Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz"— Zapis prezentacji:

1 Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz
Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 1

2 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty
Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 2

3 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty
PROGRAM KONFERENCJI czwartek, 4 grudnia 2008 roku sesja plenarna zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 sesja plenarna dla zespołów 1, 2, 3 zajęcia w zespole 4 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 3

4 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty
PROGRAM KONFERENCJI piątek, 5 grudnia 2008 roku zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 sesja plenarna Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 4

5 prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski
Przewodniczący Zespołu ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 5

6 przez 18 lat doradca metodyczny
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska Ewa Czerska dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego z 30-letnim stażem w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym przez 18 lat doradca metodyczny odznaczona nagrodą prof. R. Trześniowskiego „Wybitny nauczyciel wychowania fizycznego” autorka programu wychowania fizycznego dla III i IV etapu edukacji dopuszczonego do użytku szkolnego, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Ogólnopolskim Konkursie na Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego autorka ponad 30 publikacji metodycznych inicjatorka i realizatorka licznych konferencji oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego na terenie całego kraju Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

7 dr Bogumiła Przysiężna
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska dr Bogumiła Przysiężna prodziekan w AWFiS w Gdańsku nauczyciel dyplomowany z 20-to letnim stażem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum współautorka programów wychowania fizycznego dopuszczonych do użytku szkolnego autorka licznych publikacja na temat wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej organizatorka wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

8 prof. dr hab. Barbara Woynarowska
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska prof. dr hab. Barbara Woynarowska lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UW, członek PAN (od 1999) twórczyni koncepcji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami (1990) współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie i krajowy Koordynator w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ( ) kierownik międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej współautorka (2006) Narodowego Programu Zdrowia, autorka licznych publikacji z zakresu medycyny szkolnej, auksologii, medycyny sportowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

9 Krzysztof Zaczek Zaczyński
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska Zbigniew Cendrowski Redaktor naczelny czasopisma Lider – promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna, autor licznych publikacji na temat wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz zdrowia i edukacji zdrowotnej Honorowy Prezes Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, a w latach Prezes Zarządu Głównego SZS Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

10 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński Prorektor ds. Studenckich AWF w Warszawie absolwent AWF we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego autor licznych prac naukowych i popularno-naukowych Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP członek Prezydium Polskiej Akademii Olimpijskiej w Polskim Komitecie Olimpijskim w latach przewodniczącym Komisji Sportu Powszechnego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w latach 1997, 2001 i 2005 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

11 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz Kierownik Zakładu Metodyki WF AWFiS w Gdańsku ekspert MNiSW ds. standardów kształcenia na kierunkach studiów nauczyciel wychowania fizycznego z 20-letnim stażem w pracy w szkole podstawowej i gimnazjum autor programów nauczania, podręczników szkolnych i środków dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego autor licznych publikacji naukowych, metodycznych i popularno-naukowych Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

12 Kierownik Zakładu Metodyki WF AWF w Krakowie
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska dr Eligiusz Madejski Kierownik Zakładu Metodyki WF AWF w Krakowie dyplomowany nauczyciel WF z 20-letnim stażem pracy w szkole podstawowej, w tym 11 lat pracy w klasach I-III 11 lat pracy na stanowisku v-ce dyrektora szkoły autor licznych publikacji z zakresu metodyki wychowania fizycznego członek Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów Życia Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

13 prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech Prorektor PWSZ w Raciborzu, profesor Politechniki Opolskiej dyplomowany nauczyciel WF w szkołach ponadpodstawowych, III stopień specjalizacji zawodowej doradca metodyczny WF i wizytator ds. sportu szkolnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach członek zarządu The European Physical Education Association (EUPEA) Wiceprezes ZG SZS , przedstawiciel SZS w International Schoolsport Federation (ISF) autor licznych publikacji poświęconych europejskiemu wychowaniu fizycznemu i sportowi szkolnemu Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

