Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu

2 Falochron Wschodni w Świnoujściu

3 Projekt a strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego Realizacja projektu pn.: Przebudowa falochronu wschodniego wpisuje się w pełni w założenia strategii rozwoju portów Szczecina, Polic i Świnoujścia, dostosowując je do realiów rynkowych i wymagań bezpieczeństwa żeglugi. Inwestycja ta jest etapem w realizacji całego szeregu działań, zmierzających do zapewnienia sprawnego dostępu do portów w Świnoujściu, Policach i Szczecinie od strony morza i można tu z pewnością mówić o bezpośredniej komplementarności z wieloma projektami jak np. budową portu zewnętrznego w Świnoujściu, falochronu osłonowego oraz z II etapem modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski - Mieliński). Projekt ten należy rozpatrywać również, jako komplementarny z budową drogi ekspresowej S3, gdyż jest on naturalnym jej przedłużeniem. Wszystkie te działania mają na celu budowę nowoczesnego i atrakcyjnego dla użytkowników portu na zachodnim Bałtyku, co przyczyni się do rozwoju Polski zachodniej. Realizacja projektu pn.: Przebudowa falochronu wschodniego wpisuje się w pełni w założenia strategii rozwoju portów Szczecina, Polic i Świnoujścia, dostosowując je do realiów rynkowych i wymagań bezpieczeństwa żeglugi. Inwestycja ta jest etapem w realizacji całego szeregu działań, zmierzających do zapewnienia sprawnego dostępu do portów w Świnoujściu, Policach i Szczecinie od strony morza i można tu z pewnością mówić o bezpośredniej komplementarności z wieloma projektami jak np. budową portu zewnętrznego w Świnoujściu, falochronu osłonowego oraz z II etapem modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski - Mieliński). Projekt ten należy rozpatrywać również, jako komplementarny z budową drogi ekspresowej S3, gdyż jest on naturalnym jej przedłużeniem. Wszystkie te działania mają na celu budowę nowoczesnego i atrakcyjnego dla użytkowników portu na zachodnim Bałtyku, co przyczyni się do rozwoju Polski zachodniej.

4 Zakres inwestycji Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ubezpieczeń skarpy zachodniej istniejącego falochronu umożliwiającą utrzymanie budowli w dobrym (bezpiecznym) stanie technicznym i zabezpieczenie jej przed możliwością lokalnych awarii a nawet katastrofy budowlanej. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ubezpieczeń skarpy zachodniej istniejącego falochronu umożliwiającą utrzymanie budowli w dobrym (bezpiecznym) stanie technicznym i zabezpieczenie jej przed możliwością lokalnych awarii a nawet katastrofy budowlanej. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane i trwale zabezpieczone przed erozją i osuwiskami 1 477,00 m zachodniej skarpy istniejącego falochronu. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane i trwale zabezpieczone przed erozją i osuwiskami 1 477,00 m zachodniej skarpy istniejącego falochronu. Najważniejsze działania: Najważniejsze działania: w części podwodnej - wykonanie wykopów uzupełniających i wykonanie podwodnego narzutu kamiennego, ułożenie pod wodą materacy gabionowych (dwóch warstw naprzemiennie) w celu uzyskania nachylenia stoku skarpy 1:2, w części podwodnej - wykonanie wykopów uzupełniających i wykonanie podwodnego narzutu kamiennego, ułożenie pod wodą materacy gabionowych (dwóch warstw naprzemiennie) w celu uzyskania nachylenia stoku skarpy 1:2, w części nadwodnej: likwidacja zapadlisk powierzchni betonowych, spoinowanie, remont bruku na skarpie falochronu. w części nadwodnej: likwidacja zapadlisk powierzchni betonowych, spoinowanie, remont bruku na skarpie falochronu. Po przebudowie falochron będzie przystosowany do głębokości toru wodnego – 14,5 m p.p.m. Po przebudowie falochron będzie przystosowany do głębokości toru wodnego – 14,5 m p.p.m.

5

6 Pre-umowa W dniu 28.08.2008 r. została podpisana, przez CUPT oraz Dyrektora UMS, Pre- umowa, której przedmiotem jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania do realizacji Projektu. W dniu 28.08.2008 r. została podpisana, przez CUPT oraz Dyrektora UMS, Pre- umowa, której przedmiotem jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania do realizacji Projektu.

7 Lista projektów indywidualnych POIiŚ W styczniu 2009 r. została zaktualizowana lista projektów indywidualnych, na której projekt pn. Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu znajduje się pod nr POIiŚ 7.2-9 (został zaktualizowany orientacyjny koszt całkowity projektu – 118 230 572,72 mln PLN, przy zachowaniu kwoty dofinansowania na poziomie 49,99 mln PLN oraz przewidywany okres realizacji projektu – 2008-2011). W styczniu 2009 r. została zaktualizowana lista projektów indywidualnych, na której projekt pn. Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu znajduje się pod nr POIiŚ 7.2-9 (został zaktualizowany orientacyjny koszt całkowity projektu – 118 230 572,72 mln PLN, przy zachowaniu kwoty dofinansowania na poziomie 49,99 mln PLN oraz przewidywany okres realizacji projektu – 2008-2011).

