Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPLEMENTACJA PRAWA UE AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPLEMENTACJA PRAWA UE AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN."— Zapis prezentacji:

1 IMPLEMENTACJA PRAWA UE AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN

2 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn2 SKUTECZNOŚĆ PRAWA UE ZOBOWIĄZANIE DO: ZOBOWIĄZANIE DO: IMPLEMANTACJI PRZEPISÓW UE; IMPLEMANTACJI PRZEPISÓW UE; ZAPEWNIENIA SKUTECZNOŚCI ZAPEWNIENIA SKUTECZNOŚCI I SPÓJNOŚCI. I SPÓJNOŚCI.

3 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn3 SKUTEK BEZPOŚREDNI PRAWO PIERWOTNE WYWOŁUJE SKUTEK BEZPOŚREDNI OZNACZA TO ŻE ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I PRAWNE MOGĄ POWOŁYWAĆ SIĘ NA NORMY PRAWA PIERWOTNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWYMI SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI; PRAWO PIERWOTNE WYWOŁUJE SKUTEK BEZPOŚREDNI OZNACZA TO ŻE ZARÓWNO OSOBY FIZYCZNE JAK I PRAWNE MOGĄ POWOŁYWAĆ SIĘ NA NORMY PRAWA PIERWOTNEGO W POSTĘPOWANIU PRZED KRAJOWYMI SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI; W PRZYPADKU KONFLIKTU PRAWA KRAJOWEGO Z PRAWEM UE PIERWSZEŃSTWO MA TO DRUGIE; W PRZYPADKU KONFLIKTU PRAWA KRAJOWEGO Z PRAWEM UE PIERWSZEŃSTWO MA TO DRUGIE; PRAWO PIERWOTNE TO TRAKTATY PRAWO PIERWOTNE TO TRAKTATY USTANAWIAJĄCY UE USTANAWIAJĄCY UE REWIZYJNY REWIZYJNY O PRZYSTAPIENIU O PRZYSTAPIENIU I OGÓLNE ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO. I OGÓLNE ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO.

4 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn4 PRAWO POCHODNE PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE; NIE PODLEGA DODATKOWEJ PUBLIKACJI W DZ.U. PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UE; NIE PODLEGA DODATKOWEJ PUBLIKACJI W DZ.U. DYREKTYWY – NAKAZUJE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO REZULTATU POPRZEZ ZASTOSOWANIAE ODPOWIEDNICH ŚRDOKÓW KRAJOWEGO SYSYTEMU (NP. USTAWA) DYREKTYWY – NAKAZUJE OSIĄGNIĘCIE PEWNEGO REZULTATU POPRZEZ ZASTOSOWANIAE ODPOWIEDNICH ŚRDOKÓW KRAJOWEGO SYSYTEMU (NP. USTAWA) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIA PRZEPISY STOSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, PRZEPISY STOSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, NIE PODLEGAJĄ ŻADNEMU DODATKOWEMU DOPRECYZOWANIU PRZEZ PRAWO KRAJOWE, NIE PODLEGAJĄ ŻADNEMU DODATKOWEMU DOPRECYZOWANIU PRZEZ PRAWO KRAJOWE, PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NIE MOGĄ DOKONYWAĆ WIĄŻĄCEJ WYKŁDNI; PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NIE MOGĄ DOKONYWAĆ WIĄŻĄCEJ WYKŁDNI; ZAKAZ POWTARZANIA TREŚCI W PRZEPISACH PRAWA KRAJOWEGO ZAKAZ POWTARZANIA TREŚCI W PRZEPISACH PRAWA KRAJOWEGO DECYZJA ADRESOWANA DO KONKRETNEGO PODMIOTU DECYZJA ADRESOWANA DO KONKRETNEGO PODMIOTU

5 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn5 SAMODZIELNOŚĆ WOBEC POWYŻSZEGO PROPONUJĘ ODWIEDZANIE STRONY: WOBEC POWYŻSZEGO PROPONUJĘ ODWIEDZANIE STRONY: WWW.EUROPA.EU.INT (EUR-LEX) WWW.EUROPA.EU.INT (EUR-LEX) WWW.EUROPA.EU.INT A DOKLADNIEJ WYSZUKIWARKA http://europa.eu.int/eur-lex/ en/search/search_lif.html

