Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOGAZ – ENERGIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Technologia produkcji biogazu dla przemysłu i rolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOGAZ – ENERGIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Technologia produkcji biogazu dla przemysłu i rolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 BIOGAZ – ENERGIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Technologia produkcji biogazu dla przemysłu i rolnictwa

2 BIOGAZ - WPROWADZENIE Dostarczenie, rozładunek, rozdrobnienie, usunięcie elementów szkodliwych Higienizacja zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009 BIOGAZ:Energia elektryczna / cieplna lub biometan POZ. POFERMENTACYJNA: Wykorzystanie jako nawóz SUBSTRATY Przygotowanie Fermentacja zasadnicza Fermentacja wtórna Fermentacja Pozostałość pofermentacyjna Sporz. zawiesiny rozdrabnianie Hydroliza 1 st. Rozp. łatwo rozkł. się subst. Hydroliza 2 st. Rozp. trudno rozkł. się subst. Fermen.metanowa Wytwarzanie biogazu Doprow. substratu Ślina Żwacz Księgi Trawieniec Jelito cienkie/grube Przefermentowany substrat

3 SUBSTRATY DO PRODUKCJI BIOGAZU Poboczne produkty rolnicze i rośliny uprawne Gnojowica i obornik Kiszonki z kukurydzy, trawy itp. Odpady z przetwórstwa warzyw i owoców Odpady z produkcji i przetwórstwa buraków Odpady z produkcji i przetwórstwa ziemniaków itp. CEL: PRODUKCJA ENERGII

4 SUBSTRATY DO PRODUKCJI BIOGAZU Bioodpady komunalne i przemysłowe Odpady z gastronomii Przeterminowana żywność Bioodpady z gospodarstw domowych Separatory tłuszczu, przepracowane tłuszcze/oleje Bioodpady z przemysłu spożywczego Odpady poubojowe i z przetwórstwa mięsnego Pozostałości z produkcji biopaliw CEL: UTYLIZACJA ODPADÓW, ODZYSK ENERGII ODNAWIALNEJ

5 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY BIOODPADÓW SubstratUzysk energii kWh/ t oddo Zużyte oleje i tłuszcze3.6004.800 Gliceryna3.6004.800 Wytłoki olejowe3.0004.200 Separacja tłuszczy6001.200 Odpady z gastronomii600960 Przeterm. żywność600960 Bioodp. z gosp. dom420600 Odpady z owoców540720 Osad z oczyszcz. ściek.90120 Uzysk energii z bioodpadów [kWh energia/t świeża masa] Osad z oczyszcz. ściek. Odpady z owoców Bioodpady z gosp. dom. Przeterm.żywność Odpady z gastronomii Separacja tłuszczy Wytłoki olejowe Gliceryna Zużyte oleje i tłuszcze

6 Pełna dostępność podczas poboru materiału, przygotowania i przetwarzania (obowiązek odbioru) Uzgodnienie koncepcji i technologii w odniesieniu do silnie niejednorodnych strumieni wejściowych z dużymi wahaniami Higienizacja prac (czyste-zanieczyszczone) Wysokojakościowy przemysłowy system wentylacji (zapach) Duża elastyczność w obrębie instalacji Niezawodna i jakościowa technika instalacji o wysokim standardzie bezpieczeństwa Kompleksowe rozwiązanie, aż po utylizację pozostałości pofermentacyjnych bez udziału rolnictwa WYMAGANIA KONCEPCYJNE

7 Pochodzenie Dane, analizy Kategoryzacja, przydatność do fermentacji Wielkość ziaren Elementy szkodliwe i ich zawartość Jednorodność Świeżość Wahania jakości JAKOŚĆ MATERIAŁÓW WSADOWYCH W miarę możliwości uzgodnić z dostawcą i zawrzeć pisemną umowę! Uwzględnić w opłacie za utylizację.