8

9 Wniosek o dofinansowanie i Umowa o dofinansowanie 31.03.2009 r. do CUPT został złożony Wniosek o dofinansowanie 31.03.2009 r. do CUPT został złożony Wniosek o dofinansowanie 17.09.2009 r., po kontroli merytorycznej I i II stopnia oraz po kontroli formalnej, został złożony do CUPT uzupełniony Wniosek o dofinansowanie z kompletem wymaganych załączników w tym m.in. Studium wykonalności. Do dnia dzisiejszego (tj. 07.10.2009 r.) Wniosek znajduję się w CUPT, z powodu braku sprecyzowania przez Instytucję Pośredniczącą procentowego udziału wkładu środków UE. 17.09.2009 r., po kontroli merytorycznej I i II stopnia oraz po kontroli formalnej, został złożony do CUPT uzupełniony Wniosek o dofinansowanie z kompletem wymaganych załączników w tym m.in. Studium wykonalności. Do dnia dzisiejszego (tj. 07.10.2009 r.) Wniosek znajduję się w CUPT, z powodu braku sprecyzowania przez Instytucję Pośredniczącą procentowego udziału wkładu środków UE. 30.10.2009 r. został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą Wniosek o dofinansowanie oraz została wyrażona zgoda na podpisanie Umowy o dofinansowanie. 30.10.2009 r. został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą Wniosek o dofinansowanie oraz została wyrażona zgoda na podpisanie Umowy o dofinansowanie. 21.12.2009 r. – podpisanie Umowy o dofinansowanie. 21.12.2009 r. – podpisanie Umowy o dofinansowanie.

10 Postępowanie przetargowe 29.04.2009 r. zostały ogłoszone na stronie UMS, w prasie, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przetargi nieograniczone na Wykonawstwo robót oraz wyłonienie Inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu. 29.04.2009 r. zostały ogłoszone na stronie UMS, w prasie, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przetargi nieograniczone na Wykonawstwo robót oraz wyłonienie Inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu. 09.06.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na Wykonawstwo robót 09.06.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na Wykonawstwo robót 10.06.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu 10.06.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu 10.07.2009 r. nastąpiło rozstrzygnięcie obydwóch przetargów 10.07.2009 r. nastąpiło rozstrzygnięcie obydwóch przetargów W obu postępowaniach przetargowych wykonawcy skorzystali z procedury odwoławczej, która aktualnie się toczy, w związku z tym na ostateczne rozstrzygnięcie tych przetargów trzeba poczekać do ogłoszenia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W obu postępowaniach przetargowych wykonawcy skorzystali z procedury odwoławczej, która aktualnie się toczy, w związku z tym na ostateczne rozstrzygnięcie tych przetargów trzeba poczekać do ogłoszenia wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. 22.10.2009 r. – uruchomienie postępowania przetargowego (zapytanie ofertowe) na pełnienie funkcji Tymczasowego Inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 22.10.2009 r. – uruchomienie postępowania przetargowego (zapytanie ofertowe) na pełnienie funkcji Tymczasowego Inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego 04.11. 2009 r. – podpisanie kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, konsorcjum firm: Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum. Kwota kontraktowa wynosi 44.469.965,11 zł. 04.11. 2009 r. – podpisanie kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych, konsorcjum firm: Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum. Kwota kontraktowa wynosi 44.469.965,11 zł. 05.11.2009 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. Kwota kontraktowa wynosi 43 912,68 zł. 05.11.2009 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. Kwota kontraktowa wynosi 43 912,68 zł. 06.01.2010 r. – uprawomocnienie się wyroku KIO podtrzymującego dokonany przez UMS wybór Inżyniera Kontraktu tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko- Inwest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin – Lider konsorcjum COWI POLSKA Spółka z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław. Kwota kontraktowa brutto - 2.304.581,28 zł. 06.01.2010 r. – uprawomocnienie się wyroku KIO podtrzymującego dokonany przez UMS wybór Inżyniera Kontraktu tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko- Inwest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin – Lider konsorcjum COWI POLSKA Spółka z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław. Kwota kontraktowa brutto - 2.304.581,28 zł. Planowane przejęcie obowiązków Inżyniera kontraktu od Inżyniera tymczasowego 01.02.2010 r.