14 dr Krzysztof Zaczek Zaczyński
Wojciech Przybylski Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Ewa Czerska dr Krzysztof Zaczek Zaczyński Dziekan w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, autor licznych publikacji z zakresu dydaktyki i zarządzania autor i współautor programów i podręczników do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych nauczyciel w szkołach zawodowych, licealnych i ponadgimnazjalnych wieloletni pracownik Instytutu Programów Szkolnych – Kierownik Pracowni przedmiotu Przysposobienie Obronne, do 2006 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma Edukacja dla bezpieczeństwa Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

15 Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
CELE KONFERENCJI uzasadnienie potrzeby doskonalenia obowiązującej podstawy programowej, prezentacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa porównanie i ocena zgodności polskiej koncepcji programowej z europejskimi tendencjami w tym zakresie zebranie opinii środowiska oświatowego o projekcie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa r. Gdańsk-Sobieszewo

16 CELE KONFERENCJI W konsekwencji wskazanie
Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa CELE KONFERENCJI W konsekwencji wskazanie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowej podstawy programowej działań koniecznych dla lepszego wsparcia procesu wprowadzania nowej podstawy programowej zebranie opinii środowiska oświatowego o projekcie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa r. Gdańsk-Sobieszewo

17 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz AWFiS Gdańsk
Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 17

18 PROGRAM KONFERENCJI czwartek, 4 grudnia 2008 roku
Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa PROGRAM KONFERENCJI czwartek, 4 grudnia 2008 roku Sesja plenarna Nowa Podstawa programowa WF – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz (AWFiS Gdańsk) Podstawa programowa WF w Polsce na tle rozwiązań Europejskich – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech (PWSZ Racibórz, Politechnika Opolska) r. Gdańsk-Sobieszewo

19 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Tomasz Frołowicz AWFiS w Gdańsku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

20 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Tomasz Frołowicz AWFiS w Gdańsku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

21 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WF
kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WF Nowa podstawa programowa – edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Co nowego w wychowaniu fizycznym? r. Tomasz Frołowicz

22 Syndrom niedokończonej reformy
DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE? Wnioski z badań PISA (Programme for International Student Assessement – Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów) z udziałem polskich uczniów: Syndrom niedokończonej reformy r. Tomasz Frołowicz

23 DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE?
Jeśli chcemy obniżyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment… tys. MEN

24 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W WYBRANYCH KRAJACH
Polska 6 7 13 16 19 Albania 6 14 18 Austria 6 14 18 10 Francja 6 15 18 11 Szwecja 7 16 19 r. Tomasz Frołowicz

25 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W WYBRANYCH KRAJACH
Polska 6 7 13 16 19 Afganistan 7 13 16 19 Japonia 6 12 15 18 Polska (projekt) 5 6 12 15 18 r. Tomasz Frołowicz

26 DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE?
Obniżenie wieku szkolnego wymaga korekty programów nauczania, zwłaszcza w pierwszych latach nauki. Niezależnie od tego: 2. Mało kto jest zadowolony z obecnie osiąganych efektów kształcenia. W ciągu 2½ roku, po 3 godziny tygodniowo niczego sensownego nie da się nauczyć! Uczniowie przestali się uczyć! Oni niczego nie umieją po gimnazjum. Jak ich tam uczą? Od paru lat studenci I roku są znaczniej gorzej przygotowani do studiów. Co się stało? MEN

27 DLACZEGO ZMIANY SĄ POTRZEBNE?
Przed rokiem 2000: Studia wyższe Szkoły z maturą ~400 tys. 50% ZSZ 50% Obecnie: Szkoły z maturą ZSZ 80% 20% Studia wyższe ~2 mln MEN

28 DLACZEGO ZMIANY SĄ POTRZEBNE?
Obecnie w szkołach kończących się maturą uczy się duża grupa uczniów, którzy kilka lat temu poszliby do zasadniczych szkół zawodowych. Średni poziom uzdolnień uczniów szkół kończących się maturą znacznie się obniżył. Potrzeba więcej czasu na omówienie każdego tematu. Treści nauczania trzeba ograniczyć… …albo zmienić organizację procesu kształcenia. MEN

