Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w roku szkolnym 2009/2010r. i nowe przedsięwzięcia w roku szkolnym 2010/2011r. Działalność DSSWU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w roku szkolnym 2009/2010r. i nowe przedsięwzięcia w roku szkolnym 2010/2011r. Działalność DSSWU."— Zapis prezentacji:

1 Działalność Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w roku szkolnym 2009/2010r. i nowe przedsięwzięcia w roku szkolnym 2010/2011r. Działalność DSSWU 07.09.2010r., godz. 11:00-14:00 DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

2

3 K oordynator : Halina Nawrotek Konsultanci DODN we Wrocławiu: Małgorzata Lubańska Paweł Nowak DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

4 Konsultanci filii DODN w Wałbrzychu: Krystyna Pac-Marcinkiewicz Sylwia Kowalska Konsultanci filii DODN w Jeleniej Górze: Jolanta Wójtowicz-Kut Iwona Plecety Konsultanci filii DODN w Legnicy: Agnieszka Kozieja Z DCWU współpracują wizytatorzy Kuratorium Oświaty: Mariola Kazula Marek Sieczka DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

5 DCWU realizuje następujące zadania: akredytacja placówek konkursy szkolenia W każdym działaniu staramy się znaleźć novum, podejmować nowe inicjatywy. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

6 Prowadzimy: procedury akredytacyjne wg Regulaminu zatwierdzonego przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień konsultowanie szkolnych programów wspierania uzdolnień dokumentację procedury akredytacyjnej audyty w placówkach monitoringi w pierwszym i trzecim roku od otrzymania certyfikatu DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

7 W DSSWU znajduje się 37 placówek. Audyt pomyślnie przeszły trzy kolejne szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Dzierżoniowie, Gimnazjum Nr 5 w Legnicy, I Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodz kiej Chęć wstąpienia do DSSWU przejawia wiele szkół (konsultacje w toku). DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

8 Monitoringi placówek Po trzech latach w DSSWU: Szkoła Podstawowa Nr 15 we Wrocławiu Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świdnicy Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu Gimnazjum Nr 3 z O d działami Integracyjnymi w Głogowie Szkoła Podstawowa Nr 8 w Oławie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oleśnicy Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bolesławcu DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

9 zDolny Ślązaczek, skierowany do wszystkich uczniów sz k ół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. zDolny Ślązak Gimnazjalista, skierowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Są regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów zarówno w każdej szkole, w każdym powiecie jak i w całym województwie dolnośląskim. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

10 Organizatorem jest: Dolnośląski Kurator Oświaty przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i D ODN we Wrocławiu. Realizatorem jest: D ODN we Wrocławiu przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjalnych. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

11 Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji Białe Noce (II edycja). Skierowany do uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych z terenu województwa d olnośląskiego. I edycja zakończyła się w czerwcu. Spośród ponad 400 uczestników, uczniów z 52 dolnośląskich gimnazjów, w finale znalazło się 21 osób. Rywalizowały one o tytuł laureata i o nagrodę główną – kilkunastodniowy pobyt w Sankt Petersburgu. Laureatami zostało 9 osób. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

12 Śladami Marianny Orańskiej Konkurs był częścią obchodów Roku Marianny Orańskiej, ogłoszony przez Sejmik Woj e wództwa Dolnośląskiego. Skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści tworzyli komiks. Licealiści nagrywali film. W kategori i gimnazjum przyznane zostały 3 nagrody. W kateg o ri i liceum 1 nagroda. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

13 Szlakiem historii XX wieku po Dolnym Śląsku Konkurs dla nauczycieli na scenariusz wycieczki. Organizatorem: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, DODN. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

14 DCWU rok rocznie organizuje cykl seminariów, mających na celu wymianę doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli. Zorganizowano w roku szkolnym 2009/2010 cykl spotkań o następującej tematyce: Szkoła w Dolnośląskim Systemie Wspierania Uzdolnień Jak aktywizować uczniów do pracy w szkole? DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

15 Diagnozowanie uzdolnień Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem uzdolnionym Metody i formy pracy z uczniem zdolnym Nowoczesne metody nauczania – uczenia się, wspierające rozwój ucznia między innymi zasoby Multi-Centrum – interaktywnego centrum edukacji, tablica interaktywna w procesie dydaktycznym Tworzenie programów nauczania dla ucznia zdolnego Zasady tworzenia programów edukacyjnych Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

16 Tutoring, mentoring, coatching jako aktywne metody pracy nauczyciela wychowawcy Twórcze przedszkole, twórczy nauczyciel, twórcze dziecko Film animowany w warsztacie pracy nauczyciela i wychowawcy Dobry czy zdolny? Diagnozowanie, projektowanie procesu kształcenia ucznia ze zdolnościami językowymi Multicentrum jako narzędzie ewaluacji interaktywnej Multicentrum jako przykład pracowni interaktywnej Technologie informacyjne w pracy nauczyciela Mały Einstein – zabawy matematyczne w klasach I-III Zabawy z muzyką Wesoła ortografia Dajmy szansę najmłodszym – czas na kreatywność DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

