Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO Warszawa, 27 listopada 2006 Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 2 PREZENTACJA SZKOLENIA PROGRAM ZAJĘĆ CELE SZKOLENIA

3 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 3 CELE SESJI SZKOLENIOWEJ Głównym założeniem kursu szkoleniowego jest zapoznanie inspektorów weterynarii z aktualnymi przepisami wspólnotowymi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz przybliżenie im technik kontroli w tej dziedzinie celem podwyższenia ich kwalifikacji w zakresie nadzoru na obszarze krajowym.

4 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 4 każdy dzień szkolenia udokumentowany zostanie listą obecności zawierającą datę, omawiane tematy, godziny zajęć oraz podpis uczestników szkolenia i wykładowców po zakończeniu każdego dnia wszystkim uczestnikom przekazana zostanie kopia prezentacji po zakończeniu seminarium uczestnikom wystawione zostaną zaświadczenia uczestnictwa oraz przekazane im zostaną na nośniku CD-rom prezentacje ze szkolenia DOKUMENTACJA

5 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 5 PLAN ZAJĘĆ I° dzień 27 listopada II° dzień 28 listopada Przedstawienie ogólnych informacji dotyczących strategii UE w zakresie bezpieczeństwa żywności Prezentacja kursu, programu zajęć oraz celów kursu Bezpieczeństwo żywności a organizacja UE Źródła prawa wspólnotowego Nowy Pakiet higieniczny: zasady ogólne Rozporządzenie 178/02: zasady ogólne Bezpieczeństwo żywności a Rozporządzenie 852/2004: zasady ogólne Szczegółowe wskazówki w odniesieniu do rodzaju żywności Od podejścia horyzontalnego do szczegółowych wskazówek: Rozporządzenie 853/2004 i 854/2004, wskazówki w zakresie wdrożenia i wytycznych stosowania Mięso oraz wyroby mięsne Mleko oraz produkty mleczarskie Mięczaki, ryby oraz wyroby rybne Jaja oraz produkty jajczarskie Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi

6 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 6 III° dzień IV° dzień 30 listopada 29 listopada Urzędowa kontrola żywności: kryteria ogólne Rejestracja i zatwierdzanie zakładów Okresowe inspekcje w zakładach Planowanie urzędowych kontroli Pobieranie próbek: zakres odpowiedzialności, cele, techniki Dokumentacja i przechowywanie danych: sprawozdawczość oraz wykorzystywanie list kontrolnych Kryteria mikrobiologiczne i specjalne moduły (A i B) Nowe zagadnienia wprowadzone Rozporządzeniem 2073/05 Standardy i kryteria mikrobiologiczne Moduły specjalne Moduł A: postępowanie z produktami ubocznymi pochodnych mleka oraz produktów na bazie mleka 79/05) Moduł B: postępowanie z głowami bydła oraz z ryzykiem skażenia SRM (Rozporządzenie 999/01) Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi Mr. Cravero Mr. Grifoni Mr. Negro Mr. Nicolandi

7 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 7 CELE PROJEKTU Podniesienie poziomu skuteczności instytucji oraz wzmocnienie struktur weterynaryjnych w Polsce. Zapewnienie skutecznego i właściwego wdrożenia unijnych przepisów sektora weterynaryjnego po przystąpieniu Polski do UE. Zapewnienie możliwie skutecznej kontroli weterynaryjnej na rynku wewnętrznym Zapewnienie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz optymalnego wykorzystania organizacji Inspekcji Weterynaryjnej Cele ogólne Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej

8 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 8 KOMPONENTY I DZIAŁANIA Postępowanie z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego oraz ich kontrola Higiena Żywności Punkty Kontroli Granicznej oraz system TRACES Rynek wewnątrzwspólnotowy 1 2 3 4 Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej 5 6 Środki finansowe oraz komunikacja System szkolenia

9 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 9 Działania przewidziane w KOMPONENCIE 1 Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej Ocena aktualnie stosowanych procedur zapewniających bezpieczeństwo żywności oraz wskazówki w zakresie ewentualnego ich ulepszenia Zorganizowanie seminarium na temat nowego Pakietu higienicznego Opracowanie i rozpowszechnienie Przewodników dotyczących GHP i GMP Szkolenie z zakresu GMP, GHP, SPS, SSOP, HACCP Szkolenie zaawansowane (second level training) z zakresu HACCP Szkolenie praktyczne z zakresu czynności kontroli i audytu Wizyta studyjna z zakresu GMP, GHP, SPS, SSOP, HACCP Szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego

10 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 10 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A ORGANIZACJA UE

11 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 11 DG SANCO (zdrowie i ochrona konsumenta) FVO (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A ORGANIZACJA UE

12 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 12 KOMISJA EUROPEJSKA: DYREKCJE I SŁUŻBY http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

13 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 13 Rynki rolnicze Rozwój obszarów wiejskich Leśnictwo Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo i środowisko DG ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZAR DZIAŁAŃ Jakość prowadzonych działań Promocja Środki Wspólnej Polityki Rolnej Subwencje krajowe Ewaluacja Badania

14 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 14 Biuro Wymiany Informacji na temat Pomocy Technicznej GENERALNA DYREKCJA DS. ROZSZERZENIA DG ds. Rozszerzenia wspiera kraje kandydujące w zakresie dostosowania się do przepisów wspólnotowych oraz oferuje im swoją pomoc TAIEX Udziela zorganizowanej pomocy krótkoterminowych ekspertów w zakresie wsparcia technicznego dotyczącego dostosowania do przepisów prawa wspólnotowego oraz ich zastosowania

15 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 15 http://taiex.cec.eu.int

16 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 16 Trzy podstawowe obszary działań Zadania DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW Docelowo: wsparcie obywateli Europy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i zaufania Uaktualnianie ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa żywności, praw konsumentów oraz ochrony zdrowia publicznego Monitorowanie czy we wszystkich państwach UE zasady stosowane są w sposób właściwy Zdrowie publiczne Bezpieczeństwo środków spożywczych Ochrona konsumentów

17 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 17

18 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 18 ZDROWIE PUBLICZNE DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW 100 osób, z główną siedzibą w Luksemburgu Kierowanie i prowadzenie działań legislacyjnych (bezpieczeństwo i jakość krwi, pochodne krwi, tkanki ludzkie oraz komórki ludzkie) Wsparcie państw EU w zakresie przekazywania ich doświadczeń w dziedzinie zdrowia, określanie i dzielenie lepszych praktyk oraz pomoc i koordynacja UE w obliczu zagrożeń dla zdrowia Wspieranie współpracy systemów służby zdrowia poszczególnych państw UE

19 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 19 OCHRONA KONSUMENTÓW Zadania DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW 70 biur z siedzibą w Brukseli ściśle współpracujących z organizacjami konsumentów UE Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich artykułów spożywanych i wprowadzanych do obrotu w UE Zapewnienie odpowiedniej ochrony praw konsumentów oraz właściwego, rzetelnego informowania konsumentów pozwalającego na dokonanie świadomego wyboru Kierowanie ustawodawstwem UE regulującym wspomniane problemy