29 ISTOTA ZMIAN: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, WF … zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego MEN

30 ISTOTA ZMIAN: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru rzetelne kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii MEN

31 5 6 12 15 18 GIMNAZJUM – pomaga odkrywać i rozwijać zainteresowania
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – daje wsparcie na starcie 5 6 12 15 18 LICEUM – solidnie przygotowuje do dalszej nauki SZKOŁY ZAWODOWE – dają dobrą podbudowę kształcenia ogólnego SZKOŁA PODSTAWOWA – opiekuje się i jest bezpieczna r. Tomasz Frołowicz

32 Nowa podstawa programowa
JAK OSIĄGNĄĆ SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWĄ? Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… Precyzyjny opis efektów kształcenia: Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego MEN

33 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji – krajowa struktura kwalifikacji (European Qualification Framework) Nowa podstawa programowa zastąpi także standardy wymagań egzaminacyjnych MEN

34 Podstawa programowa kształcenia ogólnego:
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego: gwarantuje pożądany stopień jednolitości edukacji na terenie całego kraju, przy zagwarantowaniu niezbędnego stopnia niezależności podmiotów edukacji, dzieli kształcenie na etapy, a treści na przedmioty, bloki przedmiotowe i inne rodzaje zajęć, określa we wstępach (preambułach) koncepcję, czyli priorytety edukacyjne, definiuje cele kształcenia jako wymagania ogólne w obrębie przedmiotów, bloków przedmiotowych i innych rodzajów zajęć, definiuje treści nauczania i umiejętności jako wymagania szczegółowe w obrębie przedmiotów, bloków przedmiotowych i innych rodzajów zajęć, określa zadania szkoły jako uwagi o realizacji dla etapu edukacji lub wyodrębnionych przedmiotów. r. Tomasz Frołowicz

35 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy. Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. MEN

36 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF r. Tomasz Frołowicz

37 Kraj 6-9 lat 10-12 lat 13-16 lat 17-19 lat POLSKA 135 180 PORTUGALIA
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? Średni tygodniowy wymiar obligatoryjnego WF w minutach, w kolejnych etapach edukacji w wybranych krajach europejskich (wg J. Pośpiech, 2006) Kraj 6-9 lat 10-12 lat 13-16 lat 17-19 lat POLSKA 135 180 PORTUGALIA FRANCJA 165 110 SZWAJCARIA 150 SŁOWACJA 90 LITWA 120 CZECHY LUKSEMBURG 75 IRLANDIA 45 20 r. Tomasz Frołowicz

38 Nowa podstawa programowa
Co nowego w sprawie ilości WF? Zmiany liczby obligatoryjnych godzin WF w Polsce – do 1997 roku 2 godziny – do 2002 roku 3 godziny 3 godziny 4 godziny godziny godziny do 2008 6 7 13 16 19 od 2009 5 6 12 15 18 4 godziny 4 godziny godziny godziny – Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej – Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania – Nowe rozporządzenie w sprawie trzeciej i czwartej godziny WF r. Tomasz Frołowicz

39 W tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP Godziny lekcyjne W tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym Godziny fakultatywne Pozalekcyjne lub pozaszkolne, obligatoryjne co do udziału i fakultatywne co do treści 6 lat 18 lat r. Tomasz Frołowicz

40 Co z WF w klasach młodszych?
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? Co z WF w klasach młodszych? W klasach I-III edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Jeżeli szkoła dysponuje specjalistami w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, informatyki i języka obcego, można im powierzyć realizację tych obszarów edukacyjnych. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w ogrodzie, w sali gimnastycznej itp. Czas przeznaczony na ten zakres kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. r. Tomasz Frołowicz