8 ILOŚCI -Aktualne, średnioterm., długoterminowe -Wahania sezonowe -Zabezpieczenie umową -Sytuacja cenowa DOSTAWCY / RODZAJE POJEMNIKÓW -Drobnica, materiał sypki -Stały, płynny, o konsystencji pasty -Opakowania -Cysterny, zgniatarki, różn. zbiorniki, kontenery, itp. OKRESY DOSTAW -Ciągłe -Periodyczne DOSTĘPNOŚĆ-DOSTAWA-LOGISTYKA

9 Strefa przejęcia Techniki wsadowe (zasobniki, wywrotnice, przyłącza ssące…) Czyszczenie pojemników (systemy do mycia zbiorników) Strefa magazynowa, zbiorniki zasilające Przygotowanie, rozdrobnienie, usunięcie elementów szkodliwych -Metoda mokra i metoda sucha -Usunięcie elementów szkodliwych (metale, osady, plastik, szkło, kamienie, opakowania…) -Techniki rozdrabniania odpowiednie dla materiału wsadowego i zaleceń higienizacji (maksymalna wielkość ziaren <12mm) PRZYGOTOWANIE BIOSUBSTRATU Prawidłowe przygotowanie i usunięcie elementów szkodliwych nie jest tanie, ale przyczynia się do redukcji kosztów procesu fermentacji!

10 Specyfikacja i obróbka materiałów wsadowych zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1069/2009 Przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego Dopuszczone materiały zdefiniowane w kat. 2 i 3 dla użytkowania biogazu Przepisy Mat. kategorii 3: Maks. wielk. ziaren: 12mm, temperatura: 70° C, czas: 60 min. Mat. kategorii 2: Maks. wielk. ziaren: 50mm, temperatura: 133° C, czas: 20 min, ciśnienie: min. 3 bar Technika: Higienizacja standardowa (tryb przetwarzania wsadowego lub metoda przelotowa) Hydroliza termiczno-ciśnieniowa HIGIENA I HIGIENIZACJA

11 Zastosowanie wieloetapowych metod fermentacji Stworzenie buforów dla wahań ilościowych/jakościowych Odpowiednio długie czasy przetrzymywania Lepiej więcej mniejszych fermenterów, niż mniej dużych Stworzenie możliwości przepłukiwania i szczepień powtórnych Załadunek fermentera ukierunkowany na proces FERMENTACJA

12 Pozostałość jako dobry nawóz organiczny Wykorzystanie w rolnictwie jako nawóz jest zasadniczo trudne Wymagane kompleksowe koncepcje przygotowania =>problem kosztów Korzystne sąsiedztwo oczyszczalni ścieków lub połącz. z oczyszczalnią PRZETWARZANIE POZOSTAŁOŚCI POFERMENTACYJNYCH Przykład przygotowania pozostałości poferment. Separacja cząst. stałych Sito wahliwe Mikrofiltracja zanurzeniowa niskociśnieniowa Reaktor pośredni obniżenie wartości pH odwrócona osmoza ze stopniowaniem filtratu Osad zagęszcz. Pozost. pofiltr. Odprowadzenie Kwas zapobieganie powstawaniu osadów Koncentrat Filtrat System wodny Zasobnik filtratu neutralizacja Ług Przygotowanie pozost. poferm.

13 Przepustowość:100.000 t/rok Substraty:Odpady z gastronomii, przeterminowana żywność, odpady poubojowe, gnojowica, rośliny uprawne, itp. Produkcja biogazu: ok. 1.100 Nm³/h Moc elektryczna:2x 1,40 MW INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

14 Instalacja przygotowania bioodpadów komunalnych INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

15 Reaktory higienizacyjne 70°C/1 h Biofiltr przemysłowy

16 Fermentery rurowe – poziome reaktory z mieszadłem i instalacją podgrzewania substratów, izolowane i chronione przed warunkami atmosferycznymi INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

17 Fermentery rurowe i komory fermentacji wtórnej INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

18 Komory fermentacji wtórnej w linii technologicznej fermenterów rurowych (dla odpadów poubojowych i gastronomicznych) INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

19 Technologiczna linia fermentacyjna z komorami dla odpadów rolniczych i roślin uprawnych INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

20 Biologiczne odsiarczanie INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK) Agregaty kogeneracyjne 2 x 1,4 MW el w wykonaniu kontenerowym

21 Instalacja do separacji cząstek stałych z pozostałości pofermentacyjnej INSTALACJA REFERENCYJNA BOSANY (SK)

22 dziękujemy bardzo za uwagę Osoby do kontaktu: Adam Karolczyk Przedstawiciel w Polsce Mobil: +48 (0)602 / 650 674 E-Mail: a.karolczyk@heatgroup.pla.karolczyk@heatgroup.pl Martin Bauer Ing. Koordynator projektów Mobil: +43 (0)664 / 26 00 992 E-Mail: mbauer.heatbio@heatgroup.atmbauer.heatbio@heatgroup.at


Pobierz ppt "BIOGAZ – ENERGIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Technologia produkcji biogazu dla przemysłu i rolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google