Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE
RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt Bliźniaczy “Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej” SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMAT “PAKIETU HIGIENICZNEGO” Warszawa, 27 listopada 2006 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

2 PREZENTACJA SZKOLENIA
PROGRAM ZAJĘĆ CELE SZKOLENIA Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

3 CELE SESJI SZKOLENIOWEJ
Głównym założeniem kursu szkoleniowego jest zapoznanie inspektorów weterynarii z aktualnymi przepisami wspólnotowymi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz przybliżenie im technik kontroli w tej dziedzinie celem podwyższenia ich kwalifikacji w zakresie nadzoru na obszarze krajowym. Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

4 DOKUMENTACJA każdy dzień szkolenia udokumentowany zostanie listą obecności zawierającą datę, omawiane tematy, godziny zajęć oraz podpis uczestników szkolenia i wykładowców po zakończeniu każdego dnia wszystkim uczestnikom przekazana zostanie kopia prezentacji po zakończeniu seminarium uczestnikom wystawione zostaną zaświadczenia uczestnictwa oraz przekazane im zostaną na nośniku CD-rom prezentacje ze szkolenia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

5 Szczegółowe wskazówki w odniesieniu do rodzaju żywności
PLAN ZAJĘĆ Przedstawienie ogólnych informacji dotyczących strategii UE w zakresie bezpieczeństwa żywności I° dzień Prezentacja kursu, programu zajęć oraz celów kursu Bezpieczeństwo żywności a organizacja UE Źródła prawa wspólnotowego Nowy “Pakiet higieniczny”: zasady ogólne Rozporządzenie 178/02: zasady ogólne Bezpieczeństwo żywności a Rozporządzenie 852/2004: zasady ogólne 27 listopada Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi II° dzień Szczegółowe wskazówki w odniesieniu do rodzaju żywności Od podejścia horyzontalnego do szczegółowych wskazówek: Rozporządzenie 853/2004 i 854/2004, wskazówki w zakresie wdrożenia i wytycznych stosowania Mięso oraz wyroby mięsne Mleko oraz produkty mleczarskie Mięczaki, ryby oraz wyroby rybne Jaja oraz produkty jajczarskie 28 listopada Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

6 III° dzień IV° dzień Urzędowa kontrola żywności: kryteria ogólne
Rejestracja i zatwierdzanie zakładów Okresowe inspekcje w zakładach Planowanie urzędowych kontroli Pobieranie próbek: zakres odpowiedzialności, cele, techniki Dokumentacja i przechowywanie danych: sprawozdawczość oraz wykorzystywanie list kontrolnych 29 listopada Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi IV° dzień Kryteria mikrobiologiczne i specjalne moduły (A i B) Nowe zagadnienia wprowadzone Rozporządzeniem 2073/05 Standardy i kryteria mikrobiologiczne Moduły specjalne Moduł A: postępowanie z produktami ubocznymi pochodnych mleka oraz produktów na bazie mleka 79/05) Moduł B: postępowanie z głowami bydła oraz z ryzykiem skażenia SRM (Rozporządzenie 999/01) 30 listopada Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

7 Projekt Bliźniaczy “Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej”
CELE PROJEKTU Cele ogólne Podniesienie poziomu skuteczności instytucji oraz wzmocnienie struktur weterynaryjnych w Polsce. Zapewnienie skutecznego i właściwego wdrożenia unijnych przepisów sektora weterynaryjnego po przystąpieniu Polski do UE. Zapewnienie możliwie skutecznej kontroli weterynaryjnej na rynku wewnętrznym Zapewnienie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalnego wykorzystania organizacji Inspekcji Weterynaryjnej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

8 1 2 3 4 5 6 KOMPONENTY I DZIAŁANIA
Projekt Bliźniaczy “Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej” KOMPONENTY I DZIAŁANIA 1 Higiena Żywności 2 Punkty Kontroli Granicznej oraz system TRACES 3 Rynek wewnątrzwspólnotowy 4 Postępowanie z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz ich kontrola 5 System szkolenia 6 Środki finansowe oraz komunikacja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

9 Działania przewidziane w KOMPONENCIE 1
Projekt Bliźniaczy “Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej” Działania przewidziane w KOMPONENCIE 1 Ocena aktualnie stosowanych procedur zapewniających bezpieczeństwo żywności oraz wskazówki w zakresie ewentualnego ich ulepszenia Zorganizowanie seminarium na temat nowego “Pakietu higienicznego” Opracowanie i rozpowszechnienie Przewodników dotyczących GHP i GMP Szkolenie z zakresu GMP, GHP, SPS, SSOP, HACCP Szkolenie zaawansowane (second level training) z zakresu HACCP Szkolenie praktyczne z zakresu czynności kontroli i audytu Wizyta studyjna z zakresu GMP, GHP, SPS, SSOP, HACCP Szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

10 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A ORGANIZACJA UE
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

11 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A ORGANIZACJA UE
DG SANCO (zdrowie i ochrona konsumenta) FVO (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

12 KOMISJA EUROPEJSKA: DYREKCJE I SŁUŻBY
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

13 DG ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
OBSZAR DZIAŁAŃ Jakość prowadzonych działań Promocja Środki Wspólnej Polityki Rolnej Subwencje krajowe Ewaluacja Badania Rynki rolnicze Rozwój obszarów wiejskich Leśnictwo Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo i środowisko Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

14 GENERALNA DYREKCJA DS. ROZSZERZENIA
DG ds. Rozszerzenia wspiera kraje kandydujące w zakresie dostosowania się do przepisów wspólnotowych oraz oferuje im swoją pomoc Biuro Wymiany Informacji na temat Pomocy Technicznej TAIEX Udziela zorganizowanej pomocy krótkoterminowych ekspertów w zakresie wsparcia technicznego dotyczącego dostosowania do przepisów prawa wspólnotowego oraz ich zastosowania Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

15 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

16 DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW
Docelowo: wsparcie obywateli Europy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i zaufania Uaktualnianie ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa żywności, praw konsumentów oraz ochrony zdrowia publicznego Monitorowanie czy we wszystkich państwach UE zasady stosowane są w sposób właściwy Zadania Zdrowie publiczne Bezpieczeństwo środków spożywczych Ochrona konsumentów Trzy podstawowe obszary działań Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

17 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

18 DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW
ZDROWIE PUBLICZNE 100 osób, z główną siedzibą w Luksemburgu Kierowanie i prowadzenie działań legislacyjnych (bezpieczeństwo i jakość krwi, pochodne krwi, tkanki ludzkie oraz komórki ludzkie) Wsparcie państw EU w zakresie przekazywania ich doświadczeń w dziedzinie zdrowia, określanie i dzielenie lepszych praktyk oraz pomoc i koordynacja UE w obliczu zagrożeń dla zdrowia Wspieranie współpracy systemów służby zdrowia poszczególnych państw UE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

19 DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW
OCHRONA KONSUMENTÓW 70 biur z siedzibą w Brukseli ściśle współpracujących z organizacjami konsumentów UE Zadania Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich artykułów spożywanych i wprowadzanych do obrotu w UE Zapewnienie odpowiedniej ochrony praw konsumentów oraz właściwego, rzetelnego informowania konsumentów pozwalającego na dokonanie świadomego wyboru Kierowanie ustawodawstwem UE regulującym wspomniane problemy Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

