Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

2 PRZESZKOLENIE KADRY PEDAGOGICZNEJ (profilaktyka I stopnia) 1.Kurs Przemocy – STOP (25 osób) 2.Kurs prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy (25 osób) 3.Kurs profilaktyczno-edukacyjny Spójrz inaczej: (25 osób) 4.Kurs profilaktyczno-edukacyjny Strażnicy uśmiechu (16 osób) 5.Porozumienie bez przemocy Język żyrafy (35 osób) 6.Kurs profilaktyczno-edukacyjny Przyjaciele Zippiego (5 osób) 7.Bezpieczne dzieciaki – program zajęć edukacyjno- wychowawczych dla dzieci kl. I – III z zakresu przemocy seksualnej dorosłych wobec dzieci (25 osób) 8.Szkoła z charakterem – nauczamy dzieci wartości – program edukacyjno-wychowawczy kl. I – VI (cała kadra)

3 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE (profilaktyka II stopnia) 1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją (alkohol, narkotyki, palenie papierosów).

4 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. 2. Procedury postępowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej Procedury :Przemocy –stop. 1.Reagujemy na każdy incydent przemocy. 2.Tworzymy front dorosłych w tej sprawie. 1.Reagujemy na każdy incydent przemocy. 2.Tworzymy front dorosłych w tej sprawie. 3.Nie odrzucamy dziecka troszczymy się o nie. 3.Nie odrzucamy dziecka troszczymy się o nie. 4.Sytuację rozpatrujemy rzetelnie i gruntownie. 4.Sytuację rozpatrujemy rzetelnie i gruntownie. 5.Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. 5.Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach.

5 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W SYTUACJI PRZEMOCY: 1.Osobna rozmowa z ofiarami i sprawcami przemocy. 2.Spisanie zeznań świadków. 3.Zapisanie przebiegu interwencji (co się wydarzyło, jakie metody zostały zastosowane, jaki jest rezultat). 4.Prowadzenie systematycznych cyklów rozmów (nie pojedyncze spotkanie)-aż do zniknięcia problemu. 5.Spisywanie kontraktów. 6.Monitorowanie zachowania sprawcy(uczeń musi odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych).

6 POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W SYTUACJI PRZEMOCY c. d.: 7. Tworzenie hierarchii rozmów: - uczeń – wychowawca - uczeń, wychowawca, nauczyciel, pedagog - uczeń, wychowawca, inni nauczyciele - uczeń-wychowawca, rodzice -uczeń, wychowawca, dyrektor 8.Tworzenie hierarchii konsekwencji (stopniowanie napięcia i środków). 9.Informowanie o kontrakcie nauczycieli uczących w klasie (współdziałanie z nimi w monitorowaniu zachowania sprawcy.

7 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. DZIAŁANIA WYCHOWAWCY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY: 1. Opracowuje razem z dziećmi normy klasowe czyli zasady obowiązujące wszystkich uczniów. Umieszcza z podpisami dzieci w widocznym miejscu w klasie. 2. Planuje konkretne procedury sprzyjające uwewnętrznieniu norm przez uczniów: -regularne spotkania wszystkich uczniów (np. co 2 tygodnie na godzinie wych., podczas których omawiane są bieżące sprawy klasy) -samoocena uczniów - indywidualne prace uczniów na temat własnego przestrzegania przyjętych zasad pisane co 1- miesiąc w formie ankiety -spotkania z uczniami, omawianie ankiety, podkreślanie postępów uczniów, doradzanie nad czym warto popracować -prowadzenie metodami aktywnymi cyklu zajęć dla dzieci i rodziców związanych z przemocą rówieśniczą

