Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tło i uzasadnienie Ident y fikacja niszy edukacyjnej : -Brak kompetencji z dziedziny obsługi komputera i Internetu wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tło i uzasadnienie Ident y fikacja niszy edukacyjnej : -Brak kompetencji z dziedziny obsługi komputera i Internetu wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie."— Zapis prezentacji:

1 Tło i uzasadnienie Ident y fikacja niszy edukacyjnej : -Brak kompetencji z dziedziny obsługi komputera i Internetu wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie - Nie przywiązywanie uwagi do stworzenia ram strukturalnych w dziedzinie nauczania kompetencji informatycznych wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie

2 Tło i uzasadnienie Jak przyczynić się do poprawy sytuacji: rozwiązania zaproponowane przez partnerstwo Potrzeba systemu edukacyjnego: ekwiwalent komputerowego prawa jazdy dla młodych ludzi upośledzonych intelektualnie Potrzeby nauczycieli i instytucji edukacyjnych: dostęp nauczycieli informatyki do narzędzi oceniających umiejętności komputerowe ich uczniów (produkty i doradztwo) Potrzeba osób upośledzonych intelektualnie: dostęp do systemu oceny kompetencji, który byłby uznawany przez wiele krajów i systemów pozytywnie motywujących do zdobywania nowych umiejętności.

3 Cele Cele krótkoterminowe: - Poprawa dostępu osób upośledzonych intelektualnie do systemu certyfikacji umiejętności komputerowych -Dostarczenie nowego narzędzia certyfikującego umiejętności komputerowe do rąk nauczycieli i instytucji edukacyjnych Cele długofalowe : - Zintegrowanie osób upośledzonych intelektualnie ze społeczeństwem informacyjnym - Wzrost umiejętności komputerowych wśród osób upośledzonych intelektualnie

4 Młodzi ludzie upośledzeni intelektualnie, którzy chcą udowodnić swoje umiejętności komputerowe Rodzice, którzy mogą być zainteresowani w pomiarze kompetencji komputerowych ich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nauczyciele (szczególnie informatyki), dyrektorzy szkół, ale także terapeuci prowadzący rehabilitację (programy integracyjne) opartą o techniki komputerowe Instytucje (szczególnie edukacyjne), które chcą rozpocząć proces certyfikacji Władze podejmujące decyzje polityczne w dziedzinie edukacji Grupy docelowe

5 Innowacyjny charakter projektu Nowa idea – projekt wprowadza nowy pomysł na ocenianie umiejętności komputerowych osób upośledzonych intelektualnie poprzez stworzenie standaryzacji oceny i możliwych sposobów certyfikacji. Projekt koncentruje się na przedmiocie prawdziwie dziewiczym. Kompetencje komputerowe tej grupy docelowej nie były do tej pory formalnie oceniane ani certyfikowane, szczególnie w systemie certyfikowania uznawanego na poziomie międzynarodowym. Nowa metoda – nikt do tej pory nie próbował ocenić umiejętności komputerowych tej grupy docelowej w procesie w czasie certyfikowanych egzaminów wspomaganych przez narzędzie on-line. Nowe narzędzie – projekt dostarczy młodym ludziom upośledzonym umysłowo całkowicie nowe narzędzie on-line, stworzone specjalnie na potrzeby tego projektu. Narzędzie będzie skonstruowane w ten sposób, aby osoby, które nie posiadają umiejętności czytania, mogły również z niego skorzystać.

6 Produkty Opis umiejętności komputerowych odpowiednio dobranych dla młodych osób upośledzonych intelektualnie – zestaw zidentyfikowanych i opisanych umiejętności pogrupowanych zgodnie z poziomem upośledzenia Narzędzie testujące on-line – zawiera następujące opcje: stworzenie pytań testowych, przydzielenie pytań testowych do kompetencji, przydzielenie kompetencji do ucznia. Test kompetencji może być nadzorowany przez nauczyciela, który ocenia umiejętności komputerowe osób upośledzonych intelektualnie, jak również osobę administracyjną certyfikującą egzaminy. Platformę administracyjną on-line – stworzoną w celu wspomagania administratorów i nauczycieli pracujących przy egzaminach i procedurach testowych. Portal pozwala wszystkim nadzorującym egzaminy na rejestrację uczniów, selekcję uczniów, dostarczenie testów do ucznia lub grupy uczniów, tworzenie raportów po egzaminacyjnych i przygotowywanie raportów postępów każdego ucznia.

7 Produkty Dokumenty i procedury egzaminacyjne – zestaw procedur, które muszą być spełnione w celu prowadzenia egzaminów i wzięcia w nich udziału oraz zestaw dokumentów, który będzie użyty przez osoby poddające się egzaminowi (formularz rejestracyjny, umowa, zaświadczenie itp.). Rekomendacje dla potencjalnych instytucji certyfikujących – zestaw kryteriów, które muszą być spełnione przez instytucje chcące się podjąć certyfikacji; opis przykładowych instytucji, które mogą certyfikować egzaminy w różnych krajach itp. Podręcznik użytkownika: opis narzędzia testującego i platformy administracyjnej, opis krok po kroku ich użytkowania Materiały szkoleniowe dla nauczycieli

8 Instytucje partnerskie w projekcie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (Polska) - koordynator projektu Katholieke Hogeschool Kempen (Belgia) – rzeczywisty autor pomysłu na projekt Social Innovative Network Dr. Pretis (Austria) Kutahya Local Education Directorate (Turcja) Academy Applied Psychology (Włochy)

9 Okres trwania projektu

10 www.easyict.eu Strona projektu jest dostępna w następujących językach: angielskim, polskim, flamandzkim, tureckim, włoskim. Strona internetowa projektu

11 Serdecznie dziękuję za uwagę! W przypadku pytań, prosimy o kontakt : Joanna Szczecińska jszczecinska@swspiz.pl web site: www.easyict.eu


Pobierz ppt "Tło i uzasadnienie Ident y fikacja niszy edukacyjnej : -Brak kompetencji z dziedziny obsługi komputera i Internetu wśród młodych ludzi upośledzonych intelektualnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google