Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 NA POCZĄTEK TROCHĘ HISTORII
Do roku 1986 podrabiano głównie produkty o charakterze luksusowym i dużej wartości dodanej, z przeznaczeniem na rynki Europy i USA W latach rusza podrabianie artykułów sportowych oraz tekstylnych i zaczynają pojawiać się bardzo wierne kopie Od roku 1995 do dnia dzisiejszego podrabia się towary powszechnego użytku i o niskiej wartości dodanej: baterie, ochraniacze, szczoteczki do zębów, kremy, maszynki do golenia, długopisy, zapalniczki, części zamienne, hamulce, kosmetyki samochodowe, środki ochrony roślin, lekarstwa ... 2

3 SPOWODOWAŁO TO POJAWIENIE SIĘ NASTĘPUJĄCYH ZJAWISK:
Profesjonalizacja nielegalnego biznesu podróbek Powiązania z przestępczością zorganizowaną, praniem brudnych pieniędzy, narkotykami, terroryzmem i nielegalną emigracją Globalizacja biznesu, poszukiwanie gwarantowanych i pewnych szlaków przerzutowych. Towary przejeżdżają przez wiele krajów, zawsze tranzytem, tak aby władze celne nie mogły śledzić ich trasy Rozwój gospodarki równoległej: “szarej strefy” 3

4 WEJŚCIE HISZPANII DO UNII EUROPEJSKIEJ
W DNIU 12 CZERWCA 1985 ROKU KRÓLESTWO HISZPANII PODPISUJE TRAKTAT AKCESYJNY -HISZPANIA WCHODZI DO EWG 4

5 ROZPOCZYNA SIĘ INTENSYWNY PROCES ADAPTACJI LEGISLACYJNEJ
1986 Prawo Patentowe 1987 Ustawa o Własności Intelektualnej 1988 Ustawa o Znakach Towarowych 1988 Ogólne Prawo Reklamowe 1989 Ustawa o Ochronie Konkurencji 1991 Ustawa o Nieuczciwej Konkurencji 5

6 TWORZY SIĘ ODPOWIEDNI KLIMAT ABY...
ANDEMA powstaje w roku 1989, z inicjatywy Nadrzędnej Rady Izby Handlowej, Przemysłowej i Żeglugi Hiszpanii oraz ośmiu przedsiębiorstw 6

7 * Ustawa 17/2001 o Znakach Towarowych
USTAWY OSTATNIO PRZYJĘTE W HISZPANII ORAZ DYSKUTOWANE JESZCZE PRZEZ PARLAMENT * Ustawa 17/2001 o Znakach Towarowych *Ustawa 20/2003 o Ochronie Prawnej Wzorów Przemysłowych * Pojekt nowelizacji Ustawy Strukturalnej 10/95 -Kodeksu Karnego 7

8 OSTATNIE NOWELIZACJE W PRAWIE UE -JUŻ WPROWADZONE ORAZ JESZCZE DYSKUTOWANE
ROZPORZĄDZENIE (WE) 3295/94, WPROWADZAJĄCE ŚRODKI MAJĄCE ZAPOBIEGAĆ ODPRAWIE DO WOLNEGO OBROTU, EKSPORTU, POWROTNEGO EKSPORTU ORAZ OBEJMOWANIU PROCEDURĄ ZAWIESZAJĄCĄ TOWARÓW NARUSZAJĄCYCH PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO ORAZ TOWARÓW PIRACKICH PROPOZYCJA DYREKTYWY EUROPEJSKIEJ (2003) 46 OSTATECZNA, W SPRAWIE ŚRODKÓW I PROCEDUR MAJĄCYCH NA CELU ZAGWARANTOWANIE OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 8

9 ANDEMA MIAŁA MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU W TYM INTENSYWNYM PROCESIE LEGISLACYJNYM, ZMIERZAJĄCYM DO OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ INTELEKTUALNEJ , DO JAKIEJ MAJĄ PRAWO WŁAŚCICIELE TYCH PRAW 9