41 Co z WF w klasach młodszych?
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? Co z WF w klasach młodszych? Na zajęcia edukacyjne (oprócz religii i godzin do dyspozycji dyrektora) przeznacza się 21 godzin tygodniowo w każdym roku, w tym na: wychowanie fizyczne należy przeznaczyć co najmniej 120 godzin lekcyjnych (4 godziny tygodniowo), np. organizacja rekomendowana przez MEN: wyodrębnione w planie godziny WF prowadzone przez nauczyciela wczesnej edukacji, wyodrębnione w planie godziny WF prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. r. Tomasz Frołowicz

42 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF r. Tomasz Frołowicz

43 Najwyższa Izba Kontroli o WF
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Informacja o wynikach kontroli organizacji i warunków realizacji wychowania fizycznego… Najwyższa Izba Kontroli o WF r. Tomasz Frołowicz

44 NIK o WF (fragmenty raportu):
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? NIK o WF (fragmenty raportu): 3.2. Istotne ustalenia kontroli Ustalenia dokonane w szkołach podstawowych i gimnazjach Metodyka nauczania wychowania fizycznego Nadzór pedagogiczny w szkołach Organizacja zajęć pozalekcyjnych Ustalenia dokonane w organach samorządu terytorialnego Ustalenia dokonane w Kuratorium Oświaty r. Tomasz Frołowicz

45 Lubelskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Lubelskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF Wyniki MTSF i kuratoryjnego sprawdzianu umiejętności ruchowych… r. Tomasz Frołowicz

46 Wielkopolskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Komunikat dotyczący badania umiejętności z zakresu wychowania fizycznego Wielkopolskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF r. Tomasz Frołowicz

47 Oceniane umiejętności uczniów (wg pomysłu kuratorium w Poznaniu)
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Oceniane umiejętności uczniów (wg pomysłu kuratorium w Poznaniu) dla I etapu edukacji, np.: skoki przez skakankę wykonane na odcinku 5 metrów oraz trzy rzuty piłką o ścianę z chwytem oburącz dla II etapu edukacji, np.: skok rozkroczny oraz kozłowanie piłki po prostej zakończone rzutem do bramki w wyskoku Czy we wszystkich programach WF przewidziano wśród osiągnięć uczniów również te umiejętności? dla III etapu edukacji, np.: skok kuczny przez skrzynię ustawioną wszerz oraz chwyt piłki i kozłowanie zakończone rzutem do bramki w wyskoku dla IV etapu, np.: dowolny skok przez kozła, skrzynię oraz kozłowanie piłki w biegu, zwód pojedynczy przodem i dowolny rzut do bramki r. Tomasz Frołowicz

48 Wymagania szczegółowe w zakresie:
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 6 lat 18 lat Wymagania szczegółowe w zakresie: diagnozy sprawności fizycznej diagnozy sprawności fiz. i rozwoju fiz. diagnozy spraw. i aktywności fiz. oraz rozwoju fiz. diagnozy sprawności i aktywności fiz. Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Katarzyna Hall treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego treningu zdrowotnego sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku sportów całego życia i wypoczynku bezpieczeństwa i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej sportu sportu sportu r. Tomasz Frołowicz tańca tańca

49 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF r. Tomasz Frołowicz

50 Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997),
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? Czy po zakończeniu nauki szkolnej będziesz uczestniczył w aktywności fizycznej: Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997), Polska – tak – ok. 60% chłopcy ok. 50% dziewczęta (J. Pośpiech, 2006) Liczba obowiązkowych godzin WF w szkole (średnio przez 12 lat nauki w szkole): Irlandia – 0,8, Polska – 3,5, r. Tomasz Frołowicz

51 Nowa podstawa programowa
Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? W jakim stopniu szkolne wychowanie fizyczne może zaspakajać różne potrzeby różnych uczniów? r. Tomasz Frołowicz

