Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? MINISTER NAUKI Michał Kleiber NAUKA POLSKA dla INTEGRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? MINISTER NAUKI Michał Kleiber NAUKA POLSKA dla INTEGRACJI."— Zapis prezentacji:

1 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? MINISTER NAUKI Michał Kleiber NAUKA POLSKA dla INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

2 Nauka polska w Unii Europejskiej (od ponad czterech lat) INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? 5. Program Ramowy UE 1300 projektów badawczych i grantów z polskim uczestnictwem Uczestniczymy w projektach rozwoju technologii o wartości ponad 1 mld euro Wsparcie KE dla polskich partnerów - 152 mln euro 6. Program Ramowy UE: szanse i zagrożenia

3 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Wiedza – Informatyzacja – Konkurencyjność WIK 2002-2006 Rozwój potencjału naukowo-badawczego Budowa Polskiej Przestrzeni Badawczej Opracowanie i realizacja Narodowej Strategii Innowacji Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

4 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Polityka naukowo-badawcza »Polityka naukowa państwa, polityka naukowo-badawcza na szczeblu regionalnym, współpraca międzynarodowa, integracja europejska, polityka finansowa, funkcja monitorująco-kontrolna, polityka informacyjna Transformacja struktury instytucjonalnej nauki »Efektywność dotacji statutowych, transformacja szkolnictwa wyższego, PAN, JBR Rozwój badań naukowych »Efektywność, interdyscyplinarność, badania podstawowe, badania w dziedzinie obronności Rozwój kadr naukowych »Młodzi naukowcy, kadry dydaktyczne, drenaż mózgów Społeczno-polityczna funkcja nauki »Funkcja doradcza, etyka, edukacja, popularyzacja WIK Potencjał Naukowo-Badawczy

5 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? WIK Polska Przestrzeń Badawcza – Instrument finansowy

6 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Rozwój infrastruktury badawczej »Rozwój infrastruktury badawczej, Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii, sieć KPK Rozwój systemu innowacji »Inkubatory technologii, parki naukowo-technologiczne, sieć KSI Rozwój krajowych programów ramowych » Zaawansowane technologie, »Nowe technologie dla MŚP Rozwój zasobów ludzkich dla Gospodarki Opartej na Wiedzy »Kadry w jednostkach naukowo-badawczych, Centra Marie Curie Informatyzacja WIK Polska Przestrzeń Badawcza

7 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Opracowanie i realizacja RIS Opracowanie NSI poprzez integrację RIS Foresight technologiczny Raport Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy Instrumenty finansowo-prawne WIK Narodowa Strategia Innowacji

8 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu »Internet szerokopasmowy dla szkół, infrastruktura dostępu szerokopasmowego, centralne bazy danych administracji, bezpieczeństwo w sieci Tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie »Wrota Polski, polskie treści w Internecie, gospodarka elektroniczna Edukacja informatyczna Informatyzacja administracji publicznej »Rozwój systemów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu, standardy, zasady bezpieczeństwa, audyt informatyczny, standard dokumentu elektronicznego, IDA Instrumenty prawno-finansowe »Ustawa o informatyzacji, nowelizacja ustawy o dostepie do informacji publicznej, zamówieniach publicznych, »Strategia ePolska WIK Budowa społeczeństwa informacyjnego

9 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? 2002 rok - konferencja Nauka polska dla integracji europejskiej poświęcona prezentacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, oraz możliwości wsparcia rozwoju regionalnego przez KBN i środowisko nauki w ramach programu Nauka polska dla integracji europejskiej Deklaracja - podpisana przez Ministra Nauki oraz wojewodów i marszałków Cel współpracy: opracowanie i sfinansowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych (RIS) Regionalne Strategie Innowacji - RIS

10 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Regionalne Strategie Innowacji - RIS Rezultatem projektu budowy RIS powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii Czas trwania projektu wynosi 18-24 miesięcy, wszystkie projekty muszą się zakończyć do 31 grudnia 2004 roku Kwota dofinansowania rzędu 250.000 zł.( koszt prac wdrożeniowych ponosi zleceniodawca)

11 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Stan realizacji RIS na 28 maja 2003: 5 województw (śląskie, wielkopolskie, opolskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie) realizuje RIS w ramach 5. PR UE (II Program Horyzontalny, Promocja Innowacji oraz Wsparcie Uczestnictwa Małych i Średnich Przedsiębiorstw) Pozostałych 11 województw we wrześniu 2002 roku otrzymało zaproszenie do składania wniosków o uruchomienie RIS. Wnioski złożyli wszyscy - podpisano 8 umów, 3 procedury się toczą Regionalne Strategie Innowacji - RIS

12 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Dzisiaj skupiamy uwagę na pytaniu: Czy Polska ma szanse na wzmocnienie potencjału innowacyjnego regionów? Chcemy wykazać, że regionalne i lokalne inwestycje w B+R i infrastrukturę, pozwalają na pozyskanie znacznie większych środków centralnych (budżet nauki i edukacji) lub zagranicznych (fundusze strukturalne, programy ramowe) Regionalne Strategie Innowacji - RIS

