Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Prof. zw. dr. hab. Jana Jendrośkę.
Na swej drodze życiowej miałem szczęście napotkać wybitnego znawcę prawa i postępowania administracyjnego Prof. zw. dr. hab. Jana Jendrośkę. Na początku były studia i wykład z Systemu postępowania administracyjnego w roku akademickim 1970/71 zakończony egzaminem złożonym 20 czerwca 1971. Nawet przez myśl mi wtedy nie przeszło, że od 1 października 1974 będę pracownikiem kierowanego wówczas przez Profesora Jana Jendrośkę Instytutu Nauk Administracyjnych.

3 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, którą ukończył
Jan Jendrośka ( ) „Urodził się 22 stycznia 1919 r. w Rydułtowach. Szkołę średnią ukończył w Rybniku w 1937 r. i w tymże roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia przerwała druga wojna światowa. W czasie okupacji początkowo ukrywał się w Chorzowie, lecz w 1941 r. został objęty systemem pracy przymusowej i zesłany do Austrii, gdzie pracował w bazie samochodowej łączności. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski i podjął nieukończone studia prawnicze, które kontynuował na Wydziale Prawno-Administracyjnym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Dyplom magistra praw otrzymał 21 listopada 1947 r. Jednocześnie studiował w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, którą ukończył w 1950 r. Ukończył też Studium Planowania Przestrzennego przy Uniwersytecie Wrocławskim. Karierę naukową rozpoczął i na trwale kontynuował na Wydziale Prawno-Administracyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego. […] Stopień naukowy doktora praw uzyskał w 1950 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Postępowanie przymusowe w administracji. Jak podkreślali recenzenci, była to praca pionierska w polskim piśmiennictwie, egzekucja administracyjna w okresie dwudziestolecia międzywojennego była bowiem terenem, który nie był przez naukę penetrowany”. Barbara Adamiak, Jan Jendrośka, w: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego , pod redakcją L. Lehmann i M. Maciejewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 115.

4

5 Prof. Elżbieta Ura odbiera laur w kategorii Autorytet podczas Gali 30 listopada 2012. Wyróżnienie
zostało przyznane przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

6 Chwila relaksu po VI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego „Służba publiczna – stan obecny, wyzwania i oczekiwania” Kraków 22 listopada 2012.

7 Sesji przewodniczy prof. Jan Paweł Tarno. Wygłaszam referat:
Konferencja „Odpowiedzialność administracji i w administracji”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 21 listopada 2012. Sesji przewodniczy prof. Jan Paweł Tarno. Wygłaszam referat: O pojęciu rozliczalności (accountability) administracji publicznej.

8 Prof. Jan Zimmermann – kierownik
Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego otwiera III krakowsko-wrocławskie spotkanie naukowe administratywistów „Przestrzeń w prawie administracyjnym” Kraków października 2012 r.

9 Uczestnicy (nie wszyscy) III krakowsko-wrocławskiego spotkania administratywistów.
Siedzą od lewej: Magdalena Sośniak, Joanna Lemańska, Dorota Dąbek, Jerzy Supernat, Jolanta Blicharz, Jan Zimmermann, Iwona Niżnik-Dobosz i Wojciech Jakimowicz. Stoją od lewej: Łukasz Pośpiech, Piotr Tarkowski, Andrzej Duda, Monika Pałka, Dominika Cendrowicz, Przemysław Wszołek, Justyna Mielczarek, Renata Raszewska-Skałecka, Tomasz Gawarecki, Małgorzata Giełda, Paweł Mysłowski, Andrzej Chajbowicz, Barbara Kowalczyk, Aleksandra Puczko, Piotr Dobosz, Michał Sobol, Mariusz Kotulski, Marta Kisielowska, Łukasz Prus, Ewa Skorczyńska i Karol Kalinka.

10 Inicjatywa sesyjna była po stronie doktorantek…
Z Justyną Mielczarek i Dominiką Cendrowicz.

11 Do wartości krakowsko-wrocławskich spotkań należy świetna atmosfera.
Od lewej: Jolanta Blicharz, Jan Zimmermann, Magdalena Sośniak i Jerzy Supernat.