6 NOWE TECHNOLOGIE W 6 PR

7 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn7 ZAKRES WYKŁADU Prawne aspekty tworzenia stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących framingu, linkingu i deep linkingu, ochrony danych osobowych; Prawne aspekty tworzenia stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących framingu, linkingu i deep linkingu, ochrony danych osobowych; Wskazanie na problemy spamingu. Wskazanie na problemy spamingu. 1. ochrona danych osobowych 1. ochrona danych osobowych 2. używanie poczty elektronicznej 2. używanie poczty elektronicznej 3. nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni 3. nieuczciwe zachowania w cyberprzestrzeni

8 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn8 OCHRONA WWW Brak szczególnych regulacji chroniących strony internetowe; Brak szczególnych regulacji chroniących strony internetowe; Ochrona: Ochrona: Z mocy prawa (prawa autorskie, bazy danych); Z mocy prawa (prawa autorskie, bazy danych); Na podstawie wniosku (rejestracja domeny). Na podstawie wniosku (rejestracja domeny). Ochrona wielu aspektów: Ochrona wielu aspektów: Jako bazy danych; Jako bazy danych; Jako utwór muzyczny, tekst; Jako utwór muzyczny, tekst; Jako wizerunek, logo; Jako wizerunek, logo; Jako software; Jako software; Jako domena, znak towarowy; Jako domena, znak towarowy; Ochrona w punktu widzenia: Ochrona w punktu widzenia: Pracodawcy; Pracodawcy; Pracownika; Pracownika; Strony trzeciej. Strony trzeciej.

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn10 CEL KAŻDY MA PRAWO DO PRYWATNOŚCI; KAŻDY MA PRAWO DO PRYWATNOŚCI; Obawa, że rozwój komputerowych baz danych narazi na niebezpieczeństwo prywatność podmiotów, zatem zapewniono jednostkom dostęp do znajdujących się w komputerach danych oraz stworzono szeroki zakres środków na wypadek gdyby były one błędne; Obawa, że rozwój komputerowych baz danych narazi na niebezpieczeństwo prywatność podmiotów, zatem zapewniono jednostkom dostęp do znajdujących się w komputerach danych oraz stworzono szeroki zakres środków na wypadek gdyby były one błędne;

11 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn11 ZASADA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SAMO W SOBIE JEST NARUSZENIEM PRAW JEDNOSTEK; ZATEM CO DO ZASADY MUSI ZOSTAĆ PODDANE LEGITYMIZACJI POPRZEZ: UZYSKANIE APROBATY ZAINTERESOWANEJ OSOBY; UZYSKANIE APROBATY ZAINTERESOWANEJ OSOBY; WYRAŹNĄ ZGODĘ USTAWOWĄ. WYRAŹNĄ ZGODĘ USTAWOWĄ. Każdy ma prawo do: informacji o przetwarzaniu, informacji o przetwarzaniu, skorygowania; skorygowania; sprzeciwienia się. sprzeciwienia się.

12 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn12 PODSTAWA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.833) Ustawa; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz.833) Ustawa; Przepisy wykonawcze do Ustawy; Przepisy wykonawcze do Ustawy; Konwencja Rady Europy nr 108 z 1981r. w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu 28 stycznia 1981 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25); Konwencja Rady Europy nr 108 z 1981r. w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu 28 stycznia 1981 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25); 01.05.2004r.: 01.05.2004r.: Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europy i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (O.J. L 281, 23.11.1995) (ochrona w zbiorze danych) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europy i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (O.J. L 281, 23.11.1995) (ochrona w zbiorze danych) Dyrektywa 2002/58/WE z 12 lipca 2001 roku dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (ochrona poza zbiorem danych). Dyrektywa 2002/58/WE z 12 lipca 2001 roku dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (ochrona poza zbiorem danych).

