Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Senat Akademicki 26 czerwca 2009. PLAN PREZENTACJI ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Senat Akademicki 26 czerwca 2009. PLAN PREZENTACJI ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA."— Zapis prezentacji:

1 Senat Akademicki 26 czerwca 2009

2 PLAN PREZENTACJI ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA STOPNIA DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO ORAZ TYTUYŁU PROFESORA UPŁYW CZASU POMIĘDZY UZYSKANIEM STOPNI NAUKOWYCH ORAZ TYTUŁU PROFESORA PRACOWNICY WG DZIEDZIN NAUKOWYCH USTAWOWE WYMAGANIA DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO AKTUALNE UPRAWNIENIA MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NOWYCH UPRAWNIEŃ NAUKOWYCH SPRAWY BHP PLANOWANE ODEJŚCIA Z PRACY W UCZELNI W 2009 ROKU PROJEKT UCHWAŁY

3 Liczba pracowników UWM i w jednostkach dla których Rektor jest organem założycielskim Nazwa Jednostki Liczba pracownikówetatów UWM w Olsztynie33023276,53 Fundacja Żak UWM w Olsztynie224218,00 Fundacja im. Oczapowskiego271265,45 Szpital Uniwersytecki 301258,49 Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Bałcyny 6562,60 Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Pozorty1616,00 Liceum i Gimnazjum Akademickie6134,71 Razem 42404131,78

4

5 (1285) 3303 – ogółem prac. (1993)

6 Sposób nawiązania stosunku pracy i wymiaru czasu pracy Liczba NA 31.08.200831.05.2009 Mianowanie 1554 1512 Umowa o pracę (I etat)317420 Umowa o pracę (II etat) 40 51 Niepełnozatrudnieni 15 17 Razem 1926 2000

7 Fluktuacja kadry z tytułem naukowym i stopniami naukowymi (w okresie od 1 września 2008 do 31 maja 2009 roku)

8 Wydział Zatrud. w przeliczeniu na pełne etaty Wskaź. NNA/NA NANNA Bioinżynierii Zwierząt79,0051,000,65 Biologii97,0033,630,35 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej98,0034,250,35 Humanistyczny240,1729,000,12 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa164,0670,580,43 Matematyki i Informatyki93,0017,000,18 Medycyny Weterynaryjnej.91,0047,000,52 Nauk Ekonomicznych121,7022,000,18 Nauk Medycznych105,5035,000,33 Nauk Społecznych171,5031,000,18 Nauk Technicznych165,0056,500,34 Nauki o Żywności127,9052,280,41 Ochrony Środowiska i Rybactwa82,0023,000,28 Prawa i Administracji160,0019,000,12 Sztuki56,0011,000,20 Teologii43,005,000,12 Uczelnia 1894,83537,240,28

9

10 275237

11

12

13 25,9% – prac. samodzielni

14

15 WydziałMinŚrMax Bioinżynierii Zwierząt26,231,443,3 Biologii28,033,046,8 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej27,531,542,3 Humanistyczny26,133,753,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26,833,552,6 Matematyki i Informatyki25,033,143,3 Medycyny Weterynaryjnej.27,831,640,1 Nauk Ekonomicznych27,333,452,3 Nauk Medycznych28,135,452,9 Nauk Społecznych26,535,155,8 Nauk Technicznych28,235,660,4 Nauki o Żywności25,532,660,2 Ochrony Środowiska i Rybactwa25,832,446,7 Prawa i Administracji22,434,355,8 Sztuki27,537,758,8 Teologii26,536,252,5 Uczelnia22,433,760,4

16 WydziałMinŚrMax Bioinżynierii Zwierząt35,445,755,4 Biologii33,644,053,9 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej35,444,963,0 Humanistyczny34,744,761,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa33,445,759,4 Matematyki i Informatyki34,645,053,9 Medycyny Weterynaryjnej.35,343,459,1 Nauk Ekonomicznych38,447,257,1 Nauk Medycznych36,545,155,1 Nauk Społecznych32,143,154,0 Nauk Technicznych37,848,667,3 Nauki o Żywności35,045,560,4 Ochrony Środowiska i Rybactwa36,245,955,2 Prawa i Administracji30,445,160,5 Sztuki35,445,763,7 Teologii35,348,964,4 Razem30,445,567,3

