Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt w pigułce Celem projektu był przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego uczniów słabo widzących i niewidomych uczących się w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt w pigułce Celem projektu był przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego uczniów słabo widzących i niewidomych uczących się w."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt w pigułce Celem projektu był przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego uczniów słabo widzących i niewidomych uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej oraz liceum ogólnokształcącym. Zaplanowano 3 letni okres jego realizacji oparty o przesłanki wynikające z psychologicznych i pedagogicznych założeń dotyczących rozwoju sfery poznawczej i myślenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt był uzupełnieniem obowiązkowych zajęć języka angielskiego, a wykorzystanie metod aktywnych wyzwalało emocje i pozwalało na poznanie języka w różnych aspektach oraz poszerzenie jego znajomości.

3 koordynator projektu – dyrektor Ośrodka mgr Violetta Trzcina
Za realizację projektu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej odpowiadali: koordynator projektu – dyrektor Ośrodka mgr Violetta Trzcina nauczyciel języka angielskiego – lic. Marzena Krupa – Garwol pedagog specjalny – mgr Agnieszka Pasternak Zajęcia prowadzone były w pięciu szcześcioosobowych grupach koedukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną: 2 grupy - poziom podstawowy 1 grupa – poziom gimnazjalny 2 grupy – poziom ponadgimnazjalny Dominika, grupa 1, wiosna 2011

4 Jak pracowaliśmy? Przygotowując i realizując zajęcia mieliśmy na uwadze zgodność z celami edukacyjnymi i zakresem treści wyznaczonych przez podstawę programową, jednakże rozwiązania metodyczne i organizacyjne znacznie odbiegały od standartowych praktyk, co w znaczący sposób wpłynęło na efektywność i atrakcyjność zajęć. Przede wszystkim pragnęliśmy pokazać dzieciom, że nauka może być przyjemnością, a zdobyta wiedza przydatna w wielu obszarach życia, nie tylko związanego że szkołą. Mając świadomość trudności jakie napotykają podczas przyswajania wiedzy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, za główny cel postawiliśmy sobie nie tyle osiągnięcie umiejętności gramatycznego formułowania zdań, co zdolność ucznia do efektywnego porozumiewania się.

5 Staraliśmy się wykorzystywać wszystkie możliwe drogi poznawania, kładąc nacisk na metody aktywne wyzwalające własne działanie ucznia - doświadczenia poznawcze z ruchem, zabawą i emocjami. Niezwykle efektywne okazały się również metody oparte o wykorzystanie ICT, a więc np. słowniki internetowe, słowniki własne uczniów stworzone z wykonanych zdjęć itp. Forma organizacyjna zakładająca współpracę nauczyciela języka angielskiego i pedagoga, umożliwiła nie tylko podniesienie kompetencji językowych uczniów, ale co równie ważne, wpłynęła pozytywie na ich rozwój osobisty. Weronika i Kamil, grupa 2, zima 2012 Karolina, grupa 5, zima 2009

6 Co osiągnęli uczniowie?
Zgodnie z założeniami projektu działania nauczycieli skupiały się głównie na podnoszeniu motywacji uczniów do podejmowania samodzielnych działań edukacyjnych oraz prowadzeniu zajęć w taki sposób, by wszyscy uczniowie opanowali umiejętności językowe na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego a także nabyli umiejętność ekspresji własnej.

7 Przyrost kompetencji językowych jest bardzo istotnym osiągnięciem naszych uczniów, jednakże nie mniej istotny jest fakt rozbudzenia w nich potrzeby i zasadności zdobywania nowej wiedzy, wskazanie ścieżek, którymi mogą dalej podążać. Obecność pedagoga pozwoliła nam skupić się również na rozwoju osobistym naszych podopiecznych, dzięki czemu łatwiej odkrywali swoje możliwości, rozwijali sferę percepcyjną, motoryczną i poznawczą. Wzrost samooceny, wzrost umiejętności komunikowania się i umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, wzrost tolerancji – wszystkie te osiągnięcia będą procentowały w równym stopniu, co umiejętność rozumienia i reagowania na proste wyrażenia języka codziennego, przedstawienie siebie, czy umiejętność zadawania prostych pytań.

8 Patrycja, grupa 1, jesień 2010

9 Co osiągnęli nauczyciele?
W ciągu ostatnich trzech lat nie tylko uczniowie zdobywali nową wiedzę i kompetencje. Praca w projekcie stymulowała do ciągłego poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, rozwijania posiadanych umiejętności, i zdobywania całkiem nowych. Na przykład, brak tradycyjnego podręcznika spowodował konieczność wyszukiwanie w Internecie materiałów: tekstów, obrazów oraz plików dźwiękowych wykorzystywanych do zajęć. Dzięki temu, materiały dydaktyczne i przebieg zajęć dostosowane były idealnie do potrzeb danej grupy, a jednocześnie rozwijaliśmy nasze umiejętności rozwiązywania problemów w trakcie nauczania języka obcego, zwiększając swoją pomysłowość w przygotowywaniu pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych. Zdecydowanie zwiększyły się również nasze umiejętności w zakresie posługiwania się ICT.

10 Dzięki pracy w tandemie wypracowano wiele niekonwencjonalnych zasad postępowania metodycznego do nauczania języka angielskiego opartych o ICT i nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Realizacja programu wiązała się z koniecznością odejścia od wielu rutynowych, schematycznych sposobów myślenia i bardziej efektywnego rozwiązywania problemów. Wyprawowane w trakcie trzech lat materiały metodyczne, środki dydaktyczne będą z powodzeniem służyć dalszemu rozwojowi szkoły. Do wykorzystania na potrzeby szkoły pozostaną przygotowane programy do nauczania języka obcego oraz zestawy pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć.

11 Opinie dzieci o udziale w projekcie
„Super, bardzo mi się podobało. Szkoda, że to już koniec!” (Patryk, grupa 2) „Przestałem bać się języka angielskiego, mam teraz dobre oceny” (Krystian, grupa 2)

12 „Uwierzyłam, że potrafię, nie wstydzę się już występować przed klasą”
(Ewa, grupa 3) „Wreszcie lubię język angielski” (Paweł, grupa 5)

13 Opinie nauczycieli języka angielskiego o postępach dzieci
„Dzieci uczestniczące w projekcie stały się aktywniejsze podczas zajęć dydaktycznych, zawsze są przygotowane do lekcji i chętne do współpracy” (nauczyciel języka angielskiego w klasach IV-VI) „Uczniowie zazwyczaj czytają krótkie teksty ze zrozumieniem, poprawiła się też ich wymowa” (nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum) „Projekt pomógł uczniom w przygotowaniach do matury ustnej i pisemnej z języka angielskiego, a także przygotował ich do autoprezentacji” (nauczyciel języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej)

14

15 DZIĘKUJEMY ZA MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!


Pobierz ppt "Projekt w pigułce Celem projektu był przyrost kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego uczniów słabo widzących i niewidomych uczących się w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google