12 Joanna Lemańska i Mariusz Kotulski. Bardzo krakowscy.

13 Tuż przed wygłoszeniem referatu Prawo administracyjne w przestrzeni globalnej, Kraków 20 października 2012. Andrzej Mycielski: „Od mówcy [posła – JS] żąda się aktu wręcz heroicznego – aktu przełamania pierwszych lodów. Kiedy mający przemawiać poseł stoi już na trybunie, ale nie wypowiedział jeszcze pierwszego słowa, przeżywa czasem chwilę pełną grozy. Musi opanować się na tyle, by nie załamać się pod wpływem otaczającej go ponurej ciszy, by wytrzymać chłód setek wpatrzonych weń lodowato źrenic, by oprzeć się sarkazmowi widniejących na wielu twarzach powątpiewających uśmiechów. To wszystko jest dla niektórych czymś tak strasznym, że – jak wiemy z ich wynurzeń autobiograficznych – paraliżuje ich zupełnie. Ci albo nigdy nie próbują mówić, albo po wstępnej katastrofie rezygnują z tego ostatecznie”, tenże, Z zagadnień techniki parlamentarnej, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, Nr 104, Wrocław 1965.

14 Mam nadzieję, że przynajmniej w części mi się to udało.
Winston Churchill: A good speaker exhausts the topic and not the audience. Mam nadzieję, że przynajmniej w części mi się to udało.

15 Dorota Dąbek przygotowała referat:
Przestrzeń regulacji administracyjnoprawnej.

16 Łukasz Prus przedstawił referat:
Przestrzeń prawna jako narzędzie badawcze europejskiej kultury prawnej.

17 Magdalena Sośniak wygłosiła referat:
Wpływ tzw. ustawy szerokopasmowej na kształtowanie przestrzeni miejskiej.

18 Strona wrocławska 20 października 2012
Od lewej: Renata Raszewska-Skałecka, Małgorzata Giełda, Andrzej Chajbowicz, Justyna Przedańska, Justyna Mielczarek, Dominika Cendrowicz, Karol Kalinka i Łukasz Prus.

19 Pani Justyno (JP), zdjęcie poniżej zamieszczam najbardziej dla Pani.
Małgorzata Giełda, Andrzej Chajbowicz, Justyna Przedańska, Justyna Mielczarek i Dominika Cendrowicz.

20 Od prawej: nasza Barbara Kowalczyk, Dorota Dąbek, Mariusz Kotulski i Wojciech Jakimowicz.

21 Barbara Kowalczyk, Dorota Dąbek i Mariusz Kotulski.
Czyżby miała miejsce wymiana opowieści „wojennych”?

22 Na pierwszym planie: Piotr Dobosz, Ewa Skorczyńska, Joanna Człowiekowska,
Marta Kisielowska i Marcelina Stolarska. W głębi: Aleksandra Puczko i Monika Pałka.

23 Dorota Dąbek, Joanna Lemańska, Mariusz Kotulski i Jerzy Supernat
Dorota Dąbek, Joanna Lemańska, Mariusz Kotulski i Jerzy Supernat. Może sprawił to Kraków, a może coś innego, ale wyglądamy trochę jak modelki i modele pozujący w atelier lub – lepiej – aktorki i aktorzy na scenie teatralnej.

24 20 października 2012 Wieczorem gospodarze
zabrali nas na sztukę Miro Gavrana Mąż swojej żony w wykonaniu Teatru Ludowego Scena Pod Ratuszem. Wcześniej, w piwnicach Ratusza podjęli po królewsku kolacją.

25 Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
i Monika Król (z prawej). 21 maja 2012 Międzynarodowa konferencja naukowa „Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji” Iwonicz-Koszyce maja 2012. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Administracji i Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafárika w Koszycach.

26 Jan Szreniawski w towarzystwie Elżbiety Ury i Doroty Dąbek.
W głębi m.in. Sławomir Fundowicz i Piotr Szreniawski.

27 Od lewej: Ewa Kubas, Justyna Kuśnierz-Chmiel, Jerzy Supernat, Marcin Szewczak, Monika Król,
Zbigniew Bukowski, Jerzy Stelmasiak, Marek Górski, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna i Piotr Szreniawski.

28 Od lewej: Zbigniew Bukowski, Jerzy Stelmasiak,
Monika Król i Jerzy Supernat.

29 W Koszycach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Josefa Šafárika.
Wśród uczestników konferencji Jan Szreniawski, Dorota Dąbek i Jerzy Supernat.

