Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz

2 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

3 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna PROGRAM KONFERENCJI czwartek, 4 grudnia 2008 roku 15 00 -17 15 sesja plenarna 17 30 -19 00 zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 20 00 -21 30 sesja plenarna dla zespołów 1, 2, 3 zajęcia w zespole 4

4 Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna PROGRAM KONFERENCJI piątek, 5 grudnia 2008 roku 9 00 -10 30 zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 11 00 -12 30 zajęcia w zespołach 1, 2, 3, 4 12 30 -13 30 sesja plenarna

5 Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski Przewodniczący Zespołu ds. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

6 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski Ewa Czerska dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego z 30-letnim stażem w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym przez 18 lat doradca metodyczny odznaczona nagrodą prof. R. Trześniowskiego Wybitny nauczyciel wychowania fizycznego autorka programu wychowania fizycznego dla III i IV etapu edukacji dopuszczonego do użytku szkolnego, nagrodzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Ogólnopolskim Konkursie na Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego autorka ponad 30 publikacji metodycznych inicjatorka i realizatorka licznych konferencji oraz warsztatów dla nauczycieli wychowania fizycznego na terenie całego kraju Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

7 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski dr Bogumiła Przysiężna prodziekan w AWFiS w Gdańsku nauczyciel dyplomowany z 20-to letnim stażem pracy w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum współautorka programów wychowania fizycznego dopuszczonych do użytku szkolnego autorka licznych publikacja na temat wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej organizatorka wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

8 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski prof. dr hab. Barbara Woynarowska lekarz pediatra, specjalista medycyny szkolnej kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UW, członek PAN (od 1999) twórczyni koncepcji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami (1990) współtwórczyni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie i krajowy Koordynator w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (1992-1997) kierownik międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej współautorka (2006) Narodowego Programu Zdrowia, autorka licznych publikacji z zakresu medycyny szkolnej, auksologii, medycyny sportowej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński Ewa Czerska

9 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski Zbigniew Cendrowski Redaktor naczelny czasopisma Lider – promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna, autor licznych publikacji na temat wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz zdrowia i edukacji zdrowotnej Honorowy Prezes Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego, a w latach 1992-2000 Prezes Zarządu Głównego SZS Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

10 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Dziubiński Prorektor ds. Studenckich AWF w Warszawie absolwent AWF we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego autor licznych prac naukowych i popularno- naukowych Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP członek Prezydium Polskiej Akademii Olimpijskiej w Polskim Komitecie Olimpijskim w latach 2000-2001 przewodniczącym Komisji Sportu Powszechnego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w latach 1997, 2001 i 2005 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

11 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz Kierownik Zakładu Metodyki WF AWFiS w Gdańsku ekspert MNiSW ds. standardów kształcenia na kierunkach studiów nauczyciel wychowania fizycznego z 20-letnim stażem w pracy w szkole podstawowej i gimnazjum autor programów nauczania, podręczników szkolnych i środków dydaktycznych dopuszczonych do użytku szkolnego autor licznych publikacji naukowych, metodycznych i popularno-naukowych Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

12 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński dr Eligiusz Madejski Kierownik Zakładu Metodyki WF AWF w Krakowie dyplomowany nauczyciel WF z 20-letnim stażem pracy w szkole podstawowej, w tym 11 lat pracy w klasach I-III 11 lat pracy na stanowisku v-ce dyrektora szkoły autor licznych publikacji z zakresu metodyki wychowania fizycznego członek Akademii Mistrzów Sportu Mistrzów Życia

13 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech Prorektor PWSZ w Raciborzu, profesor Politechniki Opolskiej dyplomowany nauczyciel WF w szkołach ponadpodstawowych, III stopień specjalizacji zawodowej doradca metodyczny WF i wizytator ds. sportu szkolnego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach członek zarządu The European Physical Education Association (EUPEA) Wiceprezes ZG SZS, przedstawiciel SZS w International Schoolsport Federation (ISF) autor licznych publikacji poświęconych europejskiemu wychowaniu fizycznemu i sportowi szkolnemu Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński

14 Skład zespołu przygotowującego projekt podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Wojciech Przybylski Ewa Czerska Bogumiła Przysiężna Barbara Woynarowska Zbigniew Cendrowski Zbigniew Dziubiński Tomasz Frołowicz Eligiusz Madejski Jerzy Pośpiech Krzysztof Zaczek Zaczyński dr Krzysztof Zaczek Zaczyński Dziekan w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej, autor licznych publikacji z zakresu dydaktyki i zarządzania autor i współautor programów i podręczników do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych nauczyciel w szkołach zawodowych, licealnych i ponadgimnazjalnych wieloletni pracownik Instytutu Programów Szkolnych – Kierownik Pracowni przedmiotu Przysposobienie Obronne, do 2006 r. zastępca redaktora naczelnego czasopisma Edukacja dla bezpieczeństwa

