Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otolaryngologia problemy i zadania Tomasz Durko Tomasz Durko I Katedra Otolaryngologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otolaryngologia problemy i zadania Tomasz Durko Tomasz Durko I Katedra Otolaryngologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Otolaryngologia problemy i zadania Tomasz Durko Tomasz Durko I Katedra Otolaryngologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2 OTOLARYNGOLOGIA SPACJALIZACJA 1-STOPNIOWASPACJALIZACJA 1-STOPNIOWA –Podspecjalizacje Audiologia i foniatriaAudiologia i foniatria Otolaryngologia dziecięcaOtolaryngologia dziecięca

3 Historia 1878 – Rząd Galicyjski we Lwowie wydaje Reskrypt nr 542:1878 – Rząd Galicyjski we Lwowie wydaje Reskrypt nr 542: Zajęcia z otolaryngologii mogą odbywać się najwięcej trzy razy w tygodniu i trwać każdy raz nie dłużej jak godzinę Zajęcia z otolaryngologii mogą odbywać się najwięcej trzy razy w tygodniu i trwać każdy raz nie dłużej jak godzinę

4 Pionierzy polskiej otolaryngologii Prof. Antoni Jurasz 1847-1923 Lwów, HeidelbergProf. Antoni Jurasz 1847-1923 Lwów, Heidelberg Prof. Teodor Heryng 1847-1925 WarszawaProf. Teodor Heryng 1847-1925 Warszawa Prof. Alfred Laskiewicz 1887-1970 Poznań, EdynburgProf. Alfred Laskiewicz 1887-1970 Poznań, Edynburg Prof. Jan Miodoński 1902-1963 KrakówProf. Jan Miodoński 1902-1963 Kraków

5 Otolaryngologia UCHO- słuch i równowagaUCHO- słuch i równowaga KRTAŃ – głos i oddychanieKRTAŃ – głos i oddychanie GARDŁO – skrzyżowanie dróg oddechowych i pokarmowychGARDŁO – skrzyżowanie dróg oddechowych i pokarmowych NOS I ZATOKI – węch, oddychanie, mowaNOS I ZATOKI – węch, oddychanie, mowa

6 Fizjologia ślimaka – przeniesienie energii akustycznej z okienka przedsionka do komórek rzęskowych narządu spiralnego – wzmocnienie fali akustycznej w sposób aktywny i selektywny – mechaniczna analiza częstotliwości – swoisty wzmacniacz częstotliwości –zamiana energii akustycznej na potencjały nerwu słuchowego – energii mechanicznej w energię bioelektryczną

7 Fizjologia ślimaka – mechaniczna analiza częstotliwości – największe przemieszczenie fali wędrownej dla każdej częstotliwości leży w różnych miejscach » dla małych częstotliwości znajduje się blisko osklepka » dla większych częstotliwości w pobliżu płytki strzemiączka – każda częstotliwość jest reprezentowana w poszczególnych miejscach błony podstawnej - punktach drażnienia narządu Cortiego

8 Fizjologia ślimaka – zamiana energii akustycznej na potencjały nerwu słuchowego – energii mechanicznej w energię bioelektryczną IHC, których depolaryzacja zależy od siły bodźca i wielkości wzmocnienia przez OHC przemieniają energię mechaniczną fal dźwiękowych w energię bioelektryczną IHC, których depolaryzacja zależy od siły bodźca i wielkości wzmocnienia przez OHC przemieniają energię mechaniczną fal dźwiękowych w energię bioelektryczną dzięki metabolizmowi komórek receptorowych powstaje niezbędna energia do procesu przemiany dzięki metabolizmowi komórek receptorowych powstaje niezbędna energia do procesu przemiany

9 Fizjologia ślimaka – zamiana energii akustycznej na potencjały nerwu słuchowego – energii mechanicznej w energię bioelektryczną – potencjał czynnościowy po przekroczeniu progu pobudza włókno aferentne nerwu słuchowego – mocniejsze drażnienie częstszych wyładowań w kk. czuciowych

10 Fizjologia ślimaka – Potencjały ślimaka Potencjał spoczynkowy Potencjał spoczynkowy – dodatni ładunek śródchłonki + 80 mV – ujemny ładunek wewnątrz komórek rzęsatych - 80 mV – utrzymanie różnicy potencjałów zapewnia prążek naczyniowy

11 Teorie słyszenia Dwie grupy teorii : Dwie grupy teorii : – Dźwięk ulega analizie w OUN – Analiza bodźca akustycznego ma miejsce w obrębie narządu spiralnego w obrębie narządu spiralnego

12 Teorie słyszenia – Dźwięk ulega analizie w OUN – teoria telefoniczna Rutherforda Ucho spełnia role mikrofonu, połączonego z OUN włóknami nerwowymi – linia przesyłkowa, błona podstawna drga na całej długości, amplituda drgań stanowi o natężeniu sygnału, szybkość wyładowań włókien nerwu słuchowego o częstotliwości

13 Teorie słyszenia Analiza bodźca akustycznego ma miejsce Analiza bodźca akustycznego ma miejsce w obrębie narządu spiralnego w obrębie narządu spiralnego – drgania przenoszone wyłącznie przez endolimfę (rezonacyjna) – drgania przenoszą się w wyniku ruchu falowego błony podstawnej (falowa) – zarówno endolimfa, jak i błona podstawna biorą w tym udział (falowa)

