Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Bardzo, bardzo dawno temu…

3 A to już pierwszy rok studiów,
czyli rok akademicki 1969/1970. Time flies…

4 Szkolenie wojskowe w trakcie studiów (początek lat 70
Szkolenie wojskowe w trakcie studiów (początek lat 70. XX wieku) – „bohatera” należy odszukać samemu. W środku nasz lubiany dowódca major Kościelniak. Wszystkich kolegów z roku i uczestników wyjątkowych szkoleń serdecznie pozdrawiam, ale może szczególnie Andrzeja Klucznika (stoi szósty od prawej), z którym razem wylaliśmy sporo potu na boiskach piłki siatkowej i z którym niestety nie mam żadnego kontaktu od blisko trzydziestu lat. Gdy na poligonie miał wydać rozkaz podrywający drużynę do ataku, rozpoczął jak zwykle pompatycznie: „Żołnierze! W myśl założeń planu strategicznego […]” (sic).

5 I już po studiach… Odbiór dyplomu z rąk prof. Karola Joncy. Za katedrą inny wspaniały wykładowca: doc. dr Stefan Kaleta (jeżeli pamięć mnie nie zawodzi – opiekun naszego roku).

6 Ta sama uroczystość. Odbiór wyróżnienia z rąk prof. Lesława Adama (jednego z lwowskich prawników osiadłych we Wrocławiu). Za katedrą na końcu z lewej prof. Adam Chełmoński – w przyszłości recenzent mojej pracy doktorskiej Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie administracyjnym.

7 w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Prof. Adam Chełmoński z Maciejem Guzińskim, Andrzejem Pakułą i Andrzejem Borkowskim w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

8 Być może w tym samym dniu zostałem „zdjęty”
(na drugim planie) w trakcie rozmowy ze swoimi byłymi studentkami: Olgą Tyszkiewicz i Haliną Obidzińską (w okularach). Notabene nie jest zatem prawdą, że: Men never make passes at girls who wear glasses. Ciekawszy czy ważniejszy jest jednak pierwszy plan, na którym od lewej zostali uwiecznieni prominentni pracownicy Wydziału: Jan Boć, Kazimierz Orzechowski i Janusz Trzciński.

9 Kazimierz Orzechowski, O dawniejszej dydaktyce na naszym Wydziale – zwłaszcza o egzaminowaniu. Kilka anegdot i wspomnień, [w:] Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie I, komitet redaktorów: Mirosław Sadowski, Piotr Szymaniec, Ernest Bojek, Wrocław 2008: „Przytoczyłem tutaj garść moich osobistych wspomnień i kilka anegdot, które wszystkie w taki czy w inny sposób dotyczyły egzaminów, ongiś zawsze składanych ustnie. Czas zatem, abym wyznał, iż uczyniłem to jedynie po to, by jako swoiste powyższego ukoronowanie przytoczyć jeszcze na koniec tylko jeden fakt. […] na emeryturę przechodził profesor Tadeusz Bigo, uczony ogromnej wiedzy, człowiek wyjątkowej dobroci przebijającej z jego bladoniebieskich oczu, człowiek którego wszyscy kochaliśmy. Przy tej okazji w Sali Senatu odbyło się pożegnalne spotkanie, raczej nietłumne. Stosunkowo jeszcze wówczas młody profesor, miałem ten zaszczyt i honor uczestniczyć w tej uroczystości. Wówczas też usłyszałem prośby – niemal zaklęcia – z którymi stary profesor zwrócił się do nas. I które w mej pamięci będę nosił aż do śmierci. Profesor Tadeusz Bigo powiedział wtedy do nas: - Chcę was prosić o dwie, ale bardzo ważne rzeczy. Pierwszą jest, abyście nigdy nie denerwowali się w trakcie egzaminu, niezależnie od tego, co student powiedziałby czy jak by się zachował. Drugą jest, abyście nigdy nie szczędzili czasu na egzamin, abyście nigdy nie spieszyli się, egzaminując. Egzamin bowiem w każdym przypadku jest jedyną sposobnością w życiu, dzięki której wy możecie poznać sposób myślenia studenta, student zaś może zapoznać się ze sposobem, w jaki wy sami patrzycie na odpowiedni problem”.