8 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY: konkurs na plakat Szkoła bez przemocy- do 15 grudnia 2006 konkurs na plakat Szkoła bez przemocy- do 15 grudnia 2006 konkurs na wykonanie szarf z hasłami przeciwko przemocy-do 15 stycznia 2007r. konkurs na wykonanie szarf z hasłami przeciwko przemocy-do 15 stycznia 2007r. zorganizowanie quizu ogólnoszkolnego na temat wiedzy dotyczącej przeciwdziałania przemocy-samorząd uczniowski - do 30 stycznia 2007(która klasa lepiej zna zasady i normy ) zorganizowanie quizu ogólnoszkolnego na temat wiedzy dotyczącej przeciwdziałania przemocy-samorząd uczniowski - do 30 stycznia 2007(która klasa lepiej zna zasady i normy ) przygotowanie gazetki Stop –przemocy: wszystkie klasy (wiersze, komiksy, rady) - do końca lutego przygotowanie gazetki Stop –przemocy: wszystkie klasy (wiersze, komiksy, rady) - do końca lutego konkurs na wiersz, reklamę piosenkę przeciwko przemocy - do 15 marca konkurs na wiersz, reklamę piosenkę przeciwko przemocy - do 15 marca DLA KLASY,KTÓRA WYMYŚLI NAJWIĘCEJ DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY - PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY. DLA KLASY,KTÓRA WYMYŚLI NAJWIĘCEJ DZIAŁAŃ PRZECIWKO PRZEMOCY - PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY. UCZNIOWIE, KTÓRZY NAJBARDZIEJ ZAANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY TAKŻE OTRZYMAJĄ PUCHAR DYREKTORA SZKOLY I DYPLOM. UCZNIOWIE, KTÓRZY NAJBARDZIEJ ZAANGAŻUJĄ SIĘ W DZIAŁANIA PRZECIWKO PRZEMOCY TAKŻE OTRZYMAJĄ PUCHAR DYREKTORA SZKOLY I DYPLOM.

9 II. WPROWADZENIE PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE – c.d. EKSPERT W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY: aktywnie reaguję na każdy incydent przemocy, aktywnie reaguję na każdy incydent przemocy, nigdy nie zachowuje się agresywnie i nie używam przemocy, nigdy nie zachowuje się agresywnie i nie używam przemocy, umiem obronić siebie i innych przed przemocą, umiem obronić siebie i innych przed przemocą, pomagam innym i zawsze staję w obronie słabszych pomagam innym i zawsze staję w obronie słabszych badam co tydzień poziom bezpieczeństwa uczniów w naszej klasie badam co tydzień poziom bezpieczeństwa uczniów w naszej klasie (badanie opinii klasowej), (badanie opinii klasowej), uczę innych obrony przed przemocą, uczę innych obrony przed przemocą, nauczam pomagania innym, nauczam pomagania innym, proponuję innym sposoby na wzajemne spędzanie wspólnego czasu - W co i jak się bawić? proponuję innym sposoby na wzajemne spędzanie wspólnego czasu - W co i jak się bawić? jestem konsekwentny w swoich działaniach jestem konsekwentny w swoich działaniach zdałem bardzo dobrze egzamin na eksperta w zakresie przeciwdziałania przemocy, zdałem bardzo dobrze egzamin na eksperta w zakresie przeciwdziałania przemocy, podpiszę kontrakt z dyrektorem szkoły. podpiszę kontrakt z dyrektorem szkoły.

10 3. Zasady współpracy rodziców ze szkołą codziennie rozmawiam z dzieckiem codziennie rozmawiam z dzieckiem zapytam, jak się czuje, czy mogę mu pomóc i czy ma jakiś problem, zapytam, jak się czuje, czy mogę mu pomóc i czy ma jakiś problem, pomogę mu przy odrabianiu lekcji pomogę mu przy odrabianiu lekcji będę kontrolował czy nie ogląda za dużo telewizji będę kontrolował czy nie ogląda za dużo telewizji nauczę go mądrze spędzać wolny czas, dam mu dobry przykład nauczę go mądrze spędzać wolny czas, dam mu dobry przykład sprawdzę, jakie filmy, programy telewizyjne i gry komputerowe ogląda sprawdzę, jakie filmy, programy telewizyjne i gry komputerowe ogląda sprawdzę zeszyty, dzienniczek sprawdzę zeszyty, dzienniczek nie pozwolę, aby długo siedział przed ekranem telewizora lub komputera nie pozwolę, aby długo siedział przed ekranem telewizora lub komputera będę uczestniczył w wywiadówkach będę uczestniczył w wywiadówkach podejmę współpracę z nauczycielem, gdy moje dziecko np. wciąż będzie miało problemy z tabliczką mnożenia. podejmę współpracę z nauczycielem, gdy moje dziecko np. wciąż będzie miało problemy z tabliczką mnożenia.

