Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe"— Zapis prezentacji:

1 Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe
Pozyskiwanie enegii za pomocą tradycyjnych paliw Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe

2 Znaczenie dostępności energii Możliwości rozwoju- przyszłość
Tradycyjne nośniki energii (węgiel, ropa naftowa, gaz): Fossile Energieträger( Kohle, Erdöl, Gas): Wpływ na klimat ( Einfluss auf den Klimawandel) Znaczenie dostępności energii (Bedeutung für die Energiesicherheit) Możliwości rozwoju- przyszłość (Ausbau/Weiterbetrieb sinnvoll/ möglich)

3 WPŁYW TRADYCYJNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Spalanie paliw mineralnych powoduje narastające zanieczyszczenie środowiska. Degradacja środowiska występuje już w fazie pozyskiwania surowców przez niszczenie powierzchni Ziemi, tworzenie hałd kopalnianych oraz powstawania dużych ilości zasolonych wód odprowadzanych do rzek. W fazie wytwarzania energii elektrycznej za pomocą konwencjonalnych technologii polegających na spalaniu węgla i ropy powstają ogromne ilości zanieczyszczeń w postaci emitowanych do atmosfery pyłów i gazów. Zanieczyszczenia te często występują na obszarach gęsto zaludnionych. W wyniku całkowitego spalenia paliwa mineralnego w komorze paleniskowej kotła energetycznego powstają spaliny zawierające: dwutlenek węgla (CO2), parę wodną (H2O), azot (N2), dwutlenek siarki (SO2), trójtlenek siarki (SO3) oraz popiół. Ze składników tych toksycznymi są: SO2, SO3 oraz częściowo popiół (pył), ze względu na zawartość w nim takich pierwiastków jak kadm, ołów, arsen.

4 Ilość substancji pyłowych i gazowych emitowanych przez krajowe elektrownie zawodowe
Rok Ilość spalonego węgla Ilość popiołu i żużla Emisja pyłu do atmosfery wskaźnik uchwycenia popiołu Emisja SO2 całkowita uchwycona x 103 t % Opalane węglem brunatnym i kamiennym - łącznie 1988 ,2 24 546,6 23 708,9 777,7 96,83 2004,5* 1989 ,9 23 661,0 22 922,2 738,7 96,88 2005,6* 1990 ,5 19 097,4 18 523,6 573,8 97,00 1553,0* Opalane węglem kamiennym 57 986,8 15 444,1 14 865,5 578,6 96,25 1302,8 56 954,1 15 350,5 14 795,8 554,6 96,39 1257,7 49 278,2 11 829,5 11 432,2 397,3 96,64 920,2 Opalane węglem brunatnym 70 501,4 9 102,5 8 903,4 199,1 97,81 701,7 70 467,8 8 310,5 8 126,4 184,1 97,78 747,9 66 418,3 7 267,9 7 091,4 176,5 97,57 632,8

5 Główne zagrożenia środowiska jakie niosą ze sobą tradycyjne metody wytwarzania energii elektrycznej to: emisja znacznych ilości tlenków azotu i siarki odpowiedzialnych za występowanie kwaśnych deszczów niszczących faunę i florę oraz budowle emisja dwutlenku węgla, przyczyniającego się do powstania tzw. efektu cieplarnianego, co grozi zmianami klimatycznymi (podwyższaniem temperatury na Ziemi, topnienie lodowców, co może w konsekwencji spowodować zmianę zarysu lądów) emisja pyłów promieniowanie jonizujące elektrowni jądrowych; zagrożenia radiacyjne przy przewożeniu materiałów rozszczepialnych i odpadów z elektrowni jądrowych zrzuty podgrzanej wody do rzek i jezior bezzwrotne straty wody w obiegach chłodzenia zrzuty ścieków technologicznych dewastacja terenu i pylenie wtórne na składowiskach odpadów paleniskowych (popiół, żużel) hałas.

6 Elektrowia w Niederaußem

7

8

9

10

11 Elektrownia węglowa w Jaworznie

12 paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego),
Elektrownia cieplna (konwencjonalna lub nie) to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do pogrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana entalpii na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła. W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i jest uwalniana w procesie spalania: paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego), substancji organicznych, odpadów przemysłowych lub komunalnych, biomasy, biogazu, i innych. Energia cieplna powstaje zwykle w wyniku spalania paliwa, ale może pochodzić z innych źródeł, np. ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, energii słońca.

13 Rozróżnia się następujące rodzaje elektrowni cieplnych:
parowe (z turbinami parowymi) gazowe (z turbinami gazowymi) gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowym spalinowe (z silnikami tłokowymi).

14 Gdy tradycyjne źródła energii zostaną wyczerpane
Złoża paliw kopalnych - węgla, gazu i ropy - powoli, ale nieubłaganie, kończą się na skutek ciągłego eksploatowania ich przez człowieka. Ocenia się, że np. złoża ropy na świecie przy utrzymaniu obecnego tempa zużycia wyczerpią się za lat. Choćby z tego jednego powodu rozwijanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii musi stać się faktem. A są ku temu również inne, równie istotne powody: ocieplenie klimatu spowodowane spalaniem paliw kopalnych oraz rachunek ekonomiczny. Międzynarodowy Związek Energetyki (IEA) szacuje, że zużycie energii podwoi się w latach , co wymusi wzrost nakładów inwestycyjnych o 60%. Greenpeace obliczył, że łączna suma tych nakładów sięgnie ok. 10mld dolarów.

15 ENDE. Vielen dank autorki: Ania, Agata und Justyna kl
ENDE! Vielen dank autorki: Ania, Agata und Justyna kl. III TE opiekun: Barbara Trojanek


Pobierz ppt "Energieerzeugung durch fossile Brennstoffe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google