Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Delegatów ZNP w UWM w kadencji 2010-2014 Olsztyn - 24.05.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Delegatów ZNP w UWM w kadencji 2010-2014 Olsztyn - 24.05.2013."— Zapis prezentacji:

1 III Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Delegatów ZNP w UWM w kadencji 2010-2014
Olsztyn

2 Porządek obrad Otwarcie konferencji Wybór przewodniczącego
Powołanie protokolantów Zatwierdzenie porządku obrad Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Uzupełnienie składu zarządu i wybór członka sądu koleżeńskiego Dyskusja Przyjęcie Uchwał i Wniosków Zakończenie obrad

3 Odeszli od nas na zawsze
Bednarska Franciszka Benedict Andrzej Dublaszewska Krystyna Dydziul Maria Grzesiuk Waleria Jakubowski Karol Kemesies Justyna Nikodem-Malinowska Ewa Nowakowska Jolanta Pałyska Nina Szwed Czesława Waśniewski Romuald Wiśniewski Wiesław

4 Sprawozdanie z działalności ZU ZNP za rok 2012/2013
Sprawozdanie z działalności ZU ZNP za rok 2012/ oraz propozycje programowe na rok 2013/2014 Wystąpienie Prezesa Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

5 Działalność ZU ZNP w okresie 2012/2013
1. Działalność organizacyjna ZU ZNP w UWM 2. Działania ZU na rzecz członków i organizacji 3. Działania ZU na rzecz pracowników 4. Współpraca z otoczeniem 5. Promocja związku 6. Nowe uwarunkowania i program działań na rok 2013/2014

6 1.1. Stan liczebny ZNP w UWM Emeryci 270 274 271 249 92.22
Na dzień r r r r r.13/10 Emeryci Pracown w tym: -NA -NNA Razem Em./100 Prac NNA/100 NA

7 Prezydium ZU ZNP - na bieżąco ZU ZNP - 9 ZU ZNP + przew. oddz. - 5
1.2. Zebrania zarządu Prezydium ZU ZNP na bieżąco ZU ZNP ZU ZNP + przew. oddz Spotkania integracyjne - 3 Inne zorg. spotk. z członkami ZNP - 3

8 1.3. Nasi przedstawiciele w Senacie UWM oraz w Komisjach Senackich w kadencji 2012-2016
W związku z wyborem nowych władz uczelni oraz członków Senatu UWM, ZU ZNP delegował do jego poszczególnych komisji następujące osoby: Agnieszka Kowalska- Komisja Statutowa Wojciech Kozłowski- Komisja Współpracy Międzynarodowej Renata Makarewicz- Komisja Nauki Jacek Michalak Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Irena Rudziewicz Komisja ds. Dydaktycznych Zbigniew Warzocha- Senat, Komisja ds. Kadrowych

9 1.4. Członkowie ZNP w Senacie UWM oraz w Komisjach Senackich i Uczelnianych
Czyżewski Cezary – Członek Senatu z WGiGP, Komisja Statutowa (WGiGP), Uczelniana Komisja Oceniająca (ZNP) Michalak Jacek – Członek Senatu z WNE, Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów (ZNP)

10 1.5. Odznaczenia państwowe dla członków związku na wniosek ZU ZNP
Srebrny Krzyż Zasługi Buszmak-Tupieka Alicja Makarewicz Renata – wręczenie podczas Święta Uniwersytetu Medal Edukacji Narodowej Płocha Halina Medal Za Długoletnią Służbę Dublaszewska Krystyna Kozłowski Wojciech

11 2.1. Działania zarządu na rzecz członków i organizacji
Zorganizowanie wczasów wymiennych. Zorganizowanie uroczystej kolacji z okazji Dnia Nauczyciela. Zorganizowanie wigilii związkowej. Zorganizowanie ogniska w AOJ. Opracowanie historii ZNP i zamieszczenie jej na e-stronie. Rozpoczęcie prac nad regulaminem wewnętrznym ZNP. Udział w zebraniu koła na Wydz. Bioinżynierii i wybór Przewodniczącego Koła. Delegowanie przedstawicieli ZNP do Rad Wydziału i Senatu na kadencję Wprowadzenie nowych zasad naliczanie składek członkowskich dla emerytów.