13 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Zamierzenie MNiI: opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Innowacji, które wymaga: oceny potencjału B+R w regionach, przeprowadzenie procesu Technology Foresight W rezultacie otrzymamy: mapę dostępnego potencjału innowacyjnego mapę kierunków rozwoju badań i technologii przesłanki formułowania racjonalnych kierunków rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy Regionalne Strategie Innowacji - RIS

14 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? MNiI zapewnia: Wsparcie finansowe Wsparcie doradcze: Krajowe Punkty Kontaktowe (aktualnie) Krajowa Sieć Innowacji (początek w 2004 roku) Biuro ds. funduszy strukturalnych w MNiI (m.in. specjalistyczne szkolenia tematyczne) Regionalne Strategie Innowacji - RIS

15 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Inicjatywy MNiI zapisane w dokumencie Wiedza- Informatyzacja-Konkurencyjność : tworzenie centrów zaawansowanych technologii wzmocnienie centrów doskonałości i sieci tych centrów pomoc w finansowaniu RIS uruchomienie taniego, szerokopasmowego dostępu do Internetu wdrożenie ICT do edukacji i komunikacji z administracją, wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych i przedsiębiorstw w 6. Programie Ramowym UE Regionalne Strategie Innowacji - RIS

16 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Strategia działania -Modele

17 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Utworzenie 8-10 Centrów Zaawansowanych Technologii Rozwój 150-200 Centrów Doskonałości Rozwój Sieci Kompetencji Sieć Żywność wysokiej jakości Sieć Biomasa Rozwój 10-12 parków naukowo-technologicznych –Akcelerator Łódzki, Akceleratory regionalne Utworzenie 30-40 preinkubatorów uczelnianych/ inkubatorów technologii Pozyskanie funduszy inwestycyjnych (venture capital) INICJATYWY MNiI

18 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych o potencjale (masie krytycznej) pozwalającym na włączenie się w najbardziej ambitne badania na poziomie światowym i zmierzających do realizacji strategii lizbońskiej Koordynacja i rozwój prac badawczo-rozwojowych w priorytetowych dla polskiej gospodarki obszarach Utworzenie silnej, dynamicznej instytucji pośredniczącej pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorstwami Upowszechnianie i implementacja nowych technologii w gospodarce i społeczeństwie, rozwój przedsiębiorczości Strukturyzacja i integracja sfery B+R Integracja z regionalną strategią rozwoju, RIS, współpraca z samorządem Cele Centrów Zaawansowanych Technologii

19 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

20 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

21 Centre for Advanced Materials and Technology coordinated by Prof. W.K. Nowacki Institute of Fundamental Technological Research PAS; 4 CoEs Advanced materials: Multifunctional materials Intelligent materials Nanomaterials Intermetalics Gradient materials

22 NANO-CENTRE – Advanced Technology Centre on Nanomaterials coordinated by Prof. K.Kurzydłowski Warsaw University of Technology processing, modelling and characterisation of structure and properties mechanical alloying, rapid solidification, severe plastic deformation, CVD, PVD, impulse plasma deposition

23 PRENABIO – Advanced Technology Center of High Pressure Methods in Optoelectronics, Nanotechnology and Biotechnology W. Lojkowski solid state physics, materials science, biotechnology, high pressure techniques high pressure, nitride semiconductors, nanocrystalline ceramics, proteins agglomeration

24 CEDAR – Advanced Technology Centre for Sustainable Redevelopment of Degraded Areas coordinated by Dr. J.Łączny Institute of Ecology of Industrial Areas identification and inventory of degraded sites, methods to mitigate human and environmental risk associated with on- going and abandoned industrial activities

25 BioMoBil- Advanced Technology Centre on Bio- Safety & Molecular Biomedicine coordinated by Prof. Podhajska biotechnology, biochemistry, molecular biology, biomedicine Bio-safety, environment protection, molecular diagnostics, molecular therapy

26 Advanced Centre for Fabrication of Low Dimensional Structures coordinated by Prof. J.Kossut solid state physics, physics of semiconductors, physics of magnetic materials, low-dimensional structures on the nanometer scale

27 KNOWBASE – Advanced Technology Centre in Knowledge-Based Society in Economy coordinated by Prof. B. Piasecki University of Lodz social science integration, management, knowledge, enterpreneurship, regional policy, sociology

28 PAGEN -Advanced Technology Centre of Plant Agrobiology & Molecular Genetics coordinated by Prof. Chelkowski Institute of Plant Genetics PAS; Poznan plant genetics, agriculture, biotechnology, phytopathology genomics, cytogenetics, plant resistance, crop improvement

29 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?

30 INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW?


Pobierz ppt "INTEGRACJA EUROPEJSKA A NAUKA CZY POLSKA MA SZANSE NA WZMOCNIENIE POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONÓW? MINISTER NAUKI Michał Kleiber NAUKA POLSKA dla INTEGRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google