11 ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY reagujemy na każdy incydent przemocy; reagujemy w podobny sposób: tworzymy front dorosłych – rodziców i nauczycieli reagujemy na każdy incydent przemocy; reagujemy w podobny sposób: tworzymy front dorosłych – rodziców i nauczycieli nie zgadzamy się na stosowanie przemocy czy agresji wobec innych nie zgadzamy się na stosowanie przemocy czy agresji wobec innych jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach jeżeli nasze dziecko doświadczyło przemocy w szkole: jeżeli nasze dziecko doświadczyło przemocy w szkole: rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji w jakiej się znalazło rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji w jakiej się znalazło okazujemy zrozumienie dla uczuć dziecka okazujemy zrozumienie dla uczuć dziecka pokazujemy dziecku jego mocne strony, przypominamy przykłady jego różnych sukcesów pokazujemy dziecku jego mocne strony, przypominamy przykłady jego różnych sukcesów umiejętnie i systematycznie dowartościowujemy dziecko, aby umiało stawić czoło problemom umiejętnie i systematycznie dowartościowujemy dziecko, aby umiało stawić czoło problemom

12 ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW ZE SZKOŁĄ W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY – c.d. dajemy dziecku wskazówki do reagowania na zaczepki innych dajemy dziecku wskazówki do reagowania na zaczepki innych nie oceniamy sytuacji bez wnikliwego zapoznania się z problemem (kontakt ze szkołą) nie oceniamy sytuacji bez wnikliwego zapoznania się z problemem (kontakt ze szkołą) nie winimy dziecka za zaistniałą sytuację nie winimy dziecka za zaistniałą sytuację nie bagatelizujemy problemu dziecka nie bagatelizujemy problemu dziecka staramy się nie udzielać powierzchownych rad, typu: Po prostu nie zwracaj uwagi na takie zaczepki albo oddaj mu staramy się nie udzielać powierzchownych rad, typu: Po prostu nie zwracaj uwagi na takie zaczepki albo oddaj mu nie zmuszamy dziecka do mówienia, uzbrajamy się w cierpliwość i delikatnie próbujemy różnych sposobów porozumienia nie zmuszamy dziecka do mówienia, uzbrajamy się w cierpliwość i delikatnie próbujemy różnych sposobów porozumienia

13 W ROZMOWACH Z DZIEĆMI, KTÓRE DOZNAŁY PRZEMOCY WARTO: aktywnie i uważnie słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia aktywnie i uważnie słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia zapewnić je o swojej dyskrecji zapewnić je o swojej dyskrecji wczuć się w stan emocjonalny dziecka wczuć się w stan emocjonalny dziecka okazać ciepło i akceptację okazać ciepło i akceptację nie wyręczać dziecka (czekaj, ja się tym zajmę) nie wyręczać dziecka (czekaj, ja się tym zajmę) pomyśleć z dzieckiem nad sposobami poradzenia sobie z sytuacją pomyśleć z dzieckiem nad sposobami poradzenia sobie z sytuacją poćwiczyć z dzieckiem wymyślone sposoby obrony przed przemocą poćwiczyć z dzieckiem wymyślone sposoby obrony przed przemocą uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców, jednak nie pozostawiamy sprawy bez rozwiązania uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców, jednak nie pozostawiamy sprawy bez rozwiązania przypomnieć dziecku normy i prawa, które go chronią przypomnieć dziecku normy i prawa, które go chronią

14 JEŻELI NASZE DZIECKO BYŁO SPRAWCĄ PRZEMOCY, TO: rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji, w jakiej się znalazło rozmawiamy z dzieckiem na temat sytuacji, w jakiej się znalazło cykl rozmów prowadzimy systematycznie aż do zniknięcia problemu cykl rozmów prowadzimy systematycznie aż do zniknięcia problemu cały czas sprawdzamy zachowanie dziecka – musi ono odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych cały czas sprawdzamy zachowanie dziecka – musi ono odczuwać skupioną na sobie uwagę dorosłych rozmawiamy o problemie z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją szkoły – współdziałamy z nimi rozmawiamy o problemie z wychowawcą, nauczycielami i dyrekcją szkoły – współdziałamy z nimi tworzymy hierarchię konsekwencji tworzymy hierarchię konsekwencji wysłuchujemy aktywnie relacji dziecka wysłuchujemy aktywnie relacji dziecka poszukaj rozwiązań wspólnie z dzieckiem poszukaj rozwiązań wspólnie z dzieckiem przypomnij obowiązujące normy, które przekroczyło dziecko przypomnij obowiązujące normy, które przekroczyło dziecko możesz zastosować metodę kontraktu możesz zastosować metodę kontraktu poinformuj dziecko o konsekwencjach niedotrzymania kontraktu poinformuj dziecko o konsekwencjach niedotrzymania kontraktu

15 III. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PROCES WYCHOWANIA: Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Stowarzyszenie Bliżej Dziecka Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku Centrum Pomocy Rodzinie Centrum Pomocy Rodzinie Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku Sąd Rejonowy w Malborku Sąd Rejonowy w Malborku Komenda Powiatowa Policji w Malborku Komenda Powiatowa Policji w Malborku


Pobierz ppt "DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google