20 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 20 DG ds. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Największy obszar działań 250 biur z siedzibą w Brukseli prowadzących działania mające na celu uaktualnianie przepisów prawnych UE z zakresu bezpieczeństwa żywności 100 lub więcej biur z siedzibą w Grange, w Irlandii, których zadaniem jest kontrola przestrzegania zasad przez państwa UE oraz kraje eksportujące żywność do UE pozostali urzędnicy z siedzibą w Brukseli współpracujący z organizacjami międzynarodowymi oraz z partnerami handlowymi UE

21 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 21 BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII Główne zadanie W ramach DG SANCO działa Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) zapewnienie właściwego opracowania i stosowania ustawodawstwa z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt Zasoby i organizacja Personel złożony z ok. 160 osób Około 80 inspektorów odbywających misje lokalne Personel podzielony na 6 jednostek

22 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 22 ORGANIZACJA F1: Profile państw, działania koordynujące F2: Żywność pochodzenia zwierzęcego - ssaki F3: Żywność pochodzenia zwierzęcego – ptactwo i ryby F4: Żywność pochodzenia roślinnego, zdrowie roślin; przetwarzanie i dystrybucja F5: Żywienie zwierząt, kontrola przywozu, odpady F6: Jakość, planowanie i rozwój BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII

23 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 23 Profile państw, działania koordynujące F4 Żywność poch. roślinnego, zdrowie roślin; przetwarzanie i dystrybucja B. HUGHES Żywienie zwierząt, kontrola przywozu, odpady Jakość, planowanie i rozwój Żywność pochodzenia zwierzęcego – ptactwo i ryby Żywność pochodzenia zwierzęcego - ssaki Biuro ds. Żywności i Weterynarii

24 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 24 BIURO ds. ŻYWNOŚCI I WETERYNARII MANDAT FVO Wspieranie skutecznych systemów kontroli w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności Kontrola przestrzegania przepisów prawa wspólnotowego dotyczących bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych oraz sektora weterynaryjnego i fitosanitarnego w obszarze Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich prowadzących eksport do UE Wkład w wypracowanie polityki wspólnotowej w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych oraz sektora weterynaryjnego i fitosanitarnego Informowanie zainteresowanych stron odnośnie wyników oceny

25 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 25 FVO: GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ Prowadzenie inspekcji w państwach członkowskich i w krajach trzecich oraz kontrola właściwego stosowania prawa wspólnotowego przez kompetentne władze Wyniki inspekcji zawarte są w raportach z inspekcji (http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_it.html)http://europa.eu.int/comm/food/fs/inspections/index_it.html Kompetentne władze (AC) mają możliwość przedstawiania komentarzy do raportu FVO przedstawia kompetentnym władzom zalecenia Kompetentna władza proszona jest o przestawienie planu działań FVO dokonuje oceny takiego planu działań oraz śledzi jego realizację

26 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 26 FVO: GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ FVO opracowuje corocznie plan inspekcji, określając priorytetowe obszary oraz kraje, w których inspekcja ma zostać przeprowadzona Dodatkowo, FVO redaguje ogólne raporty przedstawiające w formie kompendium wyniki szeregu inspekcji przeprowadzonych w określonej liczby państw członkowskich, które dotyczą tej samej tematyki FVO publikuje również roczne sprawozdania ze swojej działalności Może również, tam gdzie to stosowne, zaznaczyć obszary, w zakresie których konieczne może być uściślenie przepisów prawnych lub wprowadzenie do nich poprawek przez Komisję Europejską oraz obszary, względem których zaistnieć może wprowadzenie nowej legislacji

27 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 27 Zmiana sposobu prowadzenia kontroli Do lat 90 Kontrola struktur Kontrola higieny pracy Kontrola higieny osobistej Podczas wizyty dokonuje się fotografii zakładu (silny rozłam względem codziennej rzeczywistości pracy) Od niedawna Ocena procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo Ocena organizacji i skuteczności kontroli

28 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 28 FVO: INSPEKCJE Inspekcje zaklasyfikowane zostają według czterech głównych obszarów działań Bezpieczeństwo żywności Zdrowie zwierząt Dobrostan zwierząt Zdrowie roślin W 2004 FVO przeprowadziło 232 inspekcji 110 w państwach członkowskich 71 w nowych państwach członkowskich (5 Polska) 34 przed przystąpieniem do UE 37 po przystąpieniu do UE 10 w krajach kandydujących 41 w krajach trzecich

29 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 29 FVO: INSPEKCJE Rozmieszczenie inspekcji w 2004 z podziałem na główne cele Dobrostan zwierząt 6% Zdrowie roślin 7% Zdrowie zwierząt 26% Bezpieczeństwo żywności 61%

30 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 30 FVO: INSPEKCJE W KONTEKŚCIE ROZSZERZENIA UE Większość inspekcji przeprowadzanych w krajach kandydujących wynika z kluczowych problemów pojawiających się podczas negocjacji o przyłączenie lub podczas pierwszych inspekcji FVO Niektóre z nich stanowią analizę postępu w priorytetowych obszarach, które wcześniej nie stanowiły przedmiotu inspekcji FVO w tych krajach

31 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 31 FVO: INSPEKCJE W KONTEKŚCIE ROZSZERZENIA UE GŁÓWNE PORUSZANE TEMATY Uaktualnianie standardów higieny mięsa, mleka, ryb oraz zakładów produkcji drobiu celem dostosowania do wymogów UE Kontrole produktów importowanych z krajów spoza UE Kontrola TSE, usuwanie odpadów zwierzęcych oraz żywienie zwierząt Kontrole odpadów weterynaryjnych oraz środków owadobójczych Stosowanie ogólnych zasad higieny oraz reguł HACCP Systemy kontroli zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób Kontrola zdrowia roślin

32 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 32 EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (EFSA) Europejska Agencja stanowiąca referencyjny punkt naukowy dla kontroli żywności i ich oceny Niezależne źródło informacji Zapewnia należyte informowanie opinii publicznej Uczestnictwo w Urzędzie otwarte jest dla państw członkowskich oraz dla krajów stosujących przepisy UE z zakresu bezpieczeństwa żywności

33 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 33 http://www.efsa.eu.int/index_en.html

34 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 34 ROZP. 178/2002 Rozdz. 3, Sekcja 1 EFSA: ROLA I FUNKCJE Niezależny naukowy punkt referencyjny oceny ryzyka działając w ten sposób powinien zapewniać harmonijne funkcjonowanie rynku wewnętrznego Udziela opinii na temat sporów dotyczących problemów naukowych pozwalając w ten sposób na podejmowanie świadomych decyzji w zakresie postępowania z ryzykiem Niezależne naukowe źródło doradztwa, informowania i zgłaszania ryzyka dla zwiększenia zaufania konsumentów

35 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 35 EFSA: GŁÓWNE ZADANIA Udzielanie instytucjom europejskim oraz państwom członkowskim jak najlepszego doradztwa naukowego Udzielanie technicznego i naukowego wsparcia Komisji Wspieranie i koordynacja jednolitego rozwoju metod oceny ryzyka Zdobywanie, gromadzenie, analiza i przedstawianie w formie kompendium danych naukowych i technicznych Rozwój europejskich sieci organizacji działających w obszarze bezpieczeństwa żywności