15 CELE KONFERENCJI uzasadnienie potrzeby doskonalenia obowiązującej podstawy programowej, prezentacja nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa porównanie i ocena zgodności polskiej koncepcji programowej z europejskimi tendencjami w tym zakresie zebranie opinii środowiska oświatowego o projekcie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa 4-5.15.08r. Gdańsk-Sobieszewo

16 Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa W konsekwencji wskazanie korzyści i zagrożeń związanych z wprowadzaniem nowej podstawy programowej działań koniecznych dla lepszego wsparcia procesu wprowadzania nowej podstawy programowej CELE KONFERENCJI zebranie opinii środowiska oświatowego o projekcie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 4-5.12.08r. Gdańsk-Sobieszewo

17 Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz AWFiS Gdańsk Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

18 15 15 -17 15 Sesja plenarna Nowa Podstawa programowa WF – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz (AWFiS Gdańsk) Podstawa programowa WF w Polsce na tle rozwiązań Europejskich – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Pośpiech (PWSZ Racibórz, Politechnika Opolska) Nowa podstawa programowa – wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa PROGRAM KONFERENCJI 4-5.15.08r. Gdańsk-Sobieszewo czwartek, 4 grudnia 2008 roku

19 Tomasz Frołowicz AWFiS w Gdańsku Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

20 Tomasz Frołowicz AWFiS w Gdańsku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

21 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WF Nowa podstawa programowa – edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Co nowego w wychowaniu fizycznym?

22 Wnioski z badań PISA (Programme for International Student Assessement – Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów) z udziałem polskich uczniów: Syndrom niedokończonej reformy DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

23 DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE? Jeśli chcemy obniżyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment… tys. MEN

24 Albania 614 18 Szwecja 7 16 19 Polska 6 7 13 1619 Austria 614 18 10 Francja 615 18 11 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W WYBRANYCH KRAJACH 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

25 Afganistan 7 13 16 19 Japonia 6 12 1518 Polska (projekt) 5 6 12 1518 Polska 6 7 13 1619 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W WYBRANYCH KRAJACH 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

26 1.Obniżenie wieku szkolnego wymaga korekty programów nauczania, zwłaszcza w pierwszych latach nauki. Niezależnie od tego: 2. Mało kto jest zadowolony z obecnie osiąganych efektów kształcenia. efektów kształcenia. Uczniowie przestali się uczyć! Oni niczego nie umieją po gimnazjum. Jak ich tam uczą? W ciągu 2½ roku, po 3 godziny tygodniowo niczego sensownego nie da się nauczyć! Od paru lat studenci I roku są znaczniej gorzej przygotowani do studiów. Co się stało? DLACZEGO ZMIANY PROGRAMOWE SĄ POTRZEBNE? MEN

27 DLACZEGO ZMIANY SĄ POTRZEBNE? Przed rokiem 2000: Szkoły z maturą ZSZ Studia wyższe 50% 50% ~400 tys. Obecnie: Szkoły z maturą ZSZ 80% 20% Studia wyższe ~2 mln MEN

28 Obecnie w szkołach kończących się maturą uczy się duża grupa uczniów, którzy kilka lat temu poszliby do zasadniczych szkół zawodowych. Średni poziom uzdolnień uczniów szkół kończących się maturą znacznie się obniżył. Potrzeba więcej czasu na omówienie każdego tematu. …albo zmienić organizację procesu kształcenia. Treści nauczania trzeba ograniczyć … DLACZEGO ZMIANY SĄ POTRZEBNE? MEN

29 ISTOTA ZMIAN: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA Szkoła podstawowa Liceum,technikum,… Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, WF … Przedszkole Gimnazjum zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego MEN

30 Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum,technikum,… rzetelne kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2-3 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru ISTOTA ZMIAN: SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWA MEN

31 5 6 12 1518 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – daje wsparcie na starcie GIMNAZJUM – pomaga odkrywać i rozwijać zainteresowania SZKOŁA PODSTAWOWA – opiekuje się i jest bezpieczna LICEUM – solidnie przygotowuje do dalszej nauki SZKOŁY ZAWODOWE – dają dobrą podbudowę kształcenia ogólnego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

32 JAK OSIĄGNĄĆ SPÓJNOŚĆ PROGRAMOWĄ? Szkoła podstawowa Przedszkole Gimnazjum Liceum, technikum,… Precyzyjny opis efektów kształcenia: Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego MEN

33 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji – krajowa struktura kwalifikacji ( European Qualification Framework) Nowa podstawa programowa zastąpi także standardy wymagań egzaminacyjnych MEN