10 Zakład Nauki Administracji w okolicy Lądka Zdroju (druga połowa lat 70
Zakład Nauki Administracji w okolicy Lądka Zdroju (druga połowa lat 70. XX wieku). Od lewej: Andrzej Pakuła (człowiek organizacji), Jerzy Supernat, Jan Jeżewski i Jerzy Korczak.

11 Jedno z niezapomnianych nieformalnych spotkań (kiedyś mieliśmy dla siebie więcej czasu!). Tutaj 19 października 1982 r. w Klubie Uniwersyteckim w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego po obronie pracy doktorskiej przez Wiesławę Miemiec. Stoją od lewej: Adam Chełmoński, Andrzej Pakuła (częściowo zasłonięty), Stefan Kaleta, Małgorzata Longchamps, Julita Dzikowska, Stanisław Hojda, Stanisław Piskorz i Jan Jeżewski. Siedzą od lewej: Wiesława Miemiec (bohaterka dnia), Jerzy Supernat i Urszula Taborska.

12 Wiele spotkań zawdzięczamy prof. Tadeuszowi Kucie
Wiele spotkań zawdzięczamy prof. Tadeuszowi Kucie. Tutaj z udziałem naszego gościa i wykładowcy z Kanady. Od lewej: Jan Jendrośka, Tadeusz Kuta, Hanna Kilijan, Jerzy Supernat, James Groen, Jan Jeżewski i Adam Błaś.

13 Konferencja w Karpaczu 19-21 września 1985 r
Konferencja w Karpaczu września 1985 r. Od lewej: Karol Podgórski, Andrzej Wasilewski, Jan Jeżewski, Karl Bönninger, Marcin Jełowicki, Adam Chełmoński, Jan Szreniawski, Eugeniusz Bojanowski, Janusz Łętowski, Kazimierz Sand, Kazimierz Strzyczkowski, Tadeusz Kuta, Zygmunt Rybicki, Teresa Rabska, Eugeniusz Ochendowski, Jan Boć (najwyżej; stoi na ławce), Michał Kulesza, Andrzej Pakuła, Irena Lipowicz, Karol Sobczak, Mirosław Wyrzykowski, Jan Jendrośka, Alfred Klein, Janusz Homplewicz, Konrad Nowacki, Adam Błaś, Barbara Adamiak i Jerzy Supernat (sekretarz konferencji). Zdjęcie zrobione przed Krokusem nr 2.

14 Konferencja w Karpaczu 19-21 września 1985 r
Konferencja w Karpaczu września 1985 r. Od lewej: Karol Podgórski, Andrzej Wasilewski, Karl Bönninger, Marcin Jełowicki, Adam Chełmoński, Jan Szreniawski, Krzysztof Chorąży, Eugeniusz Bojanowski, Janusz Łętowski, Kazimierz Sand, Kazimierz Strzyczkowski, Tadeusz Kuta, Zygmunt Rybicki, Teresa Rabska, Eugeniusz Ochendowski, Michał Kulesza, Jan Boć (najwyżej; stoi na ławce), Andrzej Pakuła, Irena Lipowicz, Zbigniew Cieślak, Karol Sobczak (recenzent mojej pracy doktorskiej), Mirosław Wyrzykowski, Jan Jendrośka, Alfred Klein, Janusz Homplewicz, Konrad Nowacki, Adam Błaś, Barbara Adamiak, Jerzy Supernat i Janusz Borkowski.

15 Jan Jendrośka (z prawej) i Adam Błaś 20 września 1985 r
Jan Jendrośka (z prawej) i Adam Błaś 20 września 1985 r. w Karpaczu w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 35-lecia pracy naukowej Profesora Tadeusza Kuty.

16 Tradycyjne nieformalne spotkanie z okazji imienin prof. Tadeusza Kuty.
Siedzą od prawej: Tadeusz Kuta, Barbara Adamiak i Hanna Kilijan. Stoją od prawej: Zdzisław Morawski (nasz kolega z Wydziału Nauk Społecznych), Jan Jeżewski, Jan Boć, Adam Błaś, Konrad Nowacki, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak i Jerzy Supernat.