36 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 36 EFSA: GŁÓWNE ZADANIA Udział w systemie wczesnego ostrzegania łączącego Komisję i państwa członkowskie Podejmowanie działań mających na celu wykrywanie i określanie pojawiających się zagrożeń Udzielanie wsparcia naukowego w zarządzaniu kryzysowym Zapewnianie szybkiego, wiarygodnego, obiektywnego i jasnego informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych stron Niezależne przedstawianie własnych wniosków oraz kierunków działań w zakresie kwestii objętych misją

37 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 37 EFSA: ORGANIZACJA Zarząd Dyrektor Wykonawczy Forum doradcze Komitet naukowy oraz zespół ekspertów naukowych

38 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 38 Ścisła współpraca w celu zapewnienia spójności procesu informowania na skalę globalną UrządKomisja Państwa Członkowskie Wymiana informacji Zgłasza środki zarządzania ryzykiem Informowanie opinii publicznej

39 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 39 ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

40 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 40 ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 1. USTAWODAWSTWO PIERWOTNE 2. POROZUMIENIA MIĘDZYNARODOWE UE 3. USTAWODAWSTWO WTÓRNE 4. GŁÓWNE ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 5. UMOWY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

41 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 41 3. USTAWODAWSTWO WTÓRNE Rozporządzenia Dyrektywy Decyzje PRZEPISY NIEWIĄŻĄCE PRZEPISY WIĄŻĄCE Opinie Zalecenia Prawo opracowane przez instytucje UE sprawujące władzę udzieloną im na mocy Traktatów

42 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 42 DYREKTYWY Cele: zapewnienie niezbędnej jednolitości prawa wspólnotowego przy uwzględnieniu różnorodności krajów względem tradycji i struktur Celem dyrektyw nie jest ujednolicenie prawa, które to zapewniają rozporządzenia, ale jego zharmonizowanie

43 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 43 DYREKTYWY Szereg koniecznych do osiągnięcia celów Nie są wiążące w całości Są wiążące dla państw członkowskich w zakresie celów, które powinny zostać zrealizowanie Pozwalają władzom krajowym na podejmowanie decyzji odnośnie sposobu włączenia celu do krajowego systemu prawnego Muszą zostać przeniesione do ustawodawstwa krajowego Po upływie okresu potrzebnego na ich wdrożenie, uzyskują pełną moc oraz skutek prawny

44 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 44 ROZPORZĄDZENIA Państwa członkowskie są bezpośrednio związane prawem wspólnotowym i powinny się do niego dostosować przy jednoczesnym dostosowaniu się do prawa krajowego Rozporządzenia stanowią narzędzia legislacyjne o charakterze ogólnym, mające na celu ujednolicenie przepisów

45 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 45 Nie są skierowane do jednego lub kilku państw członkowskich ani do pojedynczych jednostek To samo prawo zostaje zastosowane w całej Wspólnocie Zostają całkowicie zastosowane w każdym państwie członkowskim Zostają zastosowane bezpośrednio: stanowią akty prawne, które nie muszą zostać przeniesione do prawa krajowego Wszystkie ich elementy są obowiązkowe ROZPORZĄDZENIA

46 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 46 Od Rozporządzeń różni je ich indywidualne zastosowanie Są skierowane do jednego lub kilku państw członkowskich, albo do pojedynczych jednostek Są całkowicie wiążące (dla adresatów) Stosowane bezpośrednio przez tych, do których są adresowane Nie musza zostać przeniesione do prawa krajowego DECYZJE

47 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 47 OPINIE I ZALECENIA PRZEPISY NIEWIĄŻĄCE Umożliwiają instytucjom wspólnotowym wyrażanie własnego punktu widzenia Ten punkt widzenia nie jest wiążący Nie są objęte obowiązkiem ustawowym względem adresatów

48 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 48 Zostają opublikowane w celu przedstawienia oceny określonej sytuacji lub rozwoju w Unii bądź w poszczególnych państwach członkowskich W niektórych przypadkach przygotowują teren pod przyszły, wiążący akt prawny (mogą mieć pośredni skutek prawny) ZALECENIA Wzywają podmioty, do których są skierowane, do zachowania się w szczególny sposób, ale nie narzucają żadnego obowiązku ustawowego OPINIE

49 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 49 NOWY PAKIET HIGIENICZNY: ZASADY OGÓLNE

50 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 50 aspekty odnoszące się do wszystkich rodzajów pokarmu PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ Ustawodawstwo horyzontalne dotyczące określonego rodzaju produkcji mięso czerwone drób produkty mięsne produkty mleczarskie oznakowanie dodatki urzędowa kontrola higiena artykułów spożywczych Ustawodawstwo wertykalne

51 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 51 Zakłady przemysłowe Ograniczona zdolność Swobodny przepływ w UE Całkowite dostosowanie się do wymogów dyrektyw Rynek lokalny (świeże mięso) Swobodny przepływ w UE (produkty mięsne, produkty mleczarskie) Produkcja ograniczona prawnie Lokalnie: przewiduje się odstępstwa Higiena: nie przewiduje się odstępstw ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO: 2 poziomy PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ

52 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 52 Przepisy charakteryzujące się wysokim poziomem uszczegółowienia Określone zostają zasady, a podmiot zobowiązany jest do ich przestrzegania i ma niewielką możliwość wyboru Główną rolę w zakresie zatwierdzania zakładów odgrywają aspekty strukturalne oraz wyposażenie Dużą rolę odgrywa tradycyjna kontrola, szczegółowe zalecenia w zakresie inspekcji Tworzenie dużej ilość przypisów prawnych powodujące nakładanie się norm: złożony, trudny do odczytu obraz PRAWO ŻYWNOŚCIOWE UNII EUROPEJSKIEJ: PRZESZŁOŚĆ

53 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 53 ZMIANY PRAWA EUROPEJSKIEGO Kryzys BSE Kryzys dioksynowy Utrata zaufania konsumenta Ostateczny krok w kierunku zmian Zauważona zostaje niestosowność organizacji i prawa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa żywności…,

54 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 54 1.Podział kontroli: poszczególne działy produkcji uwzględniane osobno 2.Niska skuteczność prawa ukierunkowanego na kontrolę produktu gotowego i dostarczającego nieistotnych szczegółów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności 3.Bezpośrednie zaangażowanie kompetentnych władz w zapewnienie bezpieczeństwa żywności 4.Braki w kontroli w dziedzinie bezpieczeństwa żywności: bezpośredni związek z kryzysem BSE oraz z kryzysem dioksynowym 5.Braki w analizie ryzyka oraz przykładanie nienależytej wagi do tych kryzysów przez polityków oraz kręgi naukowe 6.Różnice w przeniesieniu przepisów przez poszczególne państwa członkowskie oraz w ich podejściu do ustawodawstwa unijnego która doprowadziła do pojawienia się rozmaitych problemów:

55 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 55 Poprzez: reorganizację administracyjną w UE oraz w państwach członkowskich uaktualnienie ustawodawstwa wspólnotowego, przy uwzględnieniu zmian ostatnich dziesięcioleci uproszczenie ustawodawstwa rozszerzenie ustawodawstwa w sposób umożliwiający objęcie nim produkcji roślinnej oraz uregulowanie produkcji pierwotnej i sektora detalicznego … konieczność nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywności

56 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 56 Biała Księga dot. bezpieczeństwa żywności duża złożoność łańcucha produkcji żywności konieczność zintegrowanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa żywności różnice w systemach kontroli poszczególnych krajów oraz w sposobie stosowanie prawa UE Założenia http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf UKIERUNKOWANIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

