Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Jerzy Supernat Maciej Guziński
W czasie zjazdu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego (druga połowa lat 70.). Siedzący obok Maciej Guziński jest dzisiaj adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych (specjalizuje się między innymi w prawie zamówień publicznych) i sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Prywatnie jest powsze-chnie ceniony za spokój i życiową mądrość. Korzystam z okazji i pozdrawiam wyjątkową Annę Guzińską.

3 Inny zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1979 r. W Auli Leopoldyńskiej w otoczeniu młodszych koleżanek (na pierwszym planie Lucyna Kabat i Barbara Błońska). Pamiętam, notabene m.in. na pamiętaniu polega praca na Uniwersytecie, i serdeczniej pozdrawiam.

4 Najpewniej rok 1975, czyli, licząc wstecz od roku 2010, 35 lat temu, czyli… wczoraj. Nadzwyczajne!
Od lewej: Iwonna Dyrda, Barbara Adamiak i Hanna Kilijan. W głębi Zbigniew Jurczyk i Krzysztof Starczewski. Iwonna Dyrda jest autorką m.in. prac przybliżających nam angielskie prawo administracyjne, przede wszystkim świetnej książki Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego, Ossolineum, Wrocław 1979.

5 Nieformalne spotkanie w Instytucie Nauk Administracyjnych 26 kwietnia 1996 r. Od lewej: Jolanta Blicharz, Lidia Klat-Wertelecka, Barbara Kowalczyk, Renata Raszewska i Konrad Nowacki.

6 To samo spotkanie. Dwóch Janów…
Jan Jeżewski Jan Boć To samo spotkanie. Dwóch Janów…

7 Nieformalne spotkanie w Instytucie Nauk Administracyjnych 24 czerwca 1997 r. Od prawej: Jan Jeżewski, Jerzy Korczak, Jerzy Supernat i Renata Raszewska.

8 7 października 1998 r. w drodze do Wisły na Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego. Od prawej: Jan Jeżewski, Andrzej Pakuła, Jerzy Supernat i Jerzy Korczak.

9 Obiad w ostatnim dniu Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uni-wersytetu Śląskiego, Wisła 8-10 października 1998 r. Na pierwszym planie od lewej: Andrzej Pakuła, Bożena Popowska (częściowo zasłonięta), Jan Jeżewski (jak zwykle dusza towarzystwa), Jerzy Supernat, Jerzy Korczak i Czesław Martysz (plecami). W głębi między innymi Eugeniusz Ochendowski, Monika Król (nalewa zupę) oraz Katarzyna Defecińska (obok).

10 Jerzy Stelmasiak i Jerzy Supernat, a pośrodku…
Monika Król

11 Dr James Groen z Kanady – nasz kolega i wykładowca Comparative Public Administration w Instytucie Nauk Administracyjnych w latach Bardzo mnie zaskoczył, gdy pewnego dnia wyrecytował taki oto „wierszyk”: Ashes to ashes, dust to dust. What’s a girl without a… One word is missing! Try and guess.

12 Z doktorantką (dzisiaj już doktor)
Kamilą Kwaśnicką jesienią 2004 r. w Auli Leopoldyńskiej. W głębi m.in. prof. Józef Frąckowiak.

13 VIII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Umowy w administracji”, Wrocław maja 2007 r. Obrady w sekcji Nieruchomości i zamówienia publiczne w s. 201C na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wygłoszenie referatu czeka mgr Agnieszka Brzostek z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

14 Ta sama konferencja i te same obrady wyjątkowo upalnego 29 maja 2007 r
Ta sama konferencja i te same obrady wyjątkowo upalnego 29 maja 2007 r. Za chwilę referat wygłosi dr Agnieszka Korzeniowska-Polak z Uniwersytetu Łódzkiego.

15 Z Adamem Błasiem w trakcie nieformalnego spotkania w Instytucie Nauk Administracyjnych 27 czerwca 2007 r. W głębi Jan Jeżewski.

16 Po egzaminie magisterskim 29 czerwca 2010 r.
Od lewej: mgr Sandra Drozdowska, mgr Beata Staszczak, mgr Marcin Kołaczek, mgr Piotr Stokłosa, mgr Arkadiusz Kalinowski, mgr Paweł Stępień, mgr Marta Kuczyńska, mgr Magdalena Oświecińska, mgr Anna Bacia, prof. Jan Jeżewski – przewodniczący Komisji, Jerzy Supernat – promotor, mgr Marcin Brożyna i dr Andrzej Pakuła – recenzent. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za wyjątkowo sympatyczną atmosferę naszych spotkań. Nb. zdjęciowa dokumentacja tego dnia jest bogatsza (tylko jeden przykład zaraz dalej), co wynikało z chęci uwiecznienia się niestety nie z Supernatem, lecz z Supermanem 

17 p o w o d z e n i a

18 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google