Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HYBRYDOWE SPALANIE INNOWACYJNE POLSKA TECHNOLOGIA FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 2012 POZNA Ń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HYBRYDOWE SPALANIE INNOWACYJNE POLSKA TECHNOLOGIA FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 2012 POZNA Ń"— Zapis prezentacji:

1 HYBRYDOWE SPALANIE INNOWACYJNE POLSKA TECHNOLOGIA FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 2012 POZNA Ń

2 HYBRYDOWE SPALANIE INNOWACYJNE POLSKA TECHNOLOGIA 21.11. 2012r. Andrzej Kulpa Wojciech Pokorski DLACZEGO TU JESTEM? - ponad 20 lat doświadczeń ekologicznego spalania paliw w energetyce - 2 lata eksploatacji instalacji spalania biomasy w Elsen -doświadczenia ze spalnia w Energa Kogeneracja w Elblągu KNOW HOW DOŚWIADCZENIE WIEDZA

3 1991 - ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PROFIL DZIAŁALNOŚCI FIRMY - pro-ekologiczne technologie dla branży energetycznej WŁAŚCICIELE - polskie prywatne przedsiębiorstwa, Biznesmeni i Naukowcy związani z sektorem energetycznym LOKALIZACJA - siedziba firmy w Warszawie, oddział terenowy w Katowicach KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI – 1 000 000 PLN KIM JESTEŚMY

4 Technologie redukcji NOx Główne produkty

5 Przygotowanie i transport biomasy Technologie spalania biomasy Modernizacje kotłów i spalanie

6 Projektowanie Główne produkty Doradztwo

7 Nasi Klienci Elektrownie i Elektociepłownie - PGNiG Termika, Dalkia Łódź, Dalkia Poznań - EC Elbląg, EC Białystok, EC Tychy, EC Katowice - KOGENERACJA Wrocław, ZE Dolna Odra, - EC Olomouc, Kakanj (Bośnia Hercegowina) Elektrociepłownie przemysłowe - Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. - Zakłady Azotowe w Tarnowie - International Paper w Kwidzynie - Stomil Olsztyn - Firma Chemiczna Dwory - Huta Mittal w Krakowie - Huta Częstochowa - Synthesia Pardubice-Semtin Partnerzy zagraniczni - Alstom Power Brno - BBS Brno - John Zink Luksemburg - Siemens - M&S, Saacke

8 INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Współpraca z instytucjami naukowymi: Instytut Energetyki Warszawa, Instytut Odlewnictwa Gliwice, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, COTES Nowosybirsk, Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa. Współpraca z firmami polskimi i zagranicznymi: John Zink Luksemburg, Hamworthy Combustion Engineering UK, Clyde Bergemann GB, Alstom Power Brno, Babcock Borsig Steimuler Brno, Siemens, M&S Power Engineering Czerwonak, polskie firmy montażowe zaplecza energetyki

9 ZESTAWIENIE ZBIORCZE REFERENCJI Wyszczególnienie Ilość instalacji / kotłów Uwagi Instalacje palników niskoemisyjnych pyłowych wirowych 24 Wydajność kotłów 60 340 t/h Instalacje palników niskoemisyjnych pyłowych strumieniowych 27 Wydajność kotłów 70 650 t/h Instalacje palników gazowych lub olejowych10Sumaryczna ilość palników 29 szt. Moc cieplna 6,5 30 MW t Instalacje zdmuchiwaczy sadzy6 Układ transportu popiołu lotnego / pyłu węglowego4 Zbiornik retencyjny na popiół lotny1V= 2 000 m 3 Instalacje palników pyłowych biomasowych316 szt. palników 2-12 MW t Instalacje współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem istniejących układów młynów węglowych 1 Instalacje współspalania biomasy w kotłach rusztowych1 Modernizacje wentylatorów powietrza14 Modernizacje wentylatorów spalin4 Modernizacje wentylatorów młynowych6

10 ZESTAWIENIE ZBIORCZE REFERENCJI Wyszczególnienie - Ilość instalacji / kotłów Uwagi Instalacji współspalania biomasy w kotłach pyłowych SPALANIE HYBRYDOWE 3 KOTŁY Wydajność kotłów 60 150t/h

11 HYBRYDOWE SPALANIE SPALAĆ CZY NIE SPALAĆ? OTO JEST PYTANIE! Na czym polega ta innowacyjna polska technologia? Jak ona zdała egzamin w praktyce – dwa przykłady.

