Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp1 Podstawowe wielkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp1 Podstawowe wielkości."— Zapis prezentacji:

1 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp1 Podstawowe wielkości fizyczne dla układów makroskopowych i ich jednostki (SI)

2 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp2 Istota fizyki Fizyka [ - przyroda] badanie własności materii i zjawisk fizycznych. Zjawisko fizyczne - procesy przebiegające z udziałem materii nieożywionej i zmiany zachodzące w tej materii, nie prowadzące do zmian rodzaju substancji. Obserwacja - badanie zjawiska w warunkach naturalnych. Doświadczenie - badanie zjawiska w warunkach laboratoryjnych. Doświadczenia myślowe - omijamy kłopoty z doświadczeń rzeczywistych.

3 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp3 Istota fizyki Badanie zjawiska fizycznego. I. Eksperyment - pomiar wielkości fizycznych. Wielkość fizyczna - cecha ciała (zjawiska), definiowalna i mierzalna. Pomiar wielkości fizycznej - porównanie danej wielkości z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę. Na wynik pomiaru mają wpływ: - precyzja przyrządów pomiarowych, - wybór techniki pomiarowej, - subiektywne oceny człowieka.

4 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp4 Istota fizyki II. Szukanie związków funkcjonalnych między wielkościami (formułowanie prawa fizycznego). Wykres - obraz graficzny prawa fizycznego. III. Objaśnienie przyczyn takiego przebiegu zjawiska. Przybliżony charakter praw fizycznych. Uniwersalność i niezmienniczość.

5 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp5 Wielkości fizyczne. Układ jednostek Wielkości podstawowe – nie definiowane Wielkości pochodne - definicje oparte na zależnościach między nimi a wielkościami podstawowymi. Wymiar wielkości: gdzie: [a], [b], [c].... - wymiary wielkości podstawowych. Jeżeli k = 1, to układ jest spójny. Układ jednostek SI (fr. Systme International) - minimalny zestaw wielkości, za pomocą których można wyrazić wszystkie pozostałe wielkości fizyczne.

6 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp6 Wielkości podstawowe DługośćMetr (m) Masa Kilogram (kg) Czas Sekunda (s) Natężenie prąduAmper (A) Temperatura termodynamicznaKelvin (K) Ilość materiiMol ŚwiatłośćKandela (cd) Wielkości uzupełniające Kąt płaskiRadian Kąt bryłowySteradian

7 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp7 Oddziaływania fundamentalne OddziaływanieŹródłoWzględne natężenie Zasięg 1. Grawitacyjnemasa~10 -38 daleki 2. Słabecząstki elementarne ~10 -15 bliski ~10 -18 m 3. Elektromagne- tyczne ładunki elektryczne ~10 -2 daleki 4. Silne (jądrowe)hadrony 1bliski ~10 -15 m

8 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp8 Fizyka i inne nauki przyrodnicze Astrofizyka i kosmologia - skala Układu Słonecznego i Wszechświata Geologia, oceanografia, meteorologia - skala planety Biologia, biofizyka, biochemia - poziom organizmu i komórki Chemia - poziom atomu i cząsteczki

9 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp9 Fizyka i inne nauki przyrodnicze Prawo stałych stosunków ilościowych - kształtowanie się teorii atomistycznej. Teoria kinetyczna gazów rozwinęła się w mechanikę statystyczną. Mechanika statystyczna - podstawy teorii kinetyki reakcji chemicznych. Termodynamika - energetyka reakcji chemicznych. Technika - ułatwienie życia codziennego (narzędzia, broń, transport itp.) i badań naukowych (przyrządy pomiarowe). Medycyna - rentgen, tomografia, bomba kobaltowa, laser.

10 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp10 Granice poznania w fizyce Granice wyznaczone dokładnością przyrządów pomiarowych. Granice wyznaczone przez prawa przyrody. Fizyka relatywistyczna – ograniczenie prędkości. Mechanika kwantowa – ograniczenie wyboru wartości wielkości fizycznych (kwantowanie), nierozróżnialność obiektów mikroskopowych. Zasada nieoznaczoności – ograniczenie dokładności równoczesnego pomiaru par wielkości sprzężonych (położenie – pęd; energia – czas).