34 Podstawa programowa kształcenia ogólnego: gwarantuje pożądany stopień jednolitości edukacji na terenie całego kraju, przy zagwarantowaniu niezbędnego stopnia niezależności podmiotów edukacji, dzieli kształcenie na etapy, a treści na przedmioty, bloki przedmiotowe i inne rodzaje zajęć, określa we wstępach (preambułach) koncepcję, czyli priorytety edukacyjne, definiuje cele kształcenia jako wymagania ogólne w obrębie przedmiotów, bloków przedmiotowych i innych rodzajów zajęć, definiuje treści nauczania i umiejętności jako wymagania szczegółowe w obrębie przedmiotów, bloków przedmiotowych i innych rodzajów zajęć, określa zadania szkoły jako uwagi o realizacji dla etapu edukacji lub wyodrębnionych przedmiotów. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

35 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej. Kształcenie w tym zakresie jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy. Ważnym zadaniem szkoły jest także edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. MEN

36 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

37 Średni tygodniowy wymiar obligatoryjnego WF w minutach, w kolejnych etapach edukacji w wybranych krajach europejskich (wg J. Pośpiech, 2006) Kraj6-9 lat10-12 lat13-16 lat17-19 lat POLSKA135180 135 PORTUGALIA135 180 FRANCJA165 110 SZWAJCARIA150 SŁOWACJA90 13590 LITWA12090 CZECHY90 LUKSEMBURG90 75 IRLANDIA45 20 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

38 Zmiany liczby obligatoryjnych godzin WF w Polsce – do 1997 roku 2 godziny – do 2002 roku 3 godziny 3 godziny 4 godziny 4 godziny 3 godziny do 2008 6 7 13 1619 od 2009 5 6 12 1518 4 godziny 4 godziny 4 godziny 3 godziny Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz – Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej – Nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania – Nowe rozporządzenie w sprawie trzeciej i czwartej godziny WF

39 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. Godziny lekcyjne W tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym Godziny fakultatywne Pozalekcyjne lub pozaszkolne, obligatoryjne co do udziału i fakultatywne co do treści 6 lat 18 lat Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

40 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? Co z WF w klasach młodszych? W klasach I-III edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Jeżeli szkoła dysponuje specjalistami w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, informatyki i języka obcego, można im powierzyć realizację tych obszarów edukacyjnych. Wychowanie fizyczne. Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w ogrodzie, w sali gimnastycznej itp. Czas przeznaczony na ten zakres kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

41 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie ilości WF? Co z WF w klasach młodszych? wychowanie fizyczne należy przeznaczyć co najmniej 120 godzin lekcyjnych (4 godziny tygodniowo), np. organizacja rekomendowana przez MEN: - 2 wyodrębnione w planie godziny WF prowadzone przez nauczyciela wczesnej edukacji, - 2 wyodrębnione w planie godziny WF prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. Na zajęcia edukacyjne (oprócz religii i godzin do dyspozycji dyrektora) przeznacza się 21 godzin tygodniowo w każdym roku, w tym na: 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

42 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

43 Najwyższa Izba Kontroli o WF http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2004/2004176 Informacja o wynikach kontroli organizacji i warunków realizacji wychowania fizycznego… Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

44 3.2. Istotne ustalenia kontroli NIK o WF (fragmenty raportu): 3.2.1. Ustalenia dokonane w szkołach podstawowych i gimnazjach 3.2.1.2. Metodyka nauczania wychowania fizycznego 3.2.1.5. Nadzór pedagogiczny w szkołach 3.2.1.8. Organizacja zajęć pozalekcyjnych 3.2.2. Ustalenia dokonane w organach samorządu terytorialnego 3.2.2. Ustalenia dokonane w Kuratorium Oświaty Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

45 Lubelskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF Wyniki MTSF i kuratoryjnego sprawdzianu umiejętności ruchowych… Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

46 Wielkopolskie Kuratorium w sprawie osiągnięć uczniów z WF Komunikat dotyczący badania umiejętności z zakresu wychowania fizycznego Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

47 Oceniane umiejętności uczniów (wg pomysłu kuratorium w Poznaniu) dla I etapu edukacji, np.: skoki przez skakankę wykonane na odcinku 5 metrów oraz trzy rzuty piłką o ścianę z chwytem oburącz dla II etapu edukacji, np.: skok rozkroczny oraz kozłowanie piłki po prostej zakończone rzutem do bramki w wyskoku dla III etapu edukacji, np.: skok kuczny przez skrzynię ustawioną wszerz oraz chwyt piłki i kozłowanie zakończone rzutem do bramki w wyskoku dla IV etapu, np.: dowolny skok przez kozła, skrzynię oraz kozłowanie piłki w biegu, zwód pojedynczy przodem i dowolny rzut do bramki Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Czy we wszystkich programach WF przewidziano wśród osiągnięć uczniów również te umiejętności? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