10 Na rzecz “Nowej Kultury” Znaków Towarowych
Przeciwko wszelkim przejawom przywłaszczania znaków towarowych Na rzecz uczciwszego i bardziej przejrzystego rynku Nad czym pracujemy …. Na rzecz praw własności przemysłowej oraz intelektualnej Nad stworzeniem bardziej sprawiedliwych i skutecznych ram prawnych Na rzecz “Nowej Kultury” Znaków Towarowych 10

11 Z każdym dniem jest nas Więcej
Allied Domecq Hiszpania, Bacardi Hiszpania S.A., Bandai Hiszpania S.A., Bic Iberia S.A., Bodegas Faustino sp. z o.o., Calipal Hiszpania, Codorniu S.A., Corporación Puig, Chanel S.A., Chupa Chups S.A., Diageo Hiszpania S.A., Famosa S.A., Fila S.p.A., Freixenet S.A., Gillette Hiszpania sp. z o.o., Inditex S.A., Koipe S.A., Hasbro Iberia S.A., La Española, S.A., Loewe, S.A., Louis Vuitton Malletier., Majorica, S.A., Miguel Torres, S.A., Mustang Inter S.L., Nutrexpa S.A., Organización Lladró, Philip Morris Spain S.A., Procter & Gamble S.A., Osborne S.A., Panrico S.A., PR Larios S.A., Poloco S.A., Rives Pitman S.A., Robert Bosch Hiszpania S.A., Telefónica S.A., Varma S.A., Woolmark Company. 11

12 Z każdym dniem jest nas Więcej
CZŁONKOWIE ZBIOROWI: Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie: Adidas-Salomon S.A., American Nike S.A., Basi S.A., Burberry, Coflusa S.A., Levi Strauss Hiszpania S.A., Mundos Liberto S.A., Panama Jack S.A., Pepe Jeans S.A. Sumbawa S.A., Fashion Euroka sp. z o.o., Timberland Hiszpania S.A., Umbro S.A. Stowarzyszenie Przemysłu Tekstylnego regionu Comunidad Valenciana (ATEVAL) Nadrzędna Rada Izby Handlowej, Przemysłowej oraz Żeglugi Hiszpanii 12

13 Na czym polega nasza metoda?
 Zbieramy w jedną całość bagaż doświadczeń przedsiębiorców, ekspertów oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną i promocją znaków towarowych  Przekazujemy informacje o rzeczywistości, w której się poruszają instytucjom zajmującym się legislacją, ochroną oraz obroną znaków towarowych 13

14 Schemat Organizacyjny
Prezes Dyrekcja Generalna Grupa ds. Znaków Towarowych Zarząd Grupa ds. Nieuczciwej Konkurencji Grupa ds. Handlu Elektronicznego Walne Zgromadzenie Zespoły Techniczne Grupa ds. Towarów Podrabianych: 1. Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie 2. Grupa ds. Podrabiania Napojów 14

15 Organizacja GRUPY TECHNICZNE Zespoły Techniczne
Grupa ds. Znaków Towarowych Grupa ds. Towarów Podrabianych: Grupa Tekstylia-Sport-Obuwie Grupa ds. Podrabiania Napojów Grupa ds. Nieuczciwej Konkurencji Grupa ds. Handlu Elektronicznego Opracowania Sprawozdania Analizy Wnioski Zarządzanie i koordynacja Zespoły Techniczne Sprawozdania i Certyfikaty 15

16 Współpracujemy w Hiszpanii z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje:
Rada Główna Władzy Sądowej (CGPJ) Generalna Prokuratura Państwowa Hiszpańskie Biuro ds. Patentów i Znaków Towarowych (Ministerstwo Nauki i Technologii) Generalna Dyrekcja ds. Żywności (Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności) Krajowy Instytut Konsumpcji (INC) Departament Ceł i Podatku Akcyzowego Krajowy Korpus Policji Policja Naukowa Żandarmeria (hiszp. Guardia Civil) Policje Lokalne Policje Regionalne 16

17 W EUROPIE WSPÓŁ PRACUJEMY Z:
Biuro Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Generalne Dyrekcje UE Parlament Europejski 17