30 Dorota Dąbek i Jan Szreniawski.

31 W Koszycach po obradach na Wydziale Prawa
W Koszycach po obradach na Wydziale Prawa. Od lewej: Sławomir Fundowicz, Piotr Szreniawski, Jan Szreniawski, Dorota Dąbek i Dariusz Kijowski. Materiały z konferencji w Iwoniczu i Koszycach zostały opublikowane w pracy zbiorowej pod redakcją Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka i Stanisława Pieprznego: Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012.

32 Pożegnalny wieczór, Iwonicz 21 maja 2012.
Od prawej: Jan Szreniawski, Dorota Dąbek, Jerzy Supernat, Dorota Strus i Roman Stec.

33 Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Forum dyskusyjne „Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich”, Wisła-Czarne maja Forum zostało zainspirowane i zorganizowane przez prof. Zbigniewa Kmieciaka i kierowaną przez Niego Katedrę Postępowania Administracyjnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sesji przewodniczy prof. Dariusz Kijowski. Przekazuję informację o Konferencji Towards an EU administrative procedure law? zorganizowanej przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i sieć ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law), która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli marca 2012 r. Podstawowym celem Konferencji w Brukseli było zbadanie argumentów za i przeciw opracowaniu zasad proceduralnych dla instytucji, organów, agencji i urzędów Unii Europejskiej, a także rozważenie treści tych zasad w czterech obszarach: stanowienia prawa, podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych, sieci informacyjnych i umów publicznych. Szeroko zob. moje sprawozdanie z Konferencji zamieszczone w: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, redakcja naukowa Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s

34 Uczestnicy Forum przed zwiedzeniem
Zamku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od lewej: Marek Szewczyk, Zbigniew Kmieciak, Ewa Szewczyk, Ludwik Żukowski, Małgorzata Szalewska, Barbara Adamiak, Janusz Niczyporuk, Małgorzata Jaśkowska, Sławomir Fundowicz, Dorota Sylwestrzak, Robert Sawuła, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Janusz Drachal, Bożena Kmieciak, Lidia Klat-Wertelecka, Jerzy Supernat i Grzegorz Borkowski.

35 Przed Zamkiem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
– historycznej rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Wśród uczestników Forum wrocławianie: Barbara Adamiak (szósta od prawej), Lidia Klat-Wertelecka (w środku) i Jerzy Supernat (pierwszy z prawej) oraz członkowie Nowego Koła Młodych (zainteresowani wiedzą o co chodzi): Robert Siuciński z Uniwersytetu Łódzkiego (pierwszy od lewej) i Dorota Chromicka z UKSW (szósta od lewej). Obszerną i bardzo szczegółową relację z Forum zawiera sprawozdanie autorstwa Doroty Chromickiej opublikowane w kwartalniku „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 2 (27), s

36 XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła Profesora Jerzego S. Langroda” Paryż września Materiały: Les problèmes théoriques de la science administrative, edite par Janusz Niczyporuk, International Institute of Administrative Sciences, Académie Polonaise des Sciences, Bruxelles – Paris 2012. Na zdjęciu od lewej m.in.: Janina Ciechanowicz-McLean, Małgorzata Szalewska, Dorota Sylwestrzak, Magdalena Sieniuć, Małgorzata Jaśkowska, Ewa Kustra, Agnieszka Skóra, Joanna Radwanowicz-Wanczewska i Dorota Strus. Sprawozdanie z Konferencji autorstwa Katarzyny Kułak-Krzysiak, Macieja Podleśnego i Marzeny Furtak zostało zamieszczone w kwartalniku „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 3 (28).

37 Ewa Kustra i Jerzy Supernat
XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP) „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła Profesora Jerzego S. Langroda” Paryż września 2011.

38 Zjazd Katedr Prawa Adm. i Postępowania Adm
Zjazd Katedr Prawa Adm. i Postępowania Adm., Kazimierz Dolny września 2010 r. Od lewej w pierwszym rzędzie: Helena Kisilowska, Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. W drugim: Michał Kasiński, Zofia Duniewska, Sławomir Fundowicz i Elżbieta Ura. W trzecim: Iwona Niżnik-Dobosz, Dorota Dąbek i Bogdan Dolnicki. W głębi po prawej: Jan Grabowski.

39 Elżbieta Ura. Dwa dni wcześniej.

40 W imieniu Sądu Konkursowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii wręczam nagrody laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie w trakcie uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2010.