57 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 57 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA Powołanie niezależnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Zastosowanie środków zmierzających do poprawy korpusu legislacyjnego w celu doprowadzenia do jego spójności z wszystkimi aspektami artykułów spożywczych, od pola do stołu Stworzenie nowego obszaru prawnego obejmującego cały łańcuch żywnościowy, włącznie z produkcją pasz BIAŁA KSIĘGA dot. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

58 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 58 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 178/2002 z 28/1/2002: określa ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz powołuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Podmioty sektora Rozp. 852/2004 dot. higieny środków spożywczych Rozp. 853/2004: szczegółowe przepisy w dziedzinie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego Kompetentne władze Rozp. 854/2004: szczegółowe przepisy z zakresu organizacji urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi NOWE USTAWODAWSTWO Rozp. 882/2004: urzędowe kontrole przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz z przepisami dot. zdrowia i dobrostanu zwierząt Ogólnie Szczegół owo

59 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 59 NOWE USTAWODAWSTWO Wejście w życie 20 maja 2004 Zastosowanie 1 stycznia 2006 Dyrektywy uchylone 89/397/EWG (urzędowa kontrola środków spożywczych) 93/43/EWG (higiena środków spożywczych) 85/73/EWG (finansowanie inspekcji i kontroli)

60 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 60 Dyrektywy uchylone 64/433/EWG i 72/461/EWG (świeże mięso czerwone) 71/118/EWG i 91/494/EWG (mięso drobiowe) 77/96/EWG (badanie obecności włośni) 77/99/EWG i 80/215/EWG (produkty mięsne) 89/437/EWG (produkty jajeczne) 91/492/EWG (małże dwuskorupowe) 91/493/EWG i 92/48/EWG (produkty rybne) 91/495/EWG (mięso królicze i dziczyzna hodowlana) 92/45/EWG (mięso z odstrzelonej dziczyzny) 89/362/EWG i 92/46/EWG (mleko i produkty pochodne) 94/65/WE (mięso mielone i przetwory mięsne)

61 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 61 Kryteria mikrobiologiczne Sposób wprowadzenia (853/04) Organizacja urzędowych kontroli Odstępstwa (852/04) Zmiany (853/04 i 854/04) Włosień w mięsie Środki przejściowe Rozporządzenie 2073 z 15/11/05 Rozporządzenie 2074 z 5/12/05 Rozporządzenie 2075 z 5/12/05 Rozporządzenie 2076 z 5/12/05 NOWE USTAWODAWSTWO

62 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 62 DOKUMENTY WYTYCZNE Wytyczne realizacji niektórych postanowień Rozporządzenia 852/04 Wytycznie: zastosowanie zasad HACCP Produkcja pierwotna Przetwarzanie okazjonalne Przewodniki - Podręczniki Elastyczność - HACCP Przewodniki - Podręczniki Wytyczne: warunki przywozu oraz nowe zasady w zakresie higieny żywności i urzędowych kontroli żywności Wytyczne stosowania Rozporządzenia 178/02, ogólnych przepisów w zakresie żywności Odpowiedzialność Identyfikowalność Wycofanie, odbiór Wytyczne realizacji niektórych postanowień Rozporządzenia 853/04

63 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 63 NOWE USTAWODAWSTWO: ZASADY Podejście horyzontalne do wszystkich środków spożywczych (Uwzględnienie szczególnych zagrożeń związanych z określonymi środkami spożywczymi Wyeliminowanie wielu szczegółowych warunków technicznych Fizyczne oddzielenie przepisów dotyczących spełnienia warunków przez podmioty od przepisów dot. urzędowych kontroli) Ważnym jest osiągnięcie celów, a nie sposób, w jaki zostają one osiągnięte Kontrola urzędowa ma na celu stwierdzenie osiągnięcia celów, nie zapewnia jakości produktów Kontrola urzędowa opiera się głównie na audycie

64 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 64 Podejście do kwestii bezpieczeństwa żywności oparte na ryzyku (risk-based) Zarządzanie ryzykiem powinno zostać oddzielone od oceny ryzyka Za bezpieczeństwo żywności odpowiedzialność ponoszą producenci W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wszystkie aspekty łańcucha produkcji żywności należy rozważać jako jeden proces (od pola do stołu) Do nowego ustawodawstwa włączone zostały wymagania w zakresie środków żywienia zwierząt Identyfikowalność żywności oraz składników stanowi podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo żywności NOWE USTAWODAWSTWO: ZASADY

65 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 65 Przyjęcie podejścia od pola do stołu Wprowadzenie systemu HACCP przez wszystkie podmioty sektora spożywczego Rejestracja i zatwierdzanie wybranych zakładów Opracowanie przez podmioty sektora spożywczego przewodników GHPs oraz przewodników stosowania zasad HACCP Stworzenie specjalnych postanowień zapewniających elastyczność w zakresie żywności wytwarzanej w obszarach peryferyjnych oraz w zakresie produkcji i metod tradycyjnych NOWE USTAWODAWSTWO Zweryfikowane zasady opierają się na następujących podstawowych środkach

66 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 66 ROZPORZĄDZENIE 178/02: ZASADY OGÓLNE

67 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 67 Istotne różnice między przepisami w dziedzinie żywności w zakresie koncepcji, zasad i procedur Różnice te mogą stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu żywności oraz stwarzać zróżnicowane warunki konkurencji Mogą bezpośrednio wpływać na funkcjonowanie wewnętrznego rynku ROZPORZĄDZENIE 178/2002 ZAŁOŻENIA

68 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 68 Konieczność zbliżenia tych koncepcji, zasad oraz procedur w celu stworzenia wspólnej podstawy dla przepisów stosowanych w dziedzinie żywności i pasz przez państwa członkowskie oraz na poziomie wspólnotowym ROZPORZĄDZENIE 178/2002 KONSEKWENCJE

69 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 69 Obszar zastosowania oraz definicje Ogólne warunki i zasady prawa żywnościowego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności System wczesnego ostrzegania, zarządzanie kryzysowe Główne treści ROZPORZĄDZENIE 178/2002

70 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 70 Produkcji pierwotnej na własny użytek domowy Przygotowania domowego, obróbki oraz przechowywania żywności przeznaczonej do własnego spożycia Wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz pasz Z wyłączeniem ROZP. 178/2002 OBSZAR ZASTOSOWANIA Rozdział 1

71 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 71 ROZPORZĄDZENIE 178/2002 Niektóre Ważne Definicje Ryzyko & Zagrożenie: analiza/ ocena/ zarządzanie/ informowanie Żywność & Pasze Podmioty Handlowe Sektora Spożywczego i Paszowego Identyfikowalność Konsument końcowy Istotne jest zapoznanie się z definicjami, ponieważ stosowane są one również w przypadku Pakietu higienicznego

72 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 72 ROZP. 178/2002 DEFINICJE Rozdział 1 każdy publiczny lub prywatny podmiot, zorientowany lub niezorientowany na osiąganie zysku, prowadzący jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności Przedsiębiorstwo spożywcze Podmioty sektora spożywczego & paszowego osoby odpowiedzialne za zapewnienie przestrzegania prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie znajdującym się pod ich kontrolą

