Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok."— Zapis prezentacji:

1 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

2 Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Rada Miasta Mielec uchwala corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego na przestrzeni kilkunastu lat Miasto Mielec realizowało szereg przedsięwzięć mających na celu: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe a w szczególności ochrony przed przemocą, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

3 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

4 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

5 Zapewnienie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Dofinansowanie zajęć w programie ponadpodstawowym (wykraczające ponad kontrakt z kasą chorych). Wspieranie finansowe szkoleń terapeutów pracujących z uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

6 W ramach GKRPA: prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi  napojów alkoholowych, opłacenie kosztów powołania lekarza i psychologa biegłego sądowego orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przyjmowanie i kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

7 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

8 prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy.
tworzenie zintegrowanego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Mielec. udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom osób uzależnionych poprzez dofinansowanie programów terapeutycznych dla osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. prowadzenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

9 Szkolenie pt. „Praca z osobą stosującą przemoc” w OPiRPU w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

10 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy dla osób uzależnionych, współuzależnionych i osób doświadczających przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie, pomoc prawna, socjalna w sytuacji problemów rodzinnych w związku z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy, prowadzenie bezpłatnego telefonu zaufania - 017  dla mieszkańców miasta Mielca i okolic, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

11 Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności
z rodzin z problemem alkoholowym: prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz konsultacji dla rodziców, prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicach, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

12 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p. w. Św
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

13 Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p. w. Św
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza „LUMENA” przy Parafii p.w. Św. Mateusza Ap. i Ewang. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

14 Finansowanie obozów profilaktyczno – terapeutycznych dla
dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Obóz Terapeutyczny - Rabka Zdrój- 60 osób Obóz Profilaktyczny - Białka Tatrzańska – 60 osób Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

15 Obóz Terapeutyczny w Murzasichlu k. Zakopanego
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

16 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

17 Realizacja 21 nowoczesnych programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz w grupach podwyższonego ryzyka: „Drugi Elementarz”, „NOE”, „ Elementy Naszych Spotkań”, „Odlot”, „Program Domowych Detektywów”, ”Magiczne Kryształy”, „Zanim Spróbujesz”, „Fantastyczne możliwości”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Debata”, „KOREKTA”, „Tak czy nie”, „Jestem OK.”, „Cukierki”, „Sobą być dobrze żyć”, „Przeciw”, „Stop agresji i przemocy w szkole”, „Spójrz inaczej na agresję”, „Razem”, „Bezpieczna szkoła”, „Jestem sobą” Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

18 Realizacja programów i warsztatów skierowanych do rodziców
Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, koncertów słowno-muzycznych, wieczorków profilaktycznych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

19 W 2009 roku: W ww. programach i szkoleniach wzięło udział:
ok uczniów ok. 460 nauczycieli ok rodziców 102 pracowników instytucji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

20 Organizowanie i dofinansowanie różnych form wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

21 Organizacja półkolonii w trakcie wakacji w: Szkołach Podstawowych,
ZHP, KANA, MOSIR, SDK Prowadzenie bezalkoholowych wieczorków muzycznych dla młodzieży w wieku 14 do 18 lat pozostających w mieście podczas ferii zimowych oraz wakacji, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

22 Spółdzielczy Dom Kultury
Warsztaty plastyczne - SDK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

23 Zdjęcia z półkolonii 2009 w Szkole Podstawowej nr 3 im
Zdjęcia z półkolonii 2009 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego. Wyjazd do Brzyścia – przejazd wozem cygańskim Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

24 Nauka jazdy na kucyku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

25 Zajęcia plastyczne w plenerze, malowanie na jedwabiu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

26 Zakupiono bilety wstępu na lodowisko, basen, na występy artystyczne
15 000 szt. - biletów na basen 7 500 szt. - biletów na lodowisko 184 szt. - biletów na spektakl Królowa śniegu (otrzymały Świetlice, Kluby Młodzieżowe, Organizacje Pozarządowe, Rady Osiedla) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

27 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

28 Współpraca z radami osiedli, SDK poprzez organizowanie lokalnych konkursów profilaktycznych i imprez rekreacyjno – sportowych, popartych artystyczną formą, angażujących społeczność lokalną (festyny osiedlowe, Mikołajki, Dni Dziecka, Zabawy Choinkowe) Dofinansowanie projektów i działań profilaktycznych realizowanych przez różne podmioty: KANA, uczniowskie kluby sportowe, organizacje sportowo – gimnastyczne, placówki oświatowe, parafie, organizacje harcerskie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

29 Hala Zabaw na Podpromiu w Rzeszowie – Lato 2009 Spółdzielczy Dom Kultury
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

30 „Rejs po Wiśle”, Sandomierz - Lato 2009 - SDK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