41 Ernest Knosala, Lidia Zacharko i Jan Boć w trakcie konferencji jubileuszowej Prof. Jana Bocia
„Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego”, Wrocław 15 X 2009. Anna Gronkiewicz i Agnieszka Ziółkowska w poruszającym wspomnieniu o Profesorze Erneście Knosali opublikowanym po Jego śmierci 2 kwietnia 2012 r. m. in. napisały „[…] Nasze wspomnienie o Profesorze kończymy słowami Lwa Tołstoja Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje. Wszystkie słowa zapisane w publikacjach Profesora czy wypowiedziane w trakcie konferencji, dysput naukowych, jak i prywatnych rozmów koleżeńskich i towarzyskich pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci ad futurum rei memoriam. […] Będzie nam wszystkim bardzo brakowało Pana Profesora Ernesta Knosali”, Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska, Wspomnienie o Profesorze Erneście Knosali, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 2, s. 244.

42 Wrocław-Maślice 27 czerwca 2009 r.
Od lewej: Konrad Nowacki, Jan Boć, Adam Błaś, nieoceniona Hanna Kilijan i Jerzy Supernat.

43 Magdalena Sieniuć, Monika Król
i Ewa Cisowska-Sakrajda (z prawej). Uroczysta kolacja podczas Konferencji Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Sieniawa maja 2009.

44 Mariusz Kotulski (z lewej), Anna Krawiec, Tadeusz Kiełkowski,
Marcin Kamiński, Joanna Lemańska, Joanna Człowiekowska, Małgorzata Gajda-Durlik i Dorota Dąbek. Sieniawa 25 maja 2009.

45 Monika Król, Piotr Przybysz
i Michał Możdżeń-Marcinkowski. Sieniawa 25 maja 2009.

46 Dorota Dąbek 26 kwietnia 2009 w ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku
przed X Doroczną Konferencją Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Patologie w administracji publicznej” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białowieża kwietnia 2009 r.

47 Dorota Dąbek, Marta Romańska i Anna Krawiec
oraz Marcin Kamiński, Tadeusz Kiełkowski i Mariusz Kotulski podczas uroczystej kolacji w trakcie Konferencji „Perspektywy nauk administracyjnych”, zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sielpia października 2008 r.

48 Dorota Dąbek, Iwona Niżnik-Dobosz, Jan Boć, Jan Zimmermann,
Mariusz Kotulski, Ewa Skorczyńska i Wojciech Jakimowicz podczas Zjazdu Katedr zorganizowanego przez Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego w Szklarskiej Porębie września 2008.

49 Po obradach w Auli Leopoldyńskiej podczas VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Pu-blicznej „Umowy w administracji”, Wrocław maja Od prawej: Irena Lipowicz, Joanna Człowiekowska, Ewa Skorczyńska, Piotr Dobosz, Iwona Niżnik-Dobosz, Mariusz Kotulski, Dorota Dąbek i Marta Kisielowska.

50 Na zdjęciu m.in. Krystyna Sieniawska (w środku), Dorota Dąbek, Ewa Skorczyńska i Bogdan Dolnicki. Wypad w góry w trakcie Zjazdu Katedr zorganizowanego przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakopane września 2006 r.

51 Baranów Sandomierski 22-25 maja 2005.
Prof. Elżbieta Ura i prof. Janusz Borkowski. Konferencja „Granice samodzielności wspólnot samorządowych” zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Baranów Sandomierski maja 2005.

52 Na czele od lewej: Barbara Adamiak, Stanisław Pieprzny, Janusz Borkowski, Zbigniew Leoński
i Małgorzata Stahl. W głębi m.in. Krystyna Wojtczak, Joanna Lemańska, Ryszarda Michalska-Badziak i Ewa Olejniczak-Szałowska. Na Małym Wawelu w Baranowie Sandomierskim 2005.

53 Wyjazdowa sesja w Tarnobrzegu.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Granice samodzielności wspólnot samorządowych” zorganizowana przez Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Baranów Sandomierski maja 2005. Wyjazdowa sesja w Tarnobrzegu.

54 Tamże: Stanisław Pieprzny, Robert Suwaj, Eugeniusz Bojanowski,
Krzysztof Glibowski, Krystyna Wojtczak, Zbigniew Leoński, Piotr Lisowski, ?? Andrzej Pakuła, Jerzy Supernat, Jan Jeżewski, ?? Mariusz Kotulski i Jerzy Korczak.