73 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 73 ROZP. 178/2002 DEFINICJE Rozdział 1 Produkcja pierwotna produkcja, hodowla lub uprawa produktów pierwotnych, włącznie ze zbiorem plonów, udojem mleka oraz produkcją zwierzęcą przed ubojem. Obejmuje również łowiectwo i rybołówstwo. Handel detaliczny przemieszczanie / przetwarzanie żywności oraz jej przechowywanie w punktach sprzedaży lub dostaw dla konsumenta końcowego obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładów oraz instytucji, restauracje oraz podobne struktury, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach oraz hurtownie

74 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 74 ROZP. 178/2002 DEFINICJE Rozdział 1 Konsument końcowy ostatni konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje go w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora spożywczego możliwość odtworzenia i śledzenia żywności, paszy, zwierzęcia produkcyjnego lub substancji przeznaczonej, albo wykorzystanej jako część żywności bądź paszy na wszystkie etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji Identyfikowalność

75 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 75 ROZP. 178/2002 DEFINICJE Rozdział 1 prawdopodobieństwo zaistnienia szkodliwego dla zdrowia skutku oraz jego dotkliwość w następstwie zagrożenia Ryzyko proces oparty na podstawach naukowych, składający się z czterech etapów identyfikacji zagrożenia charakterystyki zagrożenia ocena narażenia charakterystyki ryzyka czynnik biologiczny, chemiczny lub fizyczny zawarty w żywności lub w paszy, bądź stan, w jakim znajduje się żywność lub pasza mogący spowodować szkodliwe skutki dla zdrowia Zagrożenie Ocena ryzyka

76 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 76 ROZP. 178/2002 DEFINICJE Rozdział 1 Interaktywna wymiana informacji oraz opinii podczas całego procesu analizy ryzyka między odpowiedzialnymi za ocenę ryzyka, zarządzanie ryzykiem, konsumentami, przedsiębiorstwami spożywczymi i paszowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, z uwzględnieniem wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka oraz podstaw do podjęcia decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem proces, różniący się od oceny ryzyka, polegający na zbadaniu alternatywnych działań, przy uwzględnieniu oceny ryzyka, a w razie potrzeby, na wyborze odpowiednich form zapobiegania i kontroli Zarządzanie ryzykiem Informowanie o ryzyku

77 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 77 Sekcja 1: ogólne zasady prawa żywnościowego Sekcja 2: zasada przejrzystości Sekcja 3: ogólne obowiązki w handlu żywnością Sekcja 4: ogólne wymagania prawa żywnościowego ROZDZIAŁ II: OGÓLNE PRZEPISY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO ROZPORZĄDZENIE 178/2002 Stosuje się na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności Ogólny obraz o charakterze horyzontalnym

78 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 78 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1 … realizuje ogólne cele dotyczące wysokiego poziomu ochrony życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego … ma na celu osiągnięcie swobodnego przepływu żywności i pasz … ma na celu ochronę interesów konsumentów oraz stwarza konsumentom podstawę do dokonywania świadomych wyborów … powinno opierać się na analizie ryzyka OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

79 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 79 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1 Prawo żywnościowe powinno opierać się na analizie ryzyka Ocena ryzyka powinna opierać się na istniejących dowodach naukowych oraz powinna być przeprowadzona w niezależny, obiektywny i przejrzysty sposób Zarządzanie ryzykiem powinno uwzględniać wyniki oceny ryzyka ANALIZA RYZYKA OGÓLNE ZASADY PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

80 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 80 INFORMOWANIE O RYZYKU OCENA RYZYKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Te trzy powiązane ze sobą elementy analizy ryzyka stanowią podstawę prawa żywnościowego dostosowanego do rozważanych postanowień Analiza ryzyka opiera się na trzech powiązanych za sobą elementach: ANALIZA RYZYKA

81 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 81 Ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem powinny być od siebie oddzielone Dla osiągnięcia spójności między oceną ryzyka, zarządzaniem ryzykiem i informowaniem o ryzyku należy zapewnić bardzo silne powiązania między prowadzącymi ocenę ryzyka oraz zarządzającymi ryzykiem OCENA RYZYKA A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

82 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 82 Decision makers (podejmujący decyzje), oprócz oceny ryzyka naukowego, powinni wziąć pod uwagę również szereg innych informacji Wykonalność kontroli ryzyka Większość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka zależy po części od łańcucha zaopatrzenia żywności, w którym problem może wystąpić Potrzeba łatwych do realizacji planów Skutki społeczno-ekonomiczne Wpływ na środowisko ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

83 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 83 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1 … można, w trakcie poszukiwania danych naukowo potwierdzonych oraz danych kompletnych, podjąć działania mające na celu ochronę zdrowia, które opierają się na zasadzie ostrożności W przypadku, gdy przeprowadzający ocenę ryzyka stwierdzi, iż istnieją realne powody do niepokoju ze względu na niedopuszczalny poziom zagrożenia dla zdrowia, ale informacje i dane są niewystarczające ZASADA OSTROŻNOŚCI

84 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 84 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 2 Rozporządzenie ustala strukturę większego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron na wszystkich poziomach opracowywania prawa żywnościowego Przejrzystość prawa oraz faktyczna konsultacja publiczna stanowią główne elementy zapewnienia większej wiarygodności Szersze informowanie z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz ocena i wyjaśnienie potencjalnego ryzyka, a także całkowita przejrzystość opinii naukowych stanowią najważniejsze aspekty (punkty) PRZEJRZYSTOŚĆ

85 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 85 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 3 Żywność przywożona do Wspólnoty powinna być zgodna z ogólnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 178/2002 lub z zasadami odpowiadającymi zasadom wspólnotowym PRZYWÓZ Żywność wywożona ze Wspólnoty powinna odpowiadać prawu wspólnotowemu oraz wymogom kraju importującego WYWÓZ Żywność szkodliwa dla zdrowia oraz niezdatne pasze nie zostają wywożone lub ponownie wywożone również wtedy, gdy istnieją porozumienia z krajami importującym OGÓLNE OBOWIĄZKI W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ

86 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 86 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 1. Niebezpieczny środek spożywczy nie może zostać wprowadzona na rynek 2. Środek spożywczy uznawany jest za niebezpieczny jeżeli uważa się, że jest on: (a) szkodliwy dla zdrowia; (b) nie nadający się do spożycia przez ludzi. 3. W podejmowaniu decyzji czy środek spożywczy jest niebezpieczny należy wziąć pod uwagę: (a) normalne warunki wykorzystania go przez konsumenta (b) informacje udostępnione konsumentowi WYMAGANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

87 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 87 Szkodliwy środek spożywczy skutki natychmiastowe skutki krótkotrwałe skutki długotrwałe skutki wywołane na następnych pokoleniach skutki skumulowania toksyczności szczególna wrażliwość zdrowotna określonej kategorii konsumentów (jeżeli środek spożywczy jest przeznaczony dla tej kategorii) Należy rozważyć czy środek spożywczy jest niedopuszczalny do spożycia przez ludzi w warunkach przewidzianego wykorzystania z powodu zanieczyszczenia (spowodowanego obcym materiałem) lub gnicia, psucia się czy rozkładu Niezdatny środek spożywczy

