Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11. 22 NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII Do roku 1986 podrabiano głównie produkty o charakterze luksusowym i dużej wartości dodanej, z przeznaczeniem na rynki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11. 22 NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII Do roku 1986 podrabiano głównie produkty o charakterze luksusowym i dużej wartości dodanej, z przeznaczeniem na rynki."— Zapis prezentacji:

1 11

2 22 NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII Do roku 1986 podrabiano głównie produkty o charakterze luksusowym i dużej wartości dodanej, z przeznaczeniem na rynki Europy i USA W latach rusza podrabianie artykułów sportowych oraz tekstylnych i zaczynają pojawiać się bardzo wierne kopie Od roku 1995 do dnia dzisiejszego podrabia się towary powszechnego użytku i o niskiej wartości dodanej: baterie, ochraniacze, szczoteczki do zębów, kremy, maszynki do golenia, długopisy, zapalniczki, części zamienne, hamulce, kosmetyki samochodowe, środki ochrony roślin, lekarstwa...

3 33 SPOWODOWAŁO TO POJAWIENIE SIĘ NASTĘPUJĄCYH ZJAWISK: Profesjonalizacja nielegalnego biznesu podróbek Powiązania z przestępczością zorganizowaną, praniem brudnych pieniędzy, narkotykami, terroryzmem i nielegalną emigracją Globalizacja biznesu, poszukiwanie gwarantowanych i pewnych szlaków przerzutowych. Towary przejeżdżają przez wiele krajów, zawsze tranzytem, tak aby władze celne nie mogły śledzić ich trasy Rozwój gospodarki równoległej: szarej strefy

4 44 WEJŚCIE HISZPANII DO UNII EUROPEJSKIEJ W DNIU 12 CZERWCA 1985 ROKU KRÓLESTWO HISZPANII PODPISUJE TRAKTAT AKCESYJNY -HISZPANIA WCHODZI DO EWG

5 55 ROZPOCZYNA SIĘ INTENSYWNY PROCES ADAPTACJI LEGISLACYJNEJ 1986 Prawo Patentowe 1987 Ustawa o Własności Intelektualnej 1988 Ustawa o Znakach Towarowych 1988 Ogólne Prawo Reklamowe 1989 Ustawa o Ochronie Konkurencji 1991 Ustawa o Nieuczciwej Konkurencji

6 66 TWORZY SIĘ ODPOWIEDNI KLIMAT ABY... ANDEMA powstaje w roku 1989, z inicjatywy Nadrzędnej Rady Izby Handlowej, Przemysłowej i Żeglugi Hiszpanii oraz ośmiu przedsiębiorstw

7 77 USTAWY OSTATNIO PRZYJĘTE W HISZPANII ORAZ DYSKUTOWANE JESZCZE PRZEZ PARLAMENT * Ustawa 17/2001 o Znakach Towarowych *Ustawa 20/2003 o Ochronie Prawnej Wzorów Przemysłowych * Pojekt nowelizacji Ustawy Strukturalnej 10/95 -Kodeksu Karnego

8 88 OSTATNIE NOWELIZACJE W PRAWIE UE -JUŻ WPROWADZONE ORAZ JESZCZE DYSKUTOWANE ROZPORZĄDZENIE (WE) 3295/94, WPROWADZAJĄCE ŚRODKI MAJĄCE ZAPOBIEGAĆ ODPRAWIE DO WOLNEGO OBROTU, EKSPORTU, POWROTNEGO EKSPORTU ORAZ OBEJMOWANIU PROCEDURĄ ZAWIESZAJĄCĄ TOWARÓW NARUSZAJĄCYCH PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO ORAZ TOWARÓW PIRACKICH PROPOZYCJA DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ (2003) 46 OSTATECZNA, W SPRAWIE ŚRODKÓW I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU ZAGWARANTOWANIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

9 99 ANDEMA MIAŁA MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W TYM INTENSYWNYM PROCESIE LEGISLACYJNYM, ZMIERZAJĄCYM DO OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ INTELEKTUALNEJ, DO JAKIEJ MAJĄ PRAWO WŁAŚCICIELE TYCH PRAW