20 Największy obszar działań
DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Największy obszar działań 250 biur z siedzibą w Brukseli prowadzących działania mające na celu uaktualnianie przepisów prawnych UE z zakresu bezpieczeństwa żywności 100 lub więcej biur z siedzibą w Grange, w Irlandii, których zadaniem jest kontrola przestrzegania zasad przez państwa UE oraz kraje eksportujące żywność do UE pozostali urzędnicy z siedzibą w Brukseli współpracujący z organizacjami międzynarodowymi oraz z partnerami handlowymi UE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

21 BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII
W ramach DG SANCO działa Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) Główne zadanie zapewnienie właściwego opracowania i stosowania ustawodawstwa z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt Personel złożony z ok. 160 osób Około 80 inspektorów odbywających misje lokalne Personel podzielony na 6 jednostek Zasoby i organizacja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

22 BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII
ORGANIZACJA F1: Profile państw, działania koordynujące F2: Żywność pochodzenia zwierzęcego - ssaki F3: Żywność pochodzenia zwierzęcego – ptactwo i ryby F4: Żywność pochodzenia roślinnego, zdrowie roślin; przetwarzanie i dystrybucja F5: Żywienie zwierząt, kontrola przywozu, odpady F6: Jakość, planowanie i rozwój Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

23 Biuro ds. Żywności i Weterynarii
Profile państw, działania koordynujące Żywność pochodzenia zwierzęcego - ssaki F4 Żywność poch. roślinnego, zdrowie roślin; przetwarzanie i dystrybucja B. HUGHES Żywność pochodzenia zwierzęcego – ptactwo i ryby Żywienie zwierząt, kontrola przywozu, odpady Biuro ds. Żywności i Weterynarii Jakość, planowanie i rozwój Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

24 BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII
MANDAT FVO Wspieranie skutecznych systemów kontroli w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności Kontrola przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego dotyczących bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych oraz sektora weterynaryjnego i fitosanitarnego w obszarze Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich prowadzących eksport do UE Wkład w wypracowanie polityki wspólnotowej w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych oraz sektora weterynaryjnego i fitosanitarnego Informowanie zainteresowanych stron odnośnie wyników oceny Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

25 FVO: GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ
Prowadzenie inspekcji w państwach członkowskich i w krajach trzecich oraz kontrola właściwego stosowania prawa wspólnotowego przez kompetentne władze Wyniki inspekcji zawarte są w raportach z inspekcji ( Kompetentne władze (AC) mają możliwość przedstawiania komentarzy do raportu FVO przedstawia kompetentnym władzom zalecenia Kompetentna władza proszona jest o przestawienie planu działań FVO dokonuje oceny takiego planu działań oraz śledzi jego realizację Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

26 FVO: GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ
FVO opracowuje corocznie plan inspekcji, określając priorytetowe obszary oraz kraje, w których inspekcja ma zostać przeprowadzona Dodatkowo, FVO redaguje ogólne raporty przedstawiające w formie kompendium wyniki szeregu inspekcji przeprowadzonych w określonej liczby państw członkowskich, które dotyczą tej samej tematyki FVO publikuje również roczne sprawozdania ze swojej działalności Może również, tam gdzie to stosowne, zaznaczyć obszary, w zakresie których konieczne może być uściślenie przepisów prawnych lub wprowadzenie do nich poprawek przez Komisję Europejską oraz obszary, względem których zaistnieć może wprowadzenie nowej legislacji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

27 Zmiana sposobu prowadzenia kontroli
Do lat ‘90 Kontrola struktur Kontrola higieny pracy Kontrola higieny osobistej Podczas wizyty dokonuje się “fotografii” zakładu (silny rozłam względem codziennej rzeczywistości pracy) Od niedawna Ocena procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo Ocena organizacji i skuteczności kontroli Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

28 W 2004 FVO przeprowadziło 232 inspekcji
FVO: INSPEKCJE Bezpieczeństwo żywności Zdrowie zwierząt Dobrostan zwierząt Zdrowie roślin Inspekcje zaklasyfikowane zostają według czterech głównych obszarów działań 110 w państwach członkowskich 71 w nowych państwach członkowskich (5 Polska) 34 przed przystąpieniem do UE 37 po przystąpieniu do UE 10 w krajach kandydujących 41 w krajach trzecich W 2004 FVO przeprowadziło 232 inspekcji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

29 FVO: INSPEKCJE Rozmieszczenie inspekcji w 2004 z podziałem na główne cele Dobrostan zwierząt 6% Zdrowie roślin 7% Zdrowie zwierząt 26% Bezpieczeństwo żywności 61% Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

30 FVO: INSPEKCJE W KONTEKŚCIE ROZSZERZENIA UE
Większość inspekcji przeprowadzanych w krajach kandydujących wynika z kluczowych problemów pojawiających się podczas negocjacji o przyłączenie lub podczas pierwszych inspekcji FVO Niektóre z nich stanowią analizę postępu w priorytetowych obszarach, które wcześniej nie stanowiły przedmiotu inspekcji FVO w tych krajach Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

31 FVO: INSPEKCJE W KONTEKŚCIE ROZSZERZENIA UE
GŁÓWNE PORUSZANE TEMATY Uaktualnianie standardów higieny mięsa, mleka, ryb oraz zakładów produkcji drobiu celem dostosowania do wymogów UE Kontrole produktów importowanych z krajów spoza UE Kontrola TSE, usuwanie odpadów zwierzęcych oraz żywienie zwierząt Kontrole odpadów weterynaryjnych oraz środków owadobójczych Stosowanie ogólnych zasad higieny oraz reguł HACCP Systemy kontroli zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób Kontrola zdrowia roślin Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

32 EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (EFSA)
Europejska Agencja stanowiąca referencyjny punkt naukowy dla kontroli żywności i ich oceny Niezależne źródło informacji Zapewnia należyte informowanie opinii publicznej Uczestnictwo w Urzędzie otwarte jest dla państw członkowskich oraz dla krajów stosujących przepisy UE z zakresu bezpieczeństwa żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

33 Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

34 EFSA: ROLA I FUNKCJE ROZP. 178/2002 Rozdz. 3, Sekcja 1
Niezależny naukowy punkt referencyjny oceny ryzyka działając w ten sposób powinien zapewniać harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego Udziela opinii na temat sporów dotyczących problemów naukowych pozwalając w ten sposób na podejmowanie świadomych decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem Niezależne naukowe źródło doradztwa, informowania i zgłaszania ryzyka dla zwiększenia zaufania konsumentów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

35 EFSA: GŁÓWNE ZADANIA Udzielanie instytucjom europejskim oraz państwom członkowskim jak najlepszego doradztwa naukowego Udzielanie technicznego i naukowego wsparcia Komisji Wspieranie i koordynacja jednolitego rozwoju metod oceny ryzyka Zdobywanie, gromadzenie, analiza i przedstawianie w formie kompendium danych naukowych i technicznych Rozwój europejskich sieci organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

36 EFSA: GŁÓWNE ZADANIA Udział w systemie wczesnego ostrzegania łączącego Komisję i państwa członkowskie Podejmowanie działań mających na celu wykrywanie i określanie pojawiających się zagrożeń Udzielanie wsparcia naukowego w zarządzaniu kryzysowym Zapewnianie szybkiego, wiarygodnego, obiektywnego i jasnego informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych stron Niezależne przedstawianie własnych wniosków oraz kierunków działań w zakresie kwestii objętych misją Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