88 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 88 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Podmioty sektora spożywczego powinny zapewnić, aby żywność oraz pasze odpowiadały przepisom prawa spożywczego oraz sprawdzać czy wymagania te są spełniane Państwa członkowskie wprowadzają prawo żywnościowe i kontrolują oraz monitorują jego przestrzeganie Państwa członkowskie utrzymają system urzędowej kontroli, informowania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i ryzyka żywności oraz pasz, a także nadzoru i kontroli bezpieczeństwa żywności oraz pasz Państwa członkowskie określą zasady odnośnie środków i sankcji stosowanych w przypadku wykroczeń OBOWIĄZKI

89 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 89 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Identyfikowalność nie gwarantuje bezpieczeństwa środka spożywczego Jest narzędziem zarządzania ryzykiem, który powinien być wykorzystywany do ograniczania problemu bezpieczeństwa żywności Jest stosowana w przypadku podmiotów sektora spożywczego (FBOs) na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, od produkcji pierwotnej, włączając przewoźników oraz magazyny Sformułowana jest w oparciu o cel i wynik, jaki planuje się osiągnąć, a nie w oparciu o zalecenia odnośnie sposobu osiągnięcia wyniku Nowo wprowadzony obowiązek dla Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs) IDENTYFIKOWALNOŚĆ

90 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 90 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Na wszystkich etapach: Co? Żywność Pasze Zwierzęta produkcyjne Każda inna substancja przeznaczona do dodania do żywności lub paszy Gdzie? produkcja przetwarzanie dystrybucja IDENTYFIKOWALNOŚĆ

91 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 91 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Podmioty sektora spożywczego (FBOs) powinny być w stanie zidentyfikować poprzednie oraz następne ogniwo łańcucha żywności Na te cele podmioty sektora spożywczego opracowują systemy i procedury pozwalające na przekazywanie tych informacji kompetentnym władzom Żywność i pasze wprowadzone na rynek powinny być właściwie oznakowane w celu ułatwienia ich identyfikacji IDENTYFIKOWALNOŚĆ

92 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 92 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 INFORMACJE, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ ZAREJESTROWANE We wszystkich przypadkach Nazwa, adres dostawcy, produkty Nazwa, adres klienta, produkty Data dystrybucji / dostawy Informacje dodatkowe (zalecane) Objętość lub ilość Numer partii, jeżeli jest ich kilka Szczegółowy opis produktu IDENTYFIKOWALNOŚĆ

93 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 93 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Postanowienia Rozporządzenia dotyczące identyfikowalności nie mają skutku poza UE Wymóg identyfikowalności nie dotyczy podmiotów sektora spożywczego krajów trzecich Wymóg ten dotyczy wszystkich etapów produkcji i przetwarzania w UE, a zatem od importera do sprzedaży detalicznej IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRZYWÓZ - WYWÓZ

94 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 94 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 Podmiot odnosi korzyści z identyfikowalności wewnętrznej, ponieważ pozwala ona na dokładniejsze oraz bardziej ukierunkowane wycofanie towaru Podmioty sektora spożywczego powinny być zachęcane do opracowania systemu identyfikowalności wewnętrznej Podjęcie decyzji odnośnie poziomu uszczegółowienia identyfikowalności wewnętrznej należy powierzyć przedsiębiorstwu, a powinien on być proporcjonalny względem natury żywności oraz ilości, jaka wprowadzana zostaje do obrotu IDENTYFIKOWALNOŚĆ WEWNĘTRZNA Rozporządzenie nie zobowiązuje podmiotów do ustalenia powiązania między wejściem a wyjściem produktów (identyfikowalność wewnętrzna)

95 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 95 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 wycofać środek spożywczy z obrotu jeżeli uznają, że nie odpowiada on wymaganiom z zakresu bezpieczeństwa żywności poinformować konsumentów o przyczynach wycofania (jeżeli produkt mógł dotrzeć do konsumenta) jeżeli to konieczne, odebrać od konsumentów produkty już im dostarczone powiadomić kompetentne władze natychmiast po uznaniu, że środek spożywczy wprowadzony na rynek może być szkodliwy dla zdrowia ludzi współpracować z kompetentną władzą Podmioty sektora spożywczego (FBOs) powinny… ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO

96 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 96 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 4 WYCOFANIE Wszelkie środki stosowane w celu zapobiegania dystrybucji, ekspozycji lub oferowania konsumentowi produktu niebezpiecznego " Środek spożywczy uznany jest przez podmiot za niezgodny z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa żywności Środek spożywczy znajduje się na rynku, a nie pod natychmiastową kontrolą podmiotu początkowego Obowiązek wycofania z rynku stosuje się w przypadku wystąpienia następujących dwóch kryteriów ODPOWIEDZIALNOŚĆ: PODMIOTY SEKTORA SPOŻYWCZEGO

97 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 97 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1 Państwa członkowskie Władza Komisja Uczestnicy Za zarządzanie siecią odpowiedzialna jest Komisja Punkty kontaktowe System wczesnego ostrzegania, w formie sieci, ma na celu zgłaszanie bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia spożywczego dla zdrowia ludzi SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

98 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 98 ROZP. 178/2002 Rozdz. 2, Sekcja 1 Poważne, bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi spowodowane żywnością 1.Informacje powinny zostać natychmiast zgłoszone Komisji poprzez system wczesnego ostrzegania 2.Komisja powinna natychmiast przekazać te informacje członkom sieci 3.Państwa członkowskie powinny natychmiast poinformować Komisję o podjętych działaniach oraz o środkach zastosowanych niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia 4.Komisja powinna natychmiast przekazać te informacje członkom sieci SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

99 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 99 Udział w systemie wczesnego ostrzegania może być otwarty dla krajów kandydujących oraz dla krajów trzecich i organizacji międzynarodowych W przypadku zgłoszenia środka spożywczego lub paszy w ramach RASFF przez kraj trzeci, Komisja przekazuje mu odpowiednie informacje RASFF A KRAJE TRZECIE

100 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 100 RASFF – RAPORT 2005 Ostrzeżenie Informacja Dodatkowe ostrzeżenie Dodatkowa informacja RokOstrzeżenieInformacja Dodatkowe ostrzeżenie Dodatkowa informacja Razem 2005 wzrost (%)

101 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 101 RASFF – RAPORT 2005 Zgłoszenia ostrzeżenia z podziałem na kategorie produktów (12%) Pozostałe 113 ( 5%) Orzechy, produkty orzechowe, przekąski 47 ( 4%) Mleko i produkty mleczarskie 38 ( 18%) Mięso, wyroby mięsne, dziczyzna i drób 171 ( 6%) Materiały i artykuły przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością 58 40 Zboże i wyroby piekarskie ( 4%) 44 Wyroby cukiernicze, miód i galaretki (5%) 35 Żywność dietetyczna, dodatki do żywności, żywność wzbogacona (4%) 196 Ryby, skorupiaki, mięczaki ( 20%) 31 Tłuszcze i oleje (3 %) 74 Owoce i warzywa (8%) 109 Zioła i przyprawy (11 %)

