Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHAŁ KLEIBER PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PRÓBA PODSUMOWANIA WARSZAWA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHAŁ KLEIBER PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PRÓBA PODSUMOWANIA WARSZAWA,"— Zapis prezentacji:

1 MICHAŁ KLEIBER PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PRÓBA PODSUMOWANIA WARSZAWA, 27 MAJA 2004

2 IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH 40 posiedzeń KBN 194 uchwały 986 rozpatrzonych dokumentów 600 posiedzeń Zespołów KBN 150 posiedzeń zespołów opiniodawczo-doradczych 2000 posiedzeń sekcji KBN IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

3 IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH W latach 2000- 2003 3908 – liczba rozpatrzonych wniosków o finansowanie działalności statutowej 26 899 – liczba rozpatrzonych wniosków na finansowanie projektów badawczych własnych 1317 – liczba rozpatrzonych wniosków na finansowanie projektów celowych 1546 – liczba rozpatrzonych wniosków o finansowanie działalności wspomagającej badania 10 348 – liczba rozpatrzonych wniosków o finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych >13 000 – liczba rozpatrzonych raportów końcowych >22 000 – liczba rozpatrzonych raportów rocznych IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

4 IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH W latach 2000- 2003 11 418 mln. zł – zainwestowano w badania naukowe sfinansowano 3485 – wniosków o finansowanie działalności statutowej 452 – wniosków o finansowanie badań własnych szkół wyższych 9317 – projektów badawczych własnych 977 – projektów celowych i celowych zamawianych 431 – inwestycji budowlanych 2182 – inwestycji aparaturowych IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

5 IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Budżet NAUKI (mln. zł) IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

6 PODZIAŁ BUDŻETU NAUKI IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

7 BUDŻET NAUKI 2004 2004 rok 2 791 191 000 zł – 0,34 %PKB 2003 rok 2 752 626 646 zł – 0,34 %PKB Dodatkowe wpływy Brak obciążenia składką do PR ~100 mln zł Prywatyzacja 30-70 mln zł Fundusze Strukturalne 158.25 mln (w latach 2004-2006) 6. Program Ramowy ~ 50 mln Offset ~ 27 mln $ szansa na ponad 20 % wzrost budżetu nauki 100.85 mln (środki UE) 57.4 mln (środki prywatne) IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

8 DOKUMENTY STRATEGICZNE Przyjęte przez Radę Ministrów Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Strategia Informatyzacji e-POLSKA Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006) Opracowywane Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013) Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjność – Polska w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

9 NAKŁADY NA B+R STRATEGIA ZWIĘKSZANIA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej* * Dokument MNiI oraz MGPiPS, przyjęty przez Radę Ministrów IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

10 WYNIKI 6. PR 2003 LP1- liczba polskich zespołow uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania LP2- liczba polskich zespołow, uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania, o których posiadamy informacje finansowe STAN – KWIECIEŃ 2004 IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

11 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZROST KONKURENCYJNOŚĆI PRZEDSIĘBIORSTW (sektorowy program operacyjny) WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ 195.65 mln w latach (2004 – 2006) w tym: wkład Wspólnoty 100.85 mln krajowy wkład publiczny (budżet państwa) 37.40 mln środki prywatne 57.40 mln IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

12 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

13 MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE międzynarodowy skład doktorantów i wykładowców elastyczne finansowanie w ramach dotacji na działalność statutową - średnio ok. 100 tys. zł rocznie w 2004 roku uruchomiono 10 międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanie - ponad 1,3 mln zł dziedziny - chemia, biomedycyna, fizyka, matematyka, informatyka, nauki społeczne MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

14 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE wspólne projekty badawcze, przyjmowane w drodze konkursu przez komisję wspólną każdy kraj finansuje swoich wykonawców, według własnych reguł pierwsze konkursy Polska-RFN (realizowanych 15 projektów z neurologii) w przygotowaniu Polska-Francja zainteresowanie innych krajów, w tym USA i Japonii IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

15 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY Cel konkursu Wsparcie realizacji prac naukowych związanych z opracowaniem nowych produktów i technologii z zakresu biotechnologii. Jest to pierwszy program mający za zadanie stworzenie dogodnego środowiska wspierającego od strony naukowej działanie i powstawanie małych oraz średnich firm biotechnologicznych w Polsce. Preferowane były oferty pochodzące od jednostek naukowych, które nawiązały kontakt z firmami biotechnologicznymi (lub uczestniczyły w tworzeniu takich firm). Firmy te powinny zaoferować jednostkom naukowym wdrożenie technologii (lub produktu) stanowiących przedmiot złożonej oferty IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

16 TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Nowa metoda odcinania etykiety powinowactwa przy oczyszczaniu białek Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Nowy analog insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Otrzymywanie i ocena eksperymentalnych szczepionek jadalnych przeciw motylicy wątrobowej i rotawirusom świń Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Parazytologii PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny Opracowanie metod kontroli jakości roślin rozmnażanych in vitro – tulipana, narcyza i liliowca Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakterii listeria monocytogenes dla przemysłu spożywczego i probiotyków dla ryb Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