52 Co uczniowie będą wybierać w szkole?
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? Co uczniowie będą wybierać w szkole? W podstawowej: fakultety w ramach WF. W gimnazjum: fakultety w ramach WF, zajęcia artystyczne, zajęcia praktyczno-techniczne. W ponadgimnazjalnej: 2-4 przedmioty o rozszerzonym programie, fakultety w ramach WF, zajęcia artystyczne, historię i społeczeństwo, przyrodę, ekonomię w praktyce. r. Tomasz Frołowicz

53 Nowa podstawa programowa
Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? Fakultety Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) ustala formy aktywności fizycznej w ramach poszczególnych fakultetów. Różnorodność fakultetów powinna gwarantować uczniom możliwość udziału w zajęciach dostosowanych do ich możliwości i zainteresowań, stwarzając okazję do satysfakcjonującej aktywności i osiągnięć. r. Tomasz Frołowicz

54 Różne oferty dla różnych uczniów
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 6 lat 18 lat sportowy sportowy sportowy Różne oferty dla różnych uczniów – fakultety rekreacyjno-zdrowotny rekreacyjny rekreacyjny taneczny taneczny taneczny turystyczny turystyczny turystyczny r. Tomasz Frołowicz

55 Profil rekreacyjny r. Tomasz Frołowicz

56 Profil sportowy r. Tomasz Frołowicz

57 Profil taneczny r. Tomasz Frołowicz

58 Profil turystyczny r. Tomasz Frołowicz

59 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF r. Tomasz Frołowicz

60 Wybrane tytuły programów WF dopuszczonych do użytku szkolnego:
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? Wybrane tytuły programów WF dopuszczonych do użytku szkolnego: Koncepcja edukacyjna szkoły podstawowej i gimnazjum: Klocki Autonomiczne. 6. Program nauczania wychowania fizycznego dla wszystkich etapów kształcenia: Ruch to zdrowie Moja sprawność i zdrowie. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Program wychowania fizycznego (+ edukacja prozdrowotna) Moje zdrowie, rodzina i ja. Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Program wychowania fizycznego dla gimnazjum. Zdrowie * Sprawność * Ruch Odpowiedzialny to zdrowy i sprawny Autorski program nauczania – wychowanie fizyczne w gimnazjum r. Tomasz Frołowicz

61 Nowa podstawa programowa
Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? A jeśli z tytułu programu wychowania fizycznego nic szczególnego nie wynika, to, np.: „Autor kieruje się regułą afirmacji wszelkiego ruchu dla zdrowia. (…) uczeń poznaje wzory czynności zdrowotnych.” (Program wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum) r. Tomasz Frołowicz

62 4 GODZ. I ETAP III ETAP IV ETAP II ETAP 6 lat 18 lat
Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 6 lat 18 lat sportowy sportowy sportowy rekreacyjno-zdrowotny rekreacyjny rekreacyjny taneczny taneczny taneczny turystyczny turystyczny turystyczny Moduł edukacja zdrowotna jest realizowany w wymiarze 30 godzin (jeden semestr) w III i IV etapie edukacji. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tym, w którym semestrze moduł ten będzie realizowany. edukacja zdrowotna edukacja zdrowotna r. Tomasz Frołowicz

63 Zreformowane nauczanie w klasach
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego Kalendarz zmian programowych Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach 2009/2010 I SP I Gimnazjum 2010/2011 II SP II Gimnazjum 2011/2012 III SP III Gimnazjum 2012/2013 IVSP I L I T I ZSZ 2013/2014 V SP II L II T II ZSZ 2014/2015 VI SP III L III T III ZSZ 2015/2016 IV T I LU 2016/2017 II LU Zmiany w wychowaniu fizycznym można wprowadzać we wszystkich klasach od 2009 rok. r. Tomasz Frołowicz

64 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) wymagania szczegółowe
Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) wymagania szczegółowe b) lekcje i fakultety (model 2+2 i 1+2) c) edukacja zdrowotna r. Tomasz Frołowicz

65 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Tomasz Frołowicz AWFiS w Gdańsku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

66

67 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty
Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna 67


Pobierz ppt "Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google