Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie ekologiczne. Co to jest wychowanie ekologiczne? ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie [Okoń W.] edukacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie ekologiczne. Co to jest wychowanie ekologiczne? ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie [Okoń W.] edukacja."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie ekologiczne

2 Co to jest wychowanie ekologiczne? ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie [Okoń W.] edukacja ekologiczna utożsamiana jest z edukacją środowiskową. Obejmuje ona wprawdzie tematyki z ochrony i kształtowania środowiska umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną [Mierzwiński A.] obecność problematyki ochrony przyrody i środowiska w kształceniu ogólnym – szkolnym i pozaszkolnym. [Olaczek R.] działalność sprzyjającą poznawaniu przez wychowawców treści i walorów środowiska, prowadzącą do wytrwania świadomości wzajemnego związku między człowiekiem, jego kulturą i jego otoczeniem biofizycznym, jak również postawy identyfikacji z własnym środowiskiem [Okoń W.]

3 Cele: Nauczanie podstaw ekologicznie zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony. Pobudzanie do twórczego, innowacyjnego działania zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i maksymalnej ich ochrony. Zaszczepienie potrzeby postrzegania norm i zakazów ekologicznych. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Wdrożenie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i rozumowania, nauczanie postrzegania zależności między stanem środowiska a jakością życia każdej jednostki ludzkiej i całych społeczeństw. Kształtowanie nawyków międzynarodowej solidarności w ochronie środowiska.

4 Wymienione cele można osiągnąć w drodze: Edukacji formalnej -obejmującej dzieci od wieku przedszkolnego, młodzież, studentów szkól wyższych, a także nauczycieli i specjalistów związanych z ochroną środowiska. Edukacji nieformalnej -obejmującej młodzież i dorosłych, prowadzonej przez środki masowego przekazu oraz za pomocą różnych form tzw. samoedukacji indywidualnej i grupowej.

5 Wychowanie ekologiczne może odbywać się przy pomocy: (różnych technik, metod, form i środków dydaktycznych) W szkołach mogą być nimi między innymi: - obrazy/ilustracje przedstawiają świat przyrody, rośliny, zwierzęta, środowisko, - zabawy tematyczne, przeprowadzone w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, o tematyce przyrodniczej i dla przyrody.

6

7 Co na to dzieci? „Z ankiety przeprowadzonej przez Pracownię Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA” wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wynika, że najmłodsze dzieci wykazują największą gotowość do podejmowania działań ekologicznych. Biorący udział w badaniu uczniowie, posiadają duży zasób wiedzy na temat przyrody i ekologii. Zarówno dzieci, jak i młodzież, sprawnie posługują się tak złożonymi kategoriami, jak rozwój zrównoważony lub recykling. 50% dzieci (w przypadku najmłodszych ponad 80%) stosuje zasady ekologii w codziennej praktyce.

8


Pobierz ppt "Wychowanie ekologiczne. Co to jest wychowanie ekologiczne? ogół procesów oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie [Okoń W.] edukacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google