Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „HUMANISTYKA CYFROWA NA UW”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „HUMANISTYKA CYFROWA NA UW”"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „HUMANISTYKA CYFROWA NA UW”
Konsorcjum DARIAH.ERIH Konsorcjum DARIAH.PL DHLAB - Platforma Humanistyki Cyfrowej UW

2 DARIAH-ERIC (DARIAH.EU) Digital Reasearch Infrastructure for the Arts and Humanities
Działa od sierpnia 2014 roku dzięki decyzji Komisji Europejskiej (nr 2014/526/UE) na podstawie statutu z lipca 2014 r. – początek prac 2008 r. Członkowie założyciele (15 państw): Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Serbia, Słowenia, Włochy W skład konsorcjów krajowych weszły najbardziej liczące się instytucje naukowe

3 DARIAH-ERIC (DARIAH.EU) Digital Reasearch Infrastructure for the Arts and Humanities
Otwarta platforma (sieć) wymiany wiedzy, metod i infrastruktury badawczej w humanistyce i obszarze sztuki Główny cel strategiczny: ułatwienie długoterminowego dostępu do wspólnie wypracowanych cyfrowych narzędzi i danych badawczych pozwalający na prowadzenie badań z zakresu humanistyki cyfrowej w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych; połączenie aktywności krajowych, regionalnych i lokalnych w celu utworzenia wspólnej, działającej w sposób komplementarny infrastruktury

4 Konsorcjum DARIAH-PL (www.dhlab.uw.edu.pl/konsrcjum-dariah-pl/)
r. umowa o ustanowieniu konsorcjum DARIAH-PL Członkowie konsorcjum: Uniwersytet Warszawski (koordynator), ASP w Warszawie, IBL PAN, IJP PAN, IH PAN im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Podstaw Informatyki PAN, IS PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Biblioteka Narodowa, Politechnika Wrocławska, UJ, UMCS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, UŚ, UWr, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN Rada Konsorcjum liczy 17 członków, przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Bursche

5 Konsorcjum DARIAH-PL (www.dhlab.uw.edu.pl/konsrcjum-dariah-pl/)
Luty 2015 r. - Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pozytywnie zaopiniowała polską kandydaturę i propozycje działania konsorcjum, MNiSW podjęło kroki w celu włączenia konsorcjum DARIAH-PL do europejskiej sieci DARIAH-ERIC Główny cel: aktywne zabieganie o projekty finansowane ze środków strukturalnych EU i Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

6 Platforma Humanistyki Cyfrowej UW - DHLAB
Powstaje na UW jako: ośrodek obsługi konsorcjum DARIAH-PL (początkowo) ośrodek skupiający jednostki naukowe UW, zespoły badawcze i poszczególnych pracowników naukowych, zajmujących się HC

7 Platforma Humanistyki Cyfrowej UW - DHLAB
Główny cel: koordynacja zespołów z UW wchodzących w skład grup roboczych DARIAH.PL (wsparcie informatyczne, programistyczne i projektowe; centralne hostowanie i udostępnianie narzędzi cyfrowych; projektowanie i utrzymywanie baz danych); umożliwienie współpracy i pośredniczenie w kontaktach z międzynarodowymi i krajowymi sieciami badawczymi i konsorcjami (m.in. wsparcie w aplikowaniu o granty z zakresu HC; serwer i strony internetowe dla projektów) stworzenie interdyscyplinarnego forum ekspertów nauk humanistycznych i ścisłych (m.in. seminaria, warsztaty, konferencje; metodologia-metadane-dydaktyka)

8 WLS UW w Platformie Humanistyki Cyfrowej UW - DHLAB
Przedstawiciel WLS UW w Grupie Roboczej DHLAB: Prodziekan Dorota Urbanek Koordynator Wydziałowy: dr Elżbieta Gajek Koordynator w IKSI: prof. UW, dr hab. Silvia Bonacchi Do „puli założycielskiej” z UW do DARIAH-PL nasz Wydział zgłosił w sumie 27 zrealizowanych lub realizowanych obecnie tematów z zakresu HC (lista nie jest jeszcze zamknięta) Zgłoszono też 14 nowych tematów, które wejdą do bloku propozycji ze strony UW do DARIAH-PL, a następnie będą częścią polskiej propozycji w pierwszym konkursie konsorcjum europejskiego.

9 WYKAZ TEMATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ WLS UW DO PROGRAMU „PLATFORMA CYFROWA UW – DHLAB” MARZEC 2015
Dr hab. Ewa Gruszczyńska, dr Agnieszka Leńko-Szymańska SZWEDZKO-POLSKI I POLSKO-SZWEDZKI KORPUS RÓWNOLEGŁY Dr Elżbieta Gajek MOBILNE UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dr Agnieszka Leńko-Szymańska FRAZEOLOGIA INTERJĘZYKA: OPIS ROZWOJU KOMPETENCJI FRAZEOLOGICZNEJ U UCZNIÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO NA PODSTAWIE ANALIZY KORPUSOWEJ Dr Małgorzata Szupica-Pyżanowska PRZETWARZANIE INFORMACJI FLEKSYJNYCH I KORELATY NEURONOWE W PERCEPCJI MORFOSYNTAKTYCZNEJ U POLAKÓW UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO Doc. dr Magdalena Kuratczyk ELEKTRONICZNY KORPUS ĆWICZEBNY JĘZYKA ROSYJSKIEGO Prof. UW, dr hab. Silvia Bonacchi LABORATORIUM KOMUNIKACJI MULTIMODALNEJ (LAKOM) JOURNAL OF MULTIMODAL COMMUNICATION STUDIES Dr Łukasz Karpiński TECHNOLOGIE SYSTEMU TERMINOLOGICZNEGO W OPISIE PARAMETRYCZNYM JĘZYKA POLSKIEGO

10 WYKAZ TEMATÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ WLS UW DO PROGRAMU „PLATFORMA CYFROWA UW – DHLAB” MARZEC 2015
Prof. UW, dr hab. Elżbieta Jamrozik ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W POLSZCZYŻNIE XV-XVII W. MATERIAŁY DO NAUCZANIA JĘZYKA WŁOSKIEGO NA ZIEMIACH POLSKICH XVI-XX W. Dr hab. Piotr Twardzisz APLIKACJA KOMPUTEROWA WSPOMAGAJĄCA NAUKOWCA PISZĄCEGO PUBLIKACJĘ AKADEMICKĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM Z DZIEDZINY HUMANISTYKI I/LUB NAUK SPOŁECZNYCH Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko PORADNIA WYCHOWANIA DWUJĘZYCZNEGO I EDUKACJI BILINGWALNEJ (POBI) Dr Monika Płużyczka NA CO PATRZY, A CO WIDZI TŁUMACZ, CZYLI O PRZETWARZANIU INFORMACJI PODCZAS TŁUMACZENIA NA PODSTAWIE PERCEPCJI WZROKOWEJ Dr Mariusz Górnicz E-BIBLIOGRAFIA POLSKICH PUBLIKACJI Z DZIEDZINY TERMINOLOGII I JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH


Pobierz ppt "PROJEKT „HUMANISTYKA CYFROWA NA UW”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google