37 Komitet naukowy oraz zespół ekspertów naukowych
EFSA: ORGANIZACJA Zarząd Dyrektor Wykonawczy Forum doradcze Komitet naukowy oraz zespół ekspertów naukowych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

38 Zgłasza środki zarządzania ryzykiem
Informowanie opinii publicznej Wymiana informacji Urząd Komisja Ścisła współpraca w celu zapewnienia spójności procesu informowania na skalę globalną Państwa Członkowskie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

39 ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

40 ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
1. USTAWODAWSTWO PIERWOTNE 2. POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE UE 3. USTAWODAWSTWO WTÓRNE 4. GŁÓWNE ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 5. UMOWY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

41 3. USTAWODAWSTWO WTÓRNE Prawo opracowane przez instytucje UE sprawujące władzę udzieloną im na mocy Traktatów Rozporządzenia Dyrektywy Decyzje PRZEPISY WIĄŻĄCE PRZEPISY NIEWIĄŻĄCE Opinie Zalecenia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

42 DYREKTYWY Cele: zapewnienie niezbędnej jednolitości prawa wspólnotowego przy uwzględnieniu różnorodności krajów względem tradycji i struktur Celem dyrektyw nie jest ujednolicenie prawa, które to zapewniają rozporządzenia, ale jego zharmonizowanie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

43 DYREKTYWY Szereg koniecznych do osiągnięcia celów
Nie są wiążące w całości Są wiążące dla państw członkowskich w zakresie celów, które powinny zostać zrealizowanie Pozwalają władzom krajowym na podejmowanie decyzji odnośnie sposobu włączenia celu do krajowego systemu prawnego Muszą zostać przeniesione do ustawodawstwa krajowego Po upływie okresu potrzebnego na ich wdrożenie, uzyskują pełną moc oraz skutek prawny Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

44 ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenia stanowią narzędzia legislacyjne o charakterze ogólnym, mające na celu ujednolicenie przepisów Państwa członkowskie są bezpośrednio związane prawem wspólnotowym i powinny się do niego dostosować przy jednoczesnym dostosowaniu się do prawa krajowego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

45 ROZPORZĄDZENIA Nie są skierowane do jednego lub kilku państw członkowskich ani do pojedynczych jednostek To samo prawo zostaje zastosowane w całej Wspólnocie Zostają całkowicie zastosowane w każdym państwie członkowskim Zostają zastosowane bezpośrednio: stanowią akty prawne, które nie muszą zostać przeniesione do prawa krajowego Wszystkie ich elementy są obowiązkowe Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

46 DECYZJE Od Rozporządzeń różni je ich indywidualne zastosowanie
Są skierowane do jednego lub kilku państw członkowskich, albo do pojedynczych jednostek Są całkowicie wiążące (dla adresatów) Stosowane bezpośrednio przez tych, do których są adresowane Nie musza zostać przeniesione do prawa krajowego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

47 PRZEPISY NIEWIĄŻĄCE OPINIE I ZALECENIA
Umożliwiają instytucjom wspólnotowym wyrażanie własnego punktu widzenia Ten punkt widzenia nie jest wiążący Nie są objęte obowiązkiem ustawowym względem adresatów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

48 ZALECENIA Wzywają podmioty, do których są skierowane, do zachowania się w szczególny sposób, ale nie narzucają żadnego obowiązku ustawowego OPINIE Zostają opublikowane w celu przedstawienia oceny określonej sytuacji lub rozwoju w Unii bądź w poszczególnych państwach członkowskich W niektórych przypadkach przygotowują teren pod przyszły, wiążący akt prawny (mogą mieć pośredni skutek prawny) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

49 “PAKIET HIGIENICZNY”:
NOWY “PAKIET HIGIENICZNY”: ZASADY OGÓLNE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

50 PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ
oznakowanie dodatki urzędowa kontrola higiena artykułów spożywczych aspekty odnoszące się do wszystkich rodzajów pokarmu Ustawodawstwo horyzontalne mięso czerwone drób produkty mięsne produkty mleczarskie Ustawodawstwo wertykalne dotyczące określonego rodzaju produkcji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

51 PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ
ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO: 2 poziomy Swobodny przepływ w UE Całkowite dostosowanie się do wymogów dyrektyw Zakłady przemysłowe Rynek lokalny (świeże mięso) Swobodny przepływ w UE (produkty mięsne, produkty mleczarskie) Produkcja ograniczona prawnie Lokalnie: przewiduje się odstępstwa Higiena: nie przewiduje się odstępstw Ograniczona zdolność Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

52 PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ
Przepisy charakteryzujące się wysokim poziomem uszczegółowienia Określone zostają zasady, a podmiot zobowiązany jest do ich przestrzegania i ma niewielką możliwość wyboru Główną rolę w zakresie zatwierdzania zakładów odgrywają aspekty strukturalne oraz wyposażenie Dużą rolę odgrywa tradycyjna kontrola, szczegółowe zalecenia w zakresie inspekcji Tworzenie dużej ilość przypisów prawnych powodujące nakładanie się norm: złożony, trudny do odczytu obraz Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

53 Ostateczny krok w kierunku zmian
ZMIANY PRAWA EUROPEJSKIEGO Kryzys BSE Kryzys dioksynowy Utrata zaufania konsumenta Ostateczny krok w kierunku zmian Zauważona zostaje niestosowność organizacji i prawa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa żywności…, Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

54 która doprowadziła do pojawienia się rozmaitych problemów:
Podział kontroli: poszczególne działy produkcji uwzględniane osobno Niska skuteczność prawa ukierunkowanego na kontrolę produktu gotowego i dostarczającego nieistotnych szczegółów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności Bezpośrednie zaangażowanie kompetentnych władz w zapewnienie bezpieczeństwa żywności Braki w kontroli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności: bezpośredni związek z kryzysem BSE oraz z kryzysem dioksynowym Braki w analizie ryzyka oraz przykładanie nienależytej wagi do tych kryzysów przez polityków oraz kręgi naukowe Różnice w przeniesieniu przepisów przez poszczególne państwa członkowskie oraz w ich podejściu do ustawodawstwa unijnego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

55 … konieczność nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywności
Poprzez: reorganizację administracyjną w UE oraz w państwach członkowskich uaktualnienie ustawodawstwa wspólnotowego, przy uwzględnieniu zmian ostatnich dziesięcioleci uproszczenie ustawodawstwa rozszerzenie ustawodawstwa w sposób umożliwiający objęcie nim produkcji roślinnej oraz uregulowanie produkcji pierwotnej i sektora detalicznego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

56 UKIERUNKOWANIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
Biała Księga dot. bezpieczeństwa żywności Założenia duża złożoność łańcucha produkcji żywności konieczność zintegrowanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywności różnice w systemach kontroli poszczególnych krajów oraz w sposobie stosowanie prawa UE Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

57 “BIAŁA KSIĘGA” dot. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA Powołanie niezależnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Zastosowanie środków zmierzających do poprawy korpusu legislacyjnego w celu doprowadzenia do jego spójności z wszystkimi aspektami artykułów spożywczych, „od pola do stołu” Stworzenie nowego obszaru prawnego obejmującego cały łańcuch żywnościowy, włącznie z produkcją pasz Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