18 WCHODZIMY W SKŁAD: W Hiszpanii:
Grupa robocza ds. Własności Przemysłowej przy Międzyresortowej Komisji Antypirackiej Komisja ds. Sprzedaży Obnośnej przy Urzędzie Miasta Madrytu W Europie: Global Anti-Counterfeiting Group (GACG) 18

19 CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ I DLACZEGO NALEŻY Z NIM WALCZYĆ
PROCEDER PODRABIANIA I DLACZEGO NALEŻY Z NIM WALCZYĆ 19

20 Sprzedawca/Dystrybutor
PODMIOTY, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W ZJAWISKU PODRABIANIA TOWARÓW Fałszerz Właściciel Praw Sprzedawca/Dystrybutor Konsument Władze publiczne 20

21 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW Ł AŃ CUCHA
Fałszerz: Maksymalny zysk Minimalne ryzyko Sprzedawca/Dystrybutor: Budzi współczucie Brak odpowiedzialnoś ci Konsument: Uważa, że oszczę dza pienią dze Chce, żeby inni są dzili, że nosi wyrób oryginalny 21

22 Właściciel Praw: Czuje się okradziony (z posiadanych dóbr)
Straty obecnie i w przyszłości Straty moralne (utrata prestiżu) Anty-reklama Władze Publiczne Brak wrażliwości Przekonanie, że jest to problem danej firmy (Nie jest to przypadek Władz hiszpańskich, z którymi istnieje pełna więź porozumienia i które są uczulone na istniejący problem) 22

23 Fałszerze / Sprzedawcy / Dystrybutorzy Nie płacą::
Legalnych wynagrodzeń Podatków Składek na ubezpieczenie społeczne Nie prowadzą : Badań w zakresie innowacyjności Kontroli jakości Reklamy Obsługi po sprzedaży Rejestracji Znaków Towarowych i Wzorów Zastrzeżonych Legalnych procedur wobec konkurencji 23

24 Składki na ubezpieczenie społeczne Legalne wynagrodzenia Nieustannie
WŁAŚ CICIELE PRAW Płacą : Podatki Składki na ubezpieczenie społeczne Legalne wynagrodzenia Nieustannie inwestują w: Badania +Rozwój +Innowacje (Koszty dodatkowe) Kontrolę Jakości Rejestry Reklamę Przynależność do stowarzyszeń Kampanie uwrażliwiające 24

25 STRATY SPOWODOWANE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Niezależnie od wartości finansowej poniesionych strat, dla większości przedsiębiorstw stratą jest też zawsze pogorszenie wizerunku firmy, a w dalszej kolejności wymieniane są również straty przemysłowe, pracownicze i społeczne. 25

26 Oszukiwanie Skarbu Publicznego
SKUTKI DLA GOSPODARKI Oszukiwanie Skarbu Publicznego Oszukiwanie systemu ubezpieczeń społecznych Poszerzanie się “szarej strefy” Eksploatacja i rozwój zjawiska nielegalnej emigracji Podrabianie i Piractwo to zjawiska o charakterze mię dzynarodowym, nacechowane globalizacją 26

27 KONSEKWENCJE DLA KONSUMENTÓW
Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeń stwa Rezygnacja z posiadanych praw konsumenckich To co w swoim odczuciu kupują za tanie pieniądze, w rzeczywistości jest bardzo drogie (relacja jakości do ceny), a ponadto kupując PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO: Niszczenia firm i utraty miejsc zatrudnienia Bogacenia się zorganizowanych grup przestępczych i prania brudnych pienię dzy Eksploatacji pracowników Prowadzenia działalności przestę pczej Oszukiwania Skarbu Publicznego i ZUS 27

28 Sprawne i skuteczne działania: Organów Celnych Policji
KONIECZNE SĄ …. Sprawne i skuteczne działania: Organów Celnych Policji Trybunałów Sprawiedliwości Karanie Środki procesowe Rzeczywiste sankcje Uznanie szkód i strat Uwrażliwienie przedsiębiorców Uwrażliwienie konsumentów 28

29 SKUTECZNY SPOSÓB ZWALCZANIA PROCEDERU
BRAK AKCEPTACJI I TOLERANCJI GENERALNE ODRZUCENIE PRZEZ SPOŁ ECZEŃ STWO 29


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google