102 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 102 RASFF – RAPORT 2005 Zgłoszenia informacji z podziałem na kategorie produktów (9%) Pozostałe 139 ( 36%) Orzechy, produkty orzechowe, przekąski 800 ( 6%) Materiały i artykuły przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością 128 199 Zioła i przyprawy (9 %) 147 Mięso, wyroby mięsne, dziczyzna i drób ( 7%) 258 Owoce i warzywa (12%) 34 Tłuszcze i oleje (2 %) 363 Ryby, skorupiaki, mięczaki ( 16%) 70 Wyroby cukiernicze, miód i galaretki (3%) 64 Żywienie zwierząt ( 3%)

103 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 103 ROZP. 178 A WYTYCZNE UE Wytyczne zaakceptowane i zatwierdzone Odpowiedzialność Identyfikowalność Wycofanie, odebranie i zgłoszenia Wywóz & Przywóz Dokument nie ma wiążącej formy prawnej

104 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 104 ROZP. 178 A SANKCJE Sankcje wynikające z naruszenia artykułów Rozporządzenia 178/02 określa państwo członkowskie we Włoszech na przykład Produkt niezgodny (świadomość faktu) nie wycofany - art.19-20 - od 3000 do 18000 Procedura wycofania uruchomiona bez poinformowania kompetentnej władzy - art.19-20 - od 500 do 3000

105 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 105 ROZPORZĄDZENIE 852/04: ZASADY OGÓLNE

106 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 106 odpowiedzialności podmiotów sektora spożywczego (FBOs) oraz kompetentnych władz (AC) warunków strukturalnych i higienicznych względem zakładów procedur zatwierdzania zakładów warunków w zakresie magazynowania i transportu opłat sanitarnych Stosowane w celu określenia specjalnych norm bezpieczeństwa żywności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego Normy te ograniczyły bariery handlowe zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego DYREKTYWY WERTYKALNE Dyrektywy wertykalne zawierają wspólne zasady dotyczące:

107 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 107 Stosuje się względem wszystkich gatunków spożywczych Przewiduje podejście zintegrowane « od pola do stołu » Stosuje się na wszystkich etapach: produkcja pierwotna, przetwarzanie, dystrybucja, wywóz Główną odpowiedzialność powierza podmiotowi sektora spożywczego (FBO) Wzmacnia procedury oparte na zasadach HACCP Rozszerza autokontrolę na produkcję pierwotną Przewiduje elastyczność ROZP. 852/2004

108 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 108 ROZP. 852/04 Zagrożenia żywności występujące na poziomie produkcji pierwotnej mogłyby zostać zidentyfikowane i odpowiednio kontrolowane Zastosowanie zasad HACCP w zakresie produkcji pierwotnej generalnie jest jeszcze niewykonalne Przewodniki dobrych praktyk powinny zachęcać do wykorzystywania właściwych praktyk z zakresu higieny na poziomie gospodarstw Wspomniane przewodniki powinny zostać uzupełnione, tam gdzie to konieczne, specjalnymi normami higieny produkcji pierwotnej PRODUKCJA PIERWOTNA

109 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 109 ROZP. 852/04 Ustawodawstwo powinno przedstawiać podstawowe wymagania higieniczne Kontrole urzędowe powinny być przeprowadzane w celu monitorowania zgodności podmiotów spożywczych Podmioty sektora spożywczego powinny określić i wdrożyć plany bezpieczeństwa żywności oraz procedury oparte na zasadach HACCP Bezpieczeństwo Żywności jest sumą wielu czynników

110 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 110 ROZP. 852/04 Powodzenie zastosowania procedur opartych na zasadach HACCP wymaga pełnej współpracy i zaangażowania się pracowników przedsiębiorstw spożywczych Dlatego też pracownicy powinni być przeszkalani System HACCP stanowi narzędzie wspierające podmioty sektora spożywczego w osiągnięciu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności System HACCP nie może być uznawany za metodę autoregulacji i nie może zastępować urzędowych kontroli HACCP

111 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 111 PRZEPISY KOŃCOWE ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE ROZDZIAŁ II OBOWIĄZKI PODMIOTÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO (FBOs) ROZDZIAŁ III PODRĘCZNIKI POPRAWNEJ PRAKTYKI OPERACYJNEJ ROZDZIAŁ IV PRZYWÓZ I WYWÓZ ROZDZIAŁ V ROZPORZĄDZENIE 852/2004 PRODUKCJA PIERWOTNA ZAŁĄCZNIK 1 OGÓLNE WYMAGANIA HIGIENICZNE - FBOs ZAŁĄCZNIK 2

112 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 112 Rozdział 1 ROZP. 852/04 OBSZAR ZASTOSOWANIA Wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności oraz wywóz Przepisy wspólnotowe powinny być stosowane wyłącznie względem przedsiębiorstw; koncepcja ta zakłada pewną ciągłość prowadzonej działalności oraz określony stopień organizacji

113 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 113 Rozdział 1 ROZP. 852/04 (a) Produkcji pierwotnej na własny użytek domowy (b) Domowego przygotowania, obróbki oraz przechowywania żywności na użytek własny (c) Bezpośrednich dostaw małych ilości produktów pierwotnych, dokonywanych przez producenta, na rzecz konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego OBSZAR ZASTOSOWANIA Rozporządzenia nie stosuje się w przypadku: Zasady regulujące tą działalność określają, zgodnie z prawem krajowym, państwa członkowskie

114 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 114 Rozdział 2 ROZP. 852/04 Podmioty sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są wymagania higieniczne określone we wspomnianym Rozporządzeniu OBOWIĄZKI OGÓLNE OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)

115 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 115 Rozdział 2 ROZP. 852/04 Analiza Ryzyka oraz Kontrola Punktów Krytycznych FBOs powinny opracować, wdrożyć i utrzymać stałą procedurę opartą na zasadach HACCP Wyłącznie FBOs realizujący etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji występujące po fazie produkcji pierwotnej OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)

116 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 116 Rozdział 2 ROZP. 852/04 Przedstawiają kompetentnym władzom (AC) dowody z zakresu zgodności zasad HACCP z metodami wymaganym przez kompetentne władze, które uwzględniają naturę oraz rozmiary przedsiębiorstwa spożywczego Zapewniają ciągłą aktualizację dokumentów Zachowują każdy inny dokument i rejestr przez należyty okres czasu Możliwość wykorzystania podręczników stosowania zasad HACCP OBOWIĄZKI Podmiotów Sektora Spożywczego (FBOs)

117 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 117 Rozdział 3 ROZP. 852/04 PODRĘCZNIKI DOBRYCH PRAKTYK Państwa członkowskie zachęcają do opracowywania krajowych przewodników dobrych praktyk higieny oraz stosowania zasad HACCP Należy zachęcać do rozpowszechniania oraz korzystania z podręczników na poziomie krajowym oraz wspólnotowym FBOs mogą dobrowolnie korzystać ze wspomnianych podręczników Państwa członkowskie dokonują oceny podręczników krajowych Opracowanie, rozpowszechnianie i korzystanie z podręczników

118 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 118 Rozdział 5 ROZP. 852/04 usprawnienie nieprzerwanego korzystania z tradycyjnych metod, bądź uwzględnienie potrzeb przedsiębiorstw spożywczych usytuowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach geograficznych w pozostałych przypadkach stosuje się je tylko w zakresie konstrukcji, organizacji i wyposażenia zakładów Państwa członkowskie mogą przyjąć krajowe środki dostosowujące wymagania, o których mowa w Załączniku II Cel środków krajowych POSTANOWIENIA KOŃCOWE

