Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (‘48)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (‘48)"— Zapis prezentacji:

1 *POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (‘48)
Pojęcie postmodernizmu już co najmniej 30 lat temu na stałe weszło do słownika; używane jest w odniesieniu do współczesnych przeobrażeń społecznych oraz różnorodnych zjawisk w sztuce (architekturze, malarstwie, muzyce, filmie poezji, literaturze) i filozofii; jednocześnie jest wszechstronnym wyrazem głębokiego kryzysu cywilizacji, nauki i kultury europejskiej, odzwierciedla upadek wiary w dotychczasowy racjonalistyczny obraz świata. w szerokim sensie a zarazem w sensie etymologicznym jest odrzuceniem modernizmu

2 Postmodernizm w sztuce
Punkt wyjścia postmodernizmu: Odrzucenie teoretycznych założeń modernizmu. Postmodernizm w kontekście sztuki wychodzi z założenia, iż modernizm (inaczej sztuka awangardowa) pierwszych dekad XX w. uległa wypaleniu, wyczerpaniu. Główne założenia modernizmu w sztuce: indywidualizm - (wyrażanie swojej indywidualności), awangardyzm (podstawa to nowość i oryginalność), elitaryzm (uznanie istnienia istotnej granicy między wielką, prawdziwą sztuką a sztuką popularną, masową). *

3 Przykłady modernizmu w sztuce:
* w sztukach plastycznych (abstrakcyjne formy, poszukiwanie nowości): kubizm – Pablo Picasso surrealizm Salvador Dali, Max Ernes, Joan Miro, Frida Kahlo w architekturze - tzw. sztuka secesyjna -rozwijała się w latach (wyzwolenie formy budynku z czystego naśladownictwa dawnych epok i wytworzenia nowego stylu. w literaturze (złożone formy, niejasny styl): Franz Kafka, Marcel Proust, Thomas Eliot;

4 Dali, Narcyz, 1937

5 Dali, Oblicze wojny, 1940

6 Frida Kahlo Co mi dała woda 1938

7 Sagrada Familia Bazylika w Barcelonie Budowa rozpoczęta w 1882 (w 2007 zakończona)

8

9 *Typowe dla sztuki postmodernistycznej hasła to:
zasypać przepaść między kulturą elitarną a masową; profesjonalizmem a amatorstwem (antyelitaryzm) sztuką jest wszystko zasypać przepaść między artystą, krytykiem a publicznością (antyindywidualizm) artystą jest każdy aktywna rola odbiorcy nastała epoka wolności i różnorodności (pluralizm) zanegowanie roli nowości i oryginalności (kres awangardy)

10 Klein, The blue Epoch

11 Peter Hale (geometryczny abstrakcjonizm)

12

13 Nam June Paik, Techno Buddha (instalacja)

14 Enbankment Instalation Rachel Whitread

15 Ad. Literatury postmodernistycznej
* najbardziej wyraziste cechy to: eklektyzm, wielowarstwowość, niejednoznaczność, uwypuklanie bezsensu wszelkich wyższych racji; mieszanie iluzji i rzeczywistości. czytelnik często zostaje postawiony w obliczu niewyjaśnionej labiryntowej zagadki; James Joyce Milan Kudera Gabriel García Márquez Vladimir Nabokov Umberto Eco Pop-art. to szczególna odmiana postmodernizmu główne hasło – przeobrazić banał w dzieło sztuki i uczynić z niego wyznacznik nowej estetyki; Andy Warhol, David Hockney, Peter Blake

16 Postmodernizm w filozofii
Modernizmem w filozofii nazywa się w tym kontekście całą epokę nowożytną, czyli od Kartezjusza do ok. połowy XIX w. Cechy filozofii nowożytnej: ogromna – wiara w ludzki rozum, - abstrakcyjność, systematyczność, - wysoki ton naukowy - swoisty elitaryzm . Modernizm można również nazwać scjentyzmem. Punkt wyjścia postmodernizmu: Odrzucenie teoretycznych założeń modernizmu. (Modernizm jednak jest definiowany inaczej)

17 Friedrich Nietzsche (1844-1900) Ideowy prekursor postmodernizmu
* należy zlikwidować przeświadczenie o możliwości poznania obiektywnego należy zerwać z kultem racjonalności i postępu jedyną słuszną postawą jest relatywizm i sceptycyzm piętnował chrześcijańskie ideały cnoty pokory i miłosierdzia, którym przeciwstawiał wolę życia oraz wizję nadczłowieka również w stylu filozoficznym proklamował zerwanie z tradycyjnym racjonalistycznym i systematycznym podejściem – zatarł granicę między filozofią a literaturą, wypowiadał się w sposób metaforyczny i poetycki.

18 Przedstawiciele postmodernizmu w filozofii
Jean-Francois Lyotard ( ) Jacques Derrida (1930 – 2004) Michel Foucault ( ) Georges Bataille ( ) Richard Rorty ( ) Giovanni Vattimo (ur. 1936) Giorgio Agamben (ur. 1942)

19 *Główne cechy fil. postmodernistycznej
DEKONSTRUKCJONIZM – postmodernizm ma charakter negatywny – tzn. poddaje krytyce najróżniejsze zjawiska współczesnego świata ANTYLOGOCENTRYZM – postmodernista powie - istnieją tylko narracje, tj. interpretacje, niemożliwością jest stworzenie jednego systemu opisującego całość rzeczywistości.

20 PLURALIZM ŚWIATOPOGLĄDOWY, EYTYCZNY I POLITYCZNY – jedyna autentyczna podstawa dla autentycznej tolerancji oraz sprawiedliwości społecznej. SKRAJNY RELATYWIZM –wszelka prawda, wiedza jest względna, czyli nic nie ma wartości absolutnej. Wszystko jest historycznie i kulturowo wykreowane.

21 Zostanie Co znaczy pojęcie „postmodernizmu”;
Główne założenia modernizmu w sztuce; Postmodernizm w sztuce – główne hasła; Modernizm w filozofii – czym się odznacza; Główne cechy fil. postmodernistycznej.


Pobierz ppt "*POSTMODERNIZM Jackson Pollock, No 5 (‘48)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google