17 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Fluoryzujący "Cell Chip" - (FCC)Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoodpornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immunosupresji i onkologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Akademia Medyczna w Warszawie, BIOWET – Puławy Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej Politechnika Łódzka, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów w Łodzi Technologia otrzymywania preparatu wieloenzymowego z Aspergillus niger IBT-90 przydatnego w procesach obróbki wyrobów włókienniczych Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ZPOW Pektowin w Jaśle Opracowanie biotechnologicznej metody syntezy symwastatyny Instytut Chemii Organicznej PAN IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

18 WAŻNE INWESTYCJE PIONIER - Ogólnopolska Sieć Optyczna Finansowanie z budżetu państwa w latach 2001- 2004 - 184 622 748 zł. PIONIER połączy 22 Miejskie Sieci Komputerowe. Zasięg transgraniczny sieci obejmie połączenia z sieciami w krajach graniczących z Polską Sieć optyczna posiada łącze do europejskiej sieci GEANT i dalej z siecią w USA PET – Międzyuczelniany Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Wprowadzenia nowej, w Polsce jeszcze nie stosowanej, technologii obrazującej funkcje organów ciała człowieka Pozwala na osiągnięcie precyzji nieosiągalnej w innych metodach obrazowania medycznego. Finansowanie - do 10 mln złotych w latach 2004-2006 CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych Obecnie CERN zrzesza 20 europejskich państw członkowskich: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Z CERN współpracują liczne państwa, nie będące jego członkami. Polscy uczeni biorą udział w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych realizowanych przez CERN SALT - Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT jest zlokalizowany w Południowo-Afrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland na płaskowyżu Karoo kwota dofinansowania ze środków MNiI - 2.5 miliona $ udział w kosztach budowy i eksploatacji SALTa zapewni polskim astronomom dostęp do 10% czasu teleskopu budowa ma się zakończyć w 2005 r. IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

19 FORESIGHT ZDROWIE i ŻYCIE - realizowany w przygotowaniu ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO Narodowy Program Foresight Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

20 OCENA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE Raport Banku Światowego Cel raportu przedstawienie propozycji rozwiązań, które zapewnią zrównoważony wzrost i poprawią konkurencyjność gospodarki dzięki stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycji, zwłaszcza w zakresie tworzenia i absorpcji wiedzy. Główne zalecenia zwiększenie nakładów na B+R stworzenie efektywnego i dostosowanego do obecnych wyzwań gospodarczych systemu kształcenia ustawicznego rozwój technologii i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej zbudowanie instytucji i mechanizmów finansowania wspierających innowacyjną działalność B+R IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

21 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI Celem projektu jest nawiązanie współpracy między władzami samorządowymi regionu a przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami badawczymi, dostawcami usług finansowych i doradczych, oraz instytucjami użyteczności publicznej oraz opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w poszczególnych regionach – województwach Końcowym rezultatem projektu powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady organizacyjne i źródła ich finansowania. Ponadto celem projektu jest upowszechnienie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na badania i innowacje w regionach oraz promocja innowacyjnego wizerunku regionu IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

22 WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUKI elektroniczny dostęp on line do ponad 2700 zagranicznych czasopism naukowych dostęp dla całego środowiska nauki koszty: 50% użytkownicy, 50% MNiI oszczędność dla użytkowników na dotychczasowej prenumeracie – ponad 30% IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

23 PROMOCJA NAUKI Nowe Inicjatywy EKSPLORATORIUM nowoczesne muzeum nauki pełniące funkcje edukacyjne i promocyjne podpisane porozumienie między ministrem nauki, ministrem edukacji narodowej i sportu oraz prezydentem Warszawy budowa ruszy w 2005 roku WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY (inicjatywa ministra nauki) 15-25 ha w atrakcyjnym miejscu użytkownicy – firmy typu start-up i spin-off, instytuty i laboratoria kierunki działania – informatyka i telekomunikacja, logistyka i transport, biotechnologia i medycyna, nanotechnologia i nowe materiały, mechatronika i optoelektronika, bankowość i ubezpieczenia INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY NAUKA W POLSCE pomyślany jako narzędzie komunikacji środowisk naukowych ze społeczeństwem dofinansowany przez MNiI, realizowany przez PAP bezpłatnie dostępny dla wszystkich uruchomienie – maj 2004 wersja anglojęzyczna – po okresie próbnym DZIEŃ NAUKI 2004 18 września – sobota bierze udział co najmniej 11 ośrodków organizator - MNiI oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA

24 DEBATY MINISTRA NAUKI 1.KOMÓRKI MACIERZYSTE – ŻYCIE ZA ŻYCIE? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne 2.SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY – W POLSCE? CEL DEBAT – GŁOS NAUKI W WAŻNYCH SPRAWACH PUBLICZNYCH IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MICHAŁ KLEIBER PRÓBA PODSUMOWANIA


Pobierz ppt "MICHAŁ KLEIBER PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI IV KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PRÓBA PODSUMOWANIA WARSZAWA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google