13 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn13 KONWENCJA Państwa związały się: Państwa związały się: Zasadami ograniczonego zakresu zbierania danych; Zasadami ograniczonego zakresu zbierania danych; Celowości; Celowości; Jakości; Jakości; Bezpieczeństwa danych; Bezpieczeństwa danych; Indywidualnego nadzoru nad dokumentacją; Indywidualnego nadzoru nad dokumentacją; Obowiązkami administratowa danych. Obowiązkami administratowa danych.

14 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn14 USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Art. 16-22 zasady ochrony danych osobowych; Art. 16-22 zasady ochrony danych osobowych; Stosowane bez względu na sposób zbierania danych, o ile następuje w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Stosowane bez względu na sposób zbierania danych, o ile następuje w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną definicje: definicje: świadczenia usług drogą elektroniczną; świadczenia usług drogą elektroniczną; usługi społeczeństwa informacyjnego (Dyr 2000/31) usługi społeczeństwa informacyjnego (Dyr 2000/31) usługi komunikacji elektronicznej (Dyr 2002/58) usługi komunikacji elektronicznej (Dyr 2002/58) commercial communication (Dyr 2002/58) szersze niż informacja handlowa; commercial communication (Dyr 2002/58) szersze niż informacja handlowa; Regulacja dalej idąca niż zawarta w Ustawie o ochronie danych osobowych (art.5) Regulacja dalej idąca niż zawarta w Ustawie o ochronie danych osobowych (art.5)

15 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn15 RODZAJE DANYCH Wysoce drażliwe (np. pochodzenie rasowe, etniczne – przetwarzanie dozwolone tylko w sytuacjach wyjątkowych) Wysoce drażliwe (np. pochodzenie rasowe, etniczne – przetwarzanie dozwolone tylko w sytuacjach wyjątkowych) Inne dane osobowe (ich przetwarzanie musi wynikać z przepsiu prawa lub zgody podmiotu) Inne dane osobowe (ich przetwarzanie musi wynikać z przepsiu prawa lub zgody podmiotu)

16 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn16 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza członkowskimi UE) jest możliwe tylko wtedy gdy zostanie zapewniony ADEKWATNY poziom ochrony; Przekazanie danych do państwa trzeciego (poza członkowskimi UE) jest możliwe tylko wtedy gdy zostanie zapewniony ADEKWATNY poziom ochrony; zasady bezpiecznej przystani (dialog UE a USA):zasady bezpiecznej przystani (dialog UE a USA): Pawo jednostki do uzyskania info o celu prztwarzania; Pawo jednostki do uzyskania info o celu prztwarzania; Prawo wycofania się; Prawo wycofania się; Ograniczone możliwości przetwarzania; Ograniczone możliwości przetwarzania; Zapewnienie bezpieczeństwa; Zapewnienie bezpieczeństwa; Środki dotyczące egzekwowania prawa. Środki dotyczące egzekwowania prawa. UE - standardowe klauzule umowne dla porozumień dwustronnych; UE - standardowe klauzule umowne dla porozumień dwustronnych;

17 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn17 OBOWIĄZKI Przetwarzanie danych i ochrona prywatności w sektorze telekomunikacyjnym: Przetwarzanie danych i ochrona prywatności w sektorze telekomunikacyjnym: Zapewnienie prywatności – stawek, identyfikacji numerów telefonicznych, identyfikacji połączeń, prawo zapobieżenia przetwarzania danych w celach marketingowych. Zapewnienie prywatności – stawek, identyfikacji numerów telefonicznych, identyfikacji połączeń, prawo zapobieżenia przetwarzania danych w celach marketingowych. CZEGO NIE REGULUJE 2002/58 TO REGULUJE 95/46

18 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn18 DEFINICJE 3 przesłanki łącznie: 3 przesłanki łącznie: występowanie INFORMACJI występowanie INFORMACJI dotyczące OSOBY FIZYCZNEJ, dotyczące OSOBY FIZYCZNEJ, która to osoba jest lub może zostać na podstawie tych informacji ZIDENTYFIKOWANA. która to osoba jest lub może zostać na podstawie tych informacji ZIDENTYFIKOWANA. Dane osobowe a informacje o osobie - NSA 2000 rok: Dane osobowe a informacje o osobie - NSA 2000 rok: Dane osobowe – imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL; Dane osobowe – imię, nazwisko, adres, NIP, PESEL; Informacje o osobie – pozostałe. Informacje o osobie – pozostałe.

