Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

2 PRZESZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ (profilaktyka I stopnia)
Kurs „Przemocy – STOP” (25 osób) Kurs prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy (25 osób) Kurs profilaktyczno-edukacyjny „Spójrz inaczej: (25 osób) Kurs profilaktyczno-edukacyjny „Strażnicy uśmiechu” (16 osób) Porozumienie bez przemocy „Język żyrafy” (35 osób) Kurs profilaktyczno-edukacyjny „Przyjaciele Zippiego” (5 osób) „Bezpieczne dzieciaki” – program zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci kl. I – III z zakresu przemocy seksualnej dorosłych wobec dzieci (25 osób) Szkoła z charakterem – nauczamy dzieci wartości – program edukacyjno-wychowawczy kl. I – VI (cała kadra)

3 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE (profilaktyka II stopnia) 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją (alkohol, narkotyki, palenie papierosów).

4 2. Procedury postępowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej
II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. 2. Procedury postępowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej Procedury :Przemocy –stop. 1.Reagujemy na każdy incydent przemocy. 2.Tworzymy front dorosłych w tej sprawie. 3.Nie odrzucamy dziecka troszczymy się o nie. 4.Sytuację rozpatrujemy rzetelnie i gruntownie. 5.Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach.

5 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d.
POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W SYTUACJI PRZEMOCY: 1.Osobna rozmowa z ofiarami i sprawcami przemocy. 2.Spisanie zeznań świadków. 3.Zapisanie przebiegu interwencji (co się wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, jaki jest rezultat). 4.Prowadzenie systematycznych cyklów rozmów (nie pojedyncze spotkanie)-aż do zniknięcia problemu. 5.Spisywanie kontraktów. 6.Monitorowanie zachowania sprawcy(uczeń musi odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych).

6 7. Tworzenie hierarchii rozmów: - uczeń – wychowawca
POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W SYTUACJI PRZEMOCY c. d.: 7. Tworzenie hierarchii rozmów: - uczeń – wychowawca - uczeń, wychowawca, nauczyciel, pedagog - uczeń, wychowawca, inni nauczyciele - uczeń-wychowawca, rodzice -uczeń, wychowawca, dyrektor 8.Tworzenie hierarchii konsekwencji (stopniowanie napięcia i środków). 9.Informowanie o kontrakcie nauczycieli uczących w klasie (współdziałanie z nimi w monitorowaniu zachowania sprawcy.

7 DZIAŁANIA WYCHOWAWCY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY:
II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. DZIAŁANIA WYCHOWAWCY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY: 1. Opracowuje razem z dziećmi normy klasowe czyli zasady obowiązujące wszystkich uczniów. Umieszcza z podpisami dzieci w widocznym miejscu w klasie. 2. Planuje konkretne procedury sprzyjające „uwewnętrznieniu” norm przez uczniów: regularne spotkania wszystkich uczniów (np. co 2 tygodnie na godzinie wych., podczas których omawiane są bieżące sprawy klasy) samoocena uczniów - indywidualne prace uczniów na temat własnego przestrzegania przyjętych zasad pisane co 1-miesiąc w formie ankiety spotkania z uczniami, omawianie ankiety, podkreślanie postępów uczniów, doradzanie nad czym warto popracować prowadzenie metodami aktywnymi cyklu zajęć dla dzieci i rodziców związanych z przemocą rówieśniczą

8 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d.
DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY: konkurs na plakat „Szkoła bez przemocy”- do 15 grudnia 2006 konkurs na wykonanie szarf z hasłami przeciwko przemocy-do 15 stycznia 2007r. zorganizowanie quizu ogólnoszkolnego na temat wiedzy dotyczącej przeciwdziałania przemocy-samorząd uczniowski - do 30 stycznia 2007(która klasa lepiej zna zasady i normy ) przygotowanie gazetki Stop –przemocy: wszystkie klasy (wiersze, komiksy, rady) - do końca lutego 2007. konkurs na wiersz, reklamę piosenkę przeciwko przemocy - do 15 marca 2007. DLA KLASY ,KTÓRA WYMYŚLI NAJWIĘCEJ DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY - PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY. UCZNIOWIE, KTÓRZY NAJBARDZIEJ ZAANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY TAKŻE OTRZYMAJĄ PUCHAR DYREKTORA SZKOLY I DYPLOM.