17 Na Uniwersytecie w Brighton.
Wherever you go, There you are. Kermit the Frog

18 Z gośćmi z Walii i Holandii. W tle w pełnej krasie zamek Książ k
Z gośćmi z Walii i Holandii. W tle w pełnej krasie zamek Książ k. Wałbrzycha.

19 We Lwowie podczas konferencji w Krasiczynie.
Od lewej: Eugeniusz Bojanowski, Jerzy Korczak, Tadeusz Kuta i Jerzy Supernat.

20 We Lwowie z prof. Tadeuszem Kutą
w trakcie poszukiwania śladów dalekiej przeszłości. W środku poznana właśnie mieszkanka Lwowa, która dzielnie uczestniczyła w poszukiwaniach. Zdjęcie zrobił inny uczestnik tej pamiętnej wyprawy – Jerzy Korczak.

21 Niezapomniana konferencja naukowa „Jednostka wobec działań administracji publicznej”, zorganizowana
przez rzeszowską filię UMCS (personalnie przez prof. Elżbietę Urę i jej sztab), Olszanica maja 2001 r. Od prawej: Krystyna Wojtczak, Aleksandra Wiktorowska, Jan Szreniawski, Barbara Adamiak i Jerzy Supernat.

22 Good company, good wine, good welcome, make good people.
Shakespeare Nieformalne wieczorne spotkanie w Olszanicy 22 maja 2001 r. Od prawej: Jerzy Korczak, Jacek Jagielski, Elżbieta Ura, Aleksandra Wiktorowska, Krystyna Wojtczak i Jerzy Supernat.

23 Elżbieta Ura. Za nią Marek Wierzbowski. Rok 1977.

24 Elżbieta Ura. Połowa lat osiemdziesiątych.

25 Gala Oskary Prawnicze 2011, Rzeszów 22 listopada 2011 r.
Prof. Elżbieta Ura odbiera Oskara Prawniczego w kategorii Mistrz Elegancji 2011 przyznanego przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

26 Spacer podczas konferencji:
„Polski model egzekucji administracyjnej”, Kazimierz Dolny czerwca 2003 r. Od lewej: Agnieszka Korzeniowska (z Łodzi), Joanna Wyporska (także z Łodzi), Michał Waligórski (z Poznania), Agnieszka Skóra (wtedy z Gdańska, dzisiaj w Toruniu) i – jakby powiedział prof. Adam Chełmoński – ja niegodny. Gdy raz tak powiedziałem o sobie na pierwszych zajęciach jedna ze studentek była przekonana, że prowadzący nazywa się… Jan Niegodny.

27 Konferencja naukowa „Granice samodzielności wspólnot samorządowych”, Baranów Sandomierski maja 2005 r. Na zdjęciu m.in.: Renata Cybulska, Dorota Dąbek, Joanna Jagoda (wygłosiła ważny referat Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie majątkowym), Magdalena Małecka-Łyszczek, Magdalena Pogłódek, Bogdan Dolnicki, Marek Górski, Jacek Jagielski, Bronisław Jastrzębski, Jan Jeżewski, Ernest Knosala, Andrzej Pakuła, Janusz Sługocki, Robert Suwaj, Jan Szreniawski, Piotr Szreniawski i Jerzy Supernat.

28 Kwiat polskiej administratywistyki na konferencji „Sprawność działania administracji samorządowej”, Sandomierz maja 2006 r. Na czele m.in.: Elżbieta Ura, Janusz Borkowski, Barbara Adamiak i Stanisław Pieprzny.

29 Od lewej: Stanisław Pieprzny, Dorota Dąbek, Elżbieta Ura,
Z okazjonalną wizytą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 12 maja 2010 r. Od lewej: Stanisław Pieprzny, Dorota Dąbek, Elżbieta Ura, Joanna Radwanowicz-Wanczewska i Jerzy Supernat.

30 Z seminarzystami po egzaminie magisterskim w czerwcu 2005 r.
Przesyłam pozdrowienia i serdeczne myśli. Mam nadzieję, że Państwu się wiedzie.

31 May the hinges of friendship never rust, nor the wings of love lose a feather.
Dean Ramsay

32 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google