19 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn19 E-MAIL Ustawa – wszelkie informacje odnoszące się do osoby mogą stanowić dane osobowe; Ustawa – wszelkie informacje odnoszące się do osoby mogą stanowić dane osobowe; WSZELKIE a więc każdy e-mail, nie tylko e-mail który zawiera imię i nazwisko, o ile możliwe jest dokonanie IDENTYFIKACJI: WSZELKIE a więc każdy e-mail, nie tylko e-mail który zawiera imię i nazwisko, o ile możliwe jest dokonanie IDENTYFIKACJI: przez providera (podmiot utrzymujący skrzynkę); przez providera (podmiot utrzymujący skrzynkę); lub na podstawie innych posiadanych już informacji o osobie. lub na podstawie innych posiadanych już informacji o osobie. Dysponowanie wyłącznie adresem trudnym do zidentyfikowania może zostać poddane sprawdzeniu w zależności od przypadku. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Art 18 - za dane osobowe zostały uznane adresy elektroniczne usługobiorcy.

20 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn20 PRZETWARZANIE Jakakolwiek operacja wykonywana na danych osobowych (np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie ), szczególnie przy pomocy systemu informatycznego; Jakakolwiek operacja wykonywana na danych osobowych (np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie ), szczególnie przy pomocy systemu informatycznego;

21 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn21 ZGODA zgoda osoby, której dane dotyczą: zgoda osoby, której dane dotyczą: konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych

22 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn22 DEFINICJE ADMINISTRATOR DANYCH; ADMINISTRATOR DANYCH; ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA DANYCH; ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA DANYCH;

23 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn23 LEGALNOŚĆ Zgoda osoby, której dane dotyczą (nie domniemana); Zgoda osoby, której dane dotyczą (nie domniemana); Zezwolenie w przepisie prawa; Zezwolenie w przepisie prawa; Konieczność realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy; Konieczność realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy; Realizacja określonych prawem zadań dla dobra publicznego; Realizacja określonych prawem zadań dla dobra publicznego; Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dany dotyczą (tylko na własne potrzeby). Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dany dotyczą (tylko na własne potrzeby).

24 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn24 INFORMOWANIE Należy poinformować osobę której dane dotyczą: Należy poinformować osobę której dane dotyczą: Kim jest administrator (nazwa, adres); Kim jest administrator (nazwa, adres); Jaki jest cel przetwarzania danych oraz odbiorcy danych; Jaki jest cel przetwarzania danych oraz odbiorcy danych; O prawie wglądu i poprawiania danych; O prawie wglądu i poprawiania danych; Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne; Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne; Skąd dane pochodzą (tylko jeśli dane pochodzą od osoby trzeciej); Skąd dane pochodzą (tylko jeśli dane pochodzą od osoby trzeciej); o prawie sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych; o prawie sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania danych;

25 SPAMING

26 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn26 UŻYCIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych – spamming: Użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych – spamming: USA; USA; UE; UE; RP. RP.

27 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn27 SPAMMING Spaming; Spaming; Unsolicited commercial communication; Unsolicited commercial communication; Zwyczajowo używany w odniesieniu do każdego listu elektronicznego, który nie jest spodziewany przez adresata, niekoniecznie posiadający komercyjny charakter; Zwyczajowo używany w odniesieniu do każdego listu elektronicznego, który nie jest spodziewany przez adresata, niekoniecznie posiadający komercyjny charakter; Nie tylko działalność gospodarcza, także kulturowa i polityczna Nie tylko działalność gospodarcza, także kulturowa i polityczna Mailing; Mailing; Dotyczy przesyłania materiałów reklamowych za pomocą poczty elektronicznej, lecz za zgodą adresata poczty. Dotyczy przesyłania materiałów reklamowych za pomocą poczty elektronicznej, lecz za zgodą adresata poczty.