14 UCHO - RÓWNOWAGA

15 Funkcje narządów przedsionkowych Kontrola reakcji odruchowych organizmu na działające przyspieszenie kątowe i linioweKontrola reakcji odruchowych organizmu na działające przyspieszenie kątowe i liniowe reagowanie na zmiany siły wektora grawitacji, co umożliwia orientację położenia ciała względem powierzchni ziemireagowanie na zmiany siły wektora grawitacji, co umożliwia orientację położenia ciała względem powierzchni ziemi dostarczanie informacji o położeniu głowy względem szyi, pozostałych części ciała oraz względem otaczających płaszczyzndostarczanie informacji o położeniu głowy względem szyi, pozostałych części ciała oraz względem otaczających płaszczyzn podtrzymywanie napięcia mięśni całego ciałapodtrzymywanie napięcia mięśni całego ciała wyzwalanie odruchów napięciowych koniecznych w utrzymaniu równowagi spoczynkowej oraz po wykonaniu ruchuwyzwalanie odruchów napięciowych koniecznych w utrzymaniu równowagi spoczynkowej oraz po wykonaniu ruchu

16 Funkcje narządów przedsionkowych - c.d. wyzwalanie odruchów przedsionkowo-okoruchowych (oczopląs, ruchy kompensacyjne gałek ocznych)wyzwalanie odruchów przedsionkowo-okoruchowych (oczopląs, ruchy kompensacyjne gałek ocznych) zapewnienie stabilizacji spojrzenia podczas ruchów głowązapewnienie stabilizacji spojrzenia podczas ruchów głową kontrolowanie równowagi ciała w ramach zintegrowanych narządów receptorowych (błędnik, narząd wzroku, czucie głębokie) w ścisłej współpracy z CUN (pień mózgu, twór siatkowaty, móżdżek, kora mózgowa)kontrolowanie równowagi ciała w ramach zintegrowanych narządów receptorowych (błędnik, narząd wzroku, czucie głębokie) w ścisłej współpracy z CUN (pień mózgu, twór siatkowaty, móżdżek, kora mózgowa) wyzwalanie reakcji wegetatywnych ze strony układu oddechowego, krążenia i pokarmowegowyzwalanie reakcji wegetatywnych ze strony układu oddechowego, krążenia i pokarmowego

17 Narząd łagiewkowo - otolitowy Odpowiedzialny jest za odruchy statyczne związane z działaniem siły grawitacji, siłami odśrodkowymi. z działaniem siły grawitacji, siłami odśrodkowymi. Odbiera przyśpieszenia ruchu liniowego jeśli wektor ustawiony jest równolegle do powierzchni plamki łagiewki - kompensacyjne ruchy gałek ocznych, ustawienie szyi, kończyn - odruch otolitowo - okoruchowy Łagiewce przypisuje się występowanie oczopląsu położeniowego, dezorientację informacji przestrzennej, iluzję ruchu (u pilotów, marynarzy, kosmonautów) podrażnienie łagiewki w stapedectomii współpraca między narządami otolitowymi, a zespołem kanałów półkolistych

18 Oczopląs – pochodzący z układu przedsionkowego charakteryzuje się fazą szybką i wolną. Jest spowodowany zaburzeniami równowagi napięć bioelektrycznych między lewym a prawym układem przedsionkowym

19 Elektronystagmografia (ENG) Zalety: zwiększa wykrywalność oczopląsu zwiększa wykrywalność oczopląsu umożliwia ocenę jakościową i ilościową umożliwia ocenę jakościową i ilościową badanie przy oczach otwartych i zamkniętych badanie przy oczach otwartych i zamkniętych jest badaniem obiektywnym, użytecznym dla celów orzeczniczych jest badaniem obiektywnym, użytecznym dla celów orzeczniczychNiedogodności: nie rejestruje bezpośrednich reakcji n. przeds. nie rejestruje bezpośrednich reakcji n. przeds. zależy od sprawności aparatury, łatwość powstawania artefaktów zależy od sprawności aparatury, łatwość powstawania artefaktów nie są rejestrowane ruchy oczopląsowe z komponentą obrotową nie są rejestrowane ruchy oczopląsowe z komponentą obrotową

20 Uszkodzenia słuchu – leczenie operacyjne

21 Rekonstrukcje struktur ucha ś rodkowego rekonstrukcje błony bębenkowejrekonstrukcje błony bębenkowej rekonstrukcje błony bębenkowej i kosteczek słuchowychrekonstrukcje błony bębenkowej i kosteczek słuchowych

22 Rekonstrukcje struktur ucha ś rodkowego rekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w tympanoplastykach zamkniętychrekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w tympanoplastykach zamkniętych rekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w tympanoplastykach otwartychrekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w tympanoplastykach otwartych rekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w otosklerozierekonstrukcje aparatu przewodzącego dźwięk w otosklerozie

23 Rekonstrukcje struktur ucha ś rodkowego VORP –(Vibrating Ossicular Prosthesis)VORP –(Vibrating Ossicular Prosthesis) BAHA –(Bone Anchored Hearing Aid)BAHA –(Bone Anchored Hearing Aid)

24 Otoskleroza – leczenie operacyjne Wybór metody operacyjnej dokonujemy podczas zabiegu po wyłamaniu odnóg strzemiączkaWybór metody operacyjnej dokonujemy podczas zabiegu po wyłamaniu odnóg strzemiączka

25 Otoskleroza – leczenie operacyjne –całe strzemiączko wraz z podstawą mobilizacja bezpośredniamobilizacja bezpośrednia –wyłamane odnogi – płytka nieruchoma małe okienko – teflon pistonmałe okienko – teflon piston –wyłamane odnogi – płytka pęknięta stapedektomia częściowastapedektomia częściowa stapedektomia całkowitastapedektomia całkowita –płat ochrzęstnej –protezka platynowa lub terflonowa –okienko zarośnięte wytworzenie nowego okienkawytworzenie nowego okienka protezka teflon - pistonprotezka teflon - piston


Pobierz ppt "Otolaryngologia problemy i zadania Tomasz Durko Tomasz Durko I Katedra Otolaryngologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google