17 WydziałMinŚrMax Bioinżynierii Zwierząt41,153,963,5 Biologii42,452,464,6 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej40,351,157,7 Humanistyczny41,152,666,8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa38,751,366,3 Matematyki i Informatyki44,453,265,8 Medycyny Weterynaryjnej.41,750,658,1 Nauk Ekonomicznych49,453,358,9 Nauk Medycznych42,452,761,0 Nauk Społecznych40,448,565,7 Nauk Technicznych42,754,262,8 Nauki o Żywności42,952,363,1 Ochrony Środowiska i Rybactwa41,754,966,3 Prawa i Administracji40,352,063,6 Sztuki42,449,252,4 Teologii44,554,466,7 Razem38,752,366,8

18 (266)(204) Powyżej 50 lat - (175) (18,5%) 49,6%

19 (134) (156) Powyżej 9 lat – 22,6%

20 (109) 36,4%

21 WydziałMinŚrMax Bioinżynierii Zwierząt5,514,725,3 Biologii5,412,822,6 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej6,213,231,1 Humanistyczny3,911,824,6 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa5,712,623,2 Matematyki i Informatyki6,214,926,7 Medycyny Weterynaryjnej.5,312,129,2 Nauk Ekonomicznych4,413,623,3 Nauk Medycznych4,811,719,6 Nauk Społecznych4,611,017,5 Nauk Technicznych5,615,029,6 Nauki o Żywności5,313,931,5 Ochrony Środowiska i Rybactwa6,013,422,8 Prawa i Administracji5,012,526,2 Sztuki2,88,415,2 Teologii6,014,128,9 Uczelnia2,813,031,5

22 WydziałMinŚrMax Bioinżynierii Zwierząt3,98,712,7 Biologii5,19,715,4 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej4,78,417,0 Humanistyczny0,59,013,7 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa3,48,315,8 Matematyki i Informatyki0,88,814,9 Medycyny Weterynaryjnej.4,49,416,3 Nauk Ekonomicznych7,19,111,9 Nauk Medycznych5,88,412,3 Nauk Społecznych2,59,623,1 Nauk Technicznych4,89,919,7 Nauki o Żywności4,89,417,6 Ochrony Środowiska i Rybactwa5,59,815,4 Prawa i Administracji5,211,922,2 Sztuki3,88,214,0 Teologii1,65,07,6 Razem0,59,123,1

23 STYPENDIA NAUKOWE (habilitacyjne i doktorskie)

24 PRACOWNICY, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO OBRONY ROZPRAWY NAUKOWEJ W CIĄGU DWÓCH LAT OD ZAKOŃCZENIA POBIERANIA STYPENDIU NAUKOWEGO

25 Nauczyciele akademiccy z tytułem profesora i stopniem dr hab. wg dziedzin nauki (173) (63) (92)

26 Nauczyciele akademiccy ze stopniem naukowym doktora wg dziedzin nauki (171) (256) (267)

27 Art. 3. 1. Wyraz "uniwersytet" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

28 Według Ustawy z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej sześć osób posiadających tytuł profesora.

29 Uprawnienie do nadawania stopnia doktora może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej osiem osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

30 Uprawnienie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego może obejmować tylko te dyscypliny naukowe lub artystyczne, które w danej jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej pięć osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą być wliczane do minimalnej liczby osób zatrudnionych, tylko w jednej jednostce organizacyjnej i o ile są zatrudnione w tej jednostce nie krócej niż rok.

31 Stopień naukowy doktora habilitowanego nadawany jest w: – 6 dziedzinach – 12 dyscyplinach przez 11 wydziałów

32 Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego Lp.WYDZIAŁDZIEDZINADYSCYPLINA 1Bioinżynierii ZwierzątNauki rolniczeZootechnika 2BiologiiNauki biologiczneBiologia 3 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Nauki techniczne Geodezja i kartografia 4HumanistycznyNauki humanistyczneHistoria 5 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Nauki rolnicze Agronomia 6 Kształtowanie środowiska 7 Medycyny Weterynaryjnej Nauki weterynaryjneWeterynaria 8Nauk SpołecznychNauki humanistycznePedagogika 9Nauk TechnicznychNauki rolniczeInżynieria rolnicza 10Nauki o ŻywnościNauki rolnicze Technologia żywności i żywienia 11 Ochrony Środowiska i Rybactwa Nauki rolniczeRybactwo 12TeologiiNauki teologiczneTeologia

