Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Your Logo PORĘCZENIE KREDYTU/POŻYCZKI Z COACHINGIEM DLA MSP Finansowanie – Poręczenie Innowacje – Ekspansja międzynarodowa Poznań 10 luty 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Your Logo PORĘCZENIE KREDYTU/POŻYCZKI Z COACHINGIEM DLA MSP Finansowanie – Poręczenie Innowacje – Ekspansja międzynarodowa Poznań 10 luty 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Your Logo PORĘCZENIE KREDYTU/POŻYCZKI Z COACHINGIEM DLA MSP Finansowanie – Poręczenie Innowacje – Ekspansja międzynarodowa Poznań 10 luty 2011 r.

2 Your Logo CZYM jest JOSEFIN i dla KOGO ? JOSEFIN to: 1. Produkt zintegrowany: poręczenie kredytu/pożyczki na cele inwestycyjne z coachingiem 2. Maksymalna kwota poręczenia wynosi 1 mln PLN, do 80% kwoty pożyczki/kredytu DLA: Innowacyjnych MŚP z regionów Morza Bałtyckiego i/lub chcących podejmować działania na arenie międzynarodowej Małych i średnich przedsiębiorstw od 1 do 249 zatrudnionych Firm zarejestrowanych lub prowadzących działalność w Wielkopolsce

3 Your Logo Czym jest coaching JOSEFIN ? Coaching jest odkrywaniem potencjału jednostki w celu maksymalizacji jej własnych wyników i osiągnięć. To raczej wsparcie w nauce niż nauczanie. Tim Gallwey, The Inner Game of Work (Wewnętrzna gra). Coaching: inicjuje pozytywne zmiany, inspiruje do wyznaczania ambitnych celów oraz rozwija umiejętności interpersonalne przyczynia się do wzrostu organizacji, stworzenia bezkonkurencyjnej kultury organizacyjnej, a tym samym do osiągania ponadprzeciętnych wyników

4 Your Logo Kryteria kwalifikacji MSP do projektu JOSEFIN Kryteria dotyczące firmy: 1.LOKALIZACJA – firma zarejestrowana lub prowadząca działalność w Wielkopolsce 2.FIRMA JEST MSP – kryterium sprawdzane za pomocą kwalifikatora MSP (Aneks A, slajd 17) 3.SEKTOROWE – firma nie należy do sektora lub nie wytwarza produktów wyłączonych z finansowania (informacja dalej) 4.POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS – firma kwalifikuje się do otrzymania pomocy de minimis (nie przekroczyła dopuszczalnego progu 200.000 EURO pomocy de minimis w ciągu 3 lat)

5 Your Logo Kryteria kwalifikacji MSP do projektu JOSEFIN Kryteria dotyczące innowacji i internacjonalizacji w firmie: 1.POZIOM INNOWACYJNOŚCI 2.POZIOM INTERNACJONALIZACJI (Każdy poziom oceniany odrębnie – wymagany jest co najmniej 1 punkt na każdym poziomie i łączna ocena co najmniej 2 punkty) Ekspansja międzynarodowa (internacjonalizacja) może dotyczyć założenia filii przedsiębiorstwa na terenie innego państwa uczestniczącego w projekcie lub rozwijania nowych usług, produktów, technologii we współpracy z zagranicznym przedsiębiorstwem. Kraje projektu: Polska, Niemcy, Szwecja, Litwa, Estonia, Norwegia

6 Your Logo Kryteria kwalifikacji MSP do projektu JOSEFIN KRYTERIUM SEKTOROWE Nie kwalifikują się firmy prowadzące działalność w następujących dziedzinach: 1.Podstawowa produkcja wyrobów rolniczych 2.Przetwarzanie i handel produktami rolniczymi 3.Działalność związana bezpośrednio z eksportem 4.Wykorzystanie produktów krajowych zamiast importowanych 5.Sektor węglowy 6.Pojazdy służące do drogowego przewozu ładunków 7.Sektor rybołówstwa i akwakultury

7 Your Logo Kryteria kwalifikacji MSP do projektu JOSEFIN KRYTERIUM SEKTOROWE Nie kwalifikują się firmy prowadzące działalność w następujących dziedzinach c.d. : 8. Produkcja broni 9. Technologie nuklearne 10. Klonowanie ludzi 11. Pornografia i pochodne 12. Handel organami 13. Środki pobudzające 14. Inne rodzaje działalności uznane za niepożądane w danym kraju/regionie