58 Rozp. 852/2004 dot. higieny środków spożywczych
NOWE USTAWODAWSTWO ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 178/2002 z 28/1/2002: określa ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz powołuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Podmioty sektora Kompetentne władze Rozp. 882/2004: urzędowe kontrole przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz z przepisami dot. zdrowia i dobrostanu zwierząt Rozp. 852/2004 dot. higieny środków spożywczych Ogólnie Rozp. 853/2004: szczegółowe przepisy w dziedzinie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego Rozp. 854/2004: szczegółowe przepisy z zakresu organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi Szczegółowo Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

59 NOWE USTAWODAWSTWO Dyrektywy uchylone Wejście w życie 20 maja 2004
Zastosowanie 1 stycznia 2006 Dyrektywy uchylone 89/397/EWG (urzędowa kontrola środków spożywczych) 93/43/EWG (higiena środków spożywczych) 85/73/EWG (finansowanie inspekcji i kontroli) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

60 Dyrektywy uchylone 64/433/EWG i 72/461/EWG (świeże mięso “czerwone”)
71/118/EWG i 91/494/EWG (mięso drobiowe) 77/96/EWG (badanie obecności włośni) 77/99/EWG i 80/215/EWG (produkty mięsne) 89/437/EWG (produkty jajeczne) 91/492/EWG (małże dwuskorupowe) 91/493/EWG i 92/48/EWG (produkty rybne) 91/495/EWG (mięso królicze i dziczyzna hodowlana) 92/45/EWG (mięso z odstrzelonej dziczyzny) 89/362/EWG i 92/46/EWG (mleko i produkty pochodne) 94/65/WE (mięso mielone i przetwory mięsne) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

61 NOWE USTAWODAWSTWO Rozporządzenie 2073 z 15/11/05
Kryteria mikrobiologiczne Sposób wprowadzenia (853/04) Organizacja urzędowych kontroli Odstępstwa (852/04) Zmiany (853/04 i 854/04) Rozporządzenie 2074 z 5/12/05 Rozporządzenie 2075 z 5/12/05 Włosień w mięsie Rozporządzenie 2076 z 5/12/05 Środki przejściowe Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

62 DOKUMENTY WYTYCZNE Odpowiedzialność Identyfikowalność
Wycofanie, odbiór Wytyczne stosowania Rozporządzenia 178/02, ogólnych przepisów w zakresie żywności Produkcja pierwotna Przetwarzanie okazjonalne Przewodniki - Podręczniki Wytyczne realizacji niektórych postanowień Rozporządzenia 852/04 Wytycznie: zastosowanie zasad HACCP Elastyczność - HACCP Przewodniki - Podręczniki Wytyczne realizacji niektórych postanowień Rozporządzenia 853/04 Wytyczne: warunki przywozu oraz nowe zasady w zakresie higieny żywności i urzędowych kontroli żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

63 NOWE USTAWODAWSTWO: ZASADY
Podejście horyzontalne do wszystkich środków spożywczych (Uwzględnienie szczególnych zagrożeń związanych z określonymi środkami spożywczymi Wyeliminowanie wielu szczegółowych warunków technicznych “Fizyczne” oddzielenie przepisów dotyczących spełnienia warunków przez podmioty od przepisów dot. urzędowych kontroli) Ważnym jest osiągnięcie celów, a nie sposób, w jaki zostają one osiągnięte Kontrola urzędowa ma na celu stwierdzenie osiągnięcia celów, nie zapewnia jakości produktów Kontrola urzędowa opiera się głównie na audycie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

64 NOWE USTAWODAWSTWO: ZASADY
Podejście do kwestii bezpieczeństwa żywności oparte na ryzyku (“risk-based”) Zarządzanie ryzykiem powinno zostać oddzielone od oceny ryzyka Za bezpieczeństwo żywności odpowiedzialność ponoszą producenci W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wszystkie aspekty łańcucha produkcji żywności należy rozważać jako jeden proces (od pola do stołu) Do nowego ustawodawstwa włączone zostały wymagania w zakresie środków żywienia zwierząt Identyfikowalność żywności oraz składników stanowi podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

65 NOWE USTAWODAWSTWO Zweryfikowane zasady opierają się na następujących podstawowych środkach Przyjęcie podejścia „od pola do stołu” Wprowadzenie systemu HACCP przez wszystkie podmioty sektora spożywczego Rejestracja i zatwierdzanie wybranych zakładów Opracowanie przez podmioty sektora spożywczego przewodników GHPs oraz przewodników stosowania zasad HACCP Stworzenie specjalnych postanowień zapewniających elastyczność w zakresie żywności wytwarzanej w obszarach „peryferyjnych” oraz w zakresie produkcji i metod tradycyjnych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

66 ROZPORZĄDZENIE 178/02: ZASADY OGÓLNE
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

67 ROZPORZĄDZENIE 178/2002 ZAŁOŻENIA
Istotne różnice między przepisami w dziedzinie żywności w zakresie koncepcji, zasad i procedur Różnice te mogą stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu żywności oraz stwarzać zróżnicowane warunki konkurencji Mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie wewnętrznego rynku Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

68 ROZPORZĄDZENIE 178/2002 KONSEKWENCJE Konieczność zbliżenia tych koncepcji, zasad oraz procedur w celu stworzenia wspólnej podstawy dla przepisów stosowanych w dziedzinie żywności i pasz przez państwa członkowskie oraz na poziomie wspólnotowym Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

69 Obszar zastosowania oraz definicje
ROZPORZĄDZENIE 178/2002 Główne treści Obszar zastosowania oraz definicje Ogólne warunki i zasady prawa żywnościowego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności System wczesnego ostrzegania, zarządzanie kryzysowe Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

70 OBSZAR ZASTOSOWANIA ROZP. 178/2002
Rozdział 1 Wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz pasz Produkcji pierwotnej na własny użytek domowy Przygotowania domowego, obróbki oraz przechowywania żywności przeznaczonej do własnego spożycia Z wyłączeniem Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

71 Niektóre Ważne Definicje
ROZPORZĄDZENIE 178/2002 Istotne jest zapoznanie się z definicjami, ponieważ stosowane są one również w przypadku „Pakietu higienicznego” Niektóre Ważne Definicje Ryzyko & Zagrożenie: analiza/ ocena/ zarządzanie/ informowanie Żywność & Pasze Podmioty Handlowe Sektora Spożywczego i Paszowego Identyfikowalność Konsument końcowy Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

72 DEFINICJE ROZP. 178/2002 Rozdział 1
każdy publiczny lub prywatny podmiot, zorientowany lub niezorientowany na osiąganie zysku, prowadzący jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności Przedsiębiorstwo spożywcze Podmioty sektora spożywczego & paszowego osoby odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie znajdującym się pod ich kontrolą Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

73 DEFINICJE ROZP. 178/2002 Rozdział 1
produkcja, hodowla lub uprawa produktów pierwotnych, włącznie ze zbiorem plonów, udojem mleka oraz produkcją zwierzęcą przed ubojem. Obejmuje również łowiectwo i rybołówstwo. Produkcja pierwotna przemieszczanie / przetwarzanie żywności oraz jej przechowywanie w punktach sprzedaży lub dostaw dla konsumenta końcowego obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładów oraz instytucji, restauracje oraz podobne struktury, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach oraz hurtownie Handel detaliczny Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