10 10 Na rzecz Nowej Kultury Znaków Towarowych Przeciwko wszelkim przejawom przywłaszczania znaków towarowych Nad czym pracujemy …. Na rzecz praw własności przemysłowej oraz intelektualnej * Na rzecz uczciwszego i bardziej przejrzystego rynku * Nad stworzeniem bardziej sprawiedliwych i skutecznych ram prawnych

11 11 Allied Domecq Hiszpania, Bacardi Hiszpania S.A., Bandai Hiszpania S.A., Bic Iberia S.A., Bodegas Faustino sp. z o.o., Calipal Hiszpania, Codorniu S.A., Corporación Puig, Chanel S.A., Chupa Chups S.A., Diageo Hiszpania S.A., Famosa S.A., Fila S.p.A., Freixenet S.A., Gillette Hiszpania sp. z o.o., Inditex S.A., Koipe S.A., Hasbro Iberia S.A., La Española, S.A., Loewe, S.A., Louis Vuitton Malletier., Majorica, S.A., Miguel Torres, S.A., Mustang Inter S.L., Nutrexpa S.A., Organización Lladró, Philip Morris Spain S.A., Procter & Gamble S.A., Osborne S.A., Panrico S.A., PR Larios S.A., Poloco S.A., Rives Pitman S.A., Robert Bosch Hiszpania S.A., Telefónica S.A., Varma S.A., Woolmark Company. Z każdym dniem jest nas Więcej

12 12 CZŁONKOWIE ZBIOROWI: Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie: Adidas-Salomon S.A., American Nike S.A., Basi S.A., Burberry, Coflusa S.A., Levi Strauss Hiszpania S.A., Mundos Liberto S.A., Panama Jack S.A., Pepe Jeans S.A. Sumbawa S.A., Fashion Euroka sp. z o.o., Timberland Hiszpania S.A., Umbro S.A. Stowarzyszenie Przemysłu Tekstylnego regionu Comunidad Valenciana (ATEVAL) Nadrzędna Rada Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Żeglugi Hiszpanii Z każdym dniem jest nas Więcej

13 13 Na czym polega nasza metoda? Na czym polega nasza metoda? Zbieramy w jedną całość bagaż doświadczeń przedsiębiorców, ekspertów oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną i promocją znaków towarowych Zbieramy w jedną całość bagaż doświadczeń przedsiębiorców, ekspertów oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną i promocją znaków towarowych Przekazujemy informacje o rzeczywistości, w której się poruszają instytucjom zajmującym się legislacją, ochroną oraz obroną znaków towarowych Przekazujemy informacje o rzeczywistości, w której się poruszają instytucjom zajmującym się legislacją, ochroną oraz obroną znaków towarowych

14 14 Schemat Organizacyjny DyrekcjaGeneralna Zarząd Prezes WalneZgromadzenie Grupa ds. Znaków Towarowych Grupa ds. Nieuczciwej Konkurencji Zespoły Techniczne Grupa ds. Towarów Podrabianych: 1. Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie 2. Grupa ds. Podrabiania Napojów Grupa ds. Handlu Elektronicznego

15 15 GRUPY TECHNICZNE Grupa ds. Znaków Towarowych À Grupa ds. Znaków Towarowych Á Grupa ds. Towarów Podrabianych: Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie Grupa ds. Podrabiania Napojów  Grupa ds. Nieuczciwej Konkurencji  Grupa ds. Handlu Elektronicznego Zespoły Techniczne Organizacja 2 Opracowania 2 Sprawozdania 2 Analizy 2 Wnioski 2 Zarządzanie i koordynacja i koordynacja Sprawozdania i Certyfikaty

16 16 Rada Główna Władzy Sądowej (CGPJ) Generalna Prokuratura Państwowa Hiszpańskie Biuro ds. Patentów i Znaków Towarowych (Ministerstwo Nauki i Technologii) Generalna Dyrekcja ds. Żywności (Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności) Krajowy Instytut Konsumpcji (INC) Departament Ceł i Podatku Akcyzowego Krajowy Korpus Policji Policja Naukowa Żandarmeria (hiszp. Guardia Civil) Policje Lokalne Policje Regionalne Współpracujemy w Hiszpanii z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje:

17 17 W EUROPIE WSPÓŁ PRACUJEMY Z: Biuro Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Generalne Dyrekcje UE Parlament Europejski

