Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe. Tradycyjne nośniki energii (węgiel, ropa naftowa, gaz): Fossile Energieträger( Kohle, Erdöl, Gas): W pływ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe. Tradycyjne nośniki energii (węgiel, ropa naftowa, gaz): Fossile Energieträger( Kohle, Erdöl, Gas): W pływ."— Zapis prezentacji:

1 Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe

2 Tradycyjne nośniki energii (węgiel, ropa naftowa, gaz): Fossile Energieträger( Kohle, Erdöl, Gas): W pływ na klimat ( Einfluss auf den Klimawandel) Z naczenie dostępności energii (Bedeutung für die Energiesicherheit) M ożliwości rozwoju- przyszłość (Ausbau/Weiterbetrieb sinnvoll/ möglich)

3 WPŁYW TRADYCYJNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO NATURALNE Spalanie paliw mineralnych powoduje narastające zanieczyszczenie środowiska. Degradacja środowiska występuje już w fazie pozyskiwania surowców przez niszczenie powierzchni Ziemi, tworzenie hałd kopalnianych oraz powstawania dużych ilości zasolonych wód odprowadzanych do rzek. W fazie wytwarzania energii elektrycznej za pomocą konwencjonalnych technologii polegających na spalaniu węgla i ropy powstają ogromne ilości zanieczyszczeń w postaci emitowanych do atmosfery pyłów i gazów. Zanieczyszczenia te często występują na obszarach gęsto zaludnionych. W wyniku całkowitego spalenia paliwa mineralnego w komorze paleniskowej kotła energetycznego powstają spaliny zawierające: dwutlenek węgla (CO2), parę wodną (H2O), azot (N2), dwutlenek siarki (SO2), trójtlenek siarki (SO3) oraz popiół. Ze składników tych toksycznymi są: SO2, SO3 oraz częściowo popiół (pył), ze względu na zawartość w nim takich pierwiastków jak kadm, ołów, arsen.

4 Ilość substancji pyłowych i gazowych emitowanych przez krajowe elektrownie zawodowe ElektrownieRok Ilość spalonego węgla Ilość popiołu i żużla Emisja pyłu do atmosfery wskaźnik uchwycenia popiołu Emisja SO 2 całkowitauchwycona x 10 3 t % Opalane węglem brunatnym i kamiennym - łącznie 1988128 488,224 546,623 708,9777,796,832004,5 * 1989127 421,923 661,022 922,2738,796,882005,6 * 1990115 696,519 097,418 523,6573,897,001553,0 * Opalane węglem kamiennym 198857 986,815 444,114 865,5578,696,251302,8 198956 954,115 350,514 795,8554,696,391257,7 199049 278,211 829,511 432,2397,396,64920,2 Opalane węglem brunatnym 198870 501,49 102,58 903,4199,197,81701,7 198970 467,88 310,58 126,4184,197,78747,9 199066 418,37 267,97 091,4176,597,57632,8

5 Główne zagrożenia środowiska jakie niosą ze sobą tradycyjne metody wytwarzania energii elektrycznej to: emisja znacznych ilości tlenków azotu i siarki odpowiedzialnych za występowanie kwaśnych deszczów niszczących faunę i florę oraz budowle emisja dwutlenku węgla, przyczyniającego się do powstania tzw. efektu cieplarnianego, co grozi zmianami klimatycznymi (podwyższaniem temperatury na Ziemi, topnienie lodowców, co może w konsekwencji spowodować zmianę zarysu lądów) emisja pyłów promieniowanie jonizujące elektrowni jądrowych; zagrożenia radiacyjne przy przewożeniu materiałów rozszczepialnych i odpadów z elektrowni jądrowych zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior bezzwrotne straty wody w obiegach chłodzenia zrzuty ścieków technologicznych dewastacja terenu i pylenie wtórne na składowiskach odpadów paleniskowych (popiół, żużel) hałas.

6 Elektrowia w Niederaußem

7

8

9

10

11 Elektrownia węglowa w Jaworznie

12 Elektrownia cieplna (konwencjonalna lub nie) to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do pogrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana entalpii na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła.energię elektrycznąciepłokotle parowymprzegrzania pary wodnejturbinieentalpiienergię mechanicznąwałemgeneratora elektrycznegoenergię elektrycznąturbiny gazowejwymienniku ciepła W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i jest uwalniana w procesie spalania:spalania paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego),paliw kopalnych substancji organicznych,substancji organicznych odpadów przemysłowych lub komunalnych,odpadów przemysłowych lub komunalnych biomasy,biomasy biogazu,biogazu i innych. Energia cieplna powstaje zwykle w wyniku spalania paliwa, ale może pochodzić z innych źródeł, np. ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, energii słońca.źródeł geotermalnychenergii słońca

13 Rozróżnia się następujące rodzaje elektrowni cieplnych: parowe (z turbinami parowymi)turbinami parowymi gazowe (z turbinami gazowymi)turbinami gazowymi gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowymgazowo-parowe spalinowe (z silnikami tłokowymi).silnikami tłokowymi

14 Złoża paliw kopalnych - węgla, gazu i ropy - powoli, ale nieubłaganie, kończą się na skutek ciągłego eksploatowania ich przez człowieka. Ocenia się, że np. złoża ropy na świecie przy utrzymaniu obecnego tempa zużycia wyczerpią się za 70-100 lat. Choćby z tego jednego powodu rozwijanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii musi stać się faktem. A są ku temu również inne, równie istotne powody: ocieplenie klimatu spowodowane spalaniem paliw kopalnych oraz rachunek ekonomiczny. Międzynarodowy Związek Energetyki (IEA) szacuje, że zużycie energii podwoi się w latach 2002-2030, co wymusi wzrost nakładów inwestycyjnych o 60%. Greenpeace obliczył, że łączna suma tych nakładów sięgnie ok. 10mld dolarów. G dy tradycyjne źródła energii zostaną wyczerpane

15 ENDE! Vielen dank autorki: Ania, Agata und Justyna kl. III TE opiekun: Barbara Trojanek


Pobierz ppt "Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe. Tradycyjne nośniki energii (węgiel, ropa naftowa, gaz): Fossile Energieträger( Kohle, Erdöl, Gas): W pływ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google