11

12 Kluczowe terminy 28.08.2008 r. – podpisanie pre-umowy; 28.08.2008 r. – podpisanie pre-umowy; 22.12.2008 r. – zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej (kosztorys inwestorski, studium wykonalności, raport środowiskowy); 22.12.2008 r. – zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej (kosztorys inwestorski, studium wykonalności, raport środowiskowy); 07.01.2009 r. – zakończenie opracowywania dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; 07.01.2009 r. – zakończenie opracowywania dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; 31.03.2009 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie do CUPT; 31.03.2009 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie do CUPT; 29.04.2009 r. – ogłoszenie przetargów na wybór inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; 29.04.2009 r. – ogłoszenie przetargów na wybór inżyniera kontraktu i na wykonawstwo robót; 9-10.06.2009 r. – otwarcie ofert w obu postępowaniach przetargowych; 9-10.06.2009 r. – otwarcie ofert w obu postępowaniach przetargowych; 04.11.2009 r. - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót inżynieryjno – budowlanych z Konsorcjum firm: Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum; 04.11.2009 r. - podpisanie Kontraktu na wykonanie robót inżynieryjno – budowlanych z Konsorcjum firm: Energopol – Szczecin Spółka Akcyjna – lider konsorcjum oraz Hydrobudowa – Gdańsk Spółka Akcyjna – partner konsorcjum; 05.11.2009 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o.; 05.11.2009 r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji tymczasowego Inżyniera Kontraktu wraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego (na okres trzech miesięcy) z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o.; 17.11.2009 r. – przekazanie placu budowy; 17.11.2009 r. – przekazanie placu budowy; 03.12.2009 r. – rozpoczęcie robót budowlanych; 03.12.2009 r. – rozpoczęcie robót budowlanych; 30.06.2012 r. – zakończenie robót; 30.06.2012 r. – zakończenie robót; 30.11.2012 r. – zakończenie realizacji projektu. 30.11.2012 r. – zakończenie realizacji projektu.

13 Uzyskane decyzje Decyzja z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07; Decyzja z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07; Decyzja z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu w części lądowej; Decyzja z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu w części lądowej; Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę falochronu wschodniego w Świnoujściu wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 10.10.2006 r., znak: SR-Ś-2/6811/25-6/06 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę falochronu wschodniego w Świnoujściu wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 10.10.2006 r., znak: SR-Ś-2/6811/25-6/06 Pozwolenie Nr 4/06 na wykonanie przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu wydane przez Ministra Transportu i Budownictwa w dniu 15.03.2006 r., znak: GM4o/076/560674/04/06; Pozwolenie Nr 4/06 na wykonanie przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu wydane przez Ministra Transportu i Budownictwa w dniu 15.03.2006 r., znak: GM4o/076/560674/04/06; Decyzja Nr 4/2008 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu wydany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 08.01.2008 r., znak: I.I.UM-7111/346-4/07; Decyzja Nr 4/2008 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu wydany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 08.01.2008 r., znak: I.I.UM-7111/346-4/07; Decyzja Nr 56/2009 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, z dnia 24 marca 2009r., znak sprawy: I.I.UM-7111/81-1/09, wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Decyzja Nr 56/2009 w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, z dnia 24 marca 2009r., znak sprawy: I.I.UM-7111/81-1/09, wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

14

15 Obszary Natura 2000 Zespół, który realizuje projekt przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, posiada wystawioną przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża i podpisaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego Deklarację instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów NATURA 2000, a także Zespół, który realizuje projekt przebudowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, posiada wystawioną przez Inspektorat Ochrony Wybrzeża i podpisaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego Deklarację instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów NATURA 2000, a także Decyzję z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07; Decyzję z dnia 14 listopada 2007 r. Wojewody Zachodniopomorskiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu na terenie działki nr 59 obręb 11 oraz nr 202 obręb 2 miasta Świnoujście, znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07; Decyzję z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu w części lądowej; Decyzję z dnia 16 marca 2009 r., znak sprawy: RDOŚ-32-WOOŚ-6650/105/09/mł o zmianie decyzji z dnia 14 listopada 2007 r., znak sprawy: SR-P-6-6650/558-5/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego poprzez określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu w części lądowej; Według w/w dokumentów przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uwzględnienie w projekcie budowlanym rozwiązań techniczno-technologicznych i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji, które są dostosowane do dodatkowych wymagań podanych w decyzjach środowiskowych oraz zastosowanie ich w projektowaniu, budowie i eksploatacji powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym wpływem, ze strony planowanego przedsięwzięcia oraz nie spowoduje negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na ich spójność i integralność. Według w/w dokumentów przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Uwzględnienie w projekcie budowlanym rozwiązań techniczno-technologicznych i warunków realizacji i eksploatacji inwestycji, które są dostosowane do dodatkowych wymagań podanych w decyzjach środowiskowych oraz zastosowanie ich w projektowaniu, budowie i eksploatacji powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym wpływem, ze strony planowanego przedsięwzięcia oraz nie spowoduje negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 oraz na ich spójność i integralność.

16


Pobierz ppt "URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Zespół ds. Inwestycji Unijnych I Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google