8 Your Logo Kim jest coach JOSEFIN ? Coach: Pracuje wspólnie z przedsiębiorcą/ organizacją Wspiera przedsiębiorcę/organizację w identyfikacji jej własnych potrzeb rozwojowych, priorytetów i określeniu celów Monitoruje podejmowane decyzje i ich skutki

9 Your Logo Na czym polega coaching JOSEFIN ? Etap I (Development coaching): Wsparcie przez coacha przygotowania propozycji projektu do finansowania na etapie: 1. przygotowania business planu 2. wstępnej oceny wdrożenia projektu i wyznaczonych kamieni milowych 3. przygotowania wniosku o finansowanie Dokumenty przygotowywane są samodzielnie przez firmę lub z pomocą doradców; coach pełni rolę przewodnika przedsiębiorcy

10 Your Logo Na czym polega coaching JOSEFIN ? Etap I (Development coaching) – c.d.: Kontakty – poszukiwanie partnerów; know-how odnośnie rynków docelowych; badania rynkowe w kraju docelowym Innowacje – organizacja procesu innowacji; prawa własności przemysłowej; strategia; przygotowanie business planu; przygotowanie do zarządzania projektem Łączna ilość godzin coachingu: (EI) max 32 na 1 firmę Koszt coachingu ponoszony przez firmę: (EI) 0 zł

11 Your Logo Na czym polega coaching JOSEFIN ? Etap II (Implementation Coaching): Etap II realizowany jest po zaakceptowaniu wniosku firmy o wsparcie (finansowe lub w zakresie ekspansji międzynarodowej) Wdrażanie projektu obejmuje wsparcie w zarządzaniu projektem; monitorowanie realizacji projektu; wsparcie coacha w zakresie indywidualnych potrzeb MSP; system alarmowy w przypadku trudności w realizacji projektu Maksymalna liczba godzin coachingu (E II): 60 h Koszt coachingu ponoszony przez firmę (EII): 0 zł

12 Your Logo Pomoc publiczna de minimis w projekcie JOSEFIN Etap I i II coachingu – wysokość pomocy publicznej de minimis będzie wyliczona dla danej firmy indywidualnie. Może wynosić szacunkowo 15.000 – 30.000 zł Poręczenie może być udzielone bez pomocy publicznej (zależnie od dostępności środków w tej puli) i wówczas wysokość pomocy publicznej de minimis równa się wartości pomocy w formie coachingu. W przypadku poręczenia z pomocą publiczną, wartość poręczenia, szacowana jest jako ok.13% wielkości pożyczki, tj. na przykład w przypadku pożyczki w wysokości 200.000 zł pomoc publiczna de minimis wyniesie 26.000 zł.

13 Your Logo KORZYŚCI dla przedsiębiorcy z oferty coachingu i JOSEFIN : 1. Pełne wsparcie w innowacji i internacjonalizacji Wsparcie w celu uzyskania lepszej wydajności, jakości oraz obsługi klienta Wsparcie w poszukiwaniu partnerów zagranicznych, możliwości rynkowych

14 Your Logo KORZYŚCI dla przedsiębiorcy z oferty coachingu i JOSEFIN 2. Poprawa w zarządzaniu i umiejętnościach interpersonalnych Zwiększenie umiejętności zarządczych i przywódczych Nabycie umiejętności lepszego rozpoznawania i reagowania na potrzeby rozwojowe Uzyskanie lepszego poziomu wiedzy dot. procesu rozwoju organizacji

15 Your Logo KORZYŚCI dla przedsiębiorcy z oferty coachingu i JOSEFIN 3. Nabycie większej zdolności przystosowania do nowych warunków Większa świadomość wpływu na działania i wynik tych działań Większa samoświadomość i pozyskanie nowej perspektywy Lepsze zrozumienie relacji międzykulturowych

16 Your Logo Annex A – ocena czy firma jest MSP

17 Your Logo DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZESPÓŁ JOSEFIN WIELKOPOLSKA


Pobierz ppt "Your Logo PORĘCZENIE KREDYTU/POŻYCZKI Z COACHINGIEM DLA MSP Finansowanie – Poręczenie Innowacje – Ekspansja międzynarodowa Poznań 10 luty 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google