55 Dorota Dąbek Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Granice samodzielności wspólnot samorządowych” Baranów Sandomierski maja 2005.

56 Konferencja „Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar”, Olszanica 23-26 maja 2004.
W pierwszym rzędzie Małgorzta Stahl, Jan Boć i Adam Błaś. W drugim: Barbara Jaworska-Dębska i Ewa Olejniczak-Szałowska. W głębi m.in.: Krzysztof Sobieralski, Andrzej Pakuła, Jerzy Korczak i Jerzy Supernat. W ostatnim rzędzie Magdalena Pogłódek i Joanna Jagoda, którą skutecznie zasłaniam  Przepraszam!

57 Wyprawa do źródeł Sanu w czasie Olszanicy 2004
Wyprawa do źródeł Sanu w czasie Olszanicy Wśród eksploratorów Katarzyna Kiljan (pierwsza z lewej u dołu). Każdego nie jestem w stanie wyróżnić, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam.

58 Joanna Wyporska, Michał Waligórski i Jerzy Supernat
Joanna Wyporska, Michał Waligórski i Jerzy Supernat. Konferencja „Polski model egzekucji administracyjnej”, zorganizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UMCS oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kazimierz Dolny czerwca 2003.

59 w Warszawie, Warszawa-Dębe 23-25 września 2002.
Aleksandra Wiktorowska i Jerzy Supernat. Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Prawo do dobrej administracji” zorganizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa-Dębe września 2002.

60 Wystąpienie Aleksandry Wiktorowskiej w trakcie konferencji „Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej”, Iwonicz-Zdrój 6-8 maja Sesji przewodniczy Eugeniusz Ochendowski. Z lewej Jan Szreniawski i Antoni Bewszko. Na wprost Marek Kuryłowicz.

61 Prof. Elżbieta Ura i prof. Zbigniew Sobolewski. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, zorganizowana przez rzeszowską Filię UMCS, Olszanica maja 2001.

62 Elżbieta Ura i Jan Boć. Olszanica 22 maja 2001.

63 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, zorganizowana przez rzeszowską Filię UMCS, Olszanica maja 2001. Wystąpienia profesorów Jana Bocia i Adama Błasia. Sesji przewodniczy prof. Eugeniusz Ochendowski.

64 Od prawej: Elżbieta Ura, Jan Szreniawski, Dorota Dąbek i Stanisław Pieprzny. Niezapomniana Olszanica Niezapomniana m.in. dzięki nadzwyczajnej sprawności i gościnności organizatorów.

65 Barbara Adamiak i Eugeniusz Bojanowski. Wieczór w czasie Olszanicy 2001.

66 Prof. Elżbieta Ura i prof. Marek Kuryłowicz. Hadle Szklarskie 2000.

67 Hadle Szklarskie 26 września 2000.
Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, Zbigniew Sobolewski i Stanisław Sagan. Hadle Szklarskie 26 września 2000.

68 Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź wrzesień Od lewej: Monika Król, Ewa Frankiewicz, Jan Boć, Agnieszka Korzeniowska, Jerzy Supernat i Monika Pawlak.

69 Od lewej: Lidia Zacharko, Ewa Frankiewicz, Ernest Knosala, Agnieszka Korzeniowska
i Monika Pawlak. W głębi przy drzwiach Jan Szreniawski. Zjazd Katedr w Łodzi w 2000 roku.

70 Wizyta prof. F-L. Knemeyera z małżonką 7-8 października 1998
Wizyta prof. F-L. Knemeyera z małżonką 7-8 października Od prawej: Gisela Knemeyer, Franz-Ludwig Knemeyer, Marcin Miemiec, Jan Jendrośka, Jerzy Supernat, Andrzej Pakuła, Konrad Nowacki, Jan Jeżewski i Renata Kusiak-Winter.

71 Środowisko łódzkie w Ustroniu w 1998 r
Środowisko łódzkie w Ustroniu w 1998 r. Od lewej: Marek Lewicki, Ryszarda Michalska-Badziak, Renata Lewicka, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl, Barbara Jaworska-Dębska, Agnieszka Wilczyńska, Marek Górski, Zofia Duniewska, Monika Król, Tomasz Kłos, Agnieszka Korzeniowska, Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Defecinska i Ewa Frankiewicz.

