Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W OPINII WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH DOCHODÓW Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W OPINII WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH DOCHODÓW Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w."— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W OPINII WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH DOCHODÓW Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich: polega na rozwoju innych funkcji oprócz rolnictwa i zaprzestaniu traktowania obszarów wiejskich, jako monofunkcyjnych Głównymi przesłankami do rozwoju idei wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest wyludnianie polskiej wsi. Ludzie młodzi i bardziej wykształceni poszukują pracy w mieście. Kolejną przesłanką sprzyjającą rozwojowi koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest wysoki poziom bezrobocia wśród ludności wiejskiej, która nie poszukuje i nie znajduje pracy w mieście

3 Do najważniejszych korzyści płynących ze wdrażania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich według Zarębskiego (2001) należą: -GOSPODARCZE – rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich, realizacja inwestycji, zwiększenie atrakcyjności wsi, jako miejsca zamieszkania oraz poprawa efektywności gospodarowania w rolnictwie, -SPOŁECZNE – poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz edukacji i bezpieczeństwa, - POLITYCZNE – stabilizacja polityczna na obszarach wiejskich, integracja mieszkańców wsi.

4 Do najważniejszych funkcji głównych i uzupełniających należą: - ROLNICZA: produkcja roślinna i zwierzęca, - LEŚNA: rozwój leśnictwa i przemysłu drzewnego, - EKOLOGICZNA: rozwój rolnictwa ekologicznego, - TURYSTYCZNA: ruch turystyczny, usługi gastronomiczne, kulturalno-oświatowe, - HANDLOWA I USŁUGOWA: handel artykułami rolno- spożywczymi, - PRZEMYSŁOWA: rozwój przedsiębiorstw, przetwórstwa rolno-spożywczego i inne

5 Otoliński i Wielicki (2003) dzielą funkcje rolnictwa na: STARE: - produkcj żywności, - produkcja surowców do przemysłu spożywczego, - produkcja surowców dla przemysłu przetwórczego. NOWE: - wytwarzanie surowców odtwarzalnych, wytwarzania energii odnawialnej, - wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej, - ochrona środowiska i konserwacja przyrody, - kształtowanie i pielęgnacja krajobrazu

6 Zebrany materiał opracowany został z uwzględnieniem podziału badanej zbiorowości na cztery grypy gospodarstw wydzielone na podstawie struktury produkcji towarowej oraz gałęzi produkcji na: 30 gospodarstw jednokierunkowych strusiarskich (w których udział gałęzi strusi wynosił ponad 40% wartości produkcji, a pozostałych mniej niż po 30%), 27 gospodarstw jednokierunkowych danieli 20 gospodarstw jednokierunkowych kóz 92 gospodarstwa wielostronne

7 Wyszczególnienie Gospodarstw a wielostronne Gospodarstwa producentów strusidanielikóz Budownictwo mieszkaniowe 17,426,714,815,0 Obiekty kulturalne36,930,025,940,0 Budowa kościoła4,33,33,75,0 Boiska sportowe, baseny26,123,318,525,0 Ochrona środowiska56,540,059,350,0 Budowa lub remont szkoły11,96,67,410,0 Inne17,413,318,525,0 Źródło: Badania własne * Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź Tabela 1 Opinie respondentów o potrzebie inwestycji w gminie (%)*

8 Wyszczególnienie Gospodarstw a wielostronne Gospodarstwa producentów strusidanielikóz Naturalne zasoby (drewno)18,533,337,035,0 Stosunkowo urodzajna ziemia15,230,033,325,0 Korzystne położenie31,550,022,255,0 Piękny krajobraz78,363,355,645,0 Ludzie (ich życzliwość)38,030,022,245,0 Bliskość rynków zbytu19,623,318,545,0 Inne1,16,70,020,0 Nie wiem10,90,07,40,0 Tabela 2 Czynniki przyrodnicze i społeczne rozwoju wsi w opinii respondentów (%)* Źródło: Badania własne * Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź

9 Wyszczególnienie/zmienna Gospodarstwa wielostronne Gospodarstwa producentów strusidanielikóz Inwestowanie w rozwój regionu31,543,333,335,0 Fundusze na poprawę infrastruktury68,583,381,575,0 System wspierający przedsiębiorczość31,533,3 30,0 Państwowa pomocy dla rolnictwa38,040,022,245,0 Zachęcenie ludzi z zewnątrz do inwestowania12,010,07,420,0 Sprzedaż firm inwestorom zagranicznym1,10,03,75,0 Sprzedaż ziemi inwestorom zagranicznym1,10,07,45,0 Inne wypowiedzi2,23,37,420,0 Nie mam zdania9,80,07,40,0 Tabela 3 Rozwiązania ekonomiczne najbardziej korzystne dla rozwoju wsi w opinii respondentów* Źródło: Badania własne

10 WNIOSKI Najważniejszymi czynnikami rozwoju wsi w opinii respondentów były piękny krajobraz, ludzie i ich życzliwość oraz korzystne położenie Poprawa infrastruktury wpływa na podniesienie standardu życia mieszkańców wsi oraz powoduje, że zacierają się różnice między wsią i miastem. Dla dalszego rozwoju obszarów wiejskich ważne jest, aby dotychczasowe priorytety wspólnej polityki rolnej w perspektywie 2014-2020 nie uległy gruntownym zmianom.

11 TYPOWA WIEŚ ROLNICZA W POLSCE WIEŚ OBRYTE: 170 DOMOSTW, W TYM: 16 GOSPODARSTW PRODUKUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ 15 PRZEDSIĘBIORSTW 20 OSÓB ZATRUDNIONYCH W SZKOLE 14 OSÓB ZATRUDNIONYCH W GMINIE 60 OSÓB PRACUJE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTALI PRACUJĄ W WARSZAWIE

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CZYNNIKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W OPINII WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH DOCHODÓW Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google