74 DEFINICJE ROZP. 178/2002 Rozdział 1
ostatni konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje go w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora spożywczego Konsument końcowy możliwość odtworzenia i śledzenia żywności, paszy, zwierzęcia produkcyjnego lub substancji przeznaczonej, albo wykorzystanej jako część żywności bądź paszy na wszystkie etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji Identyfikowalność Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

75 DEFINICJE ROZP. 178/2002 Rozdział 1
czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny zawarty w żywności lub w paszy, bądź stan, w jakim znajduje się żywność lub pasza mogący spowodować szkodliwe skutki dla zdrowia Zagrożenie prawdopodobieństwo zaistnienia szkodliwego dla zdrowia skutku oraz jego dotkliwość w następstwie zagrożenia Ryzyko identyfikacji zagrożenia charakterystyki zagrożenia ocena narażenia charakterystyki ryzyka proces oparty na podstawach naukowych, składający się z czterech etapów Ocena ryzyka Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

76 DEFINICJE ROZP. 178/2002 Rozdział 1
proces, różniący się od oceny ryzyka, polegający na zbadaniu alternatywnych działań, przy uwzględnieniu oceny ryzyka, a w razie potrzeby, na wyborze odpowiednich form zapobiegania i kontroli Zarządzanie ryzykiem Interaktywna wymiana informacji oraz opinii podczas całego procesu analizy ryzyka między odpowiedzialnymi za ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem, konsumentami, przedsiębiorstwami spożywczymi i paszowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, z uwzględnieniem wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka oraz podstaw do podjęcia decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem Informowanie o ryzyku Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

77 ROZDZIAŁ II: OGÓLNE PRZEPISY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
ROZPORZĄDZENIE 178/2002 ROZDZIAŁ II: OGÓLNE PRZEPISY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Sekcja 1: ogólne zasady prawa żywnościowego Sekcja 2: zasada przejrzystości Sekcja 3: ogólne obowiązki w handlu żywnością Sekcja 4: ogólne wymagania prawa żywnościowego Stosuje się na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności Ogólny obraz o charakterze horyzontalnym Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

78 OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
ROZP. 178/2002 OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Rozdz. 2, Sekcja 1 … realizuje ogólne cele dotyczące wysokiego poziomu ochrony życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego … ma na celu osiągnięcie swobodnego przepływu żywności i pasz … ma na celu ochronę interesów konsumentów oraz stwarza konsumentom podstawę do dokonywania świadomych wyborów … powinno opierać się na analizie ryzyka Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

79 OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
ROZP. 178/2002 OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO Rozdz. 2, Sekcja 1 ANALIZA RYZYKA Prawo żywnościowe powinno opierać się na analizie ryzyka Ocena ryzyka powinna opierać się na istniejących dowodach naukowych oraz powinna być przeprowadzona w niezależny, obiektywny i przejrzysty sposób Zarządzanie ryzykiem powinno uwzględniać wyniki oceny ryzyka Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

80 Analiza ryzyka opiera się na trzech powiązanych za sobą elementach:
OCENA RYZYKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INFORMOWANIE O RYZYKU Te trzy powiązane ze sobą elementy analizy ryzyka stanowią podstawę prawa żywnościowego dostosowanego do rozważanych postanowień Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

81 OCENA RYZYKA A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem powinny być od siebie oddzielone Dla osiągnięcia spójności między oceną ryzyka, zarządzaniem ryzykiem i informowaniem o ryzyku należy zapewnić bardzo silne powiązania między prowadzącymi ocenę ryzyka oraz zarządzającymi ryzykiem Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

82 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM “Decision makers” (podejmujący decyzje), oprócz oceny ryzyka naukowego, powinni wziąć pod uwagę również szereg innych informacji Wykonalność kontroli ryzyka Większość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka zależy po części od łańcucha zaopatrzenia żywności, w którym problem może wystąpić Potrzeba łatwych do realizacji planów Skutki społeczno-ekonomiczne Wpływ na środowisko Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

83 ZASADA OSTROŻNOŚCI ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1
W przypadku, gdy przeprowadzający ocenę ryzyka stwierdzi, iż istnieją realne powody do niepokoju ze względu na niedopuszczalny poziom zagrożenia dla zdrowia, ale informacje i dane są niewystarczające … można, w trakcie poszukiwania danych naukowo potwierdzonych oraz danych kompletnych, podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia, które opierają się na zasadzie ostrożności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

84 PRZEJRZYSTOŚĆ ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 2
Rozporządzenie ustala strukturę większego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron na wszystkich poziomach opracowywania prawa żywnościowego Przejrzystość prawa oraz faktyczna konsultacja publiczna stanowią główne elementy zapewnienia większej wiarygodności Szersze informowanie z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz ocena i wyjaśnienie potencjalnego ryzyka, a także całkowita przejrzystość opinii naukowych stanowią najważniejsze aspekty (punkty) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

85 OGÓLNE OBOWIĄZKI W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ
ROZP. 178/2002 OGÓLNE OBOWIĄZKI W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ Rozdz. 2, Sekcja 3 PRZYWÓZ Żywność przywożona do Wspólnoty powinna być zgodna z ogólnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 178/2002 lub z zasadami odpowiadającymi zasadom wspólnotowym WYWÓZ Żywność wywożona ze Wspólnoty powinna odpowiadać prawu wspólnotowemu oraz wymogom kraju importującego Żywność szkodliwa dla zdrowia oraz niezdatne pasze nie zostają wywożone lub ponownie wywożone również wtedy, gdy istnieją porozumienia z krajami importującym Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

86 WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
ROZP. 178/2002 WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Rozdz. 2, Sekcja 4 1. Niebezpieczny środek spożywczy nie może zostać wprowadzona na rynek 2. Środek spożywczy uznawany jest za niebezpieczny jeżeli uważa się, że jest on: (a) szkodliwy dla zdrowia; (b) nie nadający się do spożycia przez ludzi. 3. W podejmowaniu decyzji czy środek spożywczy jest niebezpieczny należy wziąć pod uwagę: (a) normalne warunki wykorzystania go przez konsumenta (b) informacje udostępnione konsumentowi Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

87 skutki natychmiastowe skutki krótkotrwałe skutki długotrwałe
skutki wywołane na następnych pokoleniach skutki skumulowania toksyczności szczególna wrażliwość zdrowotna określonej kategorii konsumentów (jeżeli środek spożywczy jest przeznaczony dla tej kategorii) Szkodliwy środek spożywczy Należy rozważyć czy środek spożywczy jest niedopuszczalny do spożycia przez ludzi w warunkach przewidzianego wykorzystania z powodu zanieczyszczenia (spowodowanego obcym materiałem) lub gnicia, psucia się czy rozkładu Niezdatny środek spożywczy Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

88 OBOWIĄZKI ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4
Podmioty sektora spożywczego powinny zapewnić, aby żywność oraz pasze odpowiadały przepisom prawa spożywczego oraz sprawdzać czy wymagania te są spełniane Państwa członkowskie wprowadzają prawo żywnościowe i kontrolują oraz monitorują jego przestrzeganie Państwa członkowskie utrzymają system urzędowej kontroli, informowania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i ryzyka żywności oraz pasz, a także nadzoru i kontroli bezpieczeństwa żywności oraz pasz Państwa członkowskie określą zasady odnośnie środków i sankcji stosowanych w przypadku wykroczeń Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