72 Konferencja w Krasiczynie w 1996 roku
Konferencja w Krasiczynie w 1996 roku. Od lewej: Elżbieta Ura, Edward Ura, Tadeusz Kuta (w okularach), Jan Szreniawski (przemawia), Jerzy Posłuszny, Barbara Adamiak i Jan Grabowski.

73 Krasiczyn 1996. Od lewej: Barbara Kudrycka, Jan Szreniawski, Jerzy Posłuszny,
Zbigniew Leoński, Bronisław Nagier, Zygmunt Niewiadomski, Jan P.M. Pruszyński i Edward Ura.

74 Barbara Kowalczyk, Londyn 1995.

75 Krokus 2. Konferencja w Karpaczu w 1995 roku poświęcona współpracy komunalnej. Na zdjęciu: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Jan Boć, Konrad Nowacki, Andrzej Pakuła, Piotr Lisowski, Piotr Radzimiński i Jerzy Supernat.

76 Barbara Adamiak, Tadeusz Kuta, Zbigniew Leoński, Jan Jendrośka
i Zygmunt Niewiadomski. Konferencja w Karpaczu 2 października 1994. Profesor Jan Jendrośka w tymże 1994 roku obchodził 75 rocznicę urodzin.

77 Barbara Adamiak, Ryszard Mastalski i Andrzej Huchla
Barbara Adamiak, Ryszard Mastalski i Andrzej Huchla. Okazjonalne spotkanie w 1988 r.

78 Barbara Adamiak. i Jan Paweł Tarno. Konferencja w Kazimierzu Dolnym, listopad 1986.

79 Krokus 2. Konferencja dla uczczenia 35-lecia pracy naukowej Profesora Tadeusza Kuty, Karpacz września 1985. Od prawej: Małgorzata Longchamps, Konrad Nowacki, Karl Bönninger, Michał Kulesza, Krzysztof Chorąży, Ryszard Mastalski, Jacek Lang, Barbara Michalak, Andrzej Wasilewski, Urszula Hojda, Jerzy Korczak i Jerzy Supernat.

80 Barbara Adamiak i Zbigniew Leoński. Konferencja dla uczczenia 35-lecia pracy naukowej Profesora Tadeusza Kuty, Karpacz września 1985.

81 Barbara Adamiak, Wacław Dawidowicz i Eugeniusz Bojanowski w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Administratywistów „Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz wrzesień 1981 r.

82 i Eugeniusz Bojanowski. Karpacz wrzesień 1981.
Wacław Dawidowicz, Barbara Adamiak i Eugeniusz Bojanowski. Karpacz wrzesień 1981. Jakże prima facie skromnie w porównaniu z dzisiejszymi zjazdami katedr wygląda ówczesny Zjazd Katedr. Tylko sześćdziesięciu uczestników i księga zjazdowa na bardzo ekologicznym papierze z dwunastoma referatami, których autorami byli: Adam Błaś, Marcin Jełowicki, Jan Jeżewski, Stanisław Kraszewski, Barbara Kudrycka, Tadeusz Kuta, Janusz Łętowski, Marcin Miemiec, Bronisław Ostapczuk Kazimierz Sand, Andrzej Wasilewski i Jerzy Supernat. Zorganizowanie Zjazdu we wrześniu 1981 r. nie było z wielu powodów łatwe. W czasie spotkania z Wojewodą Jeleniogórskim prof. Tadeusz Kuta nieco gorzko powiedział: „Obiecywano nam złote góry, a zostaliśmy przy Jeleniej”. Wojewoda Michał Mierzwa przyjął nas (prof. Tadeusza Kutę, dra Adama Błasia i mnie) bardzo życzliwie i pomocy (w tym dodatkowego przydziału „mięsa i jego przetworów” – takie były czasy) nie odmówił.

83 Na koniec powrót do kolorowych, nawet jeżeli zdjęcie jest czarno-białe czasów studenckich.

84 przeglądałam stronę pracowników Wydziału Prawa i natknęłam się
Cześć Jurek, przeglądałam stronę pracowników Wydziału Prawa i natknęłam się na stary, wspaniały uśmiech Jerzego Supernata. Oczywiście, brak grzywki i kurtki jeansowej, ale uśmiech pozostał. […] Alicja 9 lutego 2008 Ach, jak miło otrzymać taki i choć na chwilę, choć w pamięci powrócić do studenckich czasów. Dziękuję Alicjo Jurek AJ, 1972

85 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google