Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Zakład Optoelektroniki IF PS dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Zakład Optoelektroniki IF PS dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek."— Zapis prezentacji:

1 Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Zakład Optoelektroniki IF PS dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek Materiały scyntylacyjne wytwarzane w PSz: BGO – wzorcowy materiał scyntylacyjny. PSz K05002 pixel (2*2*10 mm):PSz K05002 pixel (2*2*10 mm): poziomo LY hor = 828 phe/MeV pionowo LY ver = 404 phe/MeV zdolność rozdzielcza własna R 0 = 8.59 % własna wydajność scyntylacji LY 0 = 1084 phe/MeV współczynnik strat absorpcyjnych = 1.16 cm -1 PML BGO Photonic Materials N13363-8 pixel (2*2*10 mm): poziomo LY hor = 847 phe/MeV pionowo LY ver = 471 phe/MeV własna wydajność scyntylacji LY 0 = 1057 phe/MeV !!! (brawo dla PSz!!!) współczynnik strat absorpcyjnych mi = 0.90 cm -1 (tym oni górują) W. Drozdowski, A. Wojtowicz, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, Scintillation yield of Bi 4 Ge 3 O 12 (BGO) pixel crystals, Physica B 405 (2010) 1647-1651 Krótko komentując, wynik kryształu ze Szczecina w geometrii pionowej (a to nas najbardziej interesuje z punktu widzenia zastosowań takich jak PET) jest bardzo dobry, lepszy niż BGO Photonic Materials – dr Winicjusz Drozdowski, Zakład Optoelektroniki, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń BGO 1. Scyntylatory (Czochralski) MetodaCzochralskiego

2 Optoelektronika i fizyka materiałowa2 Przetwornik na drugą harmoniczną lasera Nd:YVO 4 (1.06 m) o sprawności >30% i o wymiarach: 3*3*18 mm wykonany z nieliniowego monokryształu Li 2 B 4 O 7 Nieliniowy monokryształ Sr x Ba 1-x Nb 2 O 6 : Cr – materiał fotorefrakcyjny, relaksor: zapis holograficzny, piezotechnika, optyka nieliniowa (mieszanie fal), solitony Langesity: LGT, LGT:Yb, Ho, LGT:Co Czteroboran litu: LBO, LBO:Co, LBO:Mn 2. Monokryształy nieliniowe 1.D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, W. Drozdowski, M. Berkowski, A. Worsztynowicz, "Growth and optical properties of Li 2 B 4 O 7 single crystals pure and doped with Yb, Co, Eu and Mn ions for nonlinear applications", Acta Phys. Pol. A, 107 (2005) 507-516 2.D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, I. Stefaniuk, Growth and EPR and optical properties of Li 2 B 4 O 7 single crystals doped with Co 2+ ions, J. Cryst. Growth, 296 (2006) 123-129 3.D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek. M. Berkowski, "Growth and characterization of Li 2 B 4 O 7 single crystals pure and doped with Co ions", Cryst. Res. Tech., 42 (12) (2007) 1329-1344 4. R. Wyrobek, Przetwornik na wyższe harmoniczne lasera Nd:YAG na bazie Li 2 B 4 O 7, praca magisterska, promotor S.M.Kaczmarek 5. B. Felusiak, Liniowe i nieliniowe właściwości dielektryczne monokryształów Li 2 B 4 O 7, praca magisterska, promotor S.M. Kaczmarek 6. D. Piwowarska, Rozprawa doktorska, Szczecin 2005, promotor S.M. Kaczmarek Czochralski

