Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Senat Akademicki 26 czerwca 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Senat Akademicki 26 czerwca 2009"— Zapis prezentacji:

1 Senat Akademicki 26 czerwca 2009
POLITYKA KADROWA. UMACNIANIE UPRAWNIEŃ AKADEMICKICH Senat Akademicki 26 czerwca 2009

2 PLAN PREZENTACJI ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY
STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA STOPNIA DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ TYTUYŁU PROFESORA UPŁYW CZASU POMIĘDZY UZYSKANIEM STOPNI NAUKOWYCH ORAZ TYTUŁU PROFESORA PRACOWNICY WG DZIEDZIN NAUKOWYCH USTAWOWE WYMAGANIA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO AKTUALNE UPRAWNIENIA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NOWYCH UPRAWNIEŃ NAUKOWYCH SPRAWY BHP PLANOWANE ODEJŚCIA Z PRACY W UCZELNI W 2009 ROKU PROJEKT UCHWAŁY

3 Liczba pracowników UWM i w jednostkach dla których Rektor jest organem założycielskim
Nazwa Jednostki Liczba pracowników etatów UWM w Olsztynie 3302 3276,53 Fundacja „Żak” UWM w Olsztynie 224 218,00 Fundacja im. Oczapowskiego 271 265,45 Szpital Uniwersytecki 301 258,49 Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” 65 62,60 Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” 16 16,00 Liceum i Gimnazjum Akademickie 61 34,71 Razem 4240 4131,78

4 LICZBA PRACOWNIKÓW W LATACH

5 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UWM
NA 31 MAJA 2009 ROKU (1285) (1993) 3303 – ogółem prac.

6 STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
WG SPOSOBU I WYMIARU CZASU PRACY Sposób nawiązania stosunku pracy i wymiaru czasu pracy Liczba NA Mianowanie 1554 1512 Umowa o pracę (I etat) 317 420 Umowa o pracę (II etat) 40 51 Niepełnozatrudnieni 15 17 Razem 1926 2000

7 Fluktuacja kadry z tytułem naukowym i stopniami naukowymi (w okresie od 1 września 2008 do 31 maja 2009 roku)

8 STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG WYDZIAŁÓW
Zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty Wskaź. NNA/NA NA NNA Bioinżynierii Zwierząt 79,00 51,00 0,65 Biologii 97,00 33,63 0,35 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 98,00 34,25 Humanistyczny 240,17 29,00 0,12 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 164,06 70,58 0,43 Matematyki i Informatyki 93,00 17,00 0,18 Medycyny Weterynaryjnej . 91,00 47,00 0,52 Nauk Ekonomicznych 121,70 22,00 Nauk Medycznych 105,50 35,00 0,33 Nauk Społecznych 171,50 31,00 Nauk Technicznych 165,00 56,50 0,34 Nauki o Żywności 127,90 52,28 0,41 Ochrony Środowiska i Rybactwa 82,00 23,00 0,28 Prawa i Administracji 160,00 19,00 Sztuki 56,00 11,00 0,20 Teologii 43,00 5,00 Uczelnia 1894,83 537,24

9 LCZBA PROFESORÓW I DR. HABILITOWANYCH
W LATACH

10 LICZBA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z TYTUŁEM I STOPNIEM DR. HAB.
237 275

11 LICZBA ADIUNKTÓW W LATACH

12 LICZBA ASYSTENTÓW W LATACH

13 STRUKTURA ZATRUDNIENIA W UWM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WG STANOWISK
25,9% – prac. samodzielni

14 ŚREDNI WIEK NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WG STANOWISK

15 WIEK UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA
Wydział Min Śr Max Bioinżynierii Zwierząt 26,2 31,4 43,3 Biologii 28,0 33,0 46,8 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 27,5 31,5 42,3 Humanistyczny 26,1 33,7 53,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 26,8 33,5 52,6 Matematyki i Informatyki 25,0 33,1 Medycyny Weterynaryjnej . 27,8 31,6 40,1 Nauk Ekonomicznych 27,3 33,4 52,3 Nauk Medycznych 28,1 35,4 52,9 Nauk Społecznych 26,5 35,1 55,8 Nauk Technicznych 28,2 35,6 60,4 Nauki o Żywności 25,5 32,6 60,2 Ochrony Środowiska i Rybactwa 25,8 32,4 46,7 Prawa i Administracji 22,4 34,3 Sztuki 37,7 58,8 Teologii 36,2 52,5 Uczelnia

16 WIEK UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
Wydział Min Śr Max Bioinżynierii Zwierząt 35,4 45,7 55,4 Biologii 33,6 44,0 53,9 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 44,9 63,0 Humanistyczny 34,7 44,7 61,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 33,4 59,4 Matematyki i Informatyki 34,6 45,0 Medycyny Weterynaryjnej . 35,3 43,4 59,1 Nauk Ekonomicznych 38,4 47,2 57,1 Nauk Medycznych 36,5 45,1 55,1 Nauk Społecznych 32,1 43,1 54,0 Nauk Technicznych 37,8 48,6 67,3 Nauki o Żywności 35,0 45,5 60,4 Ochrony Środowiska i Rybactwa 36,2 45,9 55,2 Prawa i Administracji 30,4 60,5 Sztuki 63,7 Teologii 48,9 64,4 Razem