12 HYBRYDOWE SPALANIE Układ hybrydowy, gdzie współdziałają dwa różne źródła energii i każde niezależnie. SPALANIE DEDYKOWANE BIOMASY I INNYCH PALIW SPALANIE SAMEJ BIOMASY

13 HYBRYDOWE SPALANIE SPALANIE DEDYKOWANE BIOMASY PRZYGOTOWANIE PYŁU SPALANIE W PALNIKACH BIOMASOWYCH LUB DWUPALIWOWYCH

14 Palnik pyłowy biomasowy zgłoszenie patentowe Ecoenergii Palnik pyłowy wirowy na pył węglowy i pył z biomasy 1MW – 20MW

15 4%-12% H 2 O Konwersja kotła 100% Spadek do 80% Spalanie pyłu Bardzo niskie nakłady inwestycyjne SPALANIE SAMEJ BIOMASY – KONWERSJA KOTŁA

16 PROJEKT DOBÓR TECHNOLOGII MODELOWANIE SPALANIE SAMEJ BIOMASY – KONWERSJA KOTŁA Na czym to polega?

17 PRZYKŁADY REALIZACJI: ZE H. CZ. ELSEN S.A. ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG

18 APLIKACJA ECOENERGII W ELSEN SA W CZĘSTOCHOWIE KOCIOŁ OKPG-60 nr 2 - maksymalna wydajność trwała Dk = 60 t/h - wydajność minimalna trwała Dk = 30 t/h - moc zainstalowanych palników biomasowych 4x12MW t =48MW t - temperatura pary wylotowej max. tp = 450 o C - temperatura pary tpr = 415 ÷ 425 o C - ciśnienie pary wylotowej robocze ppr = 3,8 MPa - sprawność kotła k = 0,81 ÷ 0,85 Kocioł może pracować: - wspólspalając biomasę z węglem - współspalając biomasę z gazem (udział gazu do 1%) - spalając samodzielnie biomasę Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne.

19 ELSEN S.A Jak to działa ? Podawanie biomasy do mielenia Usuwanie nadgabarytów Usuwanie ferromagnetyków Ważenie Wykrywanie metali nieferromagnetycznych Kruszenie Transport pneumatyczny Mielenie

20 Magazynowanie surowca do produkcji pyłu Aplikacja zrealizowana w ELSEN SA w Częstochowie Powierzchnia części magazynowej – 430 m2 Pojemność magazynu – 640 t Retencja magazynu biomasy (przy pełnej wydajności instalacji mielenia) – 27 h Retencja magazynu (przy pełnej wydajności palników biomasowych) – 72 h Wydajność węzłów podawania, rozdrabniania i separacji biomasy – do 30t/h Wydajność mielenia – 2x12t/h Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A

21 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A Transport do 4 palników Magazynowanie pyłu Zbiornik V=50m3

22 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A Zabudowa palników SPALANIE: poprzez nowe dedykowane dla kotła i biomasy w postaci pyłu, palniki pyłowe biomasowe poprzez palniki węglowo- biomasowe – nowe lub modernizowane istniejące.

23 JAKA BIOMASA? Wartość opałowa 16 GJ/Mg Zawartość siarki do 0,2 % Zawartość popiołu do 3% Zawartość wilgoci 4-12% Granulacja max 2,5 mm ; oczekiwana max 1,5mm Gęstość nasypowa około 250kg/m3 Pochodzenie: z upraw energetycznych, z odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, z przetwarzania produktów rolnych. Postać: pył, pelety, brykiety, ziarno, łuska Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. CZYSTASUCHAPOWTARZALNA

24 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A DOŚWIADCZENIA - BIOMASA Podawanie biomasy do komory spalania w kotle powinno opierać się na kilku podstawowych zasadach (założeniach): - czystość biomasy – biomasa zanieczyszczona powoduje bardzo dużo uszkodzeń w układach magazynowo transportowych, w instalacji przygotowania biomasy do spalania oraz w układzie spalania a także w samym kotle. Zanieczyszczenia wpływają na obniżenie sprawności wytwarzania energii, w konsekwencji powodują zwiększenie kosztów eksploatacji (podawanie, mielenie, transport pneumatyczny, ppoż, wybuchy) - wilgotność i wartość opałowa – ważne aby parametry te były powtarzalne w przyjętym zakresie wartości dopuszczalnych w dłuższej perspektywie czasowej ze względu na dobór parametrów technologicznych i rozwiązań technicznych budowy instalacji co w konsekwencji pozwoli utrzymanie produkcji pary na niezmiennym poziomie -granulacja (rozdrobnienie) – ważna jest powtarzalność utrzymania rozdrobnienia w założonych dla danej instalacji zakresach wartości ze względu na przyjęte założenia technologiczne i dobrane środki techniczne (transport pyłomieszanki, spalanie, części palne w popiele, strata wylotowa)