48 treningu zdrowotnego diagnozy spraw. i aktywności fiz. oraz rozwoju fiz. diagnozy sprawności fiz. i rozwoju fiz. diagnozy sprawności fizycznej diagnozy sprawności i aktywności fiz. treningu zdrowotnego sportów całego życia i wypoczynku bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej bezpieczeństwa i higieny osobistej bezpiecznej aktywności fiz. i higieny osobistej sportu tańca 6 lat 18 lat 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie jakości WF? Wymagania szczegółowe w zakresie: 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Katarzyna Hall

49 CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

50 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? Czy po zakończeniu nauki szkolnej będziesz uczestniczył w aktywności fizycznej: Irlandia – tak – ok. 70% (T. Jones i inni, 1997), Polska – tak – ok. 60% chłopcy ok. 50% dziewczęta (J. Pośpiech, 2006) Liczba obowiązkowych godzin WF w szkole (średnio przez 12 lat nauki w szkole): Irlandia – 0,8, Polska – 3,5, 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

51 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? W jakim stopniu szkolne wychowanie fizyczne może zaspakajać różne potrzeby różnych uczniów? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

52 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? Co uczniowie będą wybierać w szkole? W podstawowej: fakultety w ramach WF. W gimnazjum: fakultety w ramach WF, zajęcia artystyczne, zajęcia praktyczno-techniczne. W ponadgimnazjalnej: 2-4 przedmioty o rozszerzonym programie, fakultety w ramach WF, zajęcia artystyczne, historię i społeczeństwo, przyrodę, ekonomię w praktyce. 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

53 Fakultety Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) ustala formy aktywności fizycznej w ramach poszczególnych fakultetów. Różnorodność fakultetów powinna gwarantować uczniom możliwość udziału w zajęciach dostosowanych do ich możliwości i zainteresowań, stwarzając okazję do satysfakcjonującej aktywności i osiągnięć. Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

54 sportowy 6 lat 18 lat rekreacyjny rekreacyjno- zdrowotny rekreacyjny taneczny turystyczny Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie obligatoryjności WF? 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. Różne oferty dla różnych uczniów – fakultety 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

55 Profil rekreacyjny 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

56 Profil sportowy 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

57 Profil taneczny 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

58 Profil turystyczny 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

59 Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) w sprawie ilości WF b) w sprawie jakości WF c) w sprawie obligatoryjność WF d) w sprawie edukacji zdrowotnej w WF 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

60 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? Wybrane tytuły programów WF dopuszczonych do użytku szkolnego: Koncepcja edukacyjna szkoły podstawowej i gimnazjum: Klocki Autonomiczne. 6. Program nauczania wychowania fizycznego dla wszystkich etapów kształcenia: Ruch to zdrowie Moja sprawność i zdrowie. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Program wychowania fizycznego (+ edukacja prozdrowotna) Moje zdrowie, rodzina i ja. Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Program wychowania fizycznego dla gimnazjum. Zdrowie * Sprawność * Ruch Odpowiedzialny to zdrowy i sprawny Autorski program nauczania – wychowanie fizyczne w gimnazjum 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

61 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? A jeśli z tytułu programu wychowania fizycznego nic szczególnego nie wynika, to, np.: Autor kieruje się regułą afirmacji wszelkiego ruchu dla zdrowia. (…) uczeń poznaje wzory czynności zdrowotnych. (Program wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum) 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

62 Nowa podstawa programowa Co nowego w sprawie edukacji zdrowotnej? Moduł edukacja zdrowotna jest realizowany w wymiarze 30 godzin (jeden semestr) w III i IV etapie edukacji. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tym, w którym semestrze moduł ten będzie realizowany. 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz sportowy 6 lat 18 lat rekreacyjny rekreacyjno- zdrowotny rekreacyjny taneczny turystyczny 4 GODZ. LEKCYJNE I ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. III ETAP 2 GODZ. FAKULT. 1 GODZ. LEKC. IV ETAP II ETAP 2 GODZ. LEKCYJNE 2 GODZ. FAKULT. edukacja zdrowotna

63 Kalendarz zmian programowych Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SPIII Gimnazjum 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015VI SPIII LIII TIII ZSZ 2015/2016IV TI LU 2016/2017II LU Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego Zmiany w wychowaniu fizycznym można wprowadzać we wszystkich klasach od 2009 rok. 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

64 Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego CO NOWEGO W WYCHOWANIU FIZYCZNYM? a) wymagania szczegółowe b) lekcje i fakultety (model 2+2 i 1+2) c) edukacja zdrowotna 4-5.12.08r. Tomasz Frołowicz

65 AWFiS w Gdańsku NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku

66

67 Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo 4-5 grudnia 2008 roku Minister Edukacji Narodowej Pomorski Kurator Oświaty Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna


Pobierz ppt "Konferencja nt. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa Gdańsk-Sobieszewo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google