17 WIEK UZYSKANIA TYTUŁU PROFESORA
Wydział Min Śr Max Bioinżynierii Zwierząt 41,1 53,9 63,5 Biologii 42,4 52,4 64,6 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 40,3 51,1 57,7 Humanistyczny 52,6 66,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 38,7 51,3 66,3 Matematyki i Informatyki 44,4 53,2 65,8 Medycyny Weterynaryjnej . 41,7 50,6 58,1 Nauk Ekonomicznych 49,4 53,3 58,9 Nauk Medycznych 52,7 61,0 Nauk Społecznych 40,4 48,5 65,7 Nauk Technicznych 42,7 54,2 62,8 Nauki o Żywności 42,9 52,3 63,1 Ochrony Środowiska i Rybactwa 54,9 Prawa i Administracji 52,0 63,6 Sztuki 49,2 Teologii 44,5 54,4 66,7 Razem

18 WIEK ADIUNKTÓW Powyżej 50 lat - (175) (18,5%) 49,6% (204) (266)

19 STAŻ PRACY ADIUNKTÓW Powyżej 9 lat – 22,6% (156) (134)

20 STAŻ PRACY NA STANOWISKU
PROFESORA BEZ TYTUŁU NAUKOWEGO 36,4% (109)

21 UPŁYW CZASU W LATACH OD UZYSKANIA
STOPNIA DOKTORA DO UZYSKANIA STOPNIA DOKTORA HAB. Wydział Min Śr Max Bioinżynierii Zwierząt 5,5 14,7 25,3 Biologii 5,4 12,8 22,6 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 6,2 13,2 31,1 Humanistyczny 3,9 11,8 24,6 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 5,7 12,6 23,2 Matematyki i Informatyki 14,9 26,7 Medycyny Weterynaryjnej . 5,3 12,1 29,2 Nauk Ekonomicznych 4,4 13,6 23,3 Nauk Medycznych 4,8 11,7 19,6 Nauk Społecznych 4,6 11,0 17,5 Nauk Technicznych 5,6 15,0 29,6 Nauki o Żywności 13,9 31,5 Ochrony Środowiska i Rybactwa 6,0 13,4 22,8 Prawa i Administracji 5,0 12,5 26,2 Sztuki 2,8 8,4 15,2 Teologii 14,1 28,9 Uczelnia 13,0

22 UPŁYW CZASU W LATACH OD UZYSKANIA
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO DO NADANIA TYTUŁU PROFESORA Wydział Min Śr Max Bioinżynierii Zwierząt 3,9 8,7 12,7 Biologii 5,1 9,7 15,4 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 4,7 8,4 17,0 Humanistyczny 0,5 9,0 13,7 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3,4 8,3 15,8 Matematyki i Informatyki 0,8 8,8 14,9 Medycyny Weterynaryjnej . 4,4 9,4 16,3 Nauk Ekonomicznych 7,1 9,1 11,9 Nauk Medycznych 5,8 12,3 Nauk Społecznych 2,5 9,6 23,1 Nauk Technicznych 4,8 9,9 19,7 Nauki o Żywności 17,6 Ochrony Środowiska i Rybactwa 5,5 9,8 Prawa i Administracji 5,2 22,2 Sztuki 3,8 8,2 14,0 Teologii 1,6 5,0 7,6 Razem

23 STYPENDIA NAUKOWE (habilitacyjne i doktorskie)

24 PRACOWNICY, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO OBRONY ROZPRAWY NAUKOWEJ W CIĄGU DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA POBIERANIA STYPENDIU NAUKOWEGO

25 Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora i stopniem dr hab
Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora i stopniem dr hab. wg dziedzin nauki (92) (173) (63)

26 Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora wg dziedzin nauki
(256) (267) (171)

27 Prawo o szkolnictwie wyższym
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 3. 1. Wyraz "uniwersytet" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych.

28 Według Ustawy z 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł profesora.

29 Uprawnienie do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

30 Uprawnienie do nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego może obejmować tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok.

31 Stopień naukowy doktora habilitowanego nadawany jest w:
6 dziedzinach 12 dyscyplinach przez 11 wydziałów

32 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Lp. WYDZIAŁ DZIEDZINA DYSCYPLINA 1 Bioinżynierii Zwierząt Nauki rolnicze Zootechnika 2 Biologii Nauki biologiczne Biologia 3 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Nauki techniczne Geodezja i kartografia 4 Humanistyczny Nauki humanistyczne Historia 5 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Nauki rolnicze Agronomia 6 Kształtowanie środowiska 7 Medycyny Weterynaryjnej Nauki weterynaryjne Weterynaria 8 Nauk Społecznych Nauki humanistyczne Pedagogika 9 Nauk Technicznych Inżynieria rolnicza 10 Nauki o Żywności Technologia   żywności  i żywienia 11 Ochrony Środowiska i Rybactwa Rybactwo 12 Teologii Nauki teologiczne Teologia

