziałach – 1
Wydziały Nazwa Koła Opiekun i przewodniczący Bioinżynierii Zwierząt SKN „Hodowców zwierząt amatorskich” Dr hab. Andrzej Gugołek Cezary Zwoliński SKN Hodowców Owiec i Kóz „Chimera” Dr hab. Zenon Tański Ilona Kędzior Biologii NK Botaników Dr Anna Zalewska Mgr Katarzyna Wąsowicz Justyna Szydłowska NK Biotechnologów Dr Iwona Bogacka Jonna Piasecka NK Mikrobiologów Dr Dorota Górniak Anna Ogrodowczyk Geodezji i Gosp. Przestrzennej NKS Geodezji i Kartografii „NADIR” Dr Krzysztof Mroczkowski Jarosław Rojek Humanistyczny SKN Językoznawców Dr Iza Matusiak-Kempa Barbara Rybicka SDKN Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej ”PROMEDIA” Dr Anita Frankowiak Tomasz Kopka NK Historyków Dr Wiesław Łach Kamil Kowalewski SK Slawistyczne Dr Helena Pociechina Agata Przyborowska Koło Inicjatyw Filozoficznych Dr Jacek Sobota Kamil Kupiecki Fotograficzne „Myszki” Mgr Janusz Pająk

8 Wyróżniające się KN na poszczególnych wydziałach - 2
Wydziały Nazwa Koła Opiekun i przewodniczący Matematyki i Informatyki Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki Mgr Krzysztof Sopyła Daniel Plawgo Medycyny Weterynaryjnej NK Anatomów Weterynaryjnych Prof. dr hab. Mirosław Łakomy Paweł Nieradko Nauk Ekonomicznych KN Inwestorów Mgr Karol Wojtowicz Przemysław Dziadak KN Rachunkowości Dr Renata Buchart Sandra Brzozowska SKN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative Dr Sylwia Stachowska Katarzyna Pilarska NK Marketingu Dr Jacek Michalak Łukasz Knop Nauki o Żywności SNK Zarządzania Jakością Prof. dr hab. Stefan Ziajka Karolina Klimczyńska NK Technologów Mleczarstwa Dr hab. Bogusław Staniewski Karol Zuchniak KN Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Dr Katarzyna Przybyłowicz Anna Danielewicz Nauk Społecznych KN Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska” Dr Dariusz Sarzała Piotr Kulikowski KN Doradców Zawodowych Dr Majka Łojko Przemysław Gwarkiewicz

9 Wyróżniające się KN na poszczególnych wydziałach - 3
Wydziały Nazwa Koła Opiekun i przewodniczący Nauk Technicznych SKN „Ekoenergia” Dr hab. Jurij Dobriański Andrzej Jaczyński Ochrony Środ. i Rybactwa SKN Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” Dr inż. Karol Korzekwa Inż. Magdalena Wysocka Prawa i Administracji KN Prawników-Kanonistów Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler Magdalena Wysocka-Borejszo KN Prawa Handlowego Dr Jakub Zięty Bartosz Pawlak KN Rzymskiego i Porównawczego „CIVIL LAW” Prof. dr hab. Bronisław Sitek Wojciech Jaszczak SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej TIRGUS Dr Marek Salamonowicz Dariusz Brakoniecki Sztuki Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków Dr Alicja Tupieka-Buszmak Katarzyna Zaręba Teologii KN Antropologii Kultury Ks dr hab. Jacek Pawlik Gergely Farkas NK Biblistów Ks. dr hab. Zdzisław Żywica Aneta Moskwa

10 Lp. Wykaz krajowych konferencji/imprez organizowanych poza Olsztynem, w których uczestniczyli przedstawiciele KN UWM w Olsztynie, w r.a. 2009/10 1 Konferncja pt. „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska – Łódź r. 2 Konferencja – „Innowacje – od teorii do praktyki – od pomysłu do sukcesu” – Poznań r. 3 XIII Giełda Piosenki Poetyckiej – Kwidzyń r. 4 XI Zjazd Akademickiego Stowarzyszenia Studentów Biotechnologii – Poznań r. 5 IV Ogólnopolskie Forum KN Rynku Kapitałowego – Władysławowo r. 6 Konferencja pt. „Historia dyplomacji” - Łódź r. 7 Konferencja pt. „Tożsamość w języku i kulturze” – Piotrków Trybunalski r. 8 Konferencja - „Student aktywny? – akademicka i pozaakademicka działalność studentów” – Łódź r. 9 Konferencja pt. „Od powietrz, głodu i wojny…” codzienność średniowiecznego miasta wobec zagrożeń – Wrocław r. 10 Międzynarodowe Seminarium Naukowe Doktorantów i Studentów Uczelni Rolniczych – Zakopane r. 11 V Student „Cloudberry” Conference – Karpacz r. 12 Konferncja „Stock Wars”- Zgierz r 13 Ogólnopolskie Spotkania Prasy Akademickiej – Bukowina Tatrzańska r. 14 Konferencja pt. „Kryzys ekonomiczny a prawo pracy” – Łódź r. 15 Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii „NetVision” – Gdańsk r. 16 Konferencja pt. „Konstytucja na co dzień. O konstytucyjnych aspektach innych gałęzi prawa” – Kraków r. 17 Konferencja KN Uniwersytetu Rolniczego - Kraków r. 18 VII Ogólnopolskia Sesja Zarządzania Jakością – „Wyzwania Zarządzania Jakością” - Kraków r.