31 Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 27 czerwca - 14 lipca 2009 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

32 Obóz Harcerski Hufca ZHP Mielec w Karwieńskich Błotach 27 czerwca - 14 lipca 2009 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

33 Podsumowanie programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” – organizator Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

34 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, kulturalnych i informatycznych w oparciu o zasoby lokalowe i kadrowe szkół funkcjonujących w Gminie Miejskiej Mielec oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

35 Zajęcia pozalekcyjne PLASTYCZNE JAZDA KONNA EKOLOGICZNE TEATRALNE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

36 Zajęcia sportowe w szkołach
GIMNASTYKA KOSZYKÓWKA JUDO SIATKÓWKA SAMOOBRONA Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

37 Dofinansowanie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe, przemoc, niewydolność wychowawcza, oraz prowadzenie klubów młodzieżowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

38 Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

39 Klub Młodzieżowy na Osiedlu Cyranka
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

40 Organizacja szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

41 Prowadzenie superwizji dla pedagogów i psychoterapeutów
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

42 Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

43 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

44 W roku 2008 udział wzięło - 1300 uczniów oraz 45 nauczycieli
W roku 2008 udział wzięło uczniów oraz 45 nauczycieli. Koordynatorem kampanii była Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

45 Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

46 Wręczenie nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Mielca uczestnikom kampanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

47 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

48 Ogólnopolska kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy” poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem ”Bite dzieci widzą świat inaczej” skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

49 Udział w kampanii Europejska Noc Bez Wypadku
Celem tego międzynarodowego przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. wypadków dyskotekowych (wypadków z udziałem młodych ludzi, do których dochodzi w piątki i soboty). W akcji biorą udział wszystkie kraje UE. Akcja odbywa się zawsze w 3-cią sobotę października jednocześnie we wszystkich krajach. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

50 Akcja „Europejska Noc Bez Wypadku” w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

51 Akcja „Europejska Noc Bez Wypadku” w mieleckim Klubie Muzycznym Papilon
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

52 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Ciąża bez alkoholu”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

53 Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

54 Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości
kierowców W 2008 kierujący będący pod wpływem alkoholu spowodowali 3529 wypadków, w których 427 osoby poniosły śmierć, a 4976 osób zostało rannych. Rocznie policja zatrzymuje blisko 200 tys. kierowców pod wpływem alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

55 Wspólna akcja Gminy Miejskiej Mielec oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Komendą Powiatową Policji w Mielcu mająca na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

56 Wspólna akcja Gminy Miejskiej Mielec oraz Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie” z Komendą Powiatową Policji w Mielcu mająca na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

57 Ulotki zakupione na potrzeby kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” – skierowane do kierowców Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

58 Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych
Udział wzięło 82 osoby Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

59 Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w OPiRPU w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

60 Ulotki zakupione na potrzeby kampanii „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”- skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

61 Organizacja spotkań z rodzicami w trakcie wywiadówek pod hasłem: „Komunikacja tworząca więzi” oraz lekcji profilaktycznych skierowanych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

62 Organizacja szkoleń dla lekarzy rodzinnych w zakresie Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej i poszerzonej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

63 Organizacja konferencji pt. ”Problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

64 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

65 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

66 Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

67 Współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej
wsparcie oddziału obserwacyjno - zakaźnego Szpitala Powiatowego w Mielcu, leczącego osoby z problemem alkoholowym Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

68 Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

69 Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

70 Oddział obserwacyjno - zakaźny Szpitala Powiatowego w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

71 Wsparcie Oddziału Odwykowego w Straszęcinie, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu pochodzących z Gminy Miejskiej Mielec, poprzez zakup książek specjalistycznych oraz materiałów biurowych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

72 Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

73 Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących profilaktyce  i rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Nowe Życie„, Poradnią Specjalistyczną „ARKA”, Akcją Katolicką - Klubem „Tchnienie” oraz innymi organizacjami pożytku publicznego. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

74 Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

75 Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu należy w szczególności:
Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (odbyło się r. i 119 – 2009 r. kontrole) Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Miejskiej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

76 Preliminarz wydatków Funduszu Alkoholowego za 2010 rok
Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii Nazwa zadania Plan Struktura wydatków I. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 70 602,- 7% 6 000,- 10% II. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii oraz ochrona przed przemocą ,- 13% 4 000,- III. Działalność profilaktyczna 617 948,- 58% 34 000- 57% IV. Wspomaganie instytucji, organizacji i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii ,- 14 000,- 23% V. Działalność informacyjna – koszty administracyjne 126 700,- 12% 2 000,- 3% ,- 100% 60 000,- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

77 Preliminarz wydatków Funduszu Alkoholowego za 2010 rok
Plan Całkowity koszt programu ,- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

78 Dziękujemy Państwu za uwagę
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii


Pobierz ppt "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google