33 Stopień doktora nadawany jest w:
10 dziedzinach 21 dyscyplinach przez 15 wydziałów

34 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Lp. WYDZIAŁ DZIEDZINA DYSCYPLINA 1 Bioinżynierii Zwierząt Nauki rolnicze Zootechnika 2 Biologii Nauki biologiczne Biologia 3 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Nauki techniczne Geodezja i kartografia 4 Humanistyczny Nauki humanistyczne Historia 5 Językoznawstwo 6 Literaturoznawstwo 7 Filozofia 8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Nauki rolnicze Agronomia 9 Kształtowanie środowiska 10 Matematyki i Informatyki Nauki matematyczne Matematyka 11 Medycyny Weterynaryjnej Nauki weterynaryjne Weterynaria 12 Nauk Społecznych Nauki humanistyczne Pedagogika 13 Nauki o polityce 14 Nauki o Żywności Technologia   żywności  i żywienia 15 Ochrony Środowiska i Rybactwa. Rybactwo 16 Nauk Ekonomicznych Nauki ekonomiczne Ekonomia 17 Nauk Technicznych Inżynieria rolnicza 18 Budowa i eksploatacja maszyn 19 Prawa i Administracji Nauki prawne Prawo 20 Sztuki Sztuki muzyczne Dyrygentura 21 Teologii Nauki teologiczne Teologia

35 Osoby firmujące uprawnienie:
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab. Termin przygotowania wniosku –2010 rok Wydział Dziedzina Dyscyp. Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit tytuł nauk. ze stop dr. habilit. Human. Nauki human. Literaturo-znawstwo 3 9 13 24 Osoby firmujące uprawnienie: Profesorowie z tytułem: Walenty Piłat, Andrzej Staniszewski, Krystyna Stasiewicz Doktorzy habilitowani: Irina Betko, Sławomir Buryła, Zbigniew Chojnowski, Grzegorz Igliński, Joanna Kokot, Ewa Nikadem-Malinowska, Grzegorz Ojcewicz, Irena Rudziewicz, Beata Tarnowska

36 Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab. Termin przygotowania wniosku –2009 rok Wydział Dziedzina Dysc. Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Human. Nauki human. Językozna-wstwo 4 3 12 30 Profesorowie z tytułem: Maria Biolik, Jerzy Duma, Alla Kamalova, Aleksander Kiklewicz Doktorzy habilitowani:Mariusz Rutkowski, Wanda Szulowska, Ewa Żebrowska

37 Osoby firmujące uprawnienie:
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2011 rok Wydział Dziedzina Dyscyplina Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Nauk Ekon. Nauki ekonom. Nauki o zarządzaniu 2 4 8 Osoby firmujące uprawnienie: Profesorowie z tytułem: Teresa Łaguna, Eugeniusz Niedzielski Doktorzy habilitowani: Andrzej Buszko, Wiesława Olkowska, Wacław Szymanowski, Ryszard Walkowiak

38 Osoby firmujące uprawnienie:
Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2010 rok Wydział Dziedzina Dyscyplina Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Nauk Techn. Nauki techn. Budownictwo 7(8) 7 12 Osoby firmujące uprawnienie: Doktorzy habilitowani: Tran Chi, Bogusław Kaczmarek, Sergiy Koval, Leszek Małyszko, Leszek Rafalski, Barbara Rymsza, Robert Wójcik, Marek Ciak*

39 LICZBA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW

40 ŚREDNIA LICZBA PRACOWNIKÓW
NIE POSIADAJĄCYCH BADAŃ LEKARSKICH W MIESIĄCU

41 Rodzaj poniesionych wydatków
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKRESEM DZIAŁAŃ BHP Rodzaj poniesionych wydatków Kwota w zł 2006 2007 2008 2009 Okulary do pracy przy monitorze ekranowym 19 948 21 226 57 228 17 685 Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 54 425 52 590 79 427 bd Dodatki specjalne za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia Szkolenia pracowników 2 350 24 930 11 414 4 120 Badania profilaktyczne 65 789 64 946 69 860 24 225 Razem

42 WYPADKI PRZY PRACY

43 Planowane odejścia z pracy w Uczelni
Termin NA NNA Razem Do 2 4 6 Do 31 35 Do 15 17 23 58

44 Działania kierunkowe UWM w Olsztynie w zakresie spraw kadrowych
Zamrożenie zatrudnienia w Uczelni. Ograniczenie zatrudniania nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy (zatrudnieni na tzw. II etatach). Zatrudnianie osób powyżej 70 roku życia tylko w przypadku potrzeby firmowania kierunku studiów lub uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Przestrzeganie zatrudniania na stanowisku adiunkta wg obowiązujących terminów. Przenoszenie nauczycieli na inne stanowiska. Zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaźników limitów zatrudnienia.


Pobierz ppt "Senat Akademicki 26 czerwca 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google