9 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d.
EKSPERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY: aktywnie reaguję na każdy incydent przemocy, nigdy nie zachowuje się agresywnie i nie używam przemocy, umiem obronić siebie i innych przed przemocą, pomagam innym i zawsze staję w obronie słabszych badam co tydzień poziom bezpieczeństwa uczniów w naszej klasie (badanie opinii klasowej), uczę innych obrony przed przemocą, nauczam pomagania innym, proponuję innym sposoby na wzajemne spędzanie wspólnego czasu - W co i jak się bawić? jestem konsekwentny w swoich działaniach zdałem bardzo dobrze egzamin na eksperta w zakresie przeciwdziałania przemocy, podpiszę kontrakt z dyrektorem szkoły.

10 3. Zasady współpracy rodziców ze szkołą
codziennie rozmawiam z dzieckiem zapytam, jak się czuje, czy mogę mu pomóc i czy ma jakiś problem, pomogę mu przy odrabianiu lekcji będę kontrolował czy nie ogląda za dużo telewizji nauczę go mądrze spędzać wolny czas, dam mu dobry przykład sprawdzę, jakie filmy, programy telewizyjne i gry komputerowe ogląda sprawdzę zeszyty, dzienniczek nie pozwolę, aby długo siedział przed ekranem telewizora lub komputera będę uczestniczył w wywiadówkach podejmę współpracę z nauczycielem, gdy moje dziecko np. wciąż będzie miało problemy z tabliczką mnożenia.

11 ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY
reagujemy na każdy incydent przemocy; reagujemy w podobny sposób: tworzymy front dorosłych – rodziców i nauczycieli nie zgadzamy się na stosowanie przemocy czy agresji wobec innych jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach jeżeli nasze dziecko doświadczyło przemocy w szkole: rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji w jakiej się znalazło okazujemy zrozumienie dla uczuć dziecka pokazujemy dziecku jego mocne strony, przypominamy przykłady jego różnych sukcesów umiejętnie i systematycznie dowartościowujemy dziecko, aby umiało stawić czoło problemom

12 ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY – c.d.
dajemy dziecku wskazówki do reagowania na zaczepki innych nie oceniamy sytuacji bez wnikliwego zapoznania się z problemem (kontakt ze szkołą) nie winimy dziecka za zaistniałą sytuację nie bagatelizujemy problemu dziecka staramy się nie udzielać powierzchownych rad, typu: „Po prostu nie zwracaj uwagi na takie zaczepki” albo „oddaj mu” nie zmuszamy dziecka do mówienia, uzbrajamy się w cierpliwość i delikatnie próbujemy różnych sposobów porozumienia

13 W ROZMOWACH Z DZIEĆMI, KTÓRE DOZNAŁY PRZEMOCY WARTO:
aktywnie i uważnie słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia zapewnić je o swojej dyskrecji wczuć się w stan emocjonalny dziecka okazać ciepło i akceptację nie wyręczać dziecka („czekaj, ja się tym zajmę”) pomyśleć z dzieckiem nad sposobami poradzenia sobie z sytuacją poćwiczyć z dzieckiem wymyślone sposoby obrony przed przemocą uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców, jednak nie pozostawiamy sprawy bez rozwiązania przypomnieć dziecku normy i prawa, które go chronią

14 JEŻELI NASZE DZIECKO BYŁO SPRAWCĄ PRZEMOCY, TO:
rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji, w jakiej się znalazło cykl rozmów prowadzimy systematycznie aż do zniknięcia problemu cały czas sprawdzamy zachowanie dziecka – musi ono odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych rozmawiamy o problemie z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją szkoły – współdziałamy z nimi tworzymy hierarchię konsekwencji wysłuchujemy aktywnie relacji dziecka poszukaj rozwiązań wspólnie z dzieckiem przypomnij obowiązujące normy, które przekroczyło dziecko możesz zastosować metodę kontraktu poinformuj dziecko o konsekwencjach niedotrzymania kontraktu

15 III. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PROCES WYCHOWANIA:
Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Centrum Pomocy Rodzinie Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sąd Rejonowy w Malborku Komenda Powiatowa Policji w Malborku


Pobierz ppt "DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google