119 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 119 ROZP. 852/04 ZAŁĄCZNIK I Część A: ogólne wymagania w zakresie higieny produkcji pierwotnej i powiązanych działań Część B: zalecenia dotyczące podręczników Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) PRODUKCJA PIERWOTNA

120 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 120 I: Ogólne warunki dotyczące struktur przeznaczonych dla żywności (z wyłączeniem rozdz. III) II: Warunki dotyczące pomieszczeń przygotowania/przetwarzania III: Struktury ruchome i/lub tymczasowe, dystrybutory automatyczne IV: Transport V: Warunki dotyczące wyposażenia VI: Odpady spożywcze VII: Zaopatrzenie w wodę VIII: Higiena Osobista IX: Wymagania w zakresie środków spożywczych X: Opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze środków spożywczych XI: Obróbka cieplna XII: Szkolenie ZAŁĄCZNIK II OGÓLNE WYMOGI HIGIENY FBOs

121 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 121 ROZPORZĄDZENIE N. 2074/2005 Odstępstwa od Rozporządzenia 852/2004 w zakresie produktów o charakterze tradycyjnym Artykuł 7 Historycznie uznane za produkty tradycyjne lub Wytwarzane zgodnie ze skodyfikowanymi lub zarejestrowanymi zaleceniami technicznymi odnoszącymi się do tradycyjnego procesu, albo zgodnie z tradycyjnymi metodami produkcji lub Chronione prawem wspólnotowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym jako tradycyjne produkty spożywcze Artykuły spożywcze o charakterze tradycyjnym

122 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 122 ROZPORZĄDZENIE N. 2074/2005 Artykuł 7 W zakresie pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech Ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, nie pochłaniające lub odporne na korozję oraz naturalne, geologiczne ściany, sufity i podłogi POMIESZCZENIA w zakresie pomieszczeń w zakresie przyrządów i sprzętu (materiały) Jakie odstępstwa? Czyszczenie i dezynfekcja dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń

123 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 123 Zwroty tam, gdzie to konieczne", tam, gdzie to właściwe", stosowne" i wystarczające" Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004 To podmiot ma zdecydować czy wymóg jest konieczny, właściwy, stosowny czy też wystarczający Decyzja ma zostać podjęta przy uwzględnieniu natury i wykorzystania środka spożywczego Podmiot może uzasadnić wybór procedur opartych na zasadach HACCP lub procedur operacyjnych własnej działalności Podręczniki poprawnej praktyki operacyjnej mogą stanowić pożyteczny przewodnik SANCO 1513/2005

124 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 124 Celem rejestracji jest umożliwienie przeprowadzania urzędowych kontroli Rejestracja powinna być prostą procedurą, za pomocą której kompetentna władza zostaje poinformowana o adresie zakładu oraz prowadzonej przez niego działalności W przypadku, gdy informacje te dostępne są z innych źródeł, mogą być one wykorzystane również w odniesieniu do higieny żywności Wytyczne stosowania wybranych przepisów Rozp. 852/2004 REJESTRACJA ZAKŁADÓW SANCO 1513/2005

125 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 125 HACCP i ROZP. 852/2004 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 - 30 sierpnia 2005 Opracowania procedur opartych na zasadach HACCP Elastyczności względem zastosowania wspomnianych procedur, przede wszystkim w małych przedsiębiorstwach Dokument ma na celu udostępnienie wskazówek w zakresie

126 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 126 Wymogi HACCP powinny zapewniać należytą elastyczność, tak, aby mogły być one stosowane we wszystkich sytuacjach Procedury powinny opierać się na zasadach HACCP (art. 5 - 1) Opracowanie dokumentów i rejestrów powinno być dostosowane do natury i rozmiarów przedsiębiorstwa spożywczego (art. 5 - 2) Przewidziane jest korzystanie z przewodników stosowania zasad HACCP UPROSZCZENIE: PUNKTY KLUCZOWE Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005

127 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 127 Wymogi HACCP powinny uwzględniać zasady zawarte w Codex Alimentarius Powinny one zapewniać odpowiednią elastyczność umożliwiającą stosowanie ich we wszystkich sytuacjach, włącznie z małymi przedsiębiorstwami HACCP I ELASTYCZNOŚĆ Określenie CCP GHP a (vs) monitorowanie CCP Granice krytyczne Przechowywanie dokumentów ELASTYCZNOŚĆ ROZP. 852/04

128 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 128 Wskazana do zapewnienia nieprzerwanego korzystania z tradycyjnych metod oraz w odniesieniu do warunków strukturalnych Wyjątkowo istotna dla regionów o szczególnych ograniczeniach geograficznych Elastyczność nie powinna zagrażać celom higieny żywności Procedura umożliwiająca Państwom Członkowskim korzystanie z elastyczności powinna być całkowicie przejrzysta ELASTYCZNOŚĆ ROZP. 852/04

129 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 129 CEL DOKUMENTU Udostępnienie wytycznych dotyczących elastyczności względem opracowania zasad HACCP, a w szczególności 1.Określenie przedsiębiorstw spożywczych, w przypadku których zastosowana zostanie elastyczność 2.Wyjaśnienie pojęcia procedura oparta na zasadach HACCP 3.Umieszczenie HACCP w szerszym kontekście higieny środków spożywczych oraz niezbędnych warunków podstawowych 4.Wyjaśnienie roli podręczników dobrych praktyk oraz ogólnych podręczników dotyczących HACCP, a także niezbędnej dokumentacji 5.Określenie zakresu elastyczności stosowanej w ramach zasad HACCP Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005

130 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 130 PODSUMOWANIE Rozporządzenie 852/2004 potwierdza, że wymogi HACCP powinny zapewniać należytą elastyczność Podstawowym celem zastosowania procedury opartej na HACCP jest kontrola zagrożeń środków spożywczych Cel ten może zostać zrealizowany w różnoraki sposób; procedury kontroli zagrożeń oparte będą na ryzyku, priorytetowym i głównym elemencie bezpieczeństwa żywności Procedury te mogą zostać opracowane w Podręcznikach Dobrych Praktyk, w ogólnych podręcznikach zarządzania bezpieczeństwem żywności lub zgodnie z tradycyjnym procesem HACCP W niektórych przypadkach zagrożenia monitorowane mogą być tylko przy zastosowaniu podstawowych warunków higieny żywności Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005

131 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 131 Prawo wspólnotowe nie zawiera wymogów dotyczących certyfikowania procedur HACCP n.p. planów zapewniania jakości Działania dążące do certyfikowania podejmowane są z inicjatywy zakładów prywatnych Jedyna ocena wynikająca z prawa wspólnotowemu przysługuje kompetentnym władzom HACCP A CERTYFIKOWANIE POZOSTAŁE PROBLEMY Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005 Projekt Wytycznych SANCO/1955/2005

132 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 132 MOŻLIWOŚCI Elastyczność: wdrożenie HACCP Produkcja tradycyjna: odstępstwa Wyłączenia z obszaru zastosowania Podręczniki dobrych praktyk: narzędzie sprawowania autokontroli

133 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 133 luca.nicolandi@fastwebnet.it E-mail PYTANIA ?


Pobierz ppt "Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego 1 SEMINARIUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google