28 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn28 SPAMMING Opt-in; Opt-in; Marketing za zezwoleniem klienta; Marketing za zezwoleniem klienta; Uprzednia zgoda; Uprzednia zgoda; Zakaz domniemania; Zakaz domniemania; Ciężar dowodu na wysyłającym; Ciężar dowodu na wysyłającym; Opt-out; Opt-out; Marketing przerywający; Marketing przerywający; Opcja wycofania się; Opcja wycofania się; Instrukcje; Instrukcje; Bezpłatność; Bezpłatność; Możliwa pełna automatyzacja ze strony odbiorcy; Możliwa pełna automatyzacja ze strony odbiorcy;

29 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn29 SPAMMING - USA Dnia 1 stycznia 2004 roku weszła w życie amerykańska ustawa CAN-SPAM uprawniająca wszystkie amerykańskie firmy do wysyłania spamu pod warunkiem spełnienia pewnych zasad; Dnia 1 stycznia 2004 roku weszła w życie amerykańska ustawa CAN-SPAM uprawniająca wszystkie amerykańskie firmy do wysyłania spamu pod warunkiem spełnienia pewnych zasad; Ustawa CAN-SPAM wprowadza jako nielegalne używanie tzw.open proxes (otwartych baz danych) i innych form sprzeniewierzania zasobów podobnie jak używanie fałszywych nagłówków (odmienny temat korespondencji wobec faktycznej jej zawartości); Ustawa CAN-SPAM wprowadza jako nielegalne używanie tzw.open proxes (otwartych baz danych) i innych form sprzeniewierzania zasobów podobnie jak używanie fałszywych nagłówków (odmienny temat korespondencji wobec faktycznej jej zawartości); legislacja Stanów Zjednoczonych stanęła niemalże w opozycji nie tylko do wyżej wzmiankowanej Ustawy kalifornijskie, ale także do poniżej określonej legislacji Unii Europejskiej (a co za tym idzie legislacji wewnętrznej państw członkowskich Unii Europejskiej); legislacja Stanów Zjednoczonych stanęła niemalże w opozycji nie tylko do wyżej wzmiankowanej Ustawy kalifornijskie, ale także do poniżej określonej legislacji Unii Europejskiej (a co za tym idzie legislacji wewnętrznej państw członkowskich Unii Europejskiej);

30 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn30 SPAMMING - UE Cel: zapewnienie jasności i przejrzystości informacji, uczciwej konkurencji oraz ochrona przed ingerencją w prywatność. Cel: zapewnienie jasności i przejrzystości informacji, uczciwej konkurencji oraz ochrona przed ingerencją w prywatność. Dyrektywy 2002/58 z dnia 12 czerwca 2002 roku dotyczącej prywatności i komunikacji elektronicznej, która zawiera postanowienia zakazujące i/lub ograniczające spam Dyrektywy 2002/58 z dnia 12 czerwca 2002 roku dotyczącej prywatności i komunikacji elektronicznej, która zawiera postanowienia zakazujące i/lub ograniczające spam Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector, 2002 O.J. (L 201) 37 Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector, 2002 O.J. (L 201) 37 Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector, 2002 O.J. (L 201) 37 Directive 2002/58/EC Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector, 2002 O.J. (L 201) 37

31 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn31 2 GRUPY OCHRONY KONSUMENT: KONSUMENT: Dyr. 97/7 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość; Dyr. 97/7 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość; Dyr. 02/65 o usługach finansowych na odległość. Dyr. 02/65 o usługach finansowych na odległość. POZOSTALI: POZOSTALI: Dyr. 00/31 o handlu elektronicznym; Dyr. 02/58 o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej.