89 Nowo wprowadzony obowiązek dla Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)
ROZP. 178/2002 IDENTYFIKOWALNOŚĆ Rozdz. 2, Sekcja 4 Identyfikowalność nie gwarantuje bezpieczeństwa środka spożywczego Jest narzędziem zarządzania ryzykiem, który powinien być wykorzystywany do ograniczania problemu bezpieczeństwa żywności Jest stosowana w przypadku podmiotów sektora spożywczego (FBOs) na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, od produkcji pierwotnej, włączając przewoźników oraz magazyny Sformułowana jest w oparciu o cel i wynik, jaki planuje się osiągnąć, a nie w oparciu o zalecenia odnośnie sposobu osiągnięcia wyniku Nowo wprowadzony obowiązek dla Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

90 Na wszystkich etapach:
ROZP. 178/2002 IDENTYFIKOWALNOŚĆ Rozdz. 2, Sekcja 4 Żywność Pasze Zwierzęta produkcyjne Każda inna substancja przeznaczona do dodania do żywności lub paszy Co? produkcja przetwarzanie dystrybucja Na wszystkich etapach: Gdzie? Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

91 IDENTYFIKOWALNOŚĆ ROZP. 178/2002
Rozdz. 2, Sekcja 4 Podmioty sektora spożywczego (FBOs) powinny być w stanie zidentyfikować poprzednie oraz następne ogniwo łańcucha żywności Na te cele podmioty sektora spożywczego opracowują systemy i procedury pozwalające na przekazywanie tych informacji kompetentnym władzom Żywność i pasze wprowadzone na rynek powinny być właściwie oznakowane w celu ułatwienia ich identyfikacji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

92 IDENTYFIKOWALNOŚĆ ROZP. 178/2002
Rozdz. 2, Sekcja 4 INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZAREJESTROWANE Nazwa, adres dostawcy, produkty Nazwa, adres klienta, produkty Data dystrybucji / dostawy We wszystkich przypadkach Objętość lub ilość Numer partii, jeżeli jest ich kilka Szczegółowy opis produktu Informacje dodatkowe (zalecane) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

93 IDENTYFIKOWALNOŚĆ ROZP. 178/2002 PRZYWÓZ - WYWÓZ Rozdz. 2, Sekcja 4
Postanowienia Rozporządzenia dotyczące identyfikowalności nie mają skutku poza UE Wymóg identyfikowalności nie dotyczy podmiotów sektora spożywczego krajów trzecich Wymóg ten dotyczy wszystkich etapów produkcji i przetwarzania w UE, a zatem od importera do sprzedaży detalicznej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

94 IDENTYFIKOWALNOŚĆ WEWNĘTRZNA
ROZP. 178/2002 IDENTYFIKOWALNOŚĆ WEWNĘTRZNA Rozdz. 2, Sekcja 4 Rozporządzenie nie zobowiązuje podmiotów do ustalenia powiązania między wejściem a wyjściem produktów (identyfikowalność wewnętrzna) Podmiot odnosi korzyści z identyfikowalności wewnętrznej, ponieważ pozwala ona na dokładniejsze oraz bardziej ukierunkowane wycofanie towaru Podmioty sektora spożywczego powinny być zachęcane do opracowania systemu identyfikowalności wewnętrznej Podjęcie decyzji odnośnie poziomu uszczegółowienia identyfikowalności wewnętrznej należy powierzyć przedsiębiorstwu, a powinien on być proporcjonalny względem natury żywności oraz ilości, jaka wprowadzana zostaje do obrotu Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

95 ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO
ROZP. 178/2002 ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO Rozdz. 2, Sekcja 4 Podmioty sektora spożywczego (FBOs) powinny… wycofać środek spożywczy z obrotu jeżeli uznają, że nie odpowiada on wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa żywności poinformować konsumentów o przyczynach wycofania (jeżeli produkt mógł dotrzeć do konsumenta) jeżeli to konieczne, odebrać od konsumentów produkty już im dostarczone powiadomić kompetentne władze natychmiast po uznaniu, że środek spożywczy wprowadzony na rynek może być szkodliwy dla zdrowia ludzi współpracować z kompetentną władzą Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

96 ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO
ROZP. 178/2002 ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO Rozdz. 2, Sekcja 4 WYCOFANIE “Wszelkie środki stosowane w celu zapobiegania dystrybucji, ekspozycji lub oferowania konsumentowi produktu niebezpiecznego " Obowiązek wycofania z rynku stosuje się w przypadku wystąpienia następujących dwóch kryteriów Środek spożywczy uznany jest przez podmiot za niezgodny z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa żywności Środek spożywczy znajduje się na rynku, a nie pod natychmiastową kontrolą podmiotu początkowego Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

97 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
ROZP. 178/2002 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA Rozdz. 2, Sekcja 1 System wczesnego ostrzegania, w formie sieci, ma na celu zgłaszanie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia spożywczego dla zdrowia ludzi Państwa członkowskie Władza Komisja Punkty kontaktowe Uczestnicy Za zarządzanie siecią odpowiedzialna jest Komisja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

98 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
ROZP. 178/2002 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA Rozdz. 2, Sekcja 1 Poważne, bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi spowodowane żywnością Informacje powinny zostać natychmiast zgłoszone Komisji poprzez system wczesnego ostrzegania Komisja powinna natychmiast przekazać te informacje członkom sieci Państwa członkowskie powinny natychmiast poinformować Komisję o podjętych działaniach oraz o środkach zastosowanych niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

99 RASFF A KRAJE TRZECIE Udział w systemie wczesnego ostrzegania może być otwarty dla krajów kandydujących oraz dla krajów trzecich i organizacji międzynarodowych W przypadku zgłoszenia środka spożywczego lub paszy w ramach RASFF przez kraj trzeci, Komisja przekazuje mu odpowiednie informacje Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

100 Dodatkowe ostrzeżenie
RASFF – RAPORT 2005 Ostrzeżenie Dodatkowe ostrzeżenie Informacja Dodatkowa informacja Dodatkowe ostrzeżenie Dodatkowa informacja Rok Ostrzeżenie Informacja Razem 2005 wzrost (%) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

101 RASFF – RAPORT 2005 40 Zboże i wyroby piekarskie (4%)
Zgłoszenia ostrzeżenia z podziałem na kategorie produktów 40 Zboże i wyroby piekarskie (4%) 44 Wyroby cukiernicze, miód i galaretki (5%) 35 Żywność dietetyczna, dodatki do żywności, żywność wzbogacona (4%) (12%) Pozostałe 113 (5%) Orzechy, produkty orzechowe, przekąski 47 (4%) Mleko i produkty mleczarskie 38 196 Ryby, skorupiaki, mięczaki (20%) (18%) Mięso, wyroby mięsne, dziczyzna i drób 171 31 Tłuszcze i oleje (3%) (6%) Materiały i artykuły przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością 58 74 Owoce i warzywa (8%) 109 Zioła i przyprawy (11%) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