11 Lp. Wykaz krajowych konferencji/imprez organizowanych poza Olsztynem, w których uczestniczyli przedstawiciele KN UWM w Olsztynie, w r.a. 2009/10 19 III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Łódź r. 20 III Konferencja pt. „Broń i wojna w dziejach człowieka” – Łódź r. 21 Konferencja pt. Kulturowe konteksty starości” – Wrocław r. 22 Konferencja pt. „Wyzwania współczesnej gospodarki” – Chojnice 23 Konferencja Bioinnowacje2010 – „Biotechnologia i biznes w zasięgu ręki” – Wrocław r. 24 Warsztaty Urbanistyczne – Kraków r. 25 Konferencja organizowana przez Newski Intitut Języka i Kultury – Sankt Peterspurg r. 26 IV Ogólnopolskie Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Warszawa r. 27 Konferencja pt. „Środowisko – Zwierzę – Produkt” – Lublin r. 18 II Ogólnopolskia Konferencja pt. „Problemy Ekonomii i Zarządzania – Kraków r. 29 Konkurs Wiedzy Ekonomicznej INGRESO 2010 – Poznań r. 30 XI Międzynarodowa Studencka Naukowo-Praktyczna Konferencja – Grodno r. 31 XV Międzynarodowa Konferencja SKN Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – r. 32 III Ogólnopolski Zjazd Internacjonologów Studentów (OZIS) – Kraków r. 33 VII Ogólnopolska Sesja Interdyscyplinarna – „Historia – różne perspektywy” – Warszawa r. 34 Konferencja pt. „Warmia – Mazury –Śląsk” – Wrocław r. 35 Konferencja pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka” Lublin r. 36 „Dzień Otwartych Dzwi w Dąbrowicach” – Skierniewice r. 38 IX Międzynarodowa Konferencja KN pt. „Przeobrażenia i zmiany” – Siedlce r.

12 Konferencje/seminaria zorganizowane przez KN w r.a. 2009/10
Lp. Nazwa konferencji Główny organizator – Wydział 1 XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych - „KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA” KNS Geodezji i Kartografii „NADIR” - współudział wielu KN 2 Seminarium nt. „Demokracja i Prawa Człowieka. Unia europejska i misje obserwacyjne podczas wyborów” - z udziałem P. Francesco Mugheddu - KN Prawa Międzynarodowego – W NE 3 Konkurs Prawa Kanonicznego – II edycja SKN Prawa Kanonicznego - WPiA 4 Konkurs Wiedzy z Kryminologii – II etap SKN Kryminologii „Vestigium” - WH 5 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Ile warte jest Twoje życie? –kryminologiczne aspekty porwań dla okupu” NK Prawa Karnego „Iustitia” - WPiA 6 Konkurs Prawa Karnego SKN Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej TIRGUS - WPiA 7 Warsztaty polsko – litewskiept. „W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego” - SKNH „Historikon” - Wydz. Humanistyczny 8 Festiwal muzyki Fryderyka Chopina „CHOPINADA 2010” Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków - WSz 9 VII Ogólnopolskie S. Forum Naukowe – „Stare i nowe bariery we współczesnym świecie” KN Politologów – WNE 10 Warsztaty nt. „Dziecko i młodzież jako przedmiot badań pedagogiczno-społecznych i wolontariatu” KN Wolontariatu Studentów Pedagogiki – WNS 11 I Etnologiczne Spotkanie Indonezyjskie KN Antropologii Kultury – WT 12 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej NK Marketingu – WNE 13 Botaniczne Warsztaty Terenowe SNK Botaników – WBiol

13 Planowane obozy naukowe Kół Naukowych UWM w Olsztynie w r.a. 2009/10
Lp. Nazwa KN Wydział 1 KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative Nauk Ekonomicznych 2 NK Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej Nauki o Żywności 3 NK Hodowców Trzody Chlewnej Bioinżynierii Zwierząt 4 KN Architektów Krajobrazu „Horyzont” Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5 NKS Geodezji i Kartografii „NADIR” Geodezji i Gosp. Przestrzennej 6 7 8 9 10

14 Organizator XXXIX Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych
Koło Naukowe Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR” (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) Opiekun Koła – dr Krzysztof Mroczkowski Przewodniczący Koła – Jarosław Rojek

15 Organizatorzy XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych – 2011
GŁÓWNY ORGANIZATOR Koło Naukowe Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR” (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej) Opiekun Koła – dr Krzysztof Mroczkowski Przewodniczący Koła – Jarosław Rojek ORGANIZATOR WSPIERAJĄCY Koło Naukowe Doradców Zawodowych (Wydział Nauk Społecznych) Opiekun Koła – dr Majka Łojko Przewodniczący Koła – Przemysław Gwarkiewicz

16 Procedura rejestracji nowego KN
list intencyjny do Pani Prorektor, prof. dr hab. J. Wyszkowskiej, z prośbą o powołanie KN, decyzja Dziekana o powołaniu Opiekuna KN, cele i założenia programowe KN, lista członków, ewentualnie skład zarządu, statut (?).

17 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Powinien być złożony 2 tygodnie wcześniej Powinien zawierać: Podanie z uzasadnieniem – podpisane przez Opiekuna i Przewodniczącego Koła oraz zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. KN. Kosztorys – z podaną listą uczestników i wyszczególnieniem kosztów W przypadku udziału w Konferencji – zaproszenie lub oficjalną informację o Konferencji W przypadku obozu naukowego – projekt badawczy

18 Główne zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Kół Naukowych
Wspieranie działalności KN na Wydziale Opiniowanie podań kierowanych przez KN Wydziału do Pani Prorektor ds. Studenckich Przekazywanie informacji przychodzących na Wydział – dotyczących KN – Opiekunom Kół Podsumowanie działalności KN na Wydziale w danym roku akademickim


Pobierz ppt "SPOTKANIE poświęcone działalności Kół Naukowych na UWM w Olsztynie w roku akademickim 2009/10 Olsztyn 7.06.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google