Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (48) Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (48) Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do."— Zapis prezentacji:

1 *POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (48) Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do współczesnych przeobrażeń społecznych oraz różnorodnych zjawisk w sztuce (architekturze, malarstwie, muzyce, filmie poezji, literaturze) i filozofii; jednocześnie jest wszechstronnym wyrazem głębokiego kryzysu cywilizacji, nauki i kultury europejskiej, odzwierciedla upadek wiary w dotychczasowy racjonalistyczny obraz świata. w szerokim sensie a zarazem w sensie etymologicznym jest odrzuceniem modernizmu

2 Postmodernizm w sztuce Punkt wyjścia postmodernizmu: Odrzucenie teoretycznych założeń modernizmu. Postmodernizm w kontekście sztuki wychodzi z założenia, iż modernizm (inaczej sztuka awangardowa) pierwszych dekad XX w. uległa wypaleniu, wyczerpaniu. Główne założenia modernizmu w sztuce: indywidualizm - (wyrażanie swojej indywidualności), awangardyzm (podstawa to nowość i oryginalność), elitaryzm (uznanie istnienia istotnej granicy między wielką, prawdziwą sztuką a sztuką popularną, masową). *

3 Przykłady modernizmu w sztuce: w sztukach plastycznych (abstrakcyjne formy, poszukiwanie nowości): kubizm – Pablo Picasso surrealizm Salvador Dali, Max Ernes, Joan Miro, Frida Kahlo w literaturze (złożone formy, niejasny styl): Franz Kafka, Marcel Proust, Thomas Eliot; w architekturze - tzw. sztuka secesyjna -rozwijała się w latach 1895-1914 (wyzwolenie formy budynku z czystego naśladownictwa dawnych epok i wytworzenia nowego stylu. *

4 Dali, Narcyz, 1937

5 Dali, Oblicze wojny, 1940

6 Frida Kahlo Co mi dała woda 1938

7 Sagrada Familia Bazylika w Barcelonie Budowa rozpoczęta w 1882 (w 2007 zakończona)

8

9 *Typowe dla sztuki postmodernistycznej hasła to: zasypać przepaść między kulturą elitarną a masową; profesjonalizmem a amatorstwem (antyelitaryzm) sztuką jest wszystko zasypać przepaść między artystą, krytykiem a publicznością (antyindywidualizm) artystą jest każdy aktywna rola odbiorcy nastała epoka wolności i różnorodności (pluralizm) zanegowanie roli nowości i oryginalności (kres awangardy)

10 Klein, The blue Epoch

11 Peter Hale (geometryczny abstrakcjonizm)

12

13 Nam June Paik, Techno Buddha (instalacja)

14 Enbankment Instalation Rachel Whitread

15 Ad. Literatury postmodernistycznej najbardziej wyraziste cechy to: eklektyzm, wielowarstwowość, niejednoznaczność, uwypuklanie bezsensu wszelkich wyższych racji; mieszanie iluzji i rzeczywistości. czytelnik często zostaje postawiony w obliczu niewyjaśnionej labiryntowej zagadki; James Joyce Milan Kudera Gabriel García Márquez Vladimir Nabokov Umberto Eco Pop-art. to szczególna odmiana postmodernizmu główne hasło – przeobrazić banał w dzieło sztuki i uczynić z niego wyznacznik nowej estetyki; Andy Warhol, David Hockney, Peter Blake *

16 Postmodernizm w filozofii Punkt wyjścia postmodernizmu: Odrzucenie teoretycznych założeń modernizmu. (Modernizm jednak jest definiowany inaczej) Modernizmem w filozofii nazywa się w tym kontekście całą epokę nowożytną, czyli od Kartezjusza do ok. połowy XIX w. Cechy filozofii nowożytnej: ogromna – wiara w ludzki rozum, - abstrakcyjność, systematyczność, - wysoki ton naukowy - swoisty elitaryzm. Modernizm można również nazwać scjentyzmem.

17 Friedrich Nietzsche (1844-1900) Ideowy prekursor postmodernizmu należy zlikwidować przeświadczenie o możliwości poznania obiektywnego należy zerwać z kultem racjonalności i postępu jedyną słuszną postawą jest relatywizm i sceptycyzm piętnował chrześcijańskie ideały cnoty pokory i miłosierdzia, którym przeciwstawiał wolę życia oraz wizję nadczłowieka również w stylu filozoficznym proklamował zerwanie z tradycyjnym racjonalistycznym i systematycznym podejściem – zatarł granicę między filozofią a literaturą, wypowiadał się w sposób metaforyczny i poetycki. *

18 Przedstawiciele postmodernizmu w filozofii Jean-Francois Lyotard (1924- 1998) Jacques Derrida (1930 – 2004) Michel Foucault (1926-1984) Georges Bataille (1897-1962) Richard Rorty (1931-2007) Giovanni Vattimo (ur. 1936) Giorgio Agamben (ur. 1942)

19 *Główne cechy fil. postmodernistycznej -DEKONSTRUKCJONIZM – postmodernizm ma charakter negatywny – tzn. poddaje krytyce najróżniejsze zjawiska współczesnego świata -ANTYLOGOCENTRYZM – postmodernista powie - istnieją tylko narracje, tj. interpretacje, niemożliwością jest stworzenie jednego systemu opisującego całość rzeczywistości.

20 -PLURALIZM ŚWIATOPOGLĄDOWY, EYTYCZNY I POLITYCZNY – jedyna autentyczna podstawa dla autentycznej tolerancji oraz sprawiedliwości społecznej. -SKRAJNY RELATYWIZM –wszelka prawda, wiedza jest względna, czyli nic nie ma wartości absolutnej. Wszystko jest historycznie i kulturowo wykreowane.

21 Zostanie 1.Co znaczy pojęcie postmodernizmu; 2.Główne założenia modernizmu w sztuce; 3.Postmodernizm w sztuce – główne hasła; 4.Modernizm w filozofii – czym się odznacza; 5.Główne cechy fil. postmodernistycznej.


Pobierz ppt "*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (48) Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google