102 RASFF – RAPORT 2005 64 Żywienie zwierząt (3%)
Zgłoszenia informacji z podziałem na kategorie produktów 64 Żywienie zwierząt (3%) (9%) Pozostałe 139 70 Wyroby cukiernicze, miód i galaretki (3%) 363 Ryby, skorupiaki, mięczaki (16%) (36%) Orzechy, produkty orzechowe, przekąski 800 34 Tłuszcze i oleje (2%) 258 Owoce i warzywa (12%) 199 Zioła i przyprawy (9%) (6%) Materiały i artykuły przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością 128 147 Mięso, wyroby mięsne, dziczyzna i drób (7%) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

103 ROZP. 178 A WYTYCZNE UE Wytyczne zaakceptowane i zatwierdzone
Odpowiedzialność Identyfikowalność Wycofanie, odebranie i zgłoszenia Wywóz & Przywóz Dokument nie ma wiążącej formy prawnej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

104 we Włoszech na przykład
ROZP. 178 A SANKCJE Sankcje wynikające z naruszenia artykułów Rozporządzenia 178/02 określa państwo członkowskie we Włoszech na przykład Produkt niezgodny (świadomość faktu) nie wycofany - art od 3000 do € Procedura wycofania uruchomiona bez poinformowania kompetentnej władzy - art od 500 do 3000 € Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

105 ROZPORZĄDZENIE 852/04: ZASADY OGÓLNE
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

106 Dyrektywy wertykalne zawierają wspólne zasady dotyczące:
Stosowane w celu określenia specjalnych norm bezpieczeństwa żywności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego Normy te ograniczyły bariery handlowe zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego odpowiedzialności podmiotów sektora spożywczego (FBOs) oraz kompetentnych władz (AC) warunków strukturalnych i higienicznych względem zakładów procedur zatwierdzania zakładów warunków w zakresie magazynowania i transportu opłat sanitarnych Dyrektywy wertykalne zawierają wspólne zasady dotyczące: Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

107 ROZP. 852/2004 Stosuje się względem wszystkich gatunków spożywczych
Przewiduje podejście zintegrowane « od pola do stołu » Stosuje się na wszystkich etapach: produkcja pierwotna, przetwarzanie, dystrybucja, wywóz Główną odpowiedzialność powierza podmiotowi sektora spożywczego (FBO) Wzmacnia procedury oparte na zasadach HACCP Rozszerza autokontrolę na produkcję pierwotną Przewiduje elastyczność Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

108 PRODUKCJA PIERWOTNA ROZP. 852/04
Zagrożenia żywności występujące na poziomie produkcji pierwotnej mogłyby zostać zidentyfikowane i odpowiednio kontrolowane Zastosowanie zasad HACCP w zakresie produkcji pierwotnej generalnie jest jeszcze niewykonalne Przewodniki dobrych praktyk powinny zachęcać do wykorzystywania właściwych praktyk z zakresu higieny na poziomie gospodarstw Wspomniane przewodniki powinny zostać uzupełnione, tam gdzie to konieczne, specjalnymi normami higieny produkcji pierwotnej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

109 Bezpieczeństwo Żywności jest sumą wielu czynników
ROZP. 852/04 Bezpieczeństwo Żywności jest sumą wielu czynników Ustawodawstwo powinno przedstawiać podstawowe wymagania higieniczne Kontrole urzędowe powinny być przeprowadzane w celu monitorowania zgodności podmiotów spożywczych Podmioty sektora spożywczego powinny określić i wdrożyć plany bezpieczeństwa żywności oraz procedury oparte na zasadach HACCP Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

110 ROZP. 852/04 HACCP Powodzenie zastosowania procedur opartych na zasadach HACCP wymaga pełnej współpracy i zaangażowania się pracowników przedsiębiorstw spożywczych Dlatego też pracownicy powinni być przeszkalani System HACCP stanowi narzędzie wspierające podmioty sektora spożywczego w osiągnięciu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności System HACCP nie może być uznawany za metodę autoregulacji i nie może zastępować urzędowych kontroli Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

111 ROZPORZĄDZENIE 852/2004 ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE
OBOWIĄZKI PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FBOs) ROZDZIAŁ II PODRĘCZNIKI POPRAWNEJ PRAKTYKI OPERACYJNEJ ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV PRZYWÓZ I WYWÓZ ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK 1 PRODUKCJA PIERWOTNA ZAŁĄCZNIK 2 OGÓLNE WYMAGANIA HIGIENICZNE - FBOs Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

112 ROZP. 852/04 Rozdział 1 OBSZAR ZASTOSOWANIA Wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz wywóz Przepisy wspólnotowe powinny być stosowane wyłącznie względem przedsiębiorstw; koncepcja ta zakłada pewną ciągłość prowadzonej działalności oraz określony stopień organizacji Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

113 Rozporządzenia nie stosuje się w przypadku:
OBSZAR ZASTOSOWANIA Rozdział 1 Rozporządzenia nie stosuje się w przypadku: (a) Produkcji pierwotnej na własny użytek domowy (b) Domowego przygotowania, obróbki oraz przechowywania żywności na użytek własny (c) Bezpośrednich dostaw małych ilości produktów pierwotnych, dokonywanych przez producenta, na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego Zasady regulujące tą działalność określają, zgodnie z prawem krajowym, państwa członkowskie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

114 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)
ROZP. 852/04 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs) Rozdział 2 OBOWIĄZKI OGÓLNE Podmioty sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są wymagania higieniczne określone we wspomnianym Rozporządzeniu Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

115 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)
ROZP. 852/04 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs) Rozdział 2 Analiza Ryzyka oraz Kontrola Punktów Krytycznych FBOs powinny opracować, wdrożyć i utrzymać stałą procedurę opartą na zasadach HACCP Wyłącznie FBOs realizujący etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji występujące po fazie produkcji pierwotnej Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

116 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)
ROZP. 852/04 OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs) Rozdział 2 Przedstawiają kompetentnym władzom (AC) dowody z zakresu zgodności zasad HACCP z metodami wymaganym przez kompetentne władze, które uwzględniają naturę oraz rozmiary przedsiębiorstwa spożywczego Zapewniają ciągłą aktualizację dokumentów Zachowują każdy inny dokument i rejestr przez należyty okres czasu Możliwość wykorzystania podręczników stosowania zasad HACCP Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

117 PODRĘCZNIKI DOBRYCH PRAKTYK
ROZP. 852/04 PODRĘCZNIKI DOBRYCH PRAKTYK Rozdział 3 Opracowanie, rozpowszechnianie i korzystanie z podręczników Państwa członkowskie zachęcają do opracowywania krajowych przewodników dobrych praktyk higieny oraz stosowania zasad HACCP Należy zachęcać do rozpowszechniania oraz korzystania z podręczników na poziomie krajowym oraz wspólnotowym FBOs mogą dobrowolnie korzystać ze wspomnianych podręczników Państwa członkowskie dokonują oceny podręczników krajowych Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

118 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ROZP. 852/04 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Rozdział 5 Państwa członkowskie mogą przyjąć krajowe środki dostosowujące wymagania, o których mowa w Załączniku II Cel środków krajowych usprawnienie nieprzerwanego korzystania z tradycyjnych metod, bądź uwzględnienie potrzeb przedsiębiorstw spożywczych usytuowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych w pozostałych przypadkach stosuje się je tylko w zakresie konstrukcji, organizacji i wyposażenia zakładów Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