18 18 WCHODZIMY W SKŁAD: Grupa robocza ds. Własności Przemysłowej przy Międzyresortowej Komisji Antypirackiej Komisja ds. Sprzedaży Obnośnej przy Urzędzie Miasta Madrytu W Hiszpanii: W Europie: Global Anti-Counterfeiting Group (GACG)

19 19 CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ PROCEDER PODRABIANIA I DLACZEGO NALEŻY Z NIM WALCZYĆ

20 20 PODMIOTY, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W ZJAWISKU PODRABIANIA TOWARÓW Fałszerz Właściciel Praw Sprzedawca/Dystrybuto r Konsument Władze publiczne

21 21 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW Ł AŃ CUCHA Fałszerz:Maksymalny zysk Minimalne ryzyko Sprzedawca/Dystrybutor:Budzi współczucie Brak odpowiedzialnoś ci Konsument:Uważa, że oszczę dza pienią dze Chce, żeby inni są dzili, że nosi wyrób oryginalny

22 22 Właściciel Praw:Czuje się okradziony (z posiadanych dóbr) Straty obecnie i w przyszłości Straty moralne (utrata prestiżu) Anty-reklama Władze PubliczneBrak wrażliwości Przekonanie, że jest to problem danej firmy ( Nie jest to przypadek Władz hiszpańskich, z którymi istnieje pełna więź porozumienia i które są uczulone na istniejący problem)

23 23 Fałszerze / Sprzedawcy / Dystrybutorzy Nie płacą:: Legalnych wynagrodzeń Podatków Składek na ubezpieczenie społeczne Nie prowadzą : Badań w zakresie innowacyjności Kontroli jakości Reklamy Obsługi po sprzedaży Rejestracji Znaków Towarowych i Wzorów Zastrzeżonych Legalnych procedur wobec konkurencji

24 24 WŁAŚ CICIELE PRAW Płacą :Podatki Składki na ubezpieczenie społeczne Legalne wynagrodzenia Nieustannie inwestują w:Badania +Rozwój +Innowacje (Koszty dodatkowe) Kontrolę Jakości Rejestry Reklamę Przynależność do stowarzyszeń Kampanie uwrażliwiające

25 25 STRATY SPOWODOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Niezależnie od wartości finansowej poniesionych strat, dla większości przedsiębiorstw stratą jest też zawsze pogorszenie wizerunku firmy, a w dalszej kolejności wymieniane są również straty przemysłowe, pracownicze i społeczne.

26 26 SKUTKI DLA GOSPODARKI Oszukiwanie Skarbu Publicznego Oszukiwanie systemu ubezpieczeń społecznych Poszerzanie się szarej strefy Eksploatacja i rozwój zjawiska nielegalnej emigracji Podrabianie i Piractwo to zjawiska o charakterze mię dzynarodowym, nacechowane globalizacją

27 27 KONSEKWENCJE DLA KONSUMENTÓW Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeń stwa Rezygnacja z posiadanych praw konsumenckich To co w swoim odczuciu kupują za tanie pieniądze, w rzeczywistości jest bardzo drogie (relacja jakości do ceny), a ponadto kupując PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO: Niszczenia firm i utraty miejsc zatrudnienia Bogacenia się zorganizowanych grup przestępczych i prania brudnych pienię dzy Eksploatacji pracowników Prowadzenia działalności przestę pczej Oszukiwania Skarbu Publicznego i ZUS

28 28 Sprawne i skuteczne działania: Organów Celnych Policji Trybunałów Sprawiedliwości Karanie Środki procesowe Rzeczywiste sankcje Uznanie szkód i strat Uwrażliwienie przedsiębiorców Uwrażliwienie konsumentów KONIECZNE SĄ ….

29 29 SKUTECZNY SPOSÓB ZWALCZANIA PROCEDERU BRAK AKCEPTACJI I TOLERANCJI GENERALNE ODRZUCENIE PRZEZ SPOŁ ECZEŃ STWO


Pobierz ppt "11. 22 NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII Do roku 1986 podrabiano głównie produkty o charakterze luksusowym i dużej wartości dodanej, z przeznaczeniem na rynki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google