12 2.2. Świadczenia na rzecz członków ZNP
Rok wyprawka dla dzieci bony świąteczne dla emerytów zapomoga losowa zapomoga zwrotna zasiłek z tyt. urodzenia dziecka zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny zasiłek z tyt. zgonu członka związku wczasy wymienne -przyjazdy gości -wyjazdy prac. UWM Razem bez pozycji goście

13 3.1. Działania zarządu na rzecz pracowników UWM
Podjęto prace nad nowym regulaminem pracy. Zorganizowano z inicjatywy członków ZNP w SJO, spotkania prorektorów z pracownikami SJO. Interweniowano u Kanclerza ws. opóźnień wydawania legitymacji kolejowych oraz ws. badań okresowych pracowników. Podjęto działania ws. wypłat II transzy wczasów turystycznych w 2012 r. Monitorowano proces tworzenia nowych kart oceny. Przedłożono Rektorowi negatywną opinię ws. zmian w statucie UWM dotyczącej adiunktów.

14 3.1. Działania zarządu na rzecz pracowników UWM
Interwencja ws. sprawie niewypłacenia 13-tek grupie osób zaangażowanych w projekty UE. Wystąpienie do Rektora ws. udziału związków zawodowych w podziale podwyżek. Udział w posiedzeniach komisji ds. płacowych oraz opracowania zasad podziału środków na podwyżki. Wystąpienie do Dziekanów ws. włączenia przedstawicieli ZNP do komisji opracowujących wydziałowe kryteria oceny nauczycieli oraz ws. podziału środków na podwyżki z tzw. części dziekańskiej.

15 3.2. Raport ZFSS -rodzaj i liczba świadczeń oraz wydatkowane kwoty
Świadczenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. - środki przyznane na pomoc finansową i rzeczową os./601,2 tyś. zł. - wypoczynek zorg. we własnym zakresie w tym dzieci os./ tyś. zł. - pożyczki remontowe os./ tyś. zł. - pożyczki budowlane os./ tyś. zł. - świadczenia rzeczowe dla dzieci os./ tyś. zł. - sanatoria os./ 20,3 tyś. zł. - skierowania na basen os./ 72,5 tyś. zł. - karty Benefit os./ 64,1 tyś. zł. - zorganizowany wypoczynek dzieci os./ 889,8 tyś. zł. Łączna liczba/kwota świadczeń os. /17.333,9 tyś. zł

16 4.1. Współpraca z otoczeniem
Spotkania przedstawicieli zw. zawod. z Prorektorem prof. dr. hab. Grzegorzem Białuńskim: , 21.02, 5.03, 12.03, 26.04, r. Spotkania przedstawicieli zw. zawod. z Kanclerzem: , 1.03, 7.05, r. Spotkanie przedst. zw. zawod. z JM Rektorem prof. dr. hab. Ryszardem Góreckim oraz członkami Kolegium Rektorskiego w sprawie renegocjacji warunków spłaty zadłużenia wobec ZFSS ( r. ). Opracowano raport dla RSzWiN „Wymagania i procedury w modelu kariery akademickiej w UWM”. Udział kol. Z. Warzochy w posiedzeniu RSzWiN (listopad 2012). Udział kol. C. Czyżewskiego w posiedzeniu RSzWiN (1 marca ).