119 ZAŁĄCZNIK I PRODUKCJA PIERWOTNA ROZP. 852/04
Część A: ogólne wymagania w zakresie higieny produkcji pierwotnej i powiązanych działań Część B: zalecenia dotyczące podręczników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

120 ZAŁĄCZNIK II OGÓLNE WYMOGI HIGIENY FBOs
I: Ogólne warunki dotyczące struktur przeznaczonych dla żywności (z wyłączeniem rozdz. III) II: Warunki dotyczące pomieszczeń przygotowania/przetwarzania III: Struktury ruchome i/lub tymczasowe, dystrybutory automatyczne IV: Transport V: Warunki dotyczące wyposażenia VI: Odpady spożywcze VII: Zaopatrzenie w wodę VIII: Higiena Osobista IX: Wymagania w zakresie środków spożywczych X: Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze środków spożywczych XI: Obróbka cieplna XII: Szkolenie Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

121 Artykuły spożywcze o charakterze tradycyjnym
ROZPORZĄDZENIE N. 2074/2005 Odstępstwa od Rozporządzenia 852/2004 w zakresie produktów o charakterze tradycyjnym Artykuł 7 Historycznie uznane za produkty tradycyjne lub Wytwarzane zgodnie ze skodyfikowanymi lub zarejestrowanymi zaleceniami technicznymi odnoszącymi się do tradycyjnego procesu, albo zgodnie z tradycyjnymi metodami produkcji lub Chronione prawem wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym jako tradycyjne produkty spożywcze Artykuły spożywcze o charakterze tradycyjnym Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

122 ROZPORZĄDZENIE N. 2074/2005 Artykuł 7 w zakresie pomieszczeń
w zakresie przyrządów i sprzętu (materiały) Jakie odstępstwa? POMIESZCZENIA W zakresie pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech Ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, nie pochłaniające lub odporne na korozję oraz naturalne, geologiczne ściany, sufity i podłogi dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń Czyszczenie i dezynfekcja Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

123 Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004
SANCO 1513/2005 Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004 Zwroty „tam, gdzie to konieczne", „tam, gdzie to właściwe", „stosowne" i “wystarczające" To podmiot ma zdecydować czy wymóg jest konieczny, właściwy, stosowny czy też wystarczający Decyzja ma zostać podjęta przy uwzględnieniu natury i wykorzystania środka spożywczego Podmiot może uzasadnić wybór procedur opartych na zasadach HACCP lub procedur operacyjnych własnej działalności Podręczniki poprawnej praktyki operacyjnej mogą stanowić pożyteczny przewodnik Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

124 Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004
SANCO 1513/2005 Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004 REJESTRACJA ZAKŁADÓW Celem rejestracji jest umożliwienie przeprowadzania urzędowych kontroli Rejestracja powinna być prostą procedurą, za pomocą której kompetentna władza zostaje poinformowana o adresie zakładu oraz prowadzonej przez niego działalności W przypadku, gdy informacje te dostępne są z innych źródeł, mogą być one wykorzystane również w odniesieniu do higieny żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

125 HACCP i ROZP. 852/2004 Projekt Wytycznych SANCO/1955/ sierpnia 2005 Dokument ma na celu udostępnienie wskazówek w zakresie Opracowania procedur opartych na zasadach HACCP Elastyczności względem zastosowania wspomnianych procedur, przede wszystkim w małych przedsiębiorstwach Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

126 UPROSZCZENIE: PUNKTY KLUCZOWE
Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 UPROSZCZENIE: PUNKTY KLUCZOWE Wymogi HACCP powinny zapewniać należytą elastyczność, tak, aby mogły być one stosowane we wszystkich sytuacjach Procedury powinny opierać się na zasadach HACCP (art ) Opracowanie dokumentów i rejestrów powinno być dostosowane do natury i rozmiarów przedsiębiorstwa spożywczego (art ) Przewidziane jest korzystanie z przewodników stosowania zasad HACCP Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

127 HACCP I ELASTYCZNOŚĆ ROZP. 852/04
Wymogi HACCP powinny uwzględniać zasady zawarte w Codex Alimentarius Powinny one zapewniać odpowiednią elastyczność umożliwiającą stosowanie ich we wszystkich sytuacjach, włącznie z małymi przedsiębiorstwami Określenie CCP GHP a (vs) monitorowanie CCP Granice krytyczne Przechowywanie dokumentów ELASTYCZNOŚĆ Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

128 ROZP. 852/04 ELASTYCZNOŚĆ Wskazana do zapewnienia nieprzerwanego korzystania z tradycyjnych metod oraz w odniesieniu do warunków strukturalnych Wyjątkowo istotna dla regionów o szczególnych ograniczeniach geograficznych Elastyczność nie powinna zagrażać celom higieny żywności Procedura umożliwiająca Państwom Członkowskim korzystanie z elastyczności powinna być całkowicie przejrzysta Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

129 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 CEL DOKUMENTU Udostępnienie wytycznych dotyczących elastyczności względem opracowania zasad HACCP, a w szczególności Określenie przedsiębiorstw spożywczych, w przypadku których zastosowana zostanie elastyczność Wyjaśnienie pojęcia „procedura oparta na zasadach” HACCP Umieszczenie HACCP w szerszym kontekście higieny środków spożywczych oraz niezbędnych warunków podstawowych Wyjaśnienie roli podręczników dobrych praktyk oraz ogólnych podręczników dotyczących HACCP, a także niezbędnej dokumentacji Określenie zakresu elastyczności stosowanej w ramach zasad HACCP Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

130 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 PODSUMOWANIE Rozporządzenie 852/2004 potwierdza, że wymogi HACCP powinny zapewniać należytą elastyczność Podstawowym celem zastosowania procedury opartej na HACCP jest kontrola zagrożeń środków spożywczych Cel ten może zostać zrealizowany w różnoraki sposób; procedury kontroli zagrożeń oparte będą na ryzyku, priorytetowym i głównym elemencie bezpieczeństwa żywności Procedury te mogą zostać opracowane w Podręcznikach Dobrych Praktyk, w ogólnych podręcznikach zarządzania bezpieczeństwem żywności lub zgodnie z tradycyjnym procesem HACCP W niektórych przypadkach zagrożenia monitorowane mogą być tylko przy zastosowaniu podstawowych warunków higieny żywności Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

131 HACCP A CERTYFIKOWANIE
Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 POZOSTAŁE PROBLEMY HACCP A CERTYFIKOWANIE Prawo wspólnotowe nie zawiera wymogów dotyczących certyfikowania procedur HACCP n.p. planów zapewniania jakości Działania dążące do certyfikowania podejmowane są z inicjatywy zakładów prywatnych Jedyna ocena wynikająca z prawa wspólnotowemu przysługuje kompetentnym władzom Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

132 MOŻLIWOŚCI Elastyczność: wdrożenie HACCP
Produkcja tradycyjna: odstępstwa Wyłączenia z obszaru zastosowania Podręczniki dobrych praktyk: narzędzie sprawowania autokontroli Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

133 PYTANIA ? E-mail luca.nicolandi@fastwebnet.it
Projekt Bliźniaczy “Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej” - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego


Pobierz ppt "SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google