3 Optoelektronika i fizyka materiałowa3

4 4 Family of hysteresis loops for SBN33 and SBN58:Cr (0.02mol.%, 0.5mol.%). Domain pattern evolution HL for SBN52:Cr (0.02mol.%) 1.S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, K. Repow, M. Orłowski, A. Worsztynowicz, M. Włodarski, "EPR, optical and dielectric properties of Sr 0.33 Ba 0.67 Nb 2 O 6 and SBN33, SBN52:Cr and SBN58:Cr, Yb single crystals pure and doped with chromium and ytterbium", Rev. Adv. Mat. Sci., 14(1) (2007) 49-56 2. K. Matyjasek, K. Repow, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Effect of electrical conductivity on the polarization behavior in the relaxor-ferroelectric SBN33, J. Phys. Cond. Matter 19(46 (2007) 466207 3. K. Matyjasek, K. Wolska, S.M. Kaczmarek, R.Z. Rogowski, "Domain nucleation and growth in relaxor-ferroelectric Sr 0.58 Ba 0.42 Nb 2 O 6 doped with chromium and ytterbium", J. Phys. Cond. Matter, 20 (2008) 295218 4. R. Z. Rogowski, K. Matyjasek, K. Wolska and S. M. Kaczmarek, "Kinetics of polarization switching in relaxor- ferroelectric SBN33 crystal doped with chromium, Phase Transitions, 81 (11/12) (2008) 1039-1047 5.S.M. Kaczmarek, D. Piwowarska, K. Matyjasek, M. Orłowski, L.I. Ivleva, Optical and dielectric properties of SBN61 single crystals doped with Co, Cr, Ni and Ce, Opt. Mat., 31 (2009) 1794-1797 6.K. Repow, Otrzymywanie, właściwości optyczne i EPR monokryształów Sr x Ba 1-x Nb 2 O 6 domieszkowanych chromem, praca magisterska, promotor S.M. Kaczmarek

5 Optoelektronika i fizyka materiałowa5 Monokryształy FeVO 4 (CVD) 1.B. Bojanowski, S.M. Kaczmarek, EPR spectroscopy of FeVO 4. Single crystal study, RAMIS 2007, Będlewo 2.W. Paszkowicz, B. Bojanowski, High preassure structural transitions in FeVO 4 single crystals, in the print 3.M. Bosacka, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, P. Jakubas, "Reactivity of FeVO 4 towards selected molybdates(VI) of divalent transition metals, J. Phys. & Chem. Sol., 68(5) (2007) 1184-1192

6 Optoelektronika i fizyka materiałowa6 PbMoO 4 :Co 0.2% (Czochralski) 1. D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, M. Berkowski, "Growth, optical and magnetic properties of PbMoO 4 pure and doped with Co 2+ ions", J. Non-Cryst. Sol., 354 (2008) 4437-442 2. D. Piwowarska, S.M. Kaczmarek, P. Potera, P. Sagan, Structural, dielectric, EPR and optical studies of PbMoO 4 single crystals doped with Co 2+ ions, Opt. Mat., 31 (2009) 1798-1801