17 4.1. Współpraca z otoczeniem
Spotk. z kier. „Solidarności” Spotk. z JM Rektorem Spotk. z Prorekt. ds. Kadr na bieżąco Spotk. z Prorekt. ds. Kadr (oficjalne) Spotk. z Kanclerzem Spotk. z przew Komisji ds. Kadrowych - 5 Posiedzenia Senatu Posiedzenia Komisji ds. Kadrowych - 10 Posiedzenia RSzWiN

18 Udział członków ZU ZNP we wszystkich uroczystościach uczelnianych.
5.1. Promocja związku Aktywny i widoczny udział w posiedzeniach Senatu i w Komisjach Senackich. Udział członków ZU ZNP we wszystkich uroczystościach uczelnianych. Udział Członków Kolegium Rektorskiego oraz kolegów z Solidarności w spotkaniach integracyjnych ZNP. Wzrost aktywności przedstawicieli ZNP w Radach Wydziałów Udział Prezesa w zebraniu sprawozdawczym PKZP. Sponsorowanie wydania albumu prac artystów amatorów, byłych pracowników UWM.

19 Nowe kryteria oceny pracowników.
6.1. Nowe uwarunkowania Nowa polityka kadrowa w tym dot. okresu zatrudnienia asystentów i adiunktów. Nowe kryteria oceny pracowników. Nowa polityka ws. kształcenia oraz rozliczania godzin dydaktycznych. Nowa polityka dot. podziału środków na podwyżki dla pracowników. Ogólnouczelniany program oszczędności we wszystkich obszarach działalności UWM.

20 6.2. Program działań ZU ZNP – 2013/2014
Monitorowanie realizacji wypłat z ZFŚS. Monitorowanie realizacji podwyżek w latach Udział przedstawicieli ZNP w wydziałowych komisjach opracowujących zasady podziału środków na podwyżki w latach Udział przedstawicieli ZNP w komisjach opracowujących wydziałowe kryteria i skale ocen. Monitorowanie skutków wprowadzenia w życie nowych kart oceny pracowników na wydziałach.

21 6.2. Program działań ZU ZNP – 2013/2014
Dążenie do przywrócenia należytej rangi kształceniu. Pobudzanie organizacji wydziałowych do wzrostu aktywności na wydziałach oraz pozyskiwania nowych członków. Zakończenie prac nad regulaminem wewnętrznym związku oraz wdrożenie w życie zasad w nim określonych. Zwiększenie oferty wczasów wymiennych. Opracowanie harmonogramu wyborów do zarządów kół wydziałowych oraz regulaminu wyborów do ZU. Przygotowanie do przyszłorocznej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej oraz wyborów na wydziałach.

22 Projekt debaty o stanie polskiej oświaty KULTURA EDUKACJI
Debata jest okazją do spotkania przedstawicieli wszystkich poziomów edukacyjnych. Do udziału w konferencji zaprosimy przedstawicieli świata nauki, dydaktyków akademickich, metodyków nauczania i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Mamy nadzieję, że spotkanie zaszczycą także przedstawiciel organów prowadzących i nadzorujących naszego województwa.

23 Podczas Debaty chcemy poruszyć następujące problemy szczegółowe:
1. Kultura edukacji wyrażona poprzez poziom przygotowania metodycznego i merytorycznego nauczycieli polskich szkół. 2. Kultura edukacji wynikająca ze sposobu weryfikowania osiąganych wyników, z więc problem zewnętrznego egzaminowania (przedstawiciel Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). 3. Kultura edukacji wynikająca z przygotowania przestrzeni, w której odbywają się zajęcia szkolne, w tym poziom wyposażenia szkół i ich przystosowanie do możliwości dzieci w różnych wieku (przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – prezydent, burmistrz, wójt…). 4. Edukację dla kultury, a zatem przygotowanie uczniów polskich szkół do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim w poczuciu odpowiedzialność za narodowy dorobek kulturowy. 5. Edukację w kulturze, czyli udział szkół w działalności kulturowej najbliższego środowiska i regionu.


Pobierz ppt "III Konferencja Sprawozdawczo-Programowa Delegatów ZNP w UWM w kadencji 2010-2014 Olsztyn - 24.05.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google