33 Stopień doktora nadawany jest w: – 10 dziedzinach – 21 dyscyplinach przez 15 wydziałów

34 Uprawnienia do nadawania stopnia doktora Lp.WYDZIAŁDZIEDZINADYSCYPLINA 1Bioinżynierii ZwierzątNauki rolniczeZootechnika 2BiologiiNauki biologiczneBiologia 3 Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Nauki techniczneGeodezja i kartografia 4 HumanistycznyNauki humanistyczne Historia 5Językoznawstwo 6Literaturoznawstwo 7Filozofia 8 Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Nauki rolnicze Agronomia 9Kształtowanie środowiska 10Matematyki i InformatykiNauki matematyczneMatematyka 11Medycyny WeterynaryjnejNauki weterynaryjneWeterynaria 12 Nauk SpołecznychNauki humanistyczne Pedagogika 13Nauki o polityce 14Nauki o ŻywnościNauki rolnicze Technologia żywności i żywienia 15 Ochrony Środowiska i Rybactwa. Nauki rolniczeRybactwo 16Nauk EkonomicznychNauki ekonomiczneEkonomia 17 Nauk Technicznych Nauki rolniczeInżynieria rolnicza 18Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn 19Prawa i AdministracjiNauki prawnePrawo 20SztukiSztuki muzyczneDyrygentura 21TeologiiNauki teologiczneTeologia

35 Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab. Termin przygotowania wniosku –2010 rok WydziałDziedzinaDyscyp. Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit z tytuł nauk. ze stop dr. habilit. Human.Nauki human. Literaturo- znawstwo 391324 Osoby firmujące uprawnienie: Profesorowie z tytułem: Walenty Piłat, Andrzej Staniszewski, Krystyna Stasiewicz Doktorzy habilitowani: Irina Betko, Sławomir Buryła, Zbigniew Chojnowski, Grzegorz Igliński, Joanna Kokot, Ewa Nikadem-Malinowska, Grzegorz Ojcewicz, Irena Rudziewicz, Beata Tarnowska

36 Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora hab. Termin przygotowania wniosku –2009 rok WydziałDziedzinaDysc. Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habilit Z tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Human.Nauki human. Językozn a-wstwo 431230 Profesorowie z tytułem: Maria Biolik, Jerzy Duma, Alla Kamalova, Aleksander Kiklewicz Doktorzy habilitowani:Mariusz Rutkowski, Wanda Szulowska, Ewa Żebrowska

37 Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2011 rok WydziałDziedzinaDyscyplina Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habil it Z tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Nauk Ekon. Nauki ekonom. Nauki o zarządzaniu 2428 Osoby firmujące uprawnienie: Profesorowie z tytułem: Teresa Łaguna, Eugeniusz Niedzielski Doktorzy habilitowani: Andrzej Buszko, Wiesława Olkowska, Wacław Szymanowski, Ryszard Walkowiak

38 Perspektywiczne możliwości uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora Termin przygotowania wniosku –2010 rok WydziałDziedzinaDyscyplina Liczba nauczycieli akademickich firmujących uprawnienie Liczba nauczycieli akademickich wspomagających uprawnienie Z tytuł. nauk. ze stop. dr. habili t Z tytuł nauk. ze stop. dr. habilit. Nauk Techn. Nauki techn. Budownictwo7(8)712 Osoby firmujące uprawnienie: Doktorzy habilitowani: Tran Chi, Bogusław Kaczmarek, Sergiy Koval, Leszek Małyszko, Leszek Rafalski, Barbara Rymsza, Robert Wójcik, Marek Ciak*

39

40

41 Rodzaj poniesionych wydatków Kwota w zł 2006200720082009 Okulary do pracy przy monitorze ekranowym 19 94821 22657 22817 685 Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 54 42552 59079 427 bd Dodatki specjalne za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia 446 955417 446414 421218 279 Szkolenia pracowników 2 35024 93011 4144 120 Badania profilaktyczne 65 78964 94669 86024 225 Razem 591 473583 145634 358266 318

42 WYPADKI PRZY PRACY

43 Planowane odejścia z pracy w Uczelni TerminNANNARazem Do 30.06.2009 246 Do 30.09.2009 31435 Do 31.12.2009 21517 Razem352358

44 Działania kierunkowe UWM w Olsztynie w zakresie spraw kadrowych Zamrożenie zatrudnienia w Uczelni. Ograniczenie zatrudniania nauczycieli akademickich, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy (zatrudnieni na tzw. II etatach). Zatrudnianie osób powyżej 70 roku życia tylko w przypadku potrzeby firmowania kierunku studiów lub uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Przestrzeganie zatrudniania na stanowisku adiunkta wg obowiązujących terminów. Przenoszenie nauczycieli na inne stanowiska. Zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych poprzez wprowadzenie odpowiednich wskaźników limitów zatrudnienia.


Pobierz ppt "Senat Akademicki 26 czerwca 2009. PLAN PREZENTACJI ZATRUDNIENIE W UWM ROZWÓJ KADRY STAŻ PRACY ADIUNKTÓW I PROFESORÓW UWM WIEK KADRY ŚREDNI WIEK UZYSKIWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google