7 Optoelektronika i fizyka materiałowa7 1. S.M. Kaczmarek, A. Bensalah, G. Boulon, "G-ray induced color centers in pure and Yb doped LiYF 4 and LiLuF 4 single crystals, Optical Materials, 28/1-2 (2006) 123-128 (1.339) 2. S.M. Kaczmarek, T. Tsuboi, M. Ito, G. Boulon, G. Leniec, "Optical study of Yb 3+ /Yb 2+ conversion in CaF 2 crystals", Journal of Physics: Condensed Matter, 17 (2005) 3771-3786 3. S.M. Kaczmarek, G. Leniec, G. Boulon, "EPR results and Raman spectroscopy as a complementary characterization of isolated Yb ions and Yb pairs in CaF 2 :Yb single crystals", J. All. Comp. 451 (1/2) (2008) 116-121 4. S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek, G. Boulon, A. Bensalah, "Optical and EPR properties of BaY 2 F 8 single crystals doped with Yb", J. of Luminescence 129 (2009) 1568-1574 3. Analiza centrów barwnych w monokryształach fluorków: CaF 2, LiLuF 4, LiYF 4, BaY 2 F 8, KY3F 10 domieszkowanych Yb 3+ Monokryształy CaF 2, LiLuF 4, LiYF 4, BaY 2 F 8, KY 3 F 10 domieszkowane Yb 3+ wykonane zostały we Francji w celu zastosowania ich jako matryce laserowe (i/lub materiały scyntylacyjne) generujące promieniowanie IR o dużej energii (koncentracja Yb aż do 30%). Wykorzystując badania spektroskopowe (absorpcja, fotoluminescencja, termoluminescencja) oraz EPR przeprowadzono analizę wpływu promieniowania gamma na właściwości optyczne monokryształów fluorków domieszkowanych iterbem. Pokazano, że oprócz centrów barwnych typu F, V k promieniowanie gamma wymusza zjawisko konwersji Yb 3+ /Yb 2+. W efekcie powstają dwa rodzaje centrów Yb 2+ (z uwagi na wysoką koncentracje Yb i występowanie par Yb 3+ -Yb 3+ ): centra Yb 2+ związane z Yb 3+ (para) oraz centra izolowane Yb 3+. Wyższa koncentracja jonów iterbu obniża intensywność dodatkowej absorpcji centrum typu F co oznacza współzawodnictwo tego centrum z jonami iterbu w wychwytywaniu elektronów comptonowskich (powstałych po naświetleniu kryszta- łu kwantami gamma w efekcie zjawiska Comptona). Cooperation with: Cooperation with: Physical Chemistry of Luminescent Materials, Claude Bernard/Lyon 1 University, UMR CNRS 5620, Bat. A. Kastler, 10 rue Ampere, 69622 Villeurbanne, France

8 Optoelektronika i fizyka materiałowa8 4. Wzrost sprawności emisji monokryształów forsterytu Mg 2 SiO 4 :Cr, po naświetleniu ich kwantami gamma Forsteryt – Mg 2 SiO 4 :Cr jest materiałem wykorzystywanym jako matryca laserowa dla laserów przestrajalnych. Pokazano, że kolejne procesy: wygrzanie w atmosferze utleniającej i naświetlenie kwantami gamma dawką 1.2*10 5 Gy prowadzą do wzrostu amplitudy wzbudzenia i emisji próbki forsterytu, a w konsekwencji lasera. Przyczyną tego jest wzrost koncentracji jonów Cr 4+ oraz powstanie centrów barwnych, z których transfer energii do poziomów wzbudzonych jonów Cr 4+ podnosi inwersję obsadzeń tych poziomów, w efekcie sprawność lasera. S.M. Kaczmarek, W. Chen, G. Boulon, "Recharging processes of Cr ions in Mg 2 SiO 4 and Y 3 Al 5 O 12 crystals under influence of annealing and -irradiation", Cryst. Res. & Tech., 41 (1) (2006) 41-47 and -irradiation", Cryst. Res. & Tech., 41 (1) (2006) 41-47 Cooperation with: Cooperation with: Physical Chemistry of Luminescent Materials, Claude Bernard/Lyon 1 University, UMR CNRS 5620, Bat. A. Kastler, 10 rue Ampere, 69622 Villeurbanne, France