17 Zabawa w teatr Zabawy twórcze Bajka w edukacji małych dzieci Wymiana międzynarodowa jako projekt edukacyjny Samorząd uczniowski i jego opiekun DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

18 DSSWU monitoring po 3 latach Nauczanie historii najnowszej Warsztaty dziennikarskie Lider indywidualizacji nauczania DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

19 DODN organizuje międzynarodowe i regionalne konferencje poświęcone wspieraniu uzdolnień. Konferencja otwarcia dla dyrektorów szkół i szkolnych liderów wspierania uzdolnień DSSWU. Konferencja otwarcia dla nauczycieli ze szkół chcących wstąpić do DSSWU III Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień w Kliczkowie Szkoła Wspierająca Uzdolnienia szkołą poszukującą... DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

20 Matura z języka polskiego w 2009 i 2010r. Od analizy wyników do podnoszenia efektywności kształcenia. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej i wychowawczej w roku szkolnym 2009/2010r. X edycja dolnośląskich konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista. Ocenianie jako integralna część procesu nauczania i wspierania rozwoju ucznia. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym. Przyrost wiedzy, a poziom wiedzy. Diagnoza osiągnięć szkolnych i jej ewaluacja. Skuteczne nauczanie swego ucznia. Technologie informacyjne w projektach eTwinning. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

21 Zajęcia pozalekcyjne formą wspierania uzdolnień – Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy. Prezentacja DSWU. Uczeń zdolny na egzaminie maturalnym- CODN w Warszawie: Prezentacja DSWU. Konferencja w Sankt Petersburgu – stażyści z DODN DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

22 Dziedzicto kulturowe regionów, a edukacja szkolna – konferencja i wizyta stażystów z Sankt-Petersburga: wizyta w placówce DSSWU SP Nr 80 we Wrocławiu. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

23 DODN organizuje kursy o różnorodnej tematyce, w tym poświęcone wspieraniu uzdolnień. Szczególną popularnością cieszą się: Szkolny lider wspierania uzdolnień 40 godz. Praca z uczniem zdolnym (2 grupy) 20 godz. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

24 Jedną z form spotkań z nauczycielami są szkolenia rad pedagogicznych, poświęcone pracy z uczniem zdolnym: Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień Zasady przystąpienia do DSSWU Praca z uczniem zdolnym Praca z uczniem uzdolnionym Szkoła otwarta na wspieranie zainteresowań i uzdolnień uczniów Tworzenie programów nauczania dla ucznia zdolnego DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

25 Nauczyciele współpracujący DCWU mogą rozwijać różnorodne działania w zakresie wspierania uzdolnień. Promować swoje osiągnięcia na łamach wydawnictw DODN. Dyrektorzy i nauczyciele biorą udział w międzynarodowych i wojewódzkich konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach, podczas których pogłębiają swoją wiedzę w zakresie wspierania uzdolnień i wymieniają się doświadczeniami zawodowymi. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

26 DCWU współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi, naukowymi: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Obecnie kontynuujemy współpracę z: Instytutem Kształcenia Nauczycieli w Sankt- Petersburgu, Saksońskim Instytutem Nauczycieli w Meisen Insytutem Pamięci Narodowej DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

27 Ponadto nawiązaliśmy współpracę z: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu Multicentrum we Wrocławiu i Jeleniej Górze wydawnictwami edukacyjnymi, w tym z wydawnictwem DODN Oblicza Edukacji, Małe formy metodyczne, Dolnośląskie Ścieżki. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

28 Podjęcie działań zachęcających szkoły z Dolnego Śląska do przystąpienia do DSSWU. Zaktywizowanie liderów DSSWU do podejmowania szerszych działań na rzecz rozwoju sieci szkół wspierających uzdolnienia. Kontynuacja szkoleń, które cieszyły się dużą popularnością. Analiza oczekiwań i potrzeb nauczycieli związana z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dostosowywanie programów kursów i seminariów do zmieniających się oczekiwań oraz potrzeb uczestników. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

29 Rozwijanie współpracy z powiatowymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wrocławskim i jeleniogórskim MultiCentrum. Przygotowanie IV Międzynarodowej Konferencji DSWU Misja Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień: Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK

30 Prezentację opracowała: Koordynator Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień Halina Nawrotek e-mail: halina.nawrotek@dodn.wroclaw.pl DODN, 07.09.2010r., HALINA NAWROTEK


Pobierz ppt "Działalność Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w roku szkolnym 2009/2010r. i nowe przedsięwzięcia w roku szkolnym 2010/2011r. Działalność DSSWU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google