11 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp11

12 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp12 Ziemia widziana z Voyagera 1 z odległości 6,4 bilionów kilometrów http://www.planetary.org/html/society/advisors/ sagandot.html

13 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp13 Nowe jednostki odległości 1 rok świetlny = 1 ly = odległość jaką światło przebywa w ciągu 1 roku. 1 rok świetlny = 9.45 ·10 12 km = 6.32x10 4 AU.

14 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp14 Odległość Słońce Ziemia światło przebywa w czasie: 1 AU 1 jednostka astronomiczna = średnia odległość Ziemi od Słońca. Wartość liczbowa 1 AU=1.49 ·10 11 m.

15 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp15 3.08 ·10 22 m1 Mpc 3.08 ·10 16 m1 pc 9.46 ·10 15 m1 ly 1.49 ·10 11 m1 AU wartość w metrach jednostka 1 pc=1 parsec=3.08·10 16 m=3.26 ly 1 Mpc = 10 6 parsec=3.08 · 10 22 m = 3.26 · 10 6 ly

16 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp16

17 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp17 http://www.space.com/scienceastronomy/astr onomy/cosmic_light_010808.html 10 -42 s - Początek czasoprzestrzeni 10 -4 s - Powstają nukleony i antynukleony. Anihilacja nukleonów i antynukleonów wywołuje emisję fotonów. Czasoprzestrzeń wypełnia materia i światło. 60 s - Powstają jądra helu. 300 000 lat - Powstają atomy. Fotony wyswobadzają się - oddzielają się od materii. Czasoprzestrzeń staje się przeźroczysta dla światła. To światło – Obecnie fotony pochodzące z Wielkiego Wybuchu mają energię ~10 -4 eV. Po raz pierwszy zostały one zaobserwowane przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona w 1965 r. (Astr. Phys. J. 142 (1965) 419)

18 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp18 Czas Chronos – czas obiektywny, niezależny od nas, znany ze swej równomierności. Czas mierzony przez zegarki, czas eksperymentu fizycznego.

19 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp19 Tempus – czas odczuwany subiektywnie, czas psychologiczny, ten, którego pomiar odbywa się w naszym mózgu. Od 13 października 1967 roku, jego wzorzec, sekunda jest zdefiniowana następująco: Jedna sekunda to trwanie 9 192 631 770 okresów fali elektromagnetycznej emitowanej lub absorbowanej przez atom cezu o liczbie masowej 133.

20 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp20 1 attosekunda Ultrakrótkie impulsy laserowe – kilka attosekund 1 femtosekunda (procesy biologiczne, chemia) Czas oddziaływania światła z siatkówką oka człowieka ~200 fs. 1 pikosekunda Najszybsze tranzystory pracują w zakresie pikosekund. 1 nanosekunda Mikroprocesor wewnątrz współczesnego komputera w ciągu kilku nanosekund wykonuje podstawowe operacje np. dodawania dwóch liczb.

21 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp21 1 sekunda Czas trwania jednego uderzenia serca człowieka, oraz 1 sekunda = czas trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez atom cezu. 1 minuta Światło przebiega odległość Słońce – Ziemia w ciągu 8. minut. 1 godzina Światło z Plutona (ostatniej planety w naszym układzie słonecznym) dociera do Ziemi w ciągu 5 godzin 20 minut.

22 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp22 1 dzień 1 obrót Ziemi trwa: 23 h 56 41. Ziemia zwalnia ze względu na grawitacyjne oddziaływanie Księżyca. 1 rok Ziemia wykonuje 1 okres obiegu wokół Słońca i obraca się wokół osi 365,25 razy. ~10 10 lat Wiek naszego Wszechświata

23 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp23

24 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp24 Masy podstawowych składników materii, v< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/404611/1/slides/slide_23.jpg", "name": "___________________________________________________________________________________________________________________________ 1.", "description": "Wstęp24 Masy podstawowych składników materii, v<

25 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp25 Ziemia5,97 · 10 24 kg Jowisz1,9 · 10 27 kg Słońce1,9 · 10 30 kg


Pobierz ppt "___________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Wstęp1 Podstawowe wielkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google