9 Optoelektronika i fizyka materiałowa9 5. Niskosymetryczne centra domieszkowe C 1 w monokrysz- tałach LiNbO 3 domieszkowanych Yb oraz Yb+Pr Stwierdzono występowanie jonów Yb 3+ w LiNbO 3 w postaci dwóch izotopów 170 i 173 w położeniach o dwóch rodzajach symetrii: C 3 i C 1, przy czym ilość jonów Yb w położeniach o symetrii C 1 jest znacznie większa. Do tej pory w literaturze domi- nował pogląd o przewadze w podobnych kryształach jonów Yb o symetrii C 3. Przewaga położeń C 1 związana jest, naszym zdaniem, z odchyleniem składu kryształu LiNbO 3 od składu stechiometrycznego, Li/Nb=0.94. Ponadto, przy koncentracji ok. 1% jonów Yb, stwierdzono już występowanie par jonów Yb 3+ - Yb 3+, których obecność szczególnie uwidaczniają pomiary widma EPR. Pary jonów Yb widoczne są również w widmie EPR kryształów LiNbO 3 domieszkowanych Yb i kodomiesz- kowanych Pr. 1. T. Bodziony, S. M. Kaczmarek, J. Hanuza, "EPR and optical studies of LiNbO 3 :Yb and LiNbO 3 :Yb, Pr single crystals", J. All. & Comp., 451 (1/2) (2008) 240-247 2. T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, A new low symmetry centres of Yb 3+ impurities in lithium niobate single crystal, Opt. Mat., 29 (2007) 1440-1446 3. T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, C. Rudowicz, "EPR and optical study of magnetically coupled Yb 3+ ion pairs in weakly doped LiNbO 3 :Yb single crystal", Physica B, 403 (2008) 207-218

10 Optoelektronika i fizyka materiałowa10 1.T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR and optical measurements of weakly doped LiNbO 3 :Er", Physica B, 400 (2007) 99-105 2. T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, "EPR study of low symmetry Er centers in congruent lithium niobate", Phys. Stat. Sol. B, 245 (5) (2008) 998-1002 3.T. Bodziony, On possible existence of a new Er centres in LiNbO 3 :Er, Tm, Opt. Mat, 31 (2008) 149-154 4.T. Bodziony, S.M. Kaczmarek, Temperature dependence of the EPR spectra and optical measurements of LiNbO 3 :Er, Tm single crystal, J. All. Comp., 468 (2009) 581-585 6. Niskosymetryczne centra domieszkowe C 1 w monokrysz- tałach LiNbO 3 domieszkowanych Er

11 Optoelektronika i fizyka materiałowa11 7. Synteza i charakteryzacja nowych związków M 2 CrV 3 O 11-x, (M=Zn, Mg, Ni) Metale przejściowe i ich układy wieloskładnikowe bywają bardzo dobrymi katalizatorami. Preparatykę związków M 2 CrV 3 O 11 wykonano na Wydziale Chemii PS, zaś ich charakteryzacji dokonano w ramach pracy doktorskiej A. Worsztynowicza. Przeprowadzono pomiary EPR i podatności magnetycznej, z których jednoznacznie wynika, że jony Cr tworzą pary w związkach Mg 2 CrV 3 O 11 oraz Zn 2 CrV 3 O 11, zaś pary Cr-Ni w związkach Ni 2 CrV 3 O 11. Zbudowano i dopasowano odpowiednie modele teorety- czne pozwalające na porównanie z wynikami eksperymentalnymi. Uzyskana zgodność jest wystarczająca. 1.A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Vanadochromates with divalent metals; structural and magnetic characterization", Rev. Adv. Mat. Sci. 14(1) (2007) 33-40 2. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Bosacka, V. Mody, R.S. Czernuszewicz, "Structural and magnetic characterization of the Cr3+ and Ni2+ ion species in Ni2CrV3O11", Rev. Adv. Mat. Sci., 14(1) (2007) 24-32 3. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, M. Kurzawa, M. Bosacka, "Magnetic study of Cr 3+ ion in M 2 CrV 3 O 11-x (M=Zn, Mg) compunds", Journal of Solid State Chemistry, Ms. No.: JSSC-05-156R1, 178/7 (2005) 2231-2236 4. A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, W. Paszkowicz, R. Minikayev, "Crystal structure of magnesium chromium vanadate Mg 2 CrV 3 O 11, a member of A 2 BV 3 O 11 vanadate family", Powder Diff., 22(3) (2007) 246-252 5. A. Worsztynowicz, Rozprawa doktorska, obrona 22.06.2007, promotor S.M. Kaczmarek