32 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn32 2 GRUPY OCHRONY Regulują sytuacje zawierania umów z konsumentami w pewnych szczególnych warunkach tj. przy braku jednoczesnej obecności stron; Regulują sytuacje zawierania umów z konsumentami w pewnych szczególnych warunkach tj. przy braku jednoczesnej obecności stron; Regulują zakazy przesyłania niezamówionej informacji handlowej, ale tylko za pośrednictwem wybranych środków porozumiewania się na odległość i tylko w stosunku do konsumentów. Regulują zakazy przesyłania niezamówionej informacji handlowej, ale tylko za pośrednictwem wybranych środków porozumiewania się na odległość i tylko w stosunku do konsumentów. Dotyczą przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, a ich zakres zastosowania nie został ograniczony wyłącznie do konsumentów; Dotyczą przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, a ich zakres zastosowania nie został ograniczony wyłącznie do konsumentów;

33 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn33 Art. 7 dyr. h.e. (opt-out) Przekaz trafiający do użytkownika końcowego ma być wyrażenie oznaczony jako zawierający informacje handlową; Przekaz trafiający do użytkownika końcowego ma być wyrażenie oznaczony jako zawierający informacje handlową; Umożliwienie identyfikacji osoby na mocy upoważnienia której opracowano reklamę; Umożliwienie identyfikacji osoby na mocy upoważnienia której opracowano reklamę;

34 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn34 Art. 13 dyr. kom. el.(opt-in) Marketing tylko wobec użytkowników którzy udzielili uprzedniej zgody; Marketing tylko wobec użytkowników którzy udzielili uprzedniej zgody; Prawo powtórnego użycia adresu elektronicznego wcześniej otrzymanego; Prawo powtórnego użycia adresu elektronicznego wcześniej otrzymanego; Zapewnienie prawa do sprzeciwu; Zapewnienie prawa do sprzeciwu; Zakaz ukrywania adresu nadawcy; Zakaz ukrywania adresu nadawcy;

35 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn35 SPAMMING - RP niezamówiona (zgoda wyraźna a nie dorozumiana) niezamówiona (zgoda wyraźna a nie dorozumiana) informacja handlowa (Dyr 2002/58 – implementacja w przyszłości – 01.05.2004 – szersze znaczenie z uwagi na commercial communication – także kwestie reklamy nie tylko informacji handlowej) informacja handlowa (Dyr 2002/58 – implementacja w przyszłości – 01.05.2004 – szersze znaczenie z uwagi na commercial communication – także kwestie reklamy nie tylko informacji handlowej) indywidualne żądanie (indywidualizacja kręgu adresatów) indywidualne żądanie (indywidualizacja kręgu adresatów)

36 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn36 SPAMMING - RP Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabrania w art. 10 przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zabrania w art. 10 przesyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; Otwarty katalog środków komunikacji – np. także SMS, MMS….. Otwarty katalog środków komunikacji – np. także SMS, MMS…..

37 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn37 INFORMACJA HANDLOWA Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód; Każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód; Reklama, propozycja zawarcia umowy, oferta, zaproszenie do składanie ofert, zaproszenie do rokowań; Reklama, propozycja zawarcia umowy, oferta, zaproszenie do składanie ofert, zaproszenie do rokowań;

38 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn38 INFORMACJA HANDLOWA Informacja powinna być wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości co do jej charakteru jako informacji handlowej (nagłówek listu); Informacja powinna być wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości co do jej charakteru jako informacji handlowej (nagłówek listu); Powinna zawierać: Powinna zawierać: oznaczenie podmiotu na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana wraz z jego adresem elektronicznym, oznaczenie podmiotu na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana wraz z jego adresem elektronicznym, wyraźny opis form działalności promocyjnej, których dotyczy informacja; wyraźny opis form działalności promocyjnej, których dotyczy informacja; jednoznaczne określenie warunków pozwalających na skorzystanie z oferty; jednoznaczne określenie warunków pozwalających na skorzystanie z oferty; wszelkie informacje które mogą mieć znaczenie dla zakresu odpowiedzialności stron. wszelkie informacje które mogą mieć znaczenie dla zakresu odpowiedzialności stron.

39 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn39 NIEUCZCIWE ZACHOWANIA W CYBERPRZESTRZENI Odnośniki: Odnośniki: Linking; Linking; Deep linking; Deep linking; Framing; Framing; Inlinking; Inlinking; Spidering; Spidering; Metadane; Metadane;

40 Agnieszka Krochmal-Węgrzyn40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. agnieszka.krochmal@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "IMPLEMENTACJA PRAWA UE AGNIESZKA KROCHMAL-WĘGRZYN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google