25 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A DOŚWIADCZENIA - KOCIOŁ Przystosowanie kotła do spalania biomasy w palnikach Ecoenergii sprowadza się do: odpowiedniego przygotowania komory paleniskowej i ścian kotła do zabudowy nowych palników pyłowych biomasowych modernizacji i istniejących palników węglowych w celu umożliwienia spalania pyłu węglowego lub pyłu biomasowego, wdrożenia nowego układu doprowadzenia pyłu biomasowego oraz modernizacji układu powietrza. Wymagane są przy tym stosowne zmiany układu sterowania i zabezpieczeń kotła. Zmianie nie podlegał układ przejmowania ciepła poprzez korektę powierzchni ogrzewalnych kotła.

26 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. ELSEN S.A PO DWÓCH LATACH ZMIENIONO KONFIGURACJĘ PRACY KOTŁÓW – UKŁAD HYBRYDOWY ZAMIAST WSPÓŁSPALANIA, KOCIOŁ PRACUJE WYŁĄCZNIE JAKO BIOMASOWY SPALANA JEST GŁÓWNIE BIOMASA LEŚNA JAKO NAJBARDZIEJ POWTARZALNA I CZYSTA EFEKT: MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI ENERGII ZIELONEJ MAKSYMALNY EFEKT EKONOMICZNY MAKSYMALNY EFEKT FINANSOWY

27 Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. Energa kogeneracja ELBLĄG

28 REALIZACJA ECOENERGII W ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG WSPÓŁSPALANIE BIOMASY W KOTŁACH OP-130 (nr 5 i nr 6 ) Wydajność kotła maksymalna– 150 t/h Wydajność kotła nominalna – 130 t/h Wydajność cieplna w paliwie– 112 MW Moc cieplna ze spalanej biomasowych (w paliwie) – 36 MW Moc cieplna ze spalanego węgla (w paliwie)– 76 MW Sprawność kotła przy współspalaniu węgla i biomasy – 85 % Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne.

29 REALIZACJA ECOENERGII W ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG 4 palniki o mocy po 9MW t (36MW t ) dyspozycyjność - 8000h ograniczenie emisji CO 2 107.000Mg/a ograniczenie emisji siarki 4000Mg/a wyprodukowana zielona energia elektryczna 55.000MWh/a Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne.

30 REALIZACJA ECOENERGII W ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG Stan na dzień dzisiejszy: - zakończono ruch próbny pracy instalacji z kotłem OP-130 nr 5 - zakończono ruch próbny pracy instalacji z kotłem OP-130 nr 6 Biomasa spalana jest od sierpnia 2012 Doświadczenia: spalana jest biomasa pochodzenia agro masłosz dowożona w postaci pyłu Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne.

31 REALIZACJA ECOENERGII W ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. Biomasa masłosz -Wartość opałowa - ok. 16 GJ/Mg -Wilgotność - 8% – 12% -Popiół - ok. 5% -Granulacja - ok.90%<2mm -Ciężar nasypowy - ok. 0,6Mg/m 3 -Olej - ok. 1,5%

32 REALIZACJA ECOENERGII W ENERGA KOGENERACJA ELBLĄG Technologie spalania pyłu biomasowego w istniejących kotłach węglowych. Doświadczenia eksploatacyjne. Oba kotły mogą pracować z wydajnością nominalną, Utrzymano parametry pary Sprawność kotłów 85% (spadek o ok. 1%) Udział maksymalny współspalania do 40MW (w paliwie)

33 I CO NA KONIEC? EFEKT EKOLOGICZNY – ograniczenie emisji CO 2, pyłu, tlenków siarki EFEKT EKONOMICZNY – zależny od regulacji prawnych i współczynników do rozliczeń OZE, ale na pewno da się dopasować technologie do potrzeb i maksymalizacji przychodów Polska myśl techniczna, polskie patenty, tani serwis POLECAMY NASZE USŁUGI

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY Stoisko 74 Pawilon 3A tel.: (48 22) 6661601 fax: (48 22) 6661600 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 32 e-mail: warszawa@ecoenergia.com.pl


Pobierz ppt "HYBRYDOWE SPALANIE INNOWACYJNE POLSKA TECHNOLOGIA FORUM CZYSTEJ ENERGII POLEKO 2012 POZNA Ń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google