12 Optoelektronika i fizyka materiałowa12 8. Synteza oraz spektralne i magnetyczne właściwości związków makrobicyklicznych i makroacyklicznych – potencjalnych enzymów i kontrastów MRJ 1.G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Spectroscopic and magnetic properties of Gadolinium macrobicyclic cryptate complex", J. Phys.: Cond. Matter, 18 (2006) 9871-9880 2. G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Spectroscopic and magnetic properties of Gadolinium macroacyclic and macrobicyclic complexes", Solid State Phenomena, 128 (2007) 199-205 3. G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, E. Grech, W. Schilf, "Magnetic and spectroscopic properties of Gadolinium macroacyclic Schiff base complex", Sol. St. Sci., 9 (2007) 267-273 4. G. Leniec, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Magnetic properties of a new Er (III) macrobicyclic complex studied by EPR", Applied Mag. Res., 35 (1) (2008) 197-203 5. P. Przybylski, B. Kołodziej, G. Leniec, S.M. Kaczmarek, E. Grech, J. Typek, B. Brzeziński, "ESI MS, spectroscopic and semiempirical characterization of a new macrobicyclic complex with Er(III) cation", J. Mol. Structure, 878 (2008) 95-103 6. G. Leniec, S.M. Kaczmarek, J. Typek, B. Kołodziej, P. Przybylski, B. Brzeziński, E. Grech, FIR, ESI and EPR studies Of a Dy(III) Schiff base podand complex, J. Non-Cryst. Sol., 355 (2009) 1355-1359 7. G. Leniec, Rozprawa doktorska, obrona 26.09.2008, promotor S.M. Kaczmarek Ligand 33T Ligand 1T 33TGd1TGd

13 Optoelektronika i fizyka materiałowa13 9. Synteza i charakteryzacja nowych związków: molibdenianów, wolframianów RE i TM – mat. laserowych molibdenianów, wolframianów RE i TM – mat. laserowych 1. 1.M. Bosacka, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, P. Jakubas, "Reactivity of FeVO 4 towards selected molybdates(VI) of divalent transition metals, J. Phys. & Chem. Sol., 68(5) (2007) 1184-1192 2. E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Subsolidus phase relations in CuWO 4 -Gd 2 WO 6 system", Solid State Sciences, 9 (2007) 43-51 3. E. Tomaszewicz, S.M. Kaczmarek, H. Fuks, "New cadmium and rare-earth metal tungstates with the sheelite type structure", Journal of Rare-Earths, 20 (2009) 131-135 4. E. Tomaszewicz, J. Typek, S.M. Kaczmarek, "Synthesis and some properties of new copper and rare-earth metal tungstates", J. Therm. Anal. Cal, 98 (2009) 409-421 5. E. Tomaszewicz, A. Worsztynowicz, S.M. Kaczmarek, "Reactivity in the solid state between CuWO 4 and Re 2 WO 6 where RE=Nd, Sm, Eu, Dy. Ho, Er", Materiały IX Seminarium im. St. Bretsznajdera, pp. 319-323, Płock 27/28.09.2007

14 Optoelektronika i fizyka materiałowa 10. Charakteryzacja nowych związków: YVO 4 :Yb, Tm materiałów laserowych 1. 1.H. Fuks, S.M. Kaczmarek, L. Macalik, B. Macalik, J. Hanuza, EPR and vibrational studies of YVO 4 :Yb, Tm single crystal, Opt. Mat., 31 (2009) 1883-1887

15 Optoelektronika i fizyka materiałowa15 11. Optical and EPR study of BaY 2 F 8 single crystals doped with Yb 1. 1. S.M. Kaczmarek, G. Leniec, J. Typek,G. Boulon, A. Bensalah, Optical and EPR study of BaY 2 F 8 single crystals doped with Yb, J. Lum., 2009, in the print


Pobierz ppt "Optoelektronika i fizyka materiałowa1 Zakład Optoelektroniki IF PS dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek dr hab